Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások"— Előadás másolata:

1 Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások
(Készült a Deloitte Kft könyvvizsgáló munkatársainak közreműködésével) dr. Ladó Judit MKVK Szakmai alelnök

2 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások
Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése pénzintézetek vizsgálatánál Tevékenység folytatásával kapcsolatos megfontolások (570. számú standard)

3 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások
Hogyan hat a pénzügyi válság a könyvvizsgálatra? Nincs változás a könyvvizsgálat módszertanában, DE az ügyfeleink körülményei és kockázatai jelentősen megváltoztak Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítéseként Alkalmazás valamennyi audit megbízásra javasolt

4 Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése

5 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Finanszírozás, hitelek Befektetések, értékpapírok, saját részvény Nagy szállítói, vevői függőség Folyamatban lévő nagyobb beruházása Mennyire érzékeny az iparág, amelyben a cég tevékenykedik (pl. építőipar, autóipar) Potenciális leépítések, várható elbocsátások a cégnél Vannak-e nyitott pozíciói Vállalt kezesség, garancia, ha igen, akkor milyen iparágban tevékenykedik az a cég, aki mögött ő kezes, garantőr

6 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Becslések: értékelés változott-e az előző időszakhoz képest? Pl. peres ügyek megítélése, vevő értékvesztés, értékcsökkenési kulcsok megváltoztatása, forward, derivatív ügyletek, készültségi fokok becslése, potenciális céltartalék végkielégítésre Számviteli politikában a tavalyi évhez képest változott-e a jelentősség határa, illetve a tartósság definíciója?

7 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Értékeljük, hogy megmarad-e az ügyfél kockázati besorolása merültek-e fel új rizikók Felmerül-e kétség a vállalkozás folytatásával kapcsolatban? változtassunk ennek megfelelően a tervezésen.

8 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Specifikus kockázatok tipikus területei: Csalás kockázata Piaci értéken történő értékelés Bizonyos eszközök értékvesztésével kapcsolatos becslések Hitelek, hitelhez kötött mutatók (kovenánsok) Garanciák, függő kötelezettségek Tevékenység folytatásának kérdése (Going concern) Megfontolások Szakértők bevonása – pénzügyi instrumentumok értékelése Konzultáció

9 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Immateriális javak Goodwill értékvesztés teszt jövőbeni cash-flow-k bizonytalansága (Pl. érzékenységvizsgálat, módosították-e a tavalyi kalkulációban használt feltételezéseket, figyelembe vették-e a megváltozott piaci helyzetet?) Alapítás-átszervezés, K+F, saját előállítású szoftver indokolt-e a költségek aktiválása? Tárgyi eszközök Termelés változása értékcsökkenés elszámolásának módosítása (lassítás, teljes leállítás). Terven felüli értékvesztés teszt Értékhelyesbítés mennyire megbízható az értékbecslő személye?

10 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok Részesedések (nem tőzsdei): az értékelésnél vegyük figyelembe, hogy az adott részesedést hogyan érintette a krízis. (tőzsdei): tartósság és jelentősség kérdése, fordulónap utáni árfolyamok vizsgálata, cég megítélések változása Értékpapírok - Mi a piaci ár forrása? Vállalati kötvények van-e nemfizetésből eredő kockázat Adott kölcsön nemfizetésből eredő kockázat, dolgozói kölcsönnél elbocsátott dolgozók Valós értékelés esetén szükséges szakértőkkel való konzultáció

11 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Készletek Befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek értékelésük megváltozott-e termék eladhatóság vizsgálata (befejezetlen termelést is beleértve): ha egy vevő felmondta a szerződést, az alapanyagok konvertálhatók-e más termékbe értékvesztés? megváltoztatták-e a termelési tervet, ha igen, mi ennek az oka? Forgási sebesség Ingatlan projektcégek készültségi fokok megállapítása, helyszíni szemle projekt megvalósíthatóságának értékelése (pl. bérleti szerződések megléte- hiánya, hitelfelvételi nehézségek, projekt befejezésének esélyei, refinanszírozás és projektmegvalósulás időbeni összhangja megvan-e).

12 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Vevők Vevőkoncentráció Körbetartozás kockázatának vizsgálata Értékvesztés vizsgálat Céltartalékok Előző évi - tárgyévi céltartalékok vizsgálata Jogcímek, kalkulációs elvek változtak-e Vannak-e nem alátámasztott feloldások Jövőbeni leépítésekről volt-e döntés (IG jegyzőkönyvek áttekintése)

13 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Hitelek Hitel mutatók (kovenánsok) fokozott vizsgálata Szept 30 után volt-e szerződésmódosítás? (átütemezés, kamat, stb…) Törlesztési terv és bevételek összhangja megvalósul-e? Évenként megújítandó szerződéseknél a bank megújította-e a szerződést? Kapcsolt hitelek esetén (pl. anyavállalati hitel) vizsgálni kell, hogy az anyavállalat képes-e finanszírozni a céget

14 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Szállítók Szállítói korosítás vizsgálata, potenciális likviditási nehézségek Egy vagy kevés számú beszállító - vizsgáljuk meg a pénzügyi krízis ezen szállítókra gyakorolt hatását. Egyebek Van-e támogatásból vett eszköz a támogatási feltételek fennállnak-e? (árbevétel növekedés, dolgozói létszám, stb)

15 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Mérlegzárás utáni események Milyen események történtek a korábban felsorolt területeken? Események a jelentés kiadásáig Teljességi Nyilatkozat Az alap teljességi nyilatkozat kiegészítése

16 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés
Kiegészítő melléklet Számviteli politika változásának bemutatása Rizikók bemutatása Bizonytalanságok bemutatása Érzékenység vizsgálat

17 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés
Könyvvizsgálói jelentés ??? Figyelemfelhívás Minősített jelentés Korlátozás Minősített jelentés, minősített záradék Ellenvélemény Minősített jelentés, minősített záradék Véleménynyilvánítás megtagadása Minősített jelentés, minősített záradék

18 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés
A fő változás - Bizonytalanság Bonyolultabb könyvvizsgálat Szakmai megítélés fontossága Szakértők KONZULTÁCIÓ

19 Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése Pénzintézetek

20 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Anyabank hitelminősítése Finanszírozás, hitelek Befektetések, értékpapírok, saját részvény Nagy adós, betétes függőség Folyamatban lévő nagyobb beruházása Mennyire érzékeny az a finanszírozási szegmens, amelyben tevékenykedik (pl. építőipar, autóipar) Potenciális leépítések, várható elbocsátások a banknál Vannak-e nyitott pozíciói származékos ügyletekből Vállalt kezesség, garancia, ha igen, akkor milyen iparágban tevékenykedik az a cég, aki mögött ő kezes, garantőr

21 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Becslések: értékelés változott-e az előző időszakhoz képest ? Pl. peres ügyek megítélése, hitelek értékvesztése, függő kötelezettségekre képzett céltartalék, értékcsökkenési kulcsok megváltoztatása, forward, derivatív ügyletek, készültségi fokok becslése, potenciális céltartalék végkielégítésre Számviteli politikában a tavalyi évhez képest változott-e a jelentősség határa, illetve a tartósság definíciója? Változott-e az ügyfél- és partnerminősítés, fedezetértékelési, eszközminősítési, értékvesztési, céltartalékképzési szabályzat ?

22 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Likviditási kockázat Lejárati összhang elemzése Likviditási sokkra felkészülés Árfolyam és kamatváltozásra felkészülés Likvid eszközök szerkezete (hitelkamat, tőketörlesztés) Adósok fizetőképességének romlása – saját likviditás Potenciális leépítések, várható elbocsátások a banknál Vannak-e nyitott pozíciói származékos ügyletekből Anyabanki hitel meg nem hosszabbítása Eszköz Forrás Bizottság tevékenysége

23 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Hitelezési kockázat Hitel portfolió kockázati faktorok szerinti koncentráltsága Tartalék a koncentráció miatt Fizetőképesség romlásának szimulálása Változás a hitelengedélyezési eljárásban Változás a limitekben Szigorítások Fedezetek felülvizsgálata Fedezetek változásának vizsgálata

24 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Deviza árfolyamkockázat Nyitott devizapozíciók nagysága Nyitott devizapozíciók aránya a tőkéhez képest Mekkora árfolyamváltozás esetén van fizetőképességi probléma Érzékenységvizsgálat Nyitott devizapozíciók számításának kézbentartása Kockázatkezelés értékelése

25 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Értékeljük, hogy megmarad-e az ügyfél kockázati besorolása merültek-e fel új rizikók Felmerül-e kétség a vállalkozás folytatásával kapcsolatban? változtassunk ennek megfelelően a tervezésen.

26 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés
Audit terv kiegészítése Specifikus kockázatok tipikus területei: Csalás kockázata Piaci értéken történő értékelés Bizonyos eszközök értékvesztésével kapcsolatos becslések Hitelek, hitelhez kötött mutatók (kovenánsok) Garanciák, függő kötelezettségek Tevékenység folytatásának kérdése (Going concern) Megfontolások Szakértők bevonása – pénzügyi instrumentumok értékelése Konzultáció

27 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Immateriális javak Goodwill értékvesztés teszt jövőbeni cash-flow-k bizonytalansága (Pl. érzékenységvizsgálat, módosították-e a tavalyi kalkulációban használt feltételezéseket, figyelembe vették-e a megváltozott piaci helyzetet?) Alapítás-átszervezés, K+F, saját előállítású szoftver indokolt-e a költségek aktiválása? Tárgyi eszközök Termelés változása értékcsökkenés elszámolásának módosítása (lassítás, teljes leállítás). Terven felüli értékvesztés teszt Értékhelyesbítés mennyire megbízható az értékbecslő személye?

28 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok Nem tőzsdei részesedések: az értékelésnél vegyük figyelembe, hogy az adott részesedést hogyan érintette a krízis. Tőzsdei részesedések : tartósság és jelentősség kérdése, fordulónap utáni árfolyamok vizsgálata, cég megítélések változása Értékpapírok - Mi a piaci ár forrása? Vállalati kötvények van-e nemfizetésből eredő kockázat Eszközök – ahol az értékelés modell segítségével történt Lejáratig tartottnak minősített eszközök – fennáll-e Fordulónap utáni értékpapír eladások IAS 39 változása miatti átsorolás Kötvények, amik nem a kibocsátó hitelkockázatát testesítik meg Valós értékelés esetén szükséges szakértőkkel való konzultáció

29 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Készletek Hitel fejében átvett készletek alakulása Értékvesztés elszámolása Forgási sebesség alakulása Ingatlan projektcégek finanszírozásánál a készültségi fokok megállapítása, helyszínszemle A projekt megvalósíthatóságának értékelése (pl. bérleti szerződések megléte- hiánya, hitelfelvételi nehézségek, projekt befejezésének esélyei, refinanszírozás és projektmegvalósulás időbeni összhangja megvan-e).

30 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Adósok Adóskoncentráció Egyedi hitelminősítések változása Fedezetek újra értékelése, új fedezetek Fordulónap utáni események Értékvesztés változása Céltartalékok Előző évi - tárgyévi céltartalékok vizsgálata Jogcímek, kalkulációs elvek változtak-e Vannak-e nem alátámasztott feloldások Jövőbeni leépítésekről volt-e döntés

31 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Refinanszírozási hitelek Hitel mutatók (kovenánsok) fokozott vizsgálata Szept 30 után volt-e szerződésmódosítás? (átütemezés, kamat, stb…) Évenként megújítandó szerződéseknél a hitelező bank megújította-e a szerződést? Kapcsolt hitelek (pl. anyavállalati hitel) – az anyabank képes-e finanszírozni a hitelintézetet Betétek Mérlegfordulónap után a betétek alakulása Mérlegfordulónap után a betétek összetételének alakulása

32 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Tőkemegfelelés (hitelintézet) Gt-nek megfelelés (pénzügyi vállalkozás) Hogyan hat a fizetőképességi mutatóra egy jelentős forint leértékelés (nagy devizában fennálló hitelnél) Mikor süllyed a mutató 8% alá? Portfolió romlása esetén mi az az értékvesztés, amikor a tőkemegfelelés 8% alá süllyed? Akcióterv

33 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Egyebek Van-e támogatásból vett eszköz a támogatási feltételek fennállnak-e? PSZÁF jelentések

34 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása
Mérlegzárás utáni események Milyen események történtek a korábban felsorolt területeken? Események a jelentés kiadásáig PSZÁF jelentések Teljességi Nyilatkozat Az alap teljességi nyilatkozat kiegészítése

35 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés
Kiegészítő mellékelt Számviteli politika változásának bemutatása Rizikók bemutatása Bizonytalanságok bemutatása Érzékenység vizsgálat

36 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés
Könyvvizsgálói jelentés ??? Figyelemfelhívás Minősített jelentés Korlátozás Minősített jelentés, minősített záradék Ellenvélemény Minősített jelentés, minősített záradék Véleménynyilvánítás megtagadása Minősített jelentés, minősített záradék

37 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés
A fő változás - Bizonytalanság Bonyolultabb könyvvizsgálat Szakmai megítélés fontossága Szakértők KONZULTÁCIÓ

38 Audit megfontolások, audit jelentés
A vállakozás folytatása elvének érvényesülése 570. számú standard

39 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Tervezés, végrehajtás Az egész könyvvizsgálat folyamán, a könyvvizsgálati eljárások végrehajtása során a könyvvizsgálónak folyamatosan figyelnie kell, hogy van-e könyvvizsgálati bizonyíték olyan eseményekről vagy feltételekről és kapcsolódó üzleti kockázatokról, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. (570/12)

40 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Vezetés becslésének értékelése A könyvvizsgálónak értékelnie kell a vezetés becslését a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. (570/17)

41 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Vezetés becslésének értékelése A könyvvizsgálónak ugyanazt az időszakot kell figyelembe vennie, amelyet a vezetés a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek alapján figyelembe vett becslése során. Ha a vezetésnek a gazdálkodó vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatos becslése a mérlegfordulónaptól számított tizenkét hónapos időszaknál rövidebb időszakot fed le, a könyvvizsgálónak fel kell kérnie a vezetést arra, hogy a becslése időtartamát terjessze ki a mérlegfordulónaptól számított tizenkét hónapos időszakra. (570/18)

42 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Vezetés becslésének értékelése A könyvvizsgálónak meg kell kérdeznie a vezetéstől, hogy van-e tudomása a vezetés által alkalmazott becslési időszakon túli olyan eseményekről vagy feltételekről, és kapcsolódó üzleti kockázatokról, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.(570/22)

43 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Vezetés becslésének értékelése Amikor olyan eseményeket vagy feltételeket azonosítottak be, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban, akkor a könyvvizsgálónak: (a) át kell tekintenie a vezetésnek a vállalkozás folytatására vonatkozó értékelése alapján végrehajtandó jövőbeni intézkedéseire vonatkozó terveket (b) a szükségesnek ítélt könyvvizsgálati eljárások végrehajtása során, beleértve a vezetés esetleges tervei hatásának vagy egyéb mérséklő tényezőknek az átgondolását is, elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot kell beszereznie annak megállapítására, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság, valamint (c) írásbeli nyilatkozatot kell kérnie a vezetéstől a tervezett jövőbeni intézkedésekre vonatkozóan. (570/26)

44 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Vezetés becslésének értékelése Ha a vezetés a könyvvizsgáló kérése ellenére nem hajlandó becslést készíteni vagy a becslést kiterjeszteni, a könyvvizsgálónak át kell gondolnia, hogy szükséges-e a könyvvizsgálói jelentést minősítenie a könyvvizsgálói munka hatókörének korlátozása miatt. (570/37) Bizonyos körülmények esetén a vezetés által készített elemzés hiánya nem akadályozza meg a könyvvizsgálót abban, hogy meggyőződjön a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatozó képességéről. Például, a könyvvizsgáló egyéb eljárásai lehet, hogy elegendőek lesznek annak értékelésére, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés helytállóan feltételezte-e a vállalkozás folytatását, mivel a gazdálkodó nyereséges működési múlttal rendelkezik, és megfelelő hozzáférése van pénzügyi forrásokhoz. (570/38)

45 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés A megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján a könyvvizsgálónak el kell döntenie, hogy megítélése szerint fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek önmagukban vagy együttesen jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. (570/30)

46 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés Lényeges bizonytalanság áll fenn, ha a lehetséges hatás mértéke akkora, hogy a könyvvizsgáló megítélése szerint a bizonytalanság jellegét és következményeit egyértelműen közzé kell tenni ahhoz, hogy a pénzügyi kimutatások prezentálása ne legyen félrevezető. (570/31)

47 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy a pénzügyi kimutatások: (a) megfelelően ismertetik-e azokat az eseményeket vagy feltételeket, amelyek jelentős kétséget vetnek fel afelől, hogy a gazdálkodó képes lesz-e folytatni működését, és megfelelően ismertetik-e a vezetésnek az események vagy feltételek kezelésére vonatkozó terveit, valamint (b) egyértelműen közlik-e, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn olyan események vagy feltételek miatt, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban, és hogy ebből kifolyólag a gazdálkodó esetleg nem tudja majd a szokásos üzletmenet keretében eszközeit realizálni és tartozásait rendezni. (570/32)

48 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn Ha a pénzügyi kimutatások megfelelő közzétételeket tartalmaznak, a könyvvizsgálónak korlátozás nélküli véleményt (záradékot) kell kibocsátania, de minősítenie kell a könyvvizsgálói jelentést egy figyelemfelhívó megjegyzés hozzáadásával, amely kiemeli azt a tényt, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn olyan események vagy feltételek miatt, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban, továbbá felhívja a figyelmet arra a pénzügyi kimutatásokban szereplő megjegyzésre, amely a 32. bekezdésben ismertetett tényezőket közzéteszi.(570/33)

49 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn A pénzügyi kimutatásokban szereplő közzététel megfelelőségének értékelésekor a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy az információ nyíltan felhívja-e az olvasó figyelmét arra, hogy a gazdálkodó esetleg nem lesz képes a szokásos üzletmenet keretében eszközeit realizálni és kötelezettségeit rendezni. Mindazonáltal szélsőséges esetekben, például összetetten bizonytalan helyzetekben, amelyek a pénzügyi kimutatások szemszögéből nézve jelentősnek minősülnek, a könyvvizsgáló mérlegelés tárgyává teheti, hogy nem indokolt-e elutasítani a záradék megadását (visszautasítani a véleménynyilvánítást) a figyelemfelhívó megjegyzés beiktatása helyett. (570/33)

50 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn Ha a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak megfelelő közzétételt, akkor a könyvvizsgálónak korlátozott véleményt (záradékot) vagy elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell kiadnia, a körülményektől függően. A jelentésnek konkrétan utalnia kell arra a tényre, hogy olyan lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.(570/34) (Ami nem került bemutatásra a kiegészítő mellékletben.)

51 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése NEM helytálló Ha a könyvvizsgáló megítélése szerint a gazdálkodó nem lesz képes a vállalkozás folytatására, a könyvvizsgálónak elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell kibocsátania, HA a pénzügyi kimutatásokat a vállalkozás folytatását feltételezve készítették el. (570/35)

52 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése NEM helytálló Ha a gazdálkodó vezetése arra a következtetésre jutott, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítése során nem helytálló a vállalkozás folytatásának feltételezése, a pénzügyi kimutatásokat valamely alternatív, mérvadó elv alapján kell elkészíteni. Ha az elvégzett további könyvvizsgálati eljárások és a szerzett információk alapján, a könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy az alternatív alap megfelelő, a könyvvizsgáló korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékot (véleményt) bocsáthat ki, ha megfelelő közzététel történt, de szükségesnek tarthat egy figyelemfelhívó megjegyzést a könyvvizsgálói jelentésben azért, hogy az olvasó figyelmét felhívják erre az alternatív alapra. (570/36)

53 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Jelentős késedelem Ha a vezetés a mérlegfordulónap után jelentős késedelemmel írja alá vagy hagyja jóvá a pénzügyi kimutatásokat, a könyvvizsgáló fontolóra veszi a késedelem okait. Ha a késedelem olyan eseményekhez vagy feltételekhez kapcsolódhat, amelyek a vállalkozás folytatásának értékeléséhez kapcsolódnak, a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy szükség van-e további könyvvizsgálati eljárások végrehajtására, valamint figyelembe veszi a lényeges bizonytalanság létezésére vonatkozó könyvvizsgálói következtetésre gyakorolt hatást.(570/39)

54 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása
Gt. előírásainak figyelembevétele A magyar jogszabályok alapján a könyvvizsgáló amennyiben tudomást szerez a gazdálkodó vagyonának a Gt.-ben meghatározott mértékű csökkenéséről, köteles a gazdálkodó legfőbb szervének összehívását kérni, intézkedés hiányában a cégbíróságot értesíteni. A jogszabályoknak meg nem felelő tőkehelyzet nem feltétlenül jelenti azt, hogy a lényeges bizonytalanság áll fenn a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében. A jogszabálynak meg nem felelő tőkehelyzet kialakulására a könyvvizsgálónak azonban utalnia kell egy figyelemfelhívó megjegyzésben.

55 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések