Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© 2009 Deloitte Magyarország 1 Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások (Készült a Deloitte Kft könyvvizsgáló munkatársainak közreműködésével) 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© 2009 Deloitte Magyarország 1 Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások (Készült a Deloitte Kft könyvvizsgáló munkatársainak közreműködésével) 2009."— Előadás másolata:

1 © 2009 Deloitte Magyarország 1 Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások (Készült a Deloitte Kft könyvvizsgáló munkatársainak közreműködésével) 2009. 02.23. dr. Ladó Judit MKVK Szakmai alelnök

2 © 2009 Deloitte Magyarország 2 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások •Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése • Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése pénzintézetek vizsgálatánál •Tevékenység folytatásával kapcsolatos megfontolások (570. számú standard)

3 © 2009 Deloitte Magyarország 3 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások Hogyan hat a pénzügyi válság a könyvvizsgálatra? •Nincs változás a könyvvizsgálat módszertanában, DE az ügyfeleink körülményei és kockázatai jelentősen megváltoztak •Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítéseként •Alkalmazás valamennyi audit megbízásra javasolt

4 © 2009 Deloitte Magyarország 4 Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése

5 © 2009 Deloitte Magyarország 5 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése •Finanszírozás, hitelek •Befektetések, értékpapírok, saját részvény •Nagy szállítói, vevői függőség •Folyamatban lévő nagyobb beruházása •Mennyire érzékeny az iparág, amelyben a cég tevékenykedik (pl. építőipar, autóipar) •Potenciális leépítések, várható elbocsátások a cégnél •Vannak-e nyitott pozíciói •Vállalt kezesség, garancia, ha igen, akkor milyen iparágban tevékenykedik az a cég, aki mögött ő kezes, garantőr

6 © 2009 Deloitte Magyarország 6 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése Becslések: értékelés változott-e az előző időszakhoz képest? Pl. peres ügyek megítélése, vevő értékvesztés, értékcsökkenési kulcsok megváltoztatása, forward, derivatív ügyletek, készültségi fokok becslése, potenciális céltartalék végkielégítésre Számviteli politikában a tavalyi évhez képest változott-e a jelentősség határa, illetve a tartósság definíciója?

7 © 2009 Deloitte Magyarország 7 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése Értékeljük, hogy  megmarad-e az ügyfél kockázati besorolása  merültek-e fel új rizikók  Felmerül-e kétség a vállalkozás folytatásával kapcsolatban? változtassunk ennek megfelelően a tervezésen.

8 © 2009 Deloitte Magyarország 8 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése Specifikus kockázatok tipikus területei:  Csalás kockázata  Piaci értéken történő értékelés  Bizonyos eszközök értékvesztésével kapcsolatos becslések  Hitelek, hitelhez kötött mutatók (kovenánsok)  Garanciák, függő kötelezettségek  Tevékenység folytatásának kérdése (Going concern) Megfontolások  Szakértők bevonása – pénzügyi instrumentumok értékelése  Konzultáció

9 © 2009 Deloitte Magyarország 9 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Immateriális javak Goodwill értékvesztés teszt jövőbeni cash-flow-k bizonytalansága (Pl. érzékenységvizsgálat, módosították-e a tavalyi kalkulációban használt feltételezéseket, figyelembe vették-e a megváltozott piaci helyzetet?) Alapítás-átszervezés, K+F, saját előállítású szoftver indokolt-e a költségek aktiválása? Tárgyi eszközök •Termelés változása értékcsökkenés elszámolásának módosítása •(lassítás, teljes leállítás). •Terven felüli értékvesztés teszt •Értékhelyesbítés mennyire megbízható az értékbecslő személye?

10 © 2009 Deloitte Magyarország 10 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok Részesedések •(nem tőzsdei): az értékelésnél vegyük figyelembe, hogy az adott részesedést hogyan érintette a krízis. •(tőzsdei): tartósság és jelentősség kérdése, fordulónap utáni árfolyamok vizsgálata, cég megítélések változása Értékpapírok - Mi a piaci ár forrása? Vállalati kötvények •van-e nemfizetésből eredő kockázat Adott kölcsön •nemfizetésből eredő kockázat, dolgozói kölcsönnél elbocsátott dolgozók Valós értékelés esetén szükséges szakértőkkel való konzultáció

11 © 2009 Deloitte Magyarország 11 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Készletek Befejezetlen termelés, félkész- és késztermékek •értékelésük megváltozott-e •termék eladhatóság vizsgálata (befejezetlen termelést is beleértve): ha egy vevő felmondta a szerződést, az alapanyagok konvertálhatók-e más termékbe értékvesztés? •megváltoztatták-e a termelési tervet, ha igen, mi ennek az oka? •Forgási sebesség Ingatlan projektcégek •készültségi fokok megállapítása, helyszíni szemle •projekt megvalósíthatóságának értékelése (pl. bérleti szerződések megléte- hiánya, hitelfelvételi nehézségek, projekt befejezésének esélyei, refinanszírozás és projektmegvalósulás időbeni összhangja megvan-e).

12 © 2009 Deloitte Magyarország 12 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Vevők •Vevőkoncentráció •Körbetartozás kockázatának vizsgálata •Értékvesztés vizsgálat Céltartalékok Előző évi - tárgyévi céltartalékok vizsgálata • Jogcímek, kalkulációs elvek változtak-e • Vannak-e nem alátámasztott feloldások • Jövőbeni leépítésekről volt-e döntés (IG jegyzőkönyvek áttekintése)

13 © 2009 Deloitte Magyarország 13 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Hitelek •Hitel mutatók (kovenánsok) fokozott vizsgálata •Szept 30 után volt-e szerződésmódosítás? (átütemezés, kamat, stb…) •Törlesztési terv és bevételek összhangja megvalósul-e? •Évenként megújítandó szerződéseknél a bank megújította-e a szerződést? •Kapcsolt hitelek esetén (pl. anyavállalati hitel) vizsgálni kell, hogy az anyavállalat képes-e finanszírozni a céget

14 © 2009 Deloitte Magyarország 14 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Szállítók •Szállítói korosítás vizsgálata, potenciális likviditási nehézségek •Egy vagy kevés számú beszállító - vizsgáljuk meg a pénzügyi krízis ezen szállítókra gyakorolt hatását. Egyebek •Van-e támogatásból vett eszköz a támogatási feltételek fennállnak-e? (árbevétel növekedés, dolgozói létszám, stb)

15 © 2009 Deloitte Magyarország 15 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Mérlegzárás utáni események •Milyen események történtek a korábban felsorolt területeken? •Események a jelentés kiadásáig Teljességi Nyilatkozat Az alap teljességi nyilatkozat kiegészítése

16 © 2009 Deloitte Magyarország 16 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés Kiegészítő melléklet •Számviteli politika változásának bemutatása •Rizikók bemutatása •Bizonytalanságok bemutatása •Érzékenység vizsgálat

17 © 2009 Deloitte Magyarország 17 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés Könyvvizsgálói jelentés ??? Figyelemfelhívás Minősített jelentés Korlátozás Minősített jelentés, minősített záradék Ellenvélemény Minősített jelentés, minősített záradék Véleménynyilvánítás megtagadása Minősített jelentés, minősített záradék

18 © 2009 Deloitte Magyarország 18 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés A fő változás - Bizonytalanság  Bonyolultabb könyvvizsgálat  Szakmai megítélés fontossága  Szakértők  KONZULTÁCIÓ

19 © 2009 Deloitte Magyarország 19 Audit megfontolások a könyvvizsgálati munkaprogram kiegészítése Pénzintézetek

20 © 2009 Deloitte Magyarország 20 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése •Anyabank hitelminősítése •Finanszírozás, hitelek •Befektetések, értékpapírok, saját részvény •Nagy adós, betétes függőség •Folyamatban lévő nagyobb beruházása •Mennyire érzékeny az a finanszírozási szegmens, amelyben tevékenykedik (pl. építőipar, autóipar) •Potenciális leépítések, várható elbocsátások a banknál •Vannak-e nyitott pozíciói származékos ügyletekből •Vállalt kezesség, garancia, ha igen, akkor milyen iparágban tevékenykedik az a cég, aki mögött ő kezes, garantőr

21 © 2009 Deloitte Magyarország 21 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése Becslések: értékelés változott-e az előző időszakhoz képest ? Pl. peres ügyek megítélése, hitelek értékvesztése, függő kötelezettségekre képzett céltartalék, értékcsökkenési kulcsok megváltoztatása, forward, derivatív ügyletek, készültségi fokok becslése, potenciális céltartalék végkielégítésre Számviteli politikában a tavalyi évhez képest változott-e a jelentősség határa, illetve a tartósság definíciója? Változott-e az ügyfél- és partnerminősítés, fedezetértékelési, eszközminősítési, értékvesztési, céltartalékképzési szabályzat ?

22 © 2009 Deloitte Magyarország 22 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Likviditási kockázat •Lejárati összhang elemzése •Likviditási sokkra felkészülés •Árfolyam és kamatváltozásra felkészülés •Likvid eszközök szerkezete (hitelkamat, tőketörlesztés) •Adósok fizetőképességének romlása – saját likviditás •Potenciális leépítések, várható elbocsátások a banknál •Vannak-e nyitott pozíciói származékos ügyletekből •Anyabanki hitel meg nem hosszabbítása •Eszköz Forrás Bizottság tevékenysége

23 © 2009 Deloitte Magyarország 23 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Hitelezési kockázat •Hitel portfolió kockázati faktorok szerinti koncentráltsága •Tartalék a koncentráció miatt •Fizetőképesség romlásának szimulálása •Változás a hitelengedélyezési eljárásban •Változás a limitekben •Szigorítások •Fedezetek felülvizsgálata •Fedezetek változásának vizsgálata

24 © 2009 Deloitte Magyarország 24 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Deviza árfolyamkockázat •Nyitott devizapozíciók nagysága •Nyitott devizapozíciók aránya a tőkéhez képest •Mekkora árfolyamváltozás esetén van fizetőképességi probléma •Érzékenységvizsgálat •Nyitott devizapozíciók számításának kézbentartása •Kockázatkezelés értékelése

25 © 2009 Deloitte Magyarország 25 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése Értékeljük, hogy  megmarad-e az ügyfél kockázati besorolása  merültek-e fel új rizikók  Felmerül-e kétség a vállalkozás folytatásával kapcsolatban? változtassunk ennek megfelelően a tervezésen.

26 © 2009 Deloitte Magyarország 26 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások - Tervezés Audit terv kiegészítése Specifikus kockázatok tipikus területei:  Csalás kockázata  Piaci értéken történő értékelés  Bizonyos eszközök értékvesztésével kapcsolatos becslések  Hitelek, hitelhez kötött mutatók (kovenánsok)  Garanciák, függő kötelezettségek  Tevékenység folytatásának kérdése (Going concern) Megfontolások  Szakértők bevonása – pénzügyi instrumentumok értékelése  Konzultáció

27 © 2009 Deloitte Magyarország 27 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Immateriális javak Goodwill értékvesztés teszt jövőbeni cash-flow-k bizonytalansága (Pl. érzékenységvizsgálat, módosították-e a tavalyi kalkulációban használt feltételezéseket, figyelembe vették-e a megváltozott piaci helyzetet?) Alapítás-átszervezés, K+F, saját előállítású szoftver indokolt-e a költségek aktiválása? Tárgyi eszközök •Termelés változása értékcsökkenés elszámolásának módosítása •(lassítás, teljes leállítás). •Terven felüli értékvesztés teszt •Értékhelyesbítés mennyire megbízható az értékbecslő személye?

28 © 2009 Deloitte Magyarország 28 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok •Nem tőzsdei részesedések: az értékelésnél vegyük figyelembe, hogy az adott részesedést hogyan érintette a krízis. •Tőzsdei részesedések : tartósság és jelentősség kérdése, fordulónap utáni árfolyamok vizsgálata, cég megítélések változása •Értékpapírok - Mi a piaci ár forrása? •Vállalati kötvények van-e nemfizetésből eredő kockázat •Eszközök – ahol az értékelés modell segítségével történt •Lejáratig tartottnak minősített eszközök – fennáll-e •Fordulónap utáni értékpapír eladások •IAS 39 változása miatti átsorolás •Kötvények, amik nem a kibocsátó hitelkockázatát testesítik meg Valós értékelés esetén szükséges szakértőkkel való konzultáció

29 © 2009 Deloitte Magyarország 29 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása •Készletek •Hitel fejében átvett készletek alakulása •Értékvesztés elszámolása •Forgási sebesség alakulása •Ingatlan projektcégek finanszírozásánál a készültségi fokok megállapítása, helyszínszemle •A projekt megvalósíthatóságának értékelése (pl. bérleti szerződések megléte- hiánya, hitelfelvételi nehézségek, projekt befejezésének esélyei, refinanszírozás és projektmegvalósulás időbeni összhangja megvan-e).

30 © 2009 Deloitte Magyarország 30 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Adósok •Adóskoncentráció •Egyedi hitelminősítések változása •Fedezetek újra értékelése, új fedezetek •Fordulónap utáni események •Értékvesztés változása Céltartalékok Előző évi - tárgyévi céltartalékok vizsgálata • Jogcímek, kalkulációs elvek változtak-e • Vannak-e nem alátámasztott feloldások • Jövőbeni leépítésekről volt-e döntés

31 © 2009 Deloitte Magyarország 31 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Refinanszírozási hitelek •Hitel mutatók (kovenánsok) fokozott vizsgálata •Szept 30 után volt-e szerződésmódosítás? (átütemezés, kamat, stb…) •Évenként megújítandó szerződéseknél a hitelező bank megújította-e a szerződést? •Kapcsolt hitelek (pl. anyavállalati hitel) – az anyabank képes-e finanszírozni a hitelintézetet Betétek •Mérlegfordulónap után a betétek alakulása •Mérlegfordulónap után a betétek összetételének alakulása

32 © 2009 Deloitte Magyarország 32 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Tőkemegfelelés (hitelintézet) Gt-nek megfelelés (pénzügyi vállalkozás) •Hogyan hat a fizetőképességi mutatóra egy jelentős forint leértékelés (nagy devizában fennálló hitelnél) •Mikor süllyed a mutató 8% alá? •Portfolió romlása esetén mi az az értékvesztés, amikor a tőkemegfelelés 8% alá süllyed? •Akcióterv

33 © 2009 Deloitte Magyarország 33 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Egyebek •Van-e támogatásból vett eszköz a támogatási feltételek fennállnak-e? •PSZÁF jelentések

34 © 2009 Deloitte Magyarország 34 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Audit terv végrehajtása Mérlegzárás utáni események •Milyen események történtek a korábban felsorolt területeken? •Események a jelentés kiadásáig •PSZÁF jelentések Teljességi Nyilatkozat Az alap teljességi nyilatkozat kiegészítése

35 © 2009 Deloitte Magyarország 35 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés Kiegészítő mellékelt •Számviteli politika változásának bemutatása •Rizikók bemutatása •Bizonytalanságok bemutatása •Érzékenység vizsgálat

36 © 2009 Deloitte Magyarország 36 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés Könyvvizsgálói jelentés ??? Figyelemfelhívás Minősített jelentés Korlátozás Minősített jelentés, minősített záradék Ellenvélemény Minősített jelentés, minősített záradék Véleménynyilvánítás megtagadása Minősített jelentés, minősített záradék

37 © 2009 Deloitte Magyarország 37 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – Jelentés A fő változás - Bizonytalanság  Bonyolultabb könyvvizsgálat  Szakmai megítélés fontossága  Szakértők  KONZULTÁCIÓ

38 © 2009 Deloitte Magyarország 38 Audit megfontolások, audit jelentés A vállakozás folytatása elvének érvényesülése 570. számú standard

39 © 2009 Deloitte Magyarország 39 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Tervezés, végrehajtás Az egész könyvvizsgálat folyamán, a könyvvizsgálati eljárások végrehajtása során a könyvvizsgálónak folyamatosan figyelnie kell, hogy van-e könyvvizsgálati bizonyíték olyan eseményekről vagy feltételekről és kapcsolódó üzleti kockázatokról, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. (570/12)

40 © 2009 Deloitte Magyarország 40 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Vezetés becslésének értékelése A könyvvizsgálónak értékelnie kell a vezetés becslését a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. (570/17)

41 © 2009 Deloitte Magyarország 41 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Vezetés becslésének értékelése A könyvvizsgálónak ugyanazt az időszakot kell figyelembe vennie, amelyet a vezetés a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek alapján figyelembe vett becslése során. Ha a vezetésnek a gazdálkodó vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatos becslése a mérlegfordulónaptól számított tizenkét hónapos időszaknál rövidebb időszakot fed le, a könyvvizsgálónak fel kell kérnie a vezetést arra, hogy a becslése időtartamát terjessze ki a mérlegfordulónaptól számított tizenkét hónapos időszakra. (570/18)

42 © 2009 Deloitte Magyarország 42 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Vezetés becslésének értékelése A könyvvizsgálónak meg kell kérdeznie a vezetéstől, hogy van-e tudomása a vezetés által alkalmazott becslési időszakon túli olyan eseményekről vagy feltételekről, és kapcsolódó üzleti kockázatokról, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.(570/22)

43 © 2009 Deloitte Magyarország 43 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Vezetés becslésének értékelése Amikor olyan eseményeket vagy feltételeket azonosítottak be, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban, akkor a könyvvizsgálónak: (a) át kell tekintenie a vezetésnek a vállalkozás folytatására vonatkozó értékelése alapján végrehajtandó jövőbeni intézkedéseire vonatkozó terveket (b) a szükségesnek ítélt könyvvizsgálati eljárások végrehajtása során, beleértve a vezetés esetleges tervei hatásának vagy egyéb mérséklő tényezőknek az átgondolását is, elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot kell beszereznie annak megállapítására, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság, valamint (c) írásbeli nyilatkozatot kell kérnie a vezetéstől a tervezett jövőbeni intézkedésekre vonatkozóan. (570/26)

44 © 2009 Deloitte Magyarország 44 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Vezetés becslésének értékelése Ha a vezetés a könyvvizsgáló kérése ellenére nem hajlandó becslést készíteni vagy a becslést kiterjeszteni, a könyvvizsgálónak át kell gondolnia, hogy szükséges-e a könyvvizsgálói jelentést minősítenie a könyvvizsgálói munka hatókörének korlátozása miatt. (570/37) Bizonyos körülmények esetén a vezetés által készített elemzés hiánya nem akadályozza meg a könyvvizsgálót abban, hogy meggyőződjön a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatozó képességéről. Például, a könyvvizsgáló egyéb eljárásai lehet, hogy elegendőek lesznek annak értékelésére, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés helytállóan feltételezte-e a vállalkozás folytatását, mivel a gazdálkodó nyereséges működési múlttal rendelkezik, és megfelelő hozzáférése van pénzügyi forrásokhoz. (570/38)

45 © 2009 Deloitte Magyarország 45 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés A megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján a könyvvizsgálónak el kell döntenie, hogy megítélése szerint fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek önmagukban vagy együttesen jelentős kétséget vethetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. (570/30)

46 © 2009 Deloitte Magyarország 46 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés Lényeges bizonytalanság áll fenn, ha a lehetséges hatás mértéke akkora, hogy a könyvvizsgáló megítélése szerint a bizonytalanság jellegét és következményeit egyértelműen közzé kell tenni ahhoz, hogy a pénzügyi kimutatások prezentálása ne legyen félrevezető. (570/31)

47 © 2009 Deloitte Magyarország 47 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy a pénzügyi kimutatások: (a) megfelelően ismertetik-e azokat az eseményeket vagy feltételeket, amelyek jelentős kétséget vetnek fel afelől, hogy a gazdálkodó képes lesz-e folytatni működését, és megfelelően ismertetik-e a vezetésnek az események vagy feltételek kezelésére vonatkozó terveit, valamint (b) egyértelműen közlik-e, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn olyan események vagy feltételek miatt, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban, és hogy ebből kifolyólag a gazdálkodó esetleg nem tudja majd a szokásos üzletmenet keretében eszközeit realizálni és tartozásait rendezni. (570/32)

48 © 2009 Deloitte Magyarország 48 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn Ha a pénzügyi kimutatások megfelelő közzétételeket tartalmaznak, a könyvvizsgálónak korlátozás nélküli véleményt (záradékot) kell kibocsátania, de minősítenie kell a könyvvizsgálói jelentést egy figyelemfelhívó megjegyzés hozzáadásával, amely kiemeli azt a tényt, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn olyan események vagy feltételek miatt, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban, továbbá felhívja a figyelmet arra a pénzügyi kimutatásokban szereplő megjegyzésre, amely a 32. bekezdésben ismertetett tényezőket közzéteszi.(570/33)

49 © 2009 Deloitte Magyarország 49 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn A pénzügyi kimutatásokban szereplő közzététel megfelelőségének értékelésekor a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy az információ nyíltan felhívja-e az olvasó figyelmét arra, hogy a gazdálkodó esetleg nem lesz képes a szokásos üzletmenet keretében eszközeit realizálni és kötelezettségeit rendezni. Mindazonáltal szélsőséges esetekben, például összetetten bizonytalan helyzetekben, amelyek a pénzügyi kimutatások szemszögéből nézve jelentősnek minősülnek, a könyvvizsgáló mérlegelés tárgyává teheti, hogy nem indokolt-e elutasítani a záradék megadását (visszautasítani a véleménynyilvánítást) a figyelemfelhívó megjegyzés beiktatása helyett. (570/33)

50 © 2009 Deloitte Magyarország 50 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése helytálló, de lényeges bizonytalanság áll fenn Ha a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak megfelelő közzétételt, akkor a könyvvizsgálónak korlátozott véleményt (záradékot) vagy elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell kiadnia, a körülményektől függően. A jelentésnek konkrétan utalnia kell arra a tényre, hogy olyan lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.(570/34) (Ami nem került bemutatásra a kiegészítő mellékletben.)

51 © 2009 Deloitte Magyarország 51 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése NEM helytálló Ha a könyvvizsgáló megítélése szerint a gazdálkodó nem lesz képes a vállalkozás folytatására, a könyvvizsgálónak elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell kibocsátania, HA a pénzügyi kimutatásokat a vállalkozás folytatását feltételezve készítették el. (570/35)

52 © 2009 Deloitte Magyarország 52 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Könyvvizsgálói következtetések, jelentés, ha a vállalkozás folytatásának feltételezése NEM helytálló Ha a gazdálkodó vezetése arra a következtetésre jutott, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítése során nem helytálló a vállalkozás folytatásának feltételezése, a pénzügyi kimutatásokat valamely alternatív, mérvadó elv alapján kell elkészíteni. Ha az elvégzett további könyvvizsgálati eljárások és a szerzett információk alapján, a könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy az alternatív alap megfelelő, a könyvvizsgáló korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékot (véleményt) bocsáthat ki, ha megfelelő közzététel történt, de szükségesnek tarthat egy figyelemfelhívó megjegyzést a könyvvizsgálói jelentésben azért, hogy az olvasó figyelmét felhívják erre az alternatív alapra. (570/36)

53 © 2009 Deloitte Magyarország 53 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Jelentős késedelem Ha a vezetés a mérlegfordulónap után jelentős késedelemmel írja alá vagy hagyja jóvá a pénzügyi kimutatásokat, a könyvvizsgáló fontolóra veszi a késedelem okait. Ha a késedelem olyan eseményekhez vagy feltételekhez kapcsolódhat, amelyek a vállalkozás folytatásának értékeléséhez kapcsolódnak, a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy szükség van-e további könyvvizsgálati eljárások végrehajtására, valamint figyelembe veszi a lényeges bizonytalanság létezésére vonatkozó könyvvizsgálói következtetésre gyakorolt hatást.(570/39)

54 © 2009 Deloitte Magyarország 54 Pénzügyi válsággal kapcsolatos audit megfontolások – vállalkozás folytatása Gt. előírásainak figyelembevétele A magyar jogszabályok alapján a könyvvizsgáló amennyiben tudomást szerez a gazdálkodó vagyonának a Gt.-ben meghatározott mértékű csökkenéséről, köteles a gazdálkodó legfőbb szervének összehívását kérni, intézkedés hiányában a cégbíróságot értesíteni. A jogszabályoknak meg nem felelő tőkehelyzet nem feltétlenül jelenti azt, hogy a lényeges bizonytalanság áll fenn a gazdálkodónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képessége tekintetében. A jogszabálynak meg nem felelő tőkehelyzet kialakulására a könyvvizsgálónak azonban utalnia kell egy figyelemfelhívó megjegyzésben.

55 © 2009 Deloitte Magyarország 55 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "© 2009 Deloitte Magyarország 1 Globális pénzügyi válság – Audit megfontolások (Készült a Deloitte Kft könyvvizsgáló munkatársainak közreműködésével) 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések