Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában Előadó: Vetró- Kremzel Piroska.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában Előadó: Vetró- Kremzel Piroska."— Előadás másolata:

1 A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában Előadó: Vetró- Kremzel Piroska

2 Tematikák „Nem vagy egyedül” Támogató szolgáltatások beindítása hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és családjaik részére A fejlesztőpedagógus szerepének, kompetenciájának ismertetése ◦Az Orosházi Családok Átmeneti Otthona ◦Eltérő képességű gyermekek ◦Tanulási nehézségek ◦SNI Kompetenciamérések elemzése, konzekvenciák ◦Célja ◦Korcsoportonkénti elemzés bemutatása ◦Összegzés

3 „Nem vagy egyedül!” Célunk, hogy a megfelelő segítséggel, javuljon a gyermekek részképessége, tanulási előmenetele, tanulmányi eredménye, iskolához fűződő viszonya.

4 Az intellektuális képesség eloszlásának görbéje (Wiseman nyomán Montgomery, 1993)

5 Tanulási nehézség 1. Tanulási gyengeség: kultúrtechnikák nehezített megtanulása, feltűnő és problémát okozó tanulási és szociális viselkedés, az iskolai munka eredménytelensége

6 Tanulási nehézség 2. Tanulási zavar: a tanulás egyes részterületein jelenik meg, különösen az olvasás, írás, helyesírás vagy számolás tantárgyakban, az egyéb tanulási területeken jó eredményeket érhetnek el, időtartamuk különböző lehet; fejlesztő foglalkozások, terápiás eljárások alkalmazása szükséges.

7 Tanulási nehézség 3. Tanulási akadályozottság: a tanulás minden területén átfogóan, súlyosan és tartósan jelentkeznek, minden esetben hosszantartó fejlesztésre, terápiás eljárásra van szükség

8 SNI sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)

9 A fejlesztő pedagógus A fejlesztő pedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Jártasak a prevenciós és korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában óvodai, iskolai csoportban és egyéni fejlesztési formában.

10 Vizsgált képességek 1. általános tájékozottság 2. írásmozgás koordináció 3. gondolkodási képességek 4. testséma 5. jobb-bal diszkrimináció 6. szem-kéz koordináció 7. alak- háttér megkülönböztetése 8. téri információ elrendezése

11 Vizsgált képességek 9. számemlékezet 10. akusztikus emlékezet 11. vizuális emlékezet 12. szerialitás 13. alaklátás és téri helyzetek 14. nehéz szavak utánmondása 15. hallási differenciálás 16. emberrajz

12 6-8 éves gyermekek mérési átlaga

13 9-11 éves gyermekek mérési átlaga

14 12-14 éves gyermekek mérési átlaga

15 „Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.” Steiner, Rudolf


Letölteni ppt "A fejlesztőpedagógus szerepe a Családok Átmeneti Otthonában Előadó: Vetró- Kremzel Piroska."

Hasonló előadás


Google Hirdetések