Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés"— Előadás másolata:

1 Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés
A pedagógusok beavatkozási lehetőségei és határai Ferenczi Zoltán

2 A számonkérés módja Írásban Szóban „On-line” Projekt Játék („tréning”)

3 Írásbeli vizsga Hatékony iskolai prevenciós módszerek
Hogyan támogatja az iskolai környezet az egészséget A pedagógus kompetenciahatárai a drogmegelőzésben Esetleírás Interjú készítése Drog – család – iskola Spiritualitás és iskola a drogmegelőzésben A Közoktatási törvény II. fejezete (titoktartás) pedagógus szemmel Szabadon választott téma (kizárólag előzetes személyes egyeztetés alapján!)

4 Írásbeli vizsga ÍRÁSBELI MUNKÁK ESETÉBEN
Az egészségfejlesztés szemléletének elsajátítása, valamint a jegyzetben és az előadásokon elhangzottak kritikus megjelenítése. Minimum 10, maximum 20 flekk terjedelem. Magyar nyelvhelyesség Pontos hivatkozás (a plágium eredménytelen vizsgának számít!) → szövegközben (Glázser, p) vagy lábjegyzetben1 Glázser, Bozsó: A lábtörlés mint kóros viselkedési szokás, Demagógia Kiadó, Budapest, p. 1Palinta Pál: Szükséges-e lelőni a drogosokat?, Régi Duna Kiadó, Karakaszszörcsög, pp.

5 „On-line” vizsga en elküldött kérdésekre kell kifejtő választ adni. Kérdéstípusok: Érdekesebb pedagógiai etikai kérdések a drogfogyasztás iskolai megjelenéseivel kapcsolatban. Egy-egy megtörtént iskolai szituáció megoldása, befejezése. Olyan helyzetek elemzése, amely akár a tantestületen belül, akár az iskola más színterein a drogügyek kezelését befolyásolja, meghatározza.

6 A számonkérés módja „ON-LINE” VIZSGA ESETÉN
Gyakorlatiasság, lehetőségek felvetése, a helyzet elemzése, újszerű alternatíva felvázolása az órán elhangzottak és a jegyzetben leírtak alapján

7 Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga csoportos egyéni Vizsgaanyag: jegyzet
órán leadott anyag

8 A jegyzet fejezet: A szenvedélybetegségek problematikája (13- 26. old)
fejezet: A viselkedési addikciók ( old) fejezet: Egyén-család-társadalom ( old) fejezet: Iskolai drogprevenció és egészségfejlesztés ( ) fejezet: Társadalom és drogpolitika ( ) fejezet: Jog és pedagógus ( )

9 Projekt készítése A kannabisz és a tizenévesek kultúrája
Kultúrtörténet – drog – spiritualitás Drogkarrierek Intézmények Iskolai módszerek a drogmegelőzésben Egyéb (Kizárólag előzetes megbeszélés alapján!)

10 Interaktív csoport Játékok Viták Helyzetgyakorlatok Tréningelemek stb.
Értékelés módja: A program teljes ideje alatt aktív részvétel.

11 Van-e értelme annak, hogy itt vagyunk…?

12 Mit tegyünk…?

13 A blokk végén témajavaslattal…
Beszélgessünk, vitatkozzunk a témáról HOGYAN? A blokk végén témajavaslattal… 2. Gondolkozzunk együtt a leadott anyag alapján (videóval, vendéggel…)

14 Témaajánlat A család, mint az addikciók kialakulásának és megerősödésének színtere Kémiai és viselkedési addikciók A drogok csoportosítása Normák és devianciák Jogos kérdések Az ellátás és segítségnyújtás lehetőségei Prevenció és egészségfejlesztés Drogpolitikai áttekintés Hatékonyságvizsgálat és eredményességi mutatók

15 Család & szenvedélybetegség

16 A drogkarrier kialakulása
SZÜLETÉS ELŐTT Delegáció – „bekódoltság” a) beépíti életprogramjába b) kimenekül belőle EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉS Szülői drogfogyasztás Embrionális addikciók

17 A drogkarrier kialakulása
AZ ELSŐ HÓNAPOK A férj-feleség szeretetkapcsolata felbomlik játszmák  ”az elég jó anyaság” NEVELÉSI STÍLUS Nevelési stílus monitorozás szorosság drogfogyasztás autoriter erős gyenge ++ + kongruens erős erős _ ráhagyó-1 gyenge erős _ ráhagyó-2 gyenge gyenge +

18 A drogkarrier kialakulása
FELDOLGOZATLAN TRAUMÁK Gyász Válás Veszteségélmények GYERMEKKOR Menekülési reakciók (kifelé vagy befelé) Befolyásoló tényezők (szülők, kortársak) Dohányzás ~ 90% Alkoholizmus ~ 50% Illegális drogok ~20%

19 Film Takács P. Az egészséges és diszfunkcionális család
PTMIK kazetta (13 / 20’)

20 A drogkarrier kialakulása
ILLEGÁLIS DROGOK VÁLASZTÁSA 6-12éves kor környékén valamilyen kémiai szer kipróbálása, használata A szer megismerése után újabb hatások keresése A hatások valamilyen probléma megoldását vagy valamilyen élmény megtalálását szolgálják Szembefordulás a normaadó társadalom kereteivel Kriminalizáció …

21 FILM... A pipa kultúrtörténete (3’)

22 A drogok csoportosítása
LEHETŐSÉGEK Társadalmi elfogadás Veszélyessége Előállításmódja Hatóanyaguk szerint

23 A drogok csoportosítása
Társadalmi elfogadás alapján legális illegális

24 A drogok csoportosítása
Veszélyessége alapján keménydrogok lágydrogok

25 A drogok csoportosítása
Előállításmódja alapján természetes mesterséges

26 A drogok csoportosítása
Hatóanyaguk szerint Tartsunk szünetet?

27 A drogok csoportosítása
depresz-szánsok ópiátok stimu-lánsok halluci-nogének kanna-bisz Szerves oldósze-rek Alkohol Mák Amfeta-minok LSD Marihuána Higítók Szedatí-vumok Morfium Kokain Peyotl Hasis Csavarlazító Hipnoti-kumok Heroin Nikotin PCP Parkettalakk Barbitu-rátok Metadon koffein Maszlag Benzin Coderit Galóca Ragasztók

28 A drogok DROG LEGÁLIS ILLEGÁLIS FÉLLEGÁLIS DROGÉRIA A DROG DEFINÍCIÓJA
(WHO 1972): Minden, ami megváltoztatja a szervezet működését… DROG = (növényi) hatóanyag DROGÉRIA LEGÁLIS ILLEGÁLIS FÉLLEGÁLIS

29 A drogok hasznosítása Alkohol fertőtlenítés

30 A drogok hasznosítása Nikotin Parkinson-kór

31 A drogok hasznosítása Ópiátok köhögéscsillapítás

32 A drogok hasznosítása Amfetamin Hiperaktív gyerekek terápiája

33 Film!!! Drogvilág (10’)

34 A tolerancia Drogfogyasztás mértéke idő A kívánt hatás

35 A drogkarrier NEGATÍV MEGERŐSÍTÉS STÁDIUMA Eufória Normál állapot
Addiktív stádium POZITÍV MEGERŐSÍTÉS STÁDIUMA

36 Film!!! Csáth Géza

37 Viselkedési addikciók
Az addikció sóvárgás Kémiai addikciók Kémiai addikciók heroin kokain kannabisz szerves oldószerek nikotin alkohol szexuális addikciók játékszenvedély kóros vásárlás munka-alkoholizmus Viselkedési addikciók Viselkedési addikciók

38 Az addiktív ciklus Sóvárgás Passzív szakasz Addikt cselekmény Bűntudat

39 zoltan.ferenczi@sulinova.hu fzms@freestart.hu
Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Drogprevenció és/vagy egészségfejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések