Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociálpszichológia PPKE, 2007 Rácz Judit

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociálpszichológia PPKE, 2007 Rácz Judit"— Előadás másolata:

1 Szociálpszichológia PPKE, 2007 Rácz Judit

2 A kurzus Tartalom A szocpszich története, elhelyezése Módszerek
Egyén és csoport természete és kölcsönviszonyai (észlelés, identitás, értékelés, attitűd, kultúra, előítélet, pro- és antiszociális viselkedés, bevonás-kizárás, befolyásolás-meggyőzés, normák stb. stb.)

3 A kurzus Könyv: E.R.Smith – D.M.Mackie: Szociálpszichológia
Budapest, Osiris, 2004. Jelenlét: lehetséges hiányzás 20% Csoportbeli különbségek Vizsga

4 A szociálpszichológia fő kérdése: MIÉRT?

5 Megközelítések Az egyénből a csoport felé néznek, vagy fordítva
Mit tekintsen tárgyának: a társas alakzatokat, az egyén társas természetét, vagy az egyének közötti interakciót Miből induljon ki a viselkedés tanulmányozásában: az egyénből (ösztönök, érzelmek stb.), vagy a társas helyzetekből

6 Behavioristák: a tudomány tárgya a közvetlenül megfigyelhető ingerek és általuk kiváltott viselkedés
ÁMDE: Az emberi viselkedés kielégítő magyarázatához nemcsak az ingerek, hanem az észlelések, gondolatok és érzelmek megértése is szükséges.

7 Definíciók: ..hogyan hatnak a társas és kognitív folyamatok arra, ahogyan az emberek észlelik és befolyásolják egymást, ill. ahogyan egymáshoz viszonyulnak.Smith-Mackie ..miként befolyásolja az egyén gondolkodását, érzelmeit és viselkedését mások tényleges, képzelt, vagy mögöttes jelenléte. Allport

8 … személyközi kölcsönhatás, interakciók, csoportviselkedés tanulmányozása Zander, kelley, Forgács stb. … középpontjában mindig a társas lény áll, nincs is más psz, csak szocpsz Klineberg Melyek a társas jelenségek / cselekvések?

9 Mások megismerése Értelmezések Szabályok és normák Beilleszkedés kommunikáció Attitűdök Befolyásolás Versengés, konfliktusok Döntéshozás Kultúra Előítéletek Vonzalmak ….

10 McDougall, 1908 – viselkedés: ösztönök
Történet, elméletek McDougall, 1908 – viselkedés: ösztönök Ross, 1908 – viselkedés: társas környezet, befolyásolhatóság Triplett, 1897 – teljesítményváltozás mások jelenlétében (szociális facilitáció, biciklizés) Mayer, 1903 – iskolai környezet: ha túlzott versengés, mások jelenléte hátrányos Allport – debilizáló hatás: szellemi feladatoknál

11 Történet, elméletek Tömegjelenségek kutatása, tömegember - LeBon: A tömegek lélektana, 1894 (párizsi kommün elemzése) – a civilizáció hanyatlása Egytényezős magyarázatok (filozófia) Bentham, J.S. Mill, H. Spencer – örömelv Nietzsche, B. Russell, Adler – hatalom

12 Kropotkin, Scheler – empátia mint alapvető ösztön; utánzás, befolyásolás
Racionalizmus és irracionalizmus – a józan mérlegelés az elsődleges vagy az ösztönök Allport, Mead: – szociális behaviorizmus, jutalom/büntetés; - a személyiség külső hatásokra alakul ki (nem veleszületett) – tehát jól megválasztott módszerekkel minden elérhető Kurt Lewin – a viselkedés a külső környezet és belső állapot együttes hatása

13 Konkrét történelmi hatások:
Nácizmus – tömegek végletes befolyásolása Háborús nehézségek – szocpsz kutatások és feladatok (étkezési szokások a hátországban, katonák morálja stb.)

14 Katonák harci morálja - hogyan teljesítettek a többiekhez képest - előléptetés, összehasonlítás

15 Kurt Lewin: A viselkedés: valamilyen szükségállapotból keletkezett feszültség feloldására irányul A feloldási lehetőségek kiválasztása

16 Kurt Lewin: A szocpsz 2 fő témája: - az emberek viselkedését a valóságról alkotott szubjektív értelmezésük határozza meg az egyéni értelmezést és viselkedést a társas hatások strukturálják

17 as évek alkalmazott szocpsz, sok-sok kutatás as évek megbízható és megismételhető kísérletek elméleti problémák és kísérleti módszerek közeledése Kognitív (elmebeli) és társas folyamatok együttes vizsgálata

18 Szocpszich a társ.tud.ok között
Antropológia – emberi kultúra általában és a gyakorlatban Gazdaságtan – termelés, elosztás, fogyasztás Történelem – elmúlt események leírása és értelmezése Politikatudomány – társadalmi szerveződés Szociológia – emberi társadalmak és csoportok Pszichológia – a lélek tana

19 Pszichológia Biopsz – idegrendszer, egyéb testi jelenségek
Klinikai psz – viselkedési rendellenességek, kóros jelenségek Kognitív psz – elmefolyamatok Fejlődéslélektan – változás, fejlődés Személyiságpsz – különbségek, kategóriák Alkalmazott psz – mit csináljunk mindezzel, gyakorlat

20 Alkalmazási területek
Egészség - mitől függ? mi befolyásolja? 2. Iskola, nevelés - elvárások, önértékelés, önbizalom, versengés, együttműködés 3. Törvénykezés - rendőrség, beismerő vallomások, tárgyalás

21 4. Környezet - erőforrások felhasználásának megváltoztatása 5. Munka, üzleti élet - reklám, döntéshozatal, munkacsoportok, teljesítmény befolyásolása

22 Szociálpszichológia - elméleti és alkalmazott tudomány - a mindennapokban felmerülő problémákra reagál, megoldásokra tesz kísérletet

23 Ugyanazt nézzük – de ugyanazt látjuk-e?

24 Mit látsz?

25

26 axióma: Saját valóságunkat magunk alkotjuk meg

27 Nincs itt senki – vagy… mégis többen vagyunk?
2. axióma: Más emberek minden gondolatunkra, érzésünkre hatnak, akár jelen vannak, akár nem A társas befolyás akkor a legerősebb, amikor észre sem vesszük. Akkor tudatosul, amikor váltunk (elköltözünk, felnövünk, betegek vagyunk stb.)

28 Három motiváció a viselkedésben
Uralni a helyzetet A legpontosabb információkat keressük 2. Kapcsolatot teremteni másokkal 3. Önbecsülés – magunkat és csoportunkat (család, nemzet, focicsapat stb.) kedvező színben látni

29 A feldolgozás három elve
Konzervativizmus A világról alkotott elképzeléseink lassan változnak, erősen önfenntartók (későnjövő) - első benyomás, sztereotípiák

30 2. A hozzáférhetőség elve
Az az információ hat legerősebben a gondolatainkra, érzelmeinkre, amelyik legkönnyebben hozzáférhető (amin pl. sokat gondolkoztunk stb.)

31 3. Felületesség / alaposság
Általában felületesen, néha alaposan dolgozzuk fel az információt

32 Most már minden egyszerűnek tűnik. Csakhogy… Ugyanaz néha
jó, biztonságos, kellemes Néha meg sok, ijesztő, dühítő (család)


Letölteni ppt "Szociálpszichológia PPKE, 2007 Rácz Judit"

Hasonló előadás


Google Hirdetések