Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mottó: A tudás gyakorlatban történő alkalmazása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mottó: A tudás gyakorlatban történő alkalmazása"— Előadás másolata:

1 Mottó: A tudás gyakorlatban történő alkalmazása az emberiség boldogulásának alapja

2 Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Dunaújváros , Dr. Bíró Zoltán főiskolai docens Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet

3 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Emberi cselekedet vezérlő filozófiái A verzió B verzió Adottságok, helyzet Cél, tervezet Ezt szeretném Ez van Cselekedet Cselekedet Ezt lehet csinálni Ezt kell csinálni Eredmény, következmény Feltételek Ez keletkezett Ez kell biztosítani „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

4 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Akkreditálás Az akkreditálás valamilyen elvárásnak, követelménynek való megfelelés igazolásának folyamata. Eredménye egy tanúsítvány, amely bizonyítja a megfelelősséget. Az elvárások, követelmények meghatározásánál figyelembe veendők nemzetközi elvárások, standardok; nemzeti elvárások, követelmények; piaci igények; érintettek elégedettsége „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

5 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Akkreditálás Magyarországon „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

6 Akkreditálás MAB szempontjából
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Akkreditálás MAB szempontjából Intézményi önértékelés (egy nyolcéves ciklus alatt legalább egyszer) működés ellenőrzése (intézményi feladat) intézmény saját célja szerinti feldolgozás Akkreditációs beadvány készítése a minőségjelentés tájékoztatásként a MAB tudományági bizottságainak Tudományági bizottságok értékelései működés értékelése (MAB feladat) a MAB plénum tájékoztatása Közbülső eljárás működés részleges vizsgálata (MAB feladat) feltárt hiányosságok, tendenciák vizsgálata Intézményi akkreditáció működés ellenőrzése (MAB feladat) minőséghitelesítés, minőségértékelés szakok, képzések vizsgálata karonként (ha vannak karok) karok vizsgálata (ha vannak karok) intézmény vizsgálata „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

7 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Akkreditáció folyamata „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

8 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Az önértékelésről általában Az önértékelés (önismeret) az ember, a szervezet kritikai megítélése és minősítése önmagáról, képességeiről, tevékenységéről, magatartásáról. A folyamatos önmegfigyelésen és önellenőrzésen alapuló önértékelés lehetővé teszi az egészséges, személyre, szervezetre jellemző önismeret és önbizalom kialakulását, az önirányítás képességének fejlődését. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

9 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Az önértékelésről általában Az önismeretet alapvetően két dolog határozza meg: önmagunkról, saját szervezetünkről kialakított képünk (éntudat), mások által rólunk (szervezetünkről) mások által kialakított vélemény, amilyennek szerintünk mások képzelnek minket (énkép). „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

10 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Az önértékelésről általában A szervezeti önértékelés hozadéka: mélyreható, alapos értékelő jelentés, amely bemutatja a szervezet helyzetét a kijelölt területen és folyamatokban, egy lista a szervezet erősségeiről, illetve fejlesztendő területeiről, ez utóbbiaknál a prioritások meghatározásával, számszerű értékelés, amely lehetővé teszi a szervezet előző időszakhoz mért fejlődésének figyelemmel kísérését a rendszeres időközönként megismételt önértékelések alapján. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

11 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

12 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
A negatív visszacsatolásos szabályozás Kimenet, Bemenet eredmény Folyamat, működő szervezet Beavatkozás Hatás Szabályok, Értékelés követelmények, Mérés elvárások ÖNÉRTÉKELÉS „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

13 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
A negatív visszacsatolásos szabályozás lépései a folyamat, szervezeti működés mérése; a működést meghatározó (előíró) szabályok,követelmények, elvárások meghatározása; értékelési eljárások és értékelési (minősítési) skálák meghatározása; értékelés, az alapjel és a mért jel különbsége alapján a minősítési skála szerinti érték meghatározása; a minősítés alapján beavatkozás/ok megtétele. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

14 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Beavatkozás célja úgynevezett helyesbítő (racionalizáló) beavatkozást, ahol a cél a előírástól való eltérés kiküszöbölése (az előírás jó, de rosszul csináljuk); fejlesztő beavatkozás, ahol a cél a rendszer működését az új, megváltozott követelményekhez való igazítás; „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

15 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Önértékelési feladata Mérési módok és értékelési skálák meghatározása, a működés milyenségét közvetítő paraméterek mérése, kimenet, eredmény mérése, a működés eredménye által kiváltott hatás mérése, Mérési eredményeknek a feldolgozása. Az alapjel és a mérési eredmény különbségének a képzése. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

16 Működés értékelésének szempotjai
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Működés értékelésének szempotjai a.) A rendszer működésének formai értékelése Ennek területei: ¾ oktatás-, kutatásszervezés, ¾ az oktatás, kutatás tárgyi feltételének biztosítása, ¾ az oktatás, kutatás személyi feltételének biztosítása, ¾ infrastruktúra biztosítása, ¾ minőségbiztosítás felépítése, működése, szerepe. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

17 Működés értékelésének szempotjai
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Működés értékelésének szempotjai b.) A működés tartalmi minősítése Ennek területei: - képzési cél, - tantervek, tanterv változatok, - tananyagok színvonala, - tananyag fejlesztés iránya, gyakorisága, - új ismeretek integrálása. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

18 Működés értékelésének szempotjai
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Működés értékelésének szempotjai c.) A rendszer állapotszintjének a meghatározása Vonatkoztatási alap lehet: - rendszerünk célállapota, - rendszerünk múlt állapota, - más intézmény (hazai – külföldi) állapota. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

19 Mi a célja az önértékelésnek?
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Mi a célja az önértékelésnek? Az intézmények társadalmi megítélésének (image megalkotás) elősegítése, Kibocsátott diploma piaci értékének megítélése. (Képzők közötti verseny.) Belső működés (fejlődés) megítélése. Az önértékelést úgy kell felépíteni, hogy mind a három szint igényét ki lehessen elégíteni. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

20 Az intézmények társadalmi megítélése (image megalkotás).
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Az intézmények társadalmi megítélése (image megalkotás). - Minden típusú felsőoktatási intézményt azonos szempontok szerinti értékelésnek kell alávetni. - Meg kell határozni azokat az értékelési kritériumokat, amelyeket minden intézmény esetében lehet értelmezni, és mutatja az intézmény helyét a felsőoktatásban, a tudományos életben, a társadalomban, a nemzetközi tudományos világban. - Itt az önértékelési szempontok (a funkciók és a minősítési értékelési skálák) azonosak. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

21 Kibocsátott diploma piaci értékének megítélése
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Kibocsátott diploma piaci értékének megítélése Az önértékelés tárgya az azonos típusú diplomát kibocsátó karok. Az önértékelés ezen a szinten kétirányú: az intézményi szinten megjelenő főfunkciók karra vetített tovább bontása (rész funkciók), illetve a diploma típusához igazodó, sajátságokat megjelenítő rész funkciók. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

22 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Kibocsátott diploma piaci értékének megítélése Az önértékelés eredményének megítélése két elvárás szerint történhet: a kar (a kar képzése, diplomája) helye, pozíciója az oktatási piacon, a kar képzésének erős-gyenge pontjainak meghatározása az azonos típusú diplomát kibocsátó karokhoz viszonyítva. Itt az önértékelési szempontok (a funkciók és a minősítési értékelési skálák) az azonos típusú diplomát kibocsátó karok esetében azonosak. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

23 Belső működés (fejlődés) megítélése
Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Belső működés (fejlődés) megítélése Az önértékelés e szintje már intézmény-kar specifikus. Az önértékelés ezen a szinten már háromirányú: az intézményi szinten megjelenő főfunkciók karra vetített rész funkcióinak intézmény-kar specifikus bontása, a diploma típusához igazodó, sajátságokat megjelenítő rész funkciók tovább bontása, intézmény működésbeli (folyamataira vonatkozó) sajátosságait tükröző értékelés. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

24 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Belső működés (fejlődés) megítélése E szinten történő minősítés célja hármas: egyrészt állapot tükrözés (most hol állunk, mi jó-mi rossz), másrészt a múlt időszak változtatási (fejlesztési, javítási) feladatok eredményeinek, hatásainak értékelése, harmadrészt a jövő minőségjavító, fejlesztő feladatainak a kijelölése. Itt az önértékelési szempontok (a funkciók és a minősítési értékelési skálák) már intézmény, sőt lehet kar specifikusak. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

25 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Kiválósági modell célja azonosítani a szervezet erős és gyenge pontjait, kijelölni a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztendő területeket, meghatározni a továbbfejlődés irányait. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

26 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Kiválósági modell szerkezete „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

27 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Az önértékelés alapja Az adottságok kritériumcsoportnál Az adottságok esetében arra keresünk választ, hogy a szervezet hogyan éri el eredményeit. Ez azon módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével a szervezet erőforrásait - kiemelten az emberi erőforrásait - hasznosítja az eredmények elérése érdekében. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

28 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Az önértékelés alapja Az eredmények kritériumcsoportnál Az eredmények kritérium csoportnál arra keresünk választ, hogy az alkalmazott módszerek meghozzák-e a szervezet által elvárt sikereket, ami alátámasztja a szervezet hatékony és kiváló működését. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

29 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
ESG minősítési alapelvek 1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására, 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 3. A hallgatói teljesítmények értékelése 4. Az oktatói minőség biztosítása 5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások 6. Belső információs rendszer 7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

30 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Az intézményi önértékelés tartalma a saját célokhoz viszonyított elemzéseket, értékeléseket, fejlesztési terveket, a megvalósulás nyomon követést, értékelését lehetővé tévő adatokat, adatfeldolgozásokat, összehasonlító elemzéseket, az eredményesség és hatékonyság mérésére szolgáló módszereket. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

31 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
ESG minősítési alapelvek 1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására ESG: Az intézmény rendelkezzen átfogó minőségpolitikával és ehhez kapcsolódó eljárásokkal, melyek képzési programjainak és az intézmény által kiadott diplomáknak a minőségét garantálják. Ennek elérésére az intézmény dolgozzon ki és valósítson meg stratégiát a minőség folyamatos javítása érdekében. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

32 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
ESG minősítési alapelvek 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése. ESG: Az intézmény szabályozza képzési programjainak jóváhagyását, rendszeres átvizsgálását, és figyelemmel kisérését 3. A hallgatói teljesítmények értékelése ESG: A hallgatók (tanulmányi előrehaladásuk, teljesítményük, a képzési követelmények elérésének) értékelése előzetesen közzétett és következetesen, egységesen alkalmazott kritériumok, szabályok és eljárások szerint történjék. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

33 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
ESG minősítési alapelvek 4. Az oktatás minőségének biztosítása ESG: Az intézmény rendelkezzen belső mechanizmusokkal az oktatás minőségének biztosítására. 5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások ESG: Minden képzési program esetében álljanak rendelkezésre megfelelő eszközök a tanulás támogatására, biztosítottak legyenek a hallgatók által elvárt hallgatói szolgáltatások. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

34 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
ESG minősítési alapelvek 6. Belső információs rendszer ESG: Az intézmény gondoskodjék a képzési programjainak (és egyéb tevékenységeinek) eredményes működtetését biztosító információk szisztematikus gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról, információs csatornák eredményes működtetéséről. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

35 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
ESG minősítési alapelvek 7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása ESG: Nyilvános szerepük betöltéséhez az intézmények tájékoztatást kell adjanak az általuk kínált programokról, ezek tervezett kimeneteiről, az elérhető végzettségekről, az alkalmazott oktatási, tanulási és teljesítményértékelési eljárásokról, és a hallgatók számára kínált tanulási lehetőségekről. „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

36 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Esetjáték az önértékelés egy területére Az esetjáték témája: Munkatársi elégedettség mérése. Kérdőív segítségével 1-5 skálán minősítik a hallgató (kik most munkatársak) az elégedettségre vonatkozó kérdéseket, állításokat (egyéni feladat), majd ötfős csoportokban az elégedettség három alkritériumát (egy csoport egy alkritériumot) szövegesen minősítik. A csoport minősítése a többségi véleményt kell hogy tűkrözze. A kérdőív és a szöveges értékelések feldolgozása. A jelen helyzet meghatározása a vélemények alapján. Tendencia vizsgálat a múlt időszak összevetésével (előadás utáni feldolgozás). „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

37 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Teszt „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

38 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Szöveges értékelés „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

39 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Szöveges értékelés „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0

40 Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban
Szöveges értékelés „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP / /1.0


Letölteni ppt "Mottó: A tudás gyakorlatban történő alkalmazása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések