Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén Dr. Hajnal Miklós Pál szaktanácsadó Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet AdWare Q1 Fejlesztő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén Dr. Hajnal Miklós Pál szaktanácsadó Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet AdWare Q1 Fejlesztő."— Előadás másolata:

1 Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén Dr. Hajnal Miklós Pál szaktanácsadó Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet AdWare Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

2 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál2 Miért van szükség a szociális szolgáltatások szakmai szabályozására? Napjainkban a szociális szolgáltatások felértékelődésének lehetünk tanúi Napjainkban a szociális szolgáltatások felértékelődésének lehetünk tanúi A szolgáltatások presztizsének növekedésével megindult a szolgáltatók számának növekedése A szolgáltatások presztizsének növekedésével megindult a szolgáltatók számának növekedése A szolgáltatók szakmai felügyelete ugyanakkor esetleges, nincsenek megbízható információk a szolgáltatások színvonaláról, minőségéről A szolgáltatók szakmai felügyelete ugyanakkor esetleges, nincsenek megbízható információk a szolgáltatások színvonaláról, minőségéről Ez az igénybevevőket is nehéz helyzetbe hozza, hiszen nincsen támpontjuk a szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások megítéléséhez Ez az igénybevevőket is nehéz helyzetbe hozza, hiszen nincsen támpontjuk a szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások megítéléséhez

3 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál3 A szociális ágazat szabályozásának általános rendszere Jogi szabályozás: a működés általános feltételeit, törvényességi kereteit írja elő kötelező erővel Jogi szabályozás: a működés általános feltételeit, törvényességi kereteit írja elő kötelező erővel Adminisztratív szabályozás: az intézményi működés technikai és dokumentációs követelményeit írja elő, szintén kötelező erővel Adminisztratív szabályozás: az intézményi működés technikai és dokumentációs követelményeit írja elő, szintén kötelező erővel Szakmai szabályozás: a szolgáltatási tevékenység szakmai követelményeinek és módszereinek megjelenítése Szakmai szabályozás: a szolgáltatási tevékenység szakmai követelményeinek és módszereinek megjelenítése Probléma: a szakmai szabályozás jelenleg csak nagyon kis részben jelenik meg önállóan, többnyire beépül a jogi és adminisztratív szabályozásba

4 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál4 Analóg probléma Az egészségügy - amely szintén kiterjedt szolgáltató-rendszerrel rendelkezik – hasonló problémával küzd, bár ott megindult az önálló szakmai szabályozási rendszer kialakítása Az egészségügy - amely szintén kiterjedt szolgáltató-rendszerrel rendelkezik – hasonló problémával küzd, bár ott megindult az önálló szakmai szabályozási rendszer kialakítása Ugyanakkor a szakmai szabályozás (mérés- felügyelet-döntésalkotás) nem konzisztens rendszere nehézségeket okoz mind a szolgáltatók megítélésében, mind a finanszírozásban Ugyanakkor a szakmai szabályozás (mérés- felügyelet-döntésalkotás) nem konzisztens rendszere nehézségeket okoz mind a szolgáltatók megítélésében, mind a finanszírozásban

5 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál5 Miért kell a szolgáltatások szakmai követelményeit meghatározni? A versenyhelyzet előtérbe helyezi az intézmények és a szolgáltatások összehasonlíthatóságát, az igénybevevői elégedettségetA versenyhelyzet előtérbe helyezi az intézmények és a szolgáltatások összehasonlíthatóságát, az igénybevevői elégedettséget A szociális szféra jogilag egyedülálló módon túlszabályozott (A jelenleg érvényes normatív dokumentumokban keveredik a jogi és szakmai szabályozás)A szociális szféra jogilag egyedülálló módon túlszabályozott (A jelenleg érvényes normatív dokumentumokban keveredik a jogi és szakmai szabályozás) Ez példátlanul gúzsba köti a szolgáltatókat és akadályozza a fejlődést Ez példátlanul gúzsba köti a szolgáltatókat és akadályozza a fejlődést Míg a szakmai szabályozókat a szakma feljogosított képviselői – konszenzussal – bármikor módosíthatják, de azoktól indokolt esetben el is lehet térni, addig Míg a szakmai szabályozókat a szakma feljogosított képviselői – konszenzussal – bármikor módosíthatják, de azoktól indokolt esetben el is lehet térni, addig A jogszabályokat – jelesül a törvényeket – csak a parlament módosíthatja, az eltérésnek büntetőjogi következményei lehetnek A jogszabályokat – jelesül a törvényeket – csak a parlament módosíthatja, az eltérésnek büntetőjogi következményei lehetnek

6 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál6 A szociális ágazat szakmai szabályozása A szakminisztérium a problémák ismeretében – nagyon bölcsen – elhatározta a szociális ágazat önálló szakmai szabályozórendszerének kialakítását A munka két ágon indult el: egyrészt a szociális szabályozók kidolgozásával, másrészt a felügyelet rendszerének kimunkálásával A munka két ágon indult el: egyrészt a szociális szabályozók kidolgozásával, másrészt a felügyelet rendszerének kimunkálásával

7 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál7 Hogy épül fel a szakmai szabályozó rendszer? A szakmai normatív szabályozórendszer elemei: 1. A követelmények meghatározása, eljárások rögzítése (standardok, protokollok, irányelvek) 2. A követelmények teljesítését mérő egységes és kötelező indikátorok definiálása és alkalmazása 3. Egységes és teljes körű szakmai felügyeleti rendszer kialakítása és működtetése 4. Kiértékelés, konklúziók és következmények érvényesítése

8 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál8 Szakmai normatív szabályozó rendszer Szociális ellátási (szolgáltatási) folyamat 2 Indikátorok Valid adatok 3 Ellenőrzés, felügyelet 4 Intézkedések finanszírozási és egyéb következ- mények 1 Követelmények (standard, protokoll, irányelv, ISO, stb.) Bemenetek Kimenetek

9 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál9 Hogyan állunk az egyes rendszerelemekkel? Az 1. rendszerelem (standardok, irányelvek, protokollok) I. verziója egy korábbi projekt keretében elkészült, és remélhetően fejlődik Az 1. rendszerelem (standardok, irányelvek, protokollok) I. verziója egy korábbi projekt keretében elkészült, és remélhetően fejlődik A 2. rendszerelem (indikátor-rendszer) csírákban létezik, és sok vita van körülötte A 2. rendszerelem (indikátor-rendszer) csírákban létezik, és sok vita van körülötte A 3. rendszerelem (felügyelet) nem egységes, spontán és tervezett elemek keverednek, koordináció nincs (tanúsítások, ÁNTSZ, OSZMK, MÁK, stb.). Ígéretes kitörési pont: a Fokozott Ellenőrzési Program - FEP A 3. rendszerelem (felügyelet) nem egységes, spontán és tervezett elemek keverednek, koordináció nincs (tanúsítások, ÁNTSZ, OSZMK, MÁK, stb.). Ígéretes kitörési pont: a Fokozott Ellenőrzési Program - FEP A 4. rendszerelem (beavatkozások, következmények) szinte teljesen hiányzik (vannak egyáltalán „jó” és „rossz” szolgáltatások és szolgáltatók???) A 4. rendszerelem (beavatkozások, következmények) szinte teljesen hiányzik (vannak egyáltalán „jó” és „rossz” szolgáltatások és szolgáltatók???)

10 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál10 Mi a helyzet az idősgondozásban? Az idősgondozás ma hazánkban a szociális szolgáltatások legnagyobb múltú, legelterjedtebb, a legtöbb embert érintő és legszínvonalasabb alkotóeleme Az idősgondozás ma hazánkban a szociális szolgáltatások legnagyobb múltú, legelterjedtebb, a legtöbb embert érintő és legszínvonalasabb alkotóeleme Az idősgondozásban indult meg elsőként a szakmai követelmények meghatározása, a tudatos szervezetfejlesztés Az idősgondozásban indult meg elsőként a szakmai követelmények meghatározása, a tudatos szervezetfejlesztés Az idősgondozásban jelentek meg elsőként a piaci viszonyok, a magántőke, a „fizetős” szolgáltatás Az idősgondozásban jelentek meg elsőként a piaci viszonyok, a magántőke, a „fizetős” szolgáltatás Az idősgondozás magában hordozza a társadalom, ezen belül a szociális rendszer minden jó és rossz jellemzőjét Az idősgondozás magában hordozza a társadalom, ezen belül a szociális rendszer minden jó és rossz jellemzőjét

11 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál11 Felismerések A legkiválóbb szakemberek által vezetett intézményekben A legkiválóbb szakemberek által vezetett intézményekben –Humánus, elkötelezett, áldozatkész emberek dolgoznak –Példamutató szakmai kezdeményezések látnak napvilágot –Figyelemre méltó módszertani fejlesztések folynak –Hazai, sőt nemzetközi szinten is jelentős kutatások indulnak bentlakók és a hozzátartozók életminősége kimutathatóan javul A bentlakók és a hozzátartozók életminősége kimutathatóan javul Konstruktív, belső igény mutatkozik a szolgáltatások minőségének emelésére Konstruktív, belső igény mutatkozik a szolgáltatások minőségének emelésére

12 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál12 Aktív cselekvés Az NCsSzI, érzékelve ezt az erőteljes igényt, az ICsSzEM támogatásával 2005-ben létrehozta a Szociális Minőségügyi Műhelyt (SzMM) Az NCsSzI, érzékelve ezt az erőteljes igényt, az ICsSzEM támogatásával 2005-ben létrehozta a Szociális Minőségügyi Műhelyt (SzMM) Az SzMM első feladatául megalkotta a szakmai szabályozók konzisztens rendszerét és a tárca programot hirdetett a részletek kidolgozására Az SzMM első feladatául megalkotta a szakmai szabályozók konzisztens rendszerét és a tárca programot hirdetett a részletek kidolgozására A program részeként kifejlesztésre kerültek a szociális és gyermekvédelmi standardok, protokollok és irányelvek, valamint a kapcsolódó indikátorok és a felügyeleti rendszer A program részeként kifejlesztésre kerültek a szociális és gyermekvédelmi standardok, protokollok és irányelvek, valamint a kapcsolódó indikátorok és a felügyeleti rendszer A munkában döntően a gyakorló szakemberek vettek részt (mintegy 1000 fő) A munkában döntően a gyakorló szakemberek vettek részt (mintegy 1000 fő)

13 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál13 Az SzMM megalakulásakor deklarált célok (1) Mottó: minőség: folyamatos fejlesztés. Az SzMM Segítse a hatékony, piaci szemléletű, korszerű működés kialakulását Segítse a hatékony, piaci szemléletű, korszerű működés kialakulását Legitimálja a szolgáltatások átalakításának szükségességét Legitimálja a szolgáltatások átalakításának szükségességét Gyűjtse össze a tapasztalatokat, határozzon meg prioritásokat és alapértékeket Gyűjtse össze a tapasztalatokat, határozzon meg prioritásokat és alapértékeket Vitassa meg és véleményezze a standard- és protokoll-javaslatokat Vitassa meg és véleményezze a standard- és protokoll-javaslatokat

14 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál14 Az SzMM megalakulásakor deklarált célok (2) Ajánljon fel terepet és szolgáltatásokat a standardok és protokollok modellezéséhez, kialakításához és véglegesítéséhez Ajánljon fel terepet és szolgáltatásokat a standardok és protokollok modellezéséhez, kialakításához és véglegesítéséhez Generálja helyi és/vagy szakterületi műhelyek kialakulását és működését Generálja helyi és/vagy szakterületi műhelyek kialakulását és működését Váljék mozgalommá és emelje értékké a minőséget a szociális szolgáltatásokban Váljék mozgalommá és emelje értékké a minőséget a szociális szolgáltatásokban Segítsen a „Ti hogyan csináljátok” pályázat eredményeinek összegyűjtésében, közkinccsé tételében Segítsen a „Ti hogyan csináljátok” pályázat eredményeinek összegyűjtésében, közkinccsé tételében

15 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál15 A „Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások standardizációja” projekt Az ICsSzEM elfogadta a koncepciót, kiírta a pályázatot, amely sikeres volt: több, mint 100 pályázat érkezett be Az ICsSzEM elfogadta a koncepciót, kiírta a pályázatot, amely sikeres volt: több, mint 100 pályázat érkezett be Ezek alapján kijelölésre kerültek a munkacsoportok, melyek munkáját a későbbiekben az NCsSzI részéről 1-1 titkár segítette Ezek alapján kijelölésre kerültek a munkacsoportok, melyek munkáját a későbbiekben az NCsSzI részéről 1-1 titkár segítette A munkacsoportok számára „Segédlet” készült, amely a tevékenység elvi és gyakorlati útmutatásait tartalmazza A munkacsoportok számára „Segédlet” készült, amely a tevékenység elvi és gyakorlati útmutatásait tartalmazza A „Segédlet” vázlatokat és mintákat adott a standardok, irányelvek, protokollok elkészítéséhez A „Segédlet” vázlatokat és mintákat adott a standardok, irányelvek, protokollok elkészítéséhez

16 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál16 Az SzGyMM működésének további lépései (1) Irányító Bizottság felállítása (ICsSzEM – majd SZMM és SzMI) Irányító Bizottság felállítása (ICsSzEM – majd SZMM és SzMI) A munkacsoportok vezetőinek és tagjainak megbízása 2006. márciustól A munkacsoportok vezetőinek és tagjainak megbízása 2006. márciustól Hivatalos projekt-megnyitó (2006. június) Deklarált cél: szolgáltatásfejlesztés, az ellátórendszer reformja, minőségfejlesztés. Hivatalos projekt-megnyitó (2006. június) Deklarált cél: szolgáltatásfejlesztés, az ellátórendszer reformja, minőségfejlesztés. A munkacsoportok oktatása, tréningje A munkacsoportok oktatása, tréningje

17 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál17 Az SzGyMM működésének további lépései (2) A szabályozó anyagok kidolgozása 3 ütemben, belső szakmai véleményezés A szabályozó anyagok kidolgozása 3 ütemben, belső szakmai véleményezés Széleskörű szakmai vita és egyeztetés Széleskörű szakmai vita és egyeztetés Szabályozó anyagok modellezése Szabályozó anyagok modellezése Az elkészült szabályozó anyagokból szakmai, bemutató kisfilmek készítése Az elkészült szabályozó anyagokból szakmai, bemutató kisfilmek készítése 2007. június 15.: Projektzáró konferencia 2007. június 15.: Projektzáró konferencia

18 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál18 A szociális szolgáltatások rendszere (1) A szociális szolgáltatások rendszere a ma ismert társadalmi és gazdasági rendszerek közül a legkomplexebb, így legalább 3 dimenzióban vizsgálandó. A dimenziók: –A szolgáltatás típusa –Az igénybevevők –Az adott szolgáltatást meghatározott igénybevevő részére realizáló szervezet (intézmény, részleg, funkció) A fentebb vázolt koncepciót következetesen alkalmazva, mindhárom dimenzióból értelmes szabályozó vezethető le, és ezek konzisztens rendszert alkotnak.

19 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál19 A szociális szolgáltatások rendszere (2) Szolgálta- tás/Igény- be-vevő Nappali ellátás Tartós gondozás/ ápolás Rehabili- táció Önálló életvitelre nevelés IdőskorúakKlub Házi segítség Idősek otthona Fogyaté- kosok KlubFoglalkoztató Fogyatékos ok otthona Rehabilitá- ciós int. Lakóotthon Pszichiátriai betegek KlubFoglalkoztató Pszich. b. otthona Rehabilitá- ciós int. Lakóotthon Szenvedély betegek KlubFoglalkoztató Szenv. b. otthona Rehabilitá- ciós int. Lakóotthon

20 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál20 A szociális szakmai szabályozó rendszer elemei 1. Standardok, amelyek a szociális szolgáltatások általános szakmai követelményeit fogalmazzák meg 2. Irányelvek, melyek egy adott igénybevevő csoportra irányuló szolgáltatási módozatok elveit és gyakorlati ajánlásait adják meg 3. Protokollok, amelyek az egyes szolgáltatási tevékenységek elvégzésének módját írják elő 4. Szabályzatok, amelyek az egyes szolgáltató intézmények konkrét működtetését határozzák meg

21 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál21 A standardok csoportjai a. Strukturális standardok, melyek minden szolgáltatás-típusra vonatkoznak, és a működés általános követelményeit határozzák meg b. Szolgáltatási (folyamat) standardok, melyek az egyes szolgáltatás-típusok specifikus követelményeit határozzák meg c. Eredmény standardok, melyek az egyes szolgáltatások eredményességének meghatározását, mérhetőségét és összehasonlíthatóságát szolgálják AdWare Q1

22 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál22 Szociális strukturális standardok 1. Felvétel, elbocsátás (FEB) Felvétel, elbocsátás (FEB) Ellátotti dokumentáció (DOK) Ellátotti dokumentáció (DOK) A szolgáltatást igénybevevő jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA) A szolgáltatást igénybevevő jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA) Vezetés, igazgatás (VEZ) Vezetés, igazgatás (VEZ) Humán erőforrás-menedzsment (HEM) Humán erőforrás-menedzsment (HEM) AdWare Q1

23 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál23 Szociális strukturális standardok 2. Dolgozói jogok, egészségvédelem, kockázatkezelés, szupervízió (DEK) Dolgozói jogok, egészségvédelem, kockázatkezelés, szupervízió (DEK) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) Épületek és berendezések működtetése és biztonsága (ÉBM) Épületek és berendezések működtetése és biztonsága (ÉBM) AdWare Q1

24 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál24 Szociális szolgáltatási standardok 1. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátás (NAP) Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátás (NAP) Átmeneti elhelyezés (ÁTSz) Átmeneti elhelyezés (ÁTSz) Információszolgáltatás (INF) Információszolgáltatás (INF) Ápolás, gondozás, fejlesztés (ÁGF) Ápolás, gondozás, fejlesztés (ÁGF) Foglalkoztatás (FOG) Foglalkoztatás (FOG) AdWare Q1

25 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál25 Szociális eredmény standardok Szolgáltató szerinti eredmények (GER) Szolgáltató szerinti eredmények (GER) Gondozotti/hozzátartozói elégedettség (FHE) Gondozotti/hozzátartozói elégedettség (FHE) Társadalmi/közösségi elégedettség (TKE) Társadalmi/közösségi elégedettség (TKE) Dolgozói elégedettség (DOE) Dolgozói elégedettség (DOE) Tulajdonosi/fenntartói elégedettség (TFE) Tulajdonosi/fenntartói elégedettség (TFE) AdWare Q1

26 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál26 A standardok szerkezete Az egyes standardok decimálisan alá vannak osztva olyan mélységig, amilyet az adott szolgáltatás megkövetel Az egyes standardok decimálisan alá vannak osztva olyan mélységig, amilyet az adott szolgáltatás megkövetel Struktúra: Struktúra: –A standard-követelmény megfogalmazása –A standard magyarázata –A standard felülvizsgálati szempontjai AdWare Q1

27 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál27 Szakmai irányelv Az elérhető tudományos és gyakorlati bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlások sorozata, melyek adott igénybevevő csoportra irányuló szolgáltatási módozatok elveit és gyakorlati megvalósításait adják meg Cél: a szociális szolgáltatás minőségének, hatékonyságának javítása, a munkatársak segítése a legmegfelelőbb szolgáltatási megoldás kiválasztásában AdWare Q1

28 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál28 A szakmai irányelv felépítése 1. Az irányelv címe és témája 2. Az irányelv célja és célcsoportja 3. Az irányelv fejlesztésével kapcsolatos információk 4. A készítésben, véleményezésben résztvevő szakemberek, szakmai csoportok, testületek 5. Az irányelv leírása 6. Irodalom AdWare Q1

29 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál29 Néhány irányelv A szociális intézmények kommunikációs irányelvei (KOM) A szociális intézmények kommunikációs irányelvei (KOM) A közösségi munka szerepe a közösségi szolgáltatásokban (KÖZ) A közösségi munka szerepe a közösségi szolgáltatásokban (KÖZ) A szociális alapellátások irányelvei (NAP) A szociális alapellátások irányelvei (NAP) Rendszer-együtműködés (REN) Rendszer-együtműködés (REN) Rászorulók elérése (RÁSZ) Rászorulók elérése (RÁSZ) Lakhatási gondokkal küzdők szociális szolgáltatásai (LAK) Lakhatási gondokkal küzdők szociális szolgáltatásai (LAK) AdWare Q1

30 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál30 Protokoll Az aktuális gyakorlatot leíró, azaz az aktuálisan végzett meghatározott szociális/gyermekjóléti ellátás, gondozás, beavatkozás, ellátotti menedzsment elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendszerezett listája, lehetőség szerint a módszertani levelek és szakmai irányelvek ajánlásainak figyelembevételével. Cél: A szolgáltatás biztonságának és egyenletes színvonalának biztosítása AdWare Q1

31 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál31 A protokoll felépítése 1. A protokoll címe és témája 2. A folyamat/művelet definíciója 3. A folyamat/művelet célja 4. A folyamat/művelet indikációi és kontraindikációi 5. Személyi feltételek 6. Tárgyi feltételek 7. A folyamat/művelet elvégzésének részletes leírása „Feladat” és „Megvalósítás” bontásban 8. Hivatkozás AdWare Q1

32 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál32 Kiindulási protokoll-csoport-lista (az igénybevevők szerint) Időskorúak ellátása (IDŐ) Időskorúak ellátása (IDŐ) Fogyatékosok ellátása (FOGy) Fogyatékosok ellátása (FOGy) Pszichiátriai betegek ellátása (PSzI) Pszichiátriai betegek ellátása (PSzI) Szenvedélybetegek ellátása (SzEN) Szenvedélybetegek ellátása (SzEN) AdWare Q1

33 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál33 Az idősgondozást érintő protokollok (példák) Időskorúak ellátása (IDŐ) Időskorúak ellátása (IDŐ) Fogyatékosok ellátása (FOGy) Fogyatékosok ellátása (FOGy) Pszichiátriai betegek ellátása (PSzI) Pszichiátriai betegek ellátása (PSzI) Szenvedélybetegek ellátása (SzEN) Szenvedélybetegek ellátása (SzEN) AdWare Q1

34 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál34 Az összegyűjtött protokollok Időskorúak szociális ellátása: 82 db. (4 intézményből) Időskorúak szociális ellátása: 82 db. (4 intézményből) Időskorúak átmeneti ellátása: 10 db. (1 intézményből) Időskorúak átmeneti ellátása: 10 db. (1 intézményből) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: 662 db. – 310-féle (36 intézményből) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: 662 db. – 310-féle (36 intézményből) –Egészségügyi/szervezési: 142 –Gondozási/szervezési: 66 –Mentálhigiénés/szervezési: 48 –Elméleti/módszertani: 20 –Szabályzat: 34 AdWare Q1

35 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál35 A munkaanyagok szakmai vitája Belső körözés – az SzMI intranet hálózatán a munkacsoportok résztvevői számára Belső körözés – az SzMI intranet hálózatán a munkacsoportok résztvevői számára Külső körözés – az SzMI internetes honlapján – forrásközpontok, szakmai lépviseletek és egyéb szervezetek részére Külső körözés – az SzMI internetes honlapján – forrásközpontok, szakmai lépviseletek és egyéb szervezetek részére Az észrevételek összegyűjtése kérdőív segítségével és beépítése az anyagokba Az észrevételek összegyűjtése kérdőív segítségével és beépítése az anyagokba Szakmai lektorálás Szakmai lektorálás Formai egységesítés Formai egységesítés

36 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál36 Modellezés Célja:  A szabályozó anyagok gyakorlati alkalmazhatóságának tesztelése  A gyakorlati tapasztalatok, az esetleges módosítási javaslatok megtétele  A modellezés dokumentációja - kisfilmek forgatókönyvének elkészítése Módja:  Jelentkezés  Munkaértekezlet, módszertani megbeszélés  Lebonyolítás

37 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál37 Kisfilmek készítése 1.  A modellezett szabályozó anyagok közül 16-ból kisfilm készült  A kisfilmek készítésére önként jelentkeztek azok a szolgáltatók, akik a modellezésben részt vettek  A témakörök elosztása és arányosítása munkamegbeszélésen történt  A forgatókönyvet a szolgáltatókkal közösen alakítottuk ki  A filmek készítését profik végezték  A kisfilmeket a szakemberek rendelkezésére bocsátjuk

38 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál38 Kisfilmek készítése 2. Az 1+2. ütemben elkészült szabályozó anyagokból készült kisfilmek: Felvétel, elbocsátás (FEB) Felvétel, elbocsátás (FEB) Humán erőforrás-menedzsment (HEM) Humán erőforrás-menedzsment (HEM) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) Gyermekjóléti szolgáltatás (GYA) Gyermekjóléti szolgáltatás (GYA) Gyermekek napközbeni ellátása (GYN) Gyermekek napközbeni ellátása (GYN) Szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások (SZEN) Szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások (SZEN) Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) Dolgozói/munkatársi elégedettség (DOE) Dolgozói/munkatársi elégedettség (DOE)

39 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál39 Kisfilmek készítése 3. A 3. ütemben elkészült szabályozó anyagokból készült kisfilmek: A szolgáltatásokat igénybevevők jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA)A szolgáltatásokat igénybevevők jogai, tájékoztatás, adatkezelés (ETA) Ápolás-gondozás-fejlesztés (ÁGF)Ápolás-gondozás-fejlesztés (ÁGF) Rehabilitáció (REH)Rehabilitáció (REH) Rászorultak elérése (RÁSZ)Rászorultak elérése (RÁSZ) Nevelőszülői, gyermekotthoni ellátás (NGYE)Nevelőszülői, gyermekotthoni ellátás (NGYE) Hajléktalanok részére nyújtott szolgáltatások (HAJ)Hajléktalanok részére nyújtott szolgáltatások (HAJ) Bántalmazottak részére nyújtott szolgáltatások (BÁN)Bántalmazottak részére nyújtott szolgáltatások (BÁN) Családok, gyermekek segítése (CSGY)Családok, gyermekek segítése (CSGY)

40 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál40 Néhány tapasztalat (1)  A standardokat és főként a protokollokat számos idősellátó intézményben napi szinten alkalmazzák  A szociális jellegű protokollok fejlesztésre és kiegészítésre szorulnak. Fejlesztendő területek:  A mindennapi életvitel segítése, támogatása  Fejlesztő gondozás, támogatás, terápia

41 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál41 Néhány tapasztalat (2)  Egy sor területen még nem teljesen kiforrottak a követelmények és a megoldási metodikák, itt irányelveket kellene fejleszteni. Ilyen területek:  Mentálhigiénés tevékenység  Demens ellátás  Foglalkoztatás  A fejlesztésben fokozottan támaszkodni kell a jó gyakorlatot folytató intézményi munkacsoportokra

42 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál42 A szabályozási rendszer fejlesztése Párhuzamosan végzett műveletek megkezdése: Párhuzamosan végzett műveletek megkezdése: –Felügyeleti rendszer kidolgozása –Szolgáltatás-specifikus indikátorok kidolgozása A szabályozó dokumentumok alkalmazásának megkezdése az erre vállalkozó intézményekben A szabályozó dokumentumok alkalmazásának megkezdése az erre vállalkozó intézményekben A referencia-alkalmazások a jóváhagyást követően A referencia-alkalmazások a jóváhagyást követően –vagy már tanúsított intézményekben realizálódnak –vagy az egészségügyhöz hasonlóan integrált rendszerekként kerülnek megvalósításra

43 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál43 A standardok, protokollok alkalmazásától várható eredmények  A kompetencia-határok tisztábbá válnak  Az ágazat megerősödik, elismertsége növekszik  Folyamatos minőségkontrollt, szakmafejlesztést idéz elő  A feladatellátás színvonala, eredménye mérhetővé válik  A szolgáltatások „szereplői”, kiváltképp az igénybevevők által közvetített visszajelzések hasznosulnak  Közös szakmai nyelv, definiált fogalmak kialakulása  A kidolgozott szakmai szabályozó anyagok szakmai iránymutatásként jelennek meg a Közlönyben (vágy)

44 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál44 Gondolatok a szakmai szabályozási rendszer további elemeiről Indikátorok Indikátorok Felügyelet Felügyelet Következmények Következmények

45 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál45 Indikátorok Az indikátorok a mérhetőséget, az összehasonlíthatóságot szolgálják Az indikátorok a mérhetőséget, az összehasonlíthatóságot szolgálják Az indikátorokról többet beszélünk, mint amennyit használjuk őket Az indikátorokról többet beszélünk, mint amennyit használjuk őket Az indikátorok teremtenek kapcsolatot a primer információk és az ellátó rendszert éltető eszmék között Az indikátorok teremtenek kapcsolatot a primer információk és az ellátó rendszert éltető eszmék között Az indikátorok fejlesztését a szabályozók megalkotását követően haladéktalanul meg kell kezdeni Az indikátorok fejlesztését a szabályozók megalkotását követően haladéktalanul meg kell kezdeni

46 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál46 Az indikátorok helye és szerepe ÍtéletalkotásBeavatkozás Szociális szolgáltatás Mérés, adatgyűjtés Indikátorok MisszióKüldetésStratégiaPolitikaCélok Indikátor képzési szabályok Menedzsment Igénybe- vevő GondozottMunkatársakVezetőségBeszállítókTulajdonosFinanszírozóTársadalom IgényekZavarások Hibajel A rendszert a hibajel működteti!

47 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál47 Igények és indikátorok Érdekelt fél IgényIndikátor Igénybevevő Minőség, elérhetőség Hűség Munkatárs Elismerés, biztonság Élettartam TulajdonosGazdaságosságEredmény FinanszírozóSzolgáltatásEgyensúly Vezetőség Sikeres működés Elismertség Beszállító Stabil üzlet Profit Társadalom Életminőség javítás Morbiditás 

48 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál48 Egészségügyi indikátor-példák (ESzCsM, 2003.) Átlagos ápolási idő Átlagos ápolási idő Antibiotikus kezelések gyakorisága Antibiotikus kezelések gyakorisága Nozokomiális infekciók gyakorisága Nozokomiális infekciók gyakorisága Decubitus kialakulása teljes ápolást igénylő betegeken Decubitus kialakulása teljes ápolást igénylő betegeken Inkontinenssé váltak száma korcsoportonként Inkontinenssé váltak száma korcsoportonként Szakdolgozói ellátottság Szakdolgozói ellátottság Szakdolgozói fluktuáció Szakdolgozói fluktuáció

49 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál49 „Felügyelet/felülvizsgálat” A szociális és gyermekvédelmi szakmai szabályozók kidolgozásával egyidejűleg ki kell munkálni a rendszerek realizálására, valamint meglétének és hatékony működésének ellenőrzésére és felügyeletére szolgáló általános, integrált és kötelező erejű metódust. Ennek valamely kialakult gyakorlaton kell alapulnia. A referencia-rendszerek szerepe e tekintetben is felbecsülhetetlen.

50 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál50 „Következmények” Jelenleg a kb. 18 hatóság és szerv által ötletszerűen és koordinálatlanul végzett, rögzített szabályokat nélkülöző felülvizsgálatoknak – szélsőséges esetektől eltekintve – nincs következménye Jelenleg a kb. 18 hatóság és szerv által ötletszerűen és koordinálatlanul végzett, rögzített szabályokat nélkülöző felülvizsgálatoknak – szélsőséges esetektől eltekintve – nincs következménye A szolgáltatások minőségét érvényesíteni kell az engedélyezésben és finanszírozásban A szolgáltatások minőségét érvényesíteni kell az engedélyezésben és finanszírozásban

51 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál51 A normatív szabályozás problémái egy kívülálló szemével (1) A szociális szféra jogilag egyedülálló módon túlszabályozott A szociális szféra jogilag egyedülálló módon túlszabályozott A terület irányítói összekeverték a jogi és szakmai szabályozást A terület irányítói összekeverték a jogi és szakmai szabályozást A szociális szféra alapvető érdeke, hogy fellépjen a jogi túlszabályozás ellen A szociális szféra alapvető érdeke, hogy fellépjen a jogi túlszabályozás ellen Példa: az egészségügy Példa: az egészségügy AdWare Q1

52 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál52 A normatív szabályozás problémái egy kívülálló szemével (2) Tiszta vizet kellene önteni a pohárba: a jogi szabályozás adja meg a szolgáltatások kereteit, szabja meg a törvényesség határait Tiszta vizet kellene önteni a pohárba: a jogi szabályozás adja meg a szolgáltatások kereteit, szabja meg a törvényesség határait Magának a tevékenységnek a szakmai követelményeit és elvégzésének módozatait szakmai szabályozók – standardok, irányelvek, protokollok – írják le Magának a tevékenységnek a szakmai követelményeit és elvégzésének módozatait szakmai szabályozók – standardok, irányelvek, protokollok – írják le A jogszabály-központúság helyébe lépjen az ember és az ő érdekében végzett szolgáltatás szakma-centrikussága A jogszabály-központúság helyébe lépjen az ember és az ő érdekében végzett szolgáltatás szakma-centrikussága AdWare Q1

53 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál53 A szociális szakmai szabályozók fejlesztése A követelmény- (standard-, irányelv-, protokoll) rendszer széleskörű alkalmazása és továbbfejlesztése A követelmény- (standard-, irányelv-, protokoll) rendszer széleskörű alkalmazása és továbbfejlesztése A dokumentumok hivatalos közzététele A dokumentumok hivatalos közzététele  Referencia-rendszerek megvalósítása  Az irányelvek folyamatos átkonvertálása standardokká és protokollokká (ahol ez lehetséges)  A szabályozók és alkalmazásuk folyamatos felülvizsgálata  Társadalmasítás, szakmai presztízs növelése  A szakmai szabályozók beépítése az oktatási rendszerbe AdWare Q1

54 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál54 Összefoglalás A követelmény- (standard-, irányelv-, protokoll) rendszer kidolgozása szakmailag indokolt és nagyon előremutató lépés A követelmény- (standard-, irányelv-, protokoll) rendszer kidolgozása szakmailag indokolt és nagyon előremutató lépés Az idősgondozást végző intézmények élen járnak a szakmai szabályozó rendszer kidolgozásában Az idősgondozást végző intézmények élen járnak a szakmai szabályozó rendszer kidolgozásában A szabályozók alkalmazásához kötelező, valid adatokon nyugvó és nyilvános indikátor-rendszert kell kidolgozni A szabályozók alkalmazásához kötelező, valid adatokon nyugvó és nyilvános indikátor-rendszert kell kidolgozni Egységes, integrált, kötelező felügyeleti rendszert kell kialakítani Egységes, integrált, kötelező felügyeleti rendszert kell kialakítani Következmények és intézkedések rendszerét kell kidolgozni a felügyelet eredményeinek hasznosítására Következmények és intézkedések rendszerét kell kidolgozni a felügyelet eredményeinek hasznosítására AdWare Q1

55 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál55 Köszönetnyilvánítás Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várom kérdéseiket !

56 Standardok és protokollok "mustrája" az idősgondozásban Dr. Hajnal Miklós Pál56 Kapcsolat Dr. Hajnal Miklós Pál Dr. Hajnal Miklós Pál Tel.: (20) 962-1003 Tel.: (20) 962-1003 Fax: (1) 209-3224 Fax: (1) 209-3224 E-mail: miklos.hajnal@szmi.hu E-mail: miklos.hajnal@szmi.hu hajnal.miklos@adwareq1.hu hajnal.miklos@adwareq1.hu


Letölteni ppt "Standardok és protokollok „mustrája” az idősgondozás területén Dr. Hajnal Miklós Pál szaktanácsadó Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet AdWare Q1 Fejlesztő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések