Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kvantitatív módszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kvantitatív módszerek"— Előadás másolata:

1 Kvantitatív módszerek
8. Hipotézisvizsgálatok I. Nemparaméteres próbák Dr. Kövesi János

2 Általános menet - 1 szakmai megfontolások alapján felállítjuk az igazolandó hipotézist statisztikai próba kiválasztása felállítjuk a nullhipotézist meghatározzuk a szignifikancia szintet, mintanagyságot, mintavétel elfogadási és elutasítási tartomány meghatározása

3 Általános menet-2 számított érték meghatározása, a minta adataiból
számított érték és az elfogadási ill. kritikus tartomány összehasonlítása döntés a nullhipotézisről értelmezzük az előző pont eredményét a szakmai hipotézisre

4 Statisztikai próbák elve
f(2) P(2szám< 2krit()|H0 igaz) = 1-  =  DF (szabadsági fok)  =1-  2 szám 2 szám 2 2 krit

5 Feladat Feladat: Egy dobókockáról szeretnénk megtudni, hogy szabályos-e, azaz minden szám előfordulásának valószínűsége egyforma Hogyan döntsük el?

6 Kockadobás összesen 600 dobás

7 2-számított érték DF = r-1-l fk = tapasztalati gyakoriság
Fk = elméleti gyakoriság Szabadsági fok r = kategóriák, osztályok száma

8 Feladat (megoldás) összesen 600 dobás

9 H0-t elfogadjuk, azaz a kocka szabályos.
Feladat (megoldás) 2 szám= 2,02 DF = = 5 2 krit= 11,1  = 0,05 2 szám << 2 krit H0-t elfogadjuk, azaz a kocka szabályos.

10 Feladat A Tiszán adott időszakban levonuló árhullámok számát vizsgálva az elmúlt 68 év során, az alábbi eredményeket kapták: 30 év volt, amikor nem volt árhullám, 25 olyan év volt , amikor 1 árhullám vonult le az adott időszakban, 9 év volt amikor 2 és 4 olyan év volt, amikor 3 vagy annál több árhullám következett be. Feltehető-e, hogy a folyón levonuló árhullámok száma Poisson-eloszlással modellezhető?

11 Emlékeztető: becslés elmélet
Feladat Emlékeztető: becslés elmélet H0: Poisson-eloszlás   0,8  = ? DF = r-1-l = = 2 2 krit= 5,99  = 0.05

12 ? ? Feladat   0,8 2 krit= 5,99 0,273 k fk Fk pk 0 30 1 25 2 9 3- 4
0 30 1 25 2 9 3- 4 0,4493 30,55   0,8 0,3595 0,1438 0,0474 24,45 9,78 3,22 ? 2 krit= 5,99 H0-t elfogadjuk, az árhullámok száma   0,8 paraméterű Poisson-eloszlással leírható. ? 0,273

13 Leírható-e a gáztérfogat normális eloszlással ?
Feladat Halogénlámpa gyártásánál n=60 elemű minta alapján a betöltött gáztérfogat (cm3) az alábbiak szerint alakult: Leírható-e a gáztérfogat normális eloszlással ?

14 Feladat P(xA <xF) Fk 0,0033 0,0596 ? 0,3886 0,1379 0,1131 1,0000 0,20 3,58 ? 23,32 8,27 6,79 60 3,25 0,05 ? 0,58 0,36 2,11 6,8 H0: normális eloszlás, =3,326; =0,083 DF = 6-1-2= 3 Pl.: P3(3,21 <3,30) = F(3,30) - F(3,21) = F3= n·P3= 60·0,2975= 17,85

15 Feladat 2 szám= 6,8 Pl.: P1(3,01 <3,10) = P1(<3,10) = 0,0033
Fk P(xA <xF) 0,20 3,58 17,85 23,32 8,27 6,79 60 0,0033 0,0596 0,2975 0,3886 0,1379 0,1131 1,0000 3,25 0,05 0,45 0,58 0,36 2,11 6,8 Pl.: P1(3,01 <3,10) = P1(<3,10) = 0,0033 F1= n·P1= 60·0,0033 = 0,198 2 szám= 6,8 2 krit= 7,81  = 5% H0-t elfogadjuk  = 10% 2 krit= 6,25 H0-t elutasítjuk

16 Feladat 98 vállalatnál a halálos balesetek száma 1998-ban a következőképpen alakult: Leírható-e a balesetek száma Poisson-eloszlással?

17 Feladat Pl.: F3 = n·p3 = 98·0,224 = 21,95  22 H0: Poisson-eloszlás
=3 k fk Fk DF = = 8 8 0 0,8 9 1 0,2  98 98  = 10%  = 30% 3 ? ? 2 krit= 13,4 2 krit= 9,52 Pl.: F3 = n·p3 = 98·0,224 = 21,95  22 2 szám= 13,1 H0-t elfogadjuk H0-t elutasítjuk

18 Kvantitatív módszerek
9. Hipotézisvizsgálatok II. Szórások összehasonlítása Dr. Kövesi János

19 F-próba Két független, ismeretlen várható értékű és szórású normális eloszlást követő valószínűségi változó varianciáinak azonosságára vonatkozó hipotézisünket az ún. F-próbával ellenőrizhetjük. számláló: DF1 = n1 -1 nevező: DF2 = n2 -1

20 Példa H0: 1 =  2 H1: 1 > 2  = 0,05  DF1 = 10 DF2 = 9

21 Több szórás összehasonlítása
Kettőnél több, normális eloszlást követő valószí-nűségi változó szórásainak összehasonlítására a Cochran- v. a Bartlett - próbát alkalmazhatjuk. Ha a minták elemszáma minden mintában azonos, akkor Cochran-próbát alkalmazhatunk. n1= n2= n3=…..= nr= n

22 Feladat Műselyem szakítóerő vizsgálatánál …. n = 10 r = 20

23 Feladat n = 10 r = 20 gsz = 0,183 DF (f) = n-1= 10-1=9  = 5%
A H0 nullhipotézist elutasítjuk, az i=19-es szórás (5 ill. 1%-os szinten) szignifikánsan eltér a többitől.  = 5% g95=0,136 0,136  = 1% g99=0,157 20 9 f = n-1

24 Feladat A 19. mintát kivéve, ismételjük meg a próbát! n = 10 r = 19
A H0 nullhipotézist elfogadjuk, az i=8-as minta szórása (5 ill. 1%-os szinten) szignifikánsan nem tér el a többi szórástól. DF(f) = n-1= 10-1= 9  = 5% g95=0,140  = 1% g99=0,160

25

26 Feladat Fkrit = 2,02 Kísérleti gyártásnál két …. n1 = n2 = 15
H0-t elutasítjuk, a két szórás nem származhat ( = 10%-os szinten) azonos varianciájú alapsokaságból. Az első minta szórása szignifikánsan nagyobb a másodikénál. f1 = f2 = 15-1 = 14 Fkrit = 2,02  = 10%

27 Feladat - 5 Fkrit = 5,63 Egy hazai termék élettartam szórása …. n = 5
H0-t elfogadjuk, a minta szórása ( = 5%-os szinten) szignifikánsan nem tér el a hazai termék (alapsokaság) szórásától. f1 =  Fkrit = 5,63 f2 = 5-1 = 4  = 5%

28 Kvantitatív módszerek
10. Hipotézisvizsgálatok III. Középértékre vonatkozó próbák Dr. Kövesi János

29 Átlagok próbái  ismert  nem ismert egymintás egymintás
u-próba t-próba H0:  = m H0: 1 = 2 kétmintás kétmintás u-próba t-próba

30 < BUX Szórások megegyeznek? Fkrit = 1,9 kétmintás t-próba
F-próba: H0: 1 = 2  = 5% Fkrit = 1,9 DFsz = n2-1= 12-1= 11 < DFn = n1-1= 65-1= 64

31 BUX Középértékek összehasonlítása: H0: 1 = 2 H1: 1  2
kétmintás t-próba Középértékek összehasonlítása: H0: 1 = 2 H1: 1  2 kétoldali  = 5% tkrit = 1,99 DF = n1 + n2 -2= =75 H0-t elfogadjuk, a két minta középértéke ( = 5%-os szinten) szignifikánsan nem különbözik.

32 Feladat Egy szabályozott folyamatban 0=100;0=0,5. Származhat-e egy n=15 elemű minta ( x = 99 ) ebből a folyamatból? Legyen a próba kétoldali (az alsó és a felső eltérés is veszélyes lehet)! H0: 0= x  = 5% A H0 nullhipotézist elutasítjuk, az átlag eltérése a 0-tól (5%-os szinten) szignifikáns. -1,96 1,96

33 Legyen a próba kétoldali!
Feladat Egy szabályozott folyamatban 0=100. Származhat-e egy n=15 elemű minta ( x = 99; = 0,5) ebből a folyamatból? H0: 0= x  = 5% A H0 nullhipotézist elutasítjuk, az átlag eltérése a 0-tól (5%-os szinten) szignifikáns. Legyen a próba kétoldali! DF = n-1 = 14 tkrit= 2,14

34 Feladat Szeretnénk eldönteni, hogy - a megkötött bizto-sítások számát tekintve - két ügyfélszolgálati iroda között van-e különbség. A két iroda adatai az alábbiak:

35 Feladat Két minta középértékének összehasonlítása, az elméleti szórás nem ismert. kétmintás t-próba Szórások megegyeznek? F-próba: H0: I = II  = 5% Fkrit = 2,91 DFsz = nII-1= 13-1= 12 < DFn = nI-1= 11-1= 10

36 Feladat Középértékek összehasonlítása: H0: I = II H1: I  II
kétmintás t-próba Középértékek összehasonlítása: H0: I = II H1: I  II kétoldali  = 5% tkrit = 2,07 DF = nI + nII -2= =22 H0-t elfogadjuk, a két minta középértéke ( = 5%-os szinten) szignifikánsan nem különbözik.

37


Letölteni ppt "Kvantitatív módszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések