Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kerettantervek fejlesztése Kaposi József. A kerettantervek törvényi háttér „A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kerettantervek fejlesztése Kaposi József. A kerettantervek törvényi háttér „A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes."— Előadás másolata:

1 A kerettantervek fejlesztése Kaposi József

2 A kerettantervek törvényi háttér „A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek tartalmazzák: a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát a tantárgyak egy vagy két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, valamint az ajánlott időkeretet.”

3 A kerettantervi koncepció Alapgondolata: külön kerettantervi „csomagok”, mappák legyenek minden iskolatípusra / képzési formára. Kerettantervi csomagok tartalma: – általános bevezetők: célok, feladatok; – tantárgy kerettantervek. Az iskolák feladata/lehetősége: – a szabad órakeret felhasználásával a helyi tantárgyi rendszer meghatározása; – a megfelelő tantárgyi kerettantervek beépítése, illetve elkészítése.

4 Tervezett kerettantervi mappák 1-8. évfolyam 8 osztályos gimnázium 6 osztályos gimnázium 4 osztályos gimnázium Szakközépiskola Szakiskola (közismereti és szakképzési program) Nemzetiségi iskolák Két tanítási nyelvű iskolák Speciális nevelési igényű tantervek nyelvi előkésztő osztályokkal is számolva

5 A kerettantervek tantárgyi rendszere Képzési szinthez kapcsolódó kerettantervi típusok Tantárgyak minimális óraszámmal Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika, Történelem, Fizika, Biológia, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Testnevelés stb. Szabad órakeretben választható tantárgyak Dráma és tánc, Hon- és népismeret, Közlekedéskultúra, Médiagyakorlat, Gazdálkodási és pénzügyi kultúra stb. Tagozatos tantervek Informatika, Természettudományi, Idegen nyelv, Matematika, Művészetek (Dráma és tánc, Ének-zene, Rajz…), Testnevelés stb.

6 A készítés háttere Nemzetközi háttér: Eltérő gyakorlatok – angolszász területen nincs központi szabályozás, Ausztriában vagy Svájcban a tanterv gyakorlatilag meghatározza a tanítandó tartalmakat és a segédletek révén az ezekhez kötődő tevékenységet is. Hazai háttér: A jóváhagyott kerettantervek nem illeszkednek az koncepcióban megjelölt kerettantervi mappákhoz.

7 Jóváhagyott kerettantervek Az OH által nyilvántartott : 69 db – Általános iskola: 40 db 1-4. évfolyam: 31 db 5-8. évfolyam: 39 db – 8 osztályos gimnázium: - – 6 osztályos gimnázium: 1 db – 4 osztályos gimnázium: 19 db – Szakközépiskola: 2 db – Szakiskola: 12 db – Nemzetiségi: - – Két tanítási nyelvű: 2 db – SNI: 6 db – Felnőttoktatás: 1 db

8  csak 1-4. évf.: 6 db Ebből két tanítási nyelvű: 1 db  csak 5-8. évf.: 7 db Ebből csak 5-6 vagy 7-8: 4 db Ebből két tanítási nyelvű: 1 db Ebből SNI: 4 db  de általános és középiskola: 17 db  de pl. matematika, szövegértés kompetenciafejlesztés 5-12 vagy7-12. évf.  Tisztán 4 évfolyam: 14 db Ebből SNI: 3 db Ebből felnőttoktatás: 1 db  De teljes 1-12. évfolyam: (pl. Waldorf, Katolikus, Kompetenciafejlesztés)  De + 1 évfolyam: (pl. AJKP, iskolaotthonos, természettudományos) Általános iskola: 40 db 1-4. évfolyam: 31 db 5-8. évfolyam: 39 db 8 osztályos gimnázium: - 6 osztályos gimnázium: 1 db 4 osztályos gimnázium: 19 db Ellentmondások

9 A készítés ütemezése 2011. november – 2012. február: 1.A tartalmi szabályozók struktúrájának vizsgálata, koncepcióalkotás; 2.A jelenlegi érvényes és hatályos kerettantervek tartalmi, módszertani elemzése; 3.A jelenleg érvényes kerettantervek intézményi implementációs gyakorlat vizsgálata; 4.A kialakítandó új kerettantervek közös tartalmi és szerkezeti elemeinek kialakítása.

10 A tervezett kerettantervi struktúra Bevezetés, sajátos köznevelési funkciók bemutatása; Az adott iskolafokozat/típus céljainak, feladatinak bemutatása; A tantárgyi rendszer bemutatása és az óraszámok meghatározása; A helyi adaptáció feladatainak bemutatása, így különösen: a tantárgyi rendszer kialakításának szabályai; a tankönyvek és taneszközök alkalmazásának elvei és gyakorlata; a tanulók értékelésének elvei és gyakorlata; a szükséges pedagógus-továbbképzések.


Letölteni ppt "A kerettantervek fejlesztése Kaposi József. A kerettantervek törvényi háttér „A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések