Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP412/C 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 1 Egyetemi oktatók felkészítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP412/C 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 1 Egyetemi oktatók felkészítése."— Előadás másolata:

1 TÁMOP412/C 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 1 Egyetemi oktatók felkészítése e-tananyagok fejlesztésére, blended learning megoldások alkalmazására a Széchenyi István Egyetemen dr. Nagy Tamás főiskolai docens nagytomi@sze.hu Gödöllő, 2011. 06. 23-25.

2 TÁMOP412/C Előzmények - célok - környezet 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 2 A felsőoktatás átalakulása a kevesek lehetőségétől („elitképzés”) a tömegoktatásig nagyon sok szervezeti, oktatási, módszertani problémát, emberi konfliktust eredményezett. Forrás: Magyar statisztikai évkönyv. 1990–2001, KSH; OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási Évkönyv 2001/2002; Oktatási adatok 2002/2003, KSH A hallgatói létszám növelése - megtartása, a képzés minőségének a javítása intézményi érdek.

3 TÁMOP412/C Előzmények - célok - környezet 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 3 Előzmények: Levelezőképzés –Távoktatás – E-tananyagfejlesztés 2003-tól Növekedett a távoktatási hallgatók száma Egyre többen választották az e-learning megoldásokat Az e-learninget választó hallgatók teljesítménye (vizsgák, államvizsga) nem volt gyengébb mint a klasszikus levelező hallgatóké Nappalin tanuló hallgatók közül egyre többen használták az e- tananyagokat Oktatók megismerkedtek CMS és LMS rendszerekkel, kísérleteztek. Kiírták a TÁMOP 412/A és TÁMOP 412/C pályázatokat Döntés született a pályázat beadásáról Nyertünk a két pályázaton Több tucat tananyag fejlesztését kellett megkezdeni

4 TÁMOP412/C Előzmények - célok - környezet 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 4 Mottó: „…az oktató módszertani kultúrájának annál fontosabb a szerepe, minél hátrányosabb helyzetű, gyengébb tudású, alacsonyabb motiváltságú hallgatókat kell felkészíteni…” Felsőoktatás jellegzetessége, hogy az oktatók többsége nem rendelkezik tanári végzettséggel Az oktatók többségének nincs e-tananyagfejlesztési tapasztalata Az oktatók nem ismerik a pedagógia, a módszertan klasszikus, modern megoldásait Egyre több a személyes gond, probléma, konfliktus Így a felkészítésnek több területet is fel kellett vállalnia A bemutatásra kerülő kurzusok tervezői, trénerei: Földes Zoltán, Kovács Miklós, Létray Zoltán, Nagy Tamás

5 TÁMOP412/C Tanári szerepek változása 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 5 MENTOR TANANYAGFEJLESZTŐ TUTOR Kapcsolati kompetencia Tanítási kompetencia Tanulási kompetencia dr. Földes Zoltán

6 TÁMOP412/C Tananyag fejlesztés - tervezés 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 6

7 TÁMOP412/C TÁMOP 412/C célja 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 7 Képzők képzése TÁMOP 412/C Tananyag- és tartalomfejlesztés TÁMOP 412/A Blended-learning típusú oktatói továbbképzések TÁMOP 412/C

8 TÁMOP 412/C feladatok 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 8 Blended-learning típusú oktatói továbbképzések TÁMOP 412/C Pedagógia beépülése a tananyagba Oktatásmódszertan Tanulási kompetenciák IKT eszközök IKT módszerek Bologna-konform e-tananyag fejlesztése Kompetencia-alapú oktatás Modularitás és tevékenységorientáltság

9 TÁMOP412/C TÁMOP 412/C kurzusai 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 9 KURZUSOK Tananyagfejlesztés Ellenőrzés és értékelés Multimédia, e-tanulás a felsőoktatásban Nem formális oktatás módszertana Konfliktuskezelés Tutori – és mentori tevékenység Szakmai nyelvtudás bővítése Vezetőképzés

10 TÁMOP412/C Tananyagfejlesztés 1. nap 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 10 Köszöntés-bemutatkozás- program célja A tananyag kiválasztása és elrendezése (modul-lecke) Módszertani útmutatás Választott téma leckeszintű felépítése –A téma indokoltsága –Paradigmaváltás, DACUM –Kompetencia alapú oktatás ‒ Pontosított célok, kulcsfogalmak, követelmények ‒ Tanulást segítő tevékenység megfogalmazása ‒ Önellenőrző kérdések ‒ Saját témához; célok, követelmények, kulcsfogalmak tanulási tevékenység önellenőrző kérdések

11 TÁMOP412/C Ellenőrzés és értékelés 2. nap 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 11 Köszöntés-bemutatkozás kapcsolat az első nappal Ellenőrzés és értékelés az oktatásban Feladattípusok, feladatszerkesztés Lecke és modulzáró feladatok készítése –Az ellenőrzés és értékelés helye, szerepe az oktatásban –Ellenőrzési és értékelési módszerek ‒ Feladattípusok (zárt, nyílt) ‒ Követelmények alapján feladatok szerkesztése, javítókulcs ‒ Lecke és modulzáró kérdések készítése ‒ Saját témához követelmények elemzése feladatsor összeállítása javítókulcs elkészítése

12 TÁMOP412/C Multimédia a felsőoktatásban 3. nap 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 12 Köszöntés-bemutatkozás- program célja Taneszközök jellemzői Taneszközök kiválasztása Taneszközök tervezése, elkészítése –A téma indokoltsága –Taneszközök típusai –Taneszköz kiválasztás folyamata –Taneszközök tervezése kontakt órákhoz és e-tananyagokhoz –Multimédia készítésének szoftver- eszközei –Szemléltető eszközök készítése egy kiválasztott fizika leckéhez –Szemléltető eszközök készítése egy kiválasztott saját témakörhöz

13 TÁMOP412/C E-tanulás a felsőoktatásban 4. nap 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 13 Köszöntés-bemutatkozás kapcsolat az első nappal E-learning alapok E-tananyag szerkesztés Gyakorlati szerkesztő munka számítógépnél –E-learning példák bemutatása –Az e-learning rendszermodellje ‒ E-tananyagok fejlesztésének módszertana ‒ E-tananyagok digitalizálása: az „eXe” editor bemutatása ‒ Moodle megoldások ‒ E-tananyagrészek elkészítése Fizika mintapélda Saját anyag

14 TÁMOP412/C A kurzus munkaformái, módszerei 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 14 Mottó: „…a módszert a módszerrel…” Előkészítés Minden kurzushoz készült e-tananyag (cél: felkészülés a kurzusra) Korábban kiválasztottunk egy közös tananyagot (Fizika: Testek haladó mozgása) Minden oktató hozott egy saját tananyagot (rövid részlet) Kurzus megvalósítása: Rövid bevezető, célmeghatározás, PowerPointtal támogatott előadás (30’) 2 fős csoportok szervezése A hallgatók (oktatók) rögzítik mit várnak a naptól Beszélgetés, vita, ötletek (problémák, feladatok a kurzus napi tartalmáról) Fizika téma feldolgozása munkalapok támogatásával (papír, eXe, Moodle) Közös megbeszélés Saját tananyag feldolgozása (papír, eXe, Moodle) Közös megbeszélés A nap értékelése A teljes tervezési folyamat elvégzése, gyakorlati megvalósítás.

15 TÁMOP412/C Munkaformák - 1 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 15 Bevezetés Előadás Csoportmunka

16 TÁMOP412/C Munkaformák - 2 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 16 Az elkészített anyag megbeszélése Konzultáció Beszélgetés

17 TÁMOP412/C Munkaformák – 3 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 17 Számítógépes munka előkészítése eXe szerkesztő használata

18 TÁMOP412/C A kurzus munkaformái, módszerei 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 18 Folyamat: Teljes tartalmi tervezés és megvalósítás DACUM Tananyag elemzése, a feldolgozás tervezése Cél – követelmény – tartalom – tanulási idő – tevékenységek – önellenőrző feladatok Munkaformák: kontakt és önálló tevékenységek Multimédia anyagok tervezése és elkészítése (paint, CamStudio, Cabri, stb.) E-tartalmak tervezése E-tartalmak létrehozása (e-tartalom szerkesztő - eXe, LMS rendszer - Moodle)

19 TÁMOP412/C Alkalmazott taneszközök 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 19 A kurzusok blended-learning tananyagai:

20 TÁMOP412/C Alkalmazott taneszközök 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 20 Az előadások PowerPoint bemutatói:

21 TÁMOP412/C Alkalmazott taneszközök 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 21 Az önálló munkát támogató munkalapok:

22 TÁMOP412/C Az elkészült feladatok, termékek 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 22 A kurzus végére minden oktató: összeállította egy rövid, egyszerű e-tananyag (fizika, saját tantárgy) forgatókönyvét (lecke) elkészítette a tervezett (fizika) tartalom e-változatát SCORM formátumban feltöltötte a SCORM tartalmat a Moodle rendszerre az oktatók által feltöltött leckék összeálltak egy (fizika) modullá

23 TÁMOP412/C Tapasztalatok – vélemények - 1 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 23 Megkérdeztük a résztvevőket mondjanak véleményt, értékeljék a programot: A kérdőíves felmérések 90-95%-os elégedettséget mutattak. A többség elégedett volt a képzéssel, kaptunk jó ötleteket, felhívták a figyelmünket szervezési, tervezési módosításokra…

24 TÁMOP412/C Tapasztalatok – vélemények - 2 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 24

25 TÁMOP412/C Tapasztalatok – vélemények - 3 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 25

26 TÁMOP412/C Tervek - célok 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 26 A kurzusok tapasztalatai alapján szeretnénk ezt a munkát folytatni, mert: a fenntarthatóság előírás a kollégák igénylik nélküle nem lehet hatékonyan tartalmat fejleszteni az egyetem vezetése végső célként az összes új oktató számára szeretné biztosítani a felkészítést A következő TÁMOP pályázatunk is tartalmazza a képzők képzése kurzusokat.

27 TÁMOP412/C Tananyag- és tartalomfejlesztés 412/C 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 27 Több szak-, szakirány tartalmi fejlesztése zárul le a nyáron 35 e-tananyag készült 3 tananyag német nyelven is elkészül Fejlesztés megvalósítása: Közreműködők: szerző (lektor, fordító) módszertani szakértő digitalizáló Jellegzetességek: egy intézmény, egy vagy több szerző több intézmény több szerző munkafelület: Moodle kurzus (e-mail, FTP szerver)

28 TÁMOP412/C 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 28 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! dr. Nagy Tamás főiskolai docens nagytomi@sze.hu


Letölteni ppt "TÁMOP412/C 2010.06..24 Egyetemi oktatók felkészítése az e-tananyagok fejlesztésére, a blended learning megoldások alkalmazására 1 Egyetemi oktatók felkészítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések