Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalatok pénzügyi kimutatásai és a beruházások Fazakas Gergely 2006.04.05.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalatok pénzügyi kimutatásai és a beruházások Fazakas Gergely 2006.04.05."— Előadás másolata:

1 Vállalatok pénzügyi kimutatásai és a beruházások Fazakas Gergely

2 Fazakas Gergely Pénzügyi kimutatások A vállalati pénzügyi kimutatás részei: –Mérleg –Eredménykimutatás –CF kimutatás A múltbeli eseményeket rögzítik, de ugyanilyen formában tervezzük a jövőt is!

3 Fazakas Gergely A mérleg adott időpontra (stock) a vállalat vagyoni helyzete –eredet (forrás) és –felhasználás, forma (eszköz) szerint Idáig: piaci értéken Most: könyv szerinti értéken nézzük

4 Fazakas Gergely A mérleg EszközökForrások Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Kötelezettségek

5 Fazakas Gergely A mérleg EszközökForrások Befektetett eszközök … Forgóeszközök Saját tőke Kötelezettségek

6 Fazakas Gergely Befektetett eszközök Tárgyi eszközök: gépek, berendezések, épületek, járművek, ingatlanok stb. Immateriális eszközök: szabadalmak, know- how, márkanév, jogok stb. Befektetett pénzügyi eszközök: 1+ év

7 Fazakas Gergely A mérleg EszközökForrások Befektetett eszközök Forgóeszközök … Saját tőke Kötelezettségek

8 Fazakas Gergely Forgóeszközök Készletek (pénzkészlet is lehet) Követelések (árukapcsolat; egyéb) Pénzügyi eszközök (likvid értékpapír <1 év; pénzeszközök)

9 Fazakas Gergely A mérleg EszközökForrások Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke …. Kötelezettségek

10 Fazakas Gergely A mérleg EszközökForrások Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Kötelezettségek …

11 Fazakas Gergely A mérleg Az eszközök és források között jó, ha összhang van  hosszú befektetéseket ne finanszírozzunk rövid forrásokból ! Nettó forgótőke: …

12 Fazakas Gergely A mérleg EszközökForrások Befektetett eszközök Nettó forgótőke Saját tőke Hosszú lej. kötel.

13 Fazakas Gergely Az eredménykimutatás adott időszakhoz (flow) a vállalat bevételeit és költségeit az elért számviteli eredményét.

14 Fazakas Gergely Értékesítés nettó árbevétele – Folyó ráfordítások (Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások) – Amortizáció – Egyéb költségek =Üzemi-üzleti eredmény +Pénzügyi eredmény +Rendkívüli eredmény =Adózás előtti eredmény – Adó =Adózott eredmény – Osztalék =Mérleg szerinti eredmény

15 Fazakas Gergely Beruházás Leegyszerűsítve: A projekt megindításához szükséges tárgyi eszköz beszerzés - C 0. A beszerzett berendezések beszerzési áron kerülnek be a vállalat mérlegébe. A beruházás ugyan kiadással jár, de nem lesz azonnal és maradéktalanul költségtényező az adott évben!

16 Fazakas Gergely Beruházás A beszerzés összegének költségként való elszámolását az amortizáció biztosítja. Az amortizáció lehet –időarányos –teljesítményarányos Mi:

17 Fazakas Gergely Beruházás Az időarányos amortizáció számolható –lineáris vagy –degresszív módon. Mi:... A beszerzéskori érték: az amortizációval csökkentett érték:

18 Fazakas Gergely A CF kimutatás Az eredménykimutatás több olyan elemet tartalmaz, ami nem jelent valós pénzmozgást; nem tartalmaz minden pénzmozgást  nem nyújt valós képet a vállalat pénzügyi helyzetéről.

19 Fazakas Gergely CF előrejelzés Két módszer: A.Direkt Elv: konkrét pénz ki- és beáramlások számszerűsítése B.Indirekt előrejelzés Elv: mérlegtételek tervezett változása

20 Fazakas Gergely A. Direkt előrejelzés Használat: Eredmény-kimutatás szerepe: Előny:

21 Fazakas Gergely A. Direkt előrejelzés + Szokásos tevékenység árbevétele - Folyó ráfordítások + Egyéb és rendkívüli árbevétel - Egyéb és rendkívüli folyó ráfordítások + Pénzügyi tevékenység eredménye - Adófizetés

22 Fazakas Gergely Direkt előrejelzés 2. - Nettó forgótőke egyéb változása - Beruházás + Hitelállomány változása + Saját tőke egyéb változása = Cashflow

23 Fazakas Gergely B. Indirekt előrejelzés Nyitó Záró

24 Fazakas Gergely Indirekt - 3. Eredménykimutatás szerepe: - Eszköznövekedés: - Forrásnövekedés: Előny:

25 Fazakas Gergely Indirekt - 4. Források: Saját tőke - Jegyzett tőke - Tartalékok - Tárgyévi eredmény Idegen tőke összetevői - Hosszútávú idegen források - Rövidtávú idegen források

26 Fazakas Gergely Indirekt – 5. Forgóeszközök - Készletek - Követelések - Likvid értékpapírok → kivéve - Pénzeszközök → kivéve Nettó forgótőke

27 Fazakas Gergely Indirekt Befektetett tárgyi eszközök + Befektetett immateriális eszközök + Befektetett pénzügyi eszközök = Befektetett eszközök

28 Fazakas Gergely Indirekt CF sémája – 1. + Árbevétel - Folyó ráfordítások - Értékcsökk. leírás + Pénzügyi eredmény + Egyéb eredmény = Adózás előtti eredm. - Társasági adófizetés = Adó utáni eredmény

29 Fazakas Gergely Indirekt sémája 2. + Adózás utáni eredm. + Értékcsökk. leírás - Nettó forgótőke változása - Beruházás + Befektetett tárgyi eszköz értékesítése + Hitelállomány változása = Nettó pénzáramlás

30 Fazakas Gergely Példa A Csavarvas művek az év végén 50M Ft értékben vett tárgyi eszközt (10 év alatt írható le), és 20M Ft értékben forgóeszközt. Az első évben a vállalat 100M Ft árbevételt ért el, 40 M Ft folyó ráfordításokkal. Az év végén összes eszközét 70M Ft-ért értékesíti. A nyereségadó kulcsa 16%. Írj fel a vállalat tervezett éves pénzáramlását!

31 Fazakas Gergely Direkt kimutatás eredmény előrejelzése + Árbevétel - Folyó ráfordítások - Értékcsökk. leírás + Pénzügyi eredmény + Egyéb eredmény = Adózás előtti eredm. - Társasági adófizetés

32 Fazakas Gergely Direkt kimutatás + Szokásos tevékenység árbevétele - Folyó ráfordítások + Egyéb és rendkívüli árbevétel - Egyéb és rendkívüli folyó ráfordítások + Pénzügyi tevékenység eredménye - Adófizetés (Átvitel)

33 Fazakas Gergely Direkt kimutatás – 2. (Áthozat) - Nettó forgótőke egyéb változása - Beruházás = CF

34 Fazakas Gergely Indirekt Árbevétel - Folyó ráfordítások - Értékcsökk. leírás + Pénzügyi eredmény + Egyéb eredmény = Adózás előtti eredm. - Társasági adófizetés = Adó utáni eredmény

35 Fazakas Gergely Indirekt – 2. + Adózás utáni eredm. + Értékcsökk. leírás - Nettó forgótőke változása - Beruházás + Befektetett tárgyi eszköz értékesítése + Hitelállomány változása = Nettó pénzáramlás

36 Fazakas Gergely A beruházás forrása Belső forrás: –a megtermelt működési pénzáramlás –értékesített eszközök (pl.: Mol gáz üzletág) Külső forrás: –részvénykibocsátás –hitelfelvétel (kötvénykibocsátás)

37 Fazakas Gergely A beruházás forrása A CF kimutatásnak három része van: Működési CF Beruházási CF Finanszírozási CF Beruházás vagy eszközértékelésnél az első kettőt használtuk, de vállalat- finanszírozásnál, vállalatértékelésnél a három együtt kezelendő!

38 Fazakas Gergely A növekedés Belső növekedési ütem: Fenntartható növekedési ütem:

39 Fazakas Gergely A növekedés A növekedés új tőkebevonás nélkül hitellel gyorsítható, de

40 Fazakas Gergely Pénzáramlás előrejelzés használata A.Megvalósíthatóság (NPV) – Eszközértékelés (PV) B.Finanszírozás C.Rugalmassági számítások D.Rövidtávú tervezés


Letölteni ppt "Vállalatok pénzügyi kimutatásai és a beruházások Fazakas Gergely 2006.04.05."

Hasonló előadás


Google Hirdetések