Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes"— Előadás másolata:

1 Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes
Budapest, május 25. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése és működése Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes

2 Az átalakítás célja A Kormányprogramba megfogalmazott célok:
Kisebb, szolgáltató közigazgatás Dekoncentrált hivatalok számának csökkentése Egyablakos, elektronikus ügyintézés követelménye Közigazgatás működése hatékonyságának növelése Ennek megfelelően a kitűzött célok megvalósításához szükséges feladatok: Szolgáltató típusú agrárigazgatás kialakítása FVM által felügyelt ágazati és területi igazgatási szervek átalakítása Teljes agrárigazgatás szervezeti és intézményi korszerűsítése

3 Az átszervezéssel érintett intézmények
Fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok (NTSZ) (19) Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ) (1) Megyei földművelésügyi hivatalok (FM HIVATALOK) (19) Fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (ÁEÜ ÁLLOMÁSOK) (20) Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) (1) Állami Erdészeti Szolgálat és területi igazgatóságai (ÁESZ) (1) Földművelésügyi Költségvetési Iroda (FKI) (1) Országos Borminősítő Intézet (OBI) (1) Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (ÁOGYTI) (1) Országos Állategészségügyi Intézet (ÁOI) (1) Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI (1) (összesen 66 jogi személy)

4 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH)
Az átszervezéssel 66 intézmény megszüntetésre került. Jogutódként január 1-től - egy új, egységes agrárigazgatási szervezet, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (II. Budapest, Keleti Károly u. 24.) jött létre.

5 Az átszervezés jogi háttere
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CIX. törvény (2006. december 11. OGY) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

6 Az átalakítással kapcsolatos egyéb jogi anyagok
Az MgSzH Központjára és területi szerveire vonatkozó SzMSz-ek (5 099 fő) Az MgSzH Központjára és területi szerveire vonatkozó alapító okiratok, illetve az összevonással érintett intézmények megszüntető okiratai

7 Központ és területi szervek
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kormányrendelettel létrehozott, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. Központtal és területi szervekkel rendelkezik. Az MgSzH Központ bizonyos feladatait területi szervei útján látja el. Az MgSzH Központ az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik. Az MgSzH Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

8 Az MgSzH Központ alapfeladatai
Az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági és mezőgazdasági szakigazgatási feladatokat a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, a genetikai anyagok megőrzésével, a növényfajták állami elismerésével, a növényi szaporítóanyagok minősítésével, a borgazdálkodással, a vadgazdálkodással és halászattal, az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével, az elsődleges faipari termeléssel, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal; a mezőgazdasági termékforgalommal, az agrár-környezetvédelemmel, a növényvédelemmel, a talajvédelemmel, az állategészségüggyel, a takarmánybiztonsággal, takarmányhigiéniával, takarmány-minőséggel, az élelmiszerhigiéniával, -biztonsággal, -minőséggel, az állatgyógyászati termékekkel, a vágóállatok vágás utáni minősítésével, az állatvédelemmel, a mezőgazdasági célú vízgazdálkodással kapcsolatosan.

9 További tevékenységek
Ellátja a külön jogszabály szerinti földügyi igazgatási és hatósági feladatokat, a miniszter által meghatározott, alaptevékenységéhez tartozó kutatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, tanácsadási, szakértői tervezési és egyéb feladatokat. Közreműködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában. Szakmai Oktatási Tervet készít, és szervezi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott terv végrehajtását. Szakkönyvtárat működtet, könyvtári kölcsönzést végez.

10 Az MgSzH felépítése Központból és 19 területi (megyei) szervből áll
A Központ egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik A területi szervek megyei szinten szerveződnek, és felelősek többek között az igazgatási feladatok helyben történő ellátásáért Területi szint: I. fok -> II. fok a Központ Ha a Központ az I. fok -> Bíróság A területi szervek körzeti irodákat működtetnek Falugazdász területközpontok + kerületi főállatorvosi irodák (de: növény- és talajvédelmi felügyelők, erdészek is) A Központ és területi szervek laboratóriumokat működtetnek (ntsz, áeü, vetőmag, OÉVI, OÁI, ÁOGYTI,OBI)

11 MgSzH Központ szervezeti ábrája
Humánpolitikai Főosztály Kohut Lászlóné Személyzeti Osztály Képzési Osztály Ellenőrzési Önálló Osztály Kolozsváry Ákos ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ELNÖKHELYETTES Dr. Bognár Lajos TERMÉSZETI ÉS GENETIKAI ERŐFORRÁSOKÉRT FELELŐS ELNÖKHELYETTES Lajkó Ákos GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES Antal Zoltán E L N Ö K Madari Jenő Elnöki Titkárság Dr. Nattán Sarolta Informatikai Igazgatóság Imreh-Veress Tibor Jogi és Területi Koordinációs Főosztály Dr. Straub Imre Jogi Osztály Informatikai Rendszerek Üzemeltetési Osztálya Területi Koordinációs Osztály Informatikai Fejlesztési és Adatvédelmi Osztály Igazgatási Osztály Központi Iratkezelő Iroda

12 Gazdasági elnökhelyettes
Antal Zoltán Költségvetési Igazgatóság Perlik Pálné Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság Csepreghy Gyula Költségvetési Összefoglaló Osztály Vagyongazdálkodási Osztály MgSzH Központ Operatív Gazdálkodási Osztály Üzemeltetési Osztály Központosított Illetményszámfejtési Osztály Biztonsági Osztály

13 Élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ELNÖKHELYETTES Dr. Bognár Lajos Audit Önálló Osztály Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Dr. Tekes Lajos Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága Dr. Soós Tibor Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Dr. Földi Zsolt Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Dr. Búza László Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Dr. Halmágyi Tibor Borminősítési Igazgatóság Szalka Péter Igazgatási és Minőségirányítási Osztály Gyógyszer-törzskönyvezési Osztály Járványvédelmi Osztály Élelmiszerbiztonsági, és -higiéniai Osztály Borászati Hatósági Osztály Kórbonctani Osztály, Debrecen Oltóanyag Osztály Állatvédelmi Osztály Élelmiszer-forgalmazási Osztály Borellenőrzési Osztály Területi Laboratóriumok Koordinációs Osztály Mikrobiológiai Osztály, Debrecen Inspektorátus Igazgatási és Informatikai Osztály Takarmánybiztonsági és -minőségellenőrzési Osztály Kórbonctani Osztály, Kaposvár Növényvédelmi igazgató-helyettes Növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezési igazgató-helyettes Talajvédelmi és agrár-környezetgazdálkodási igazgató-helyettes Mikrobiológiai Osztály, Kaposvár Növényvédelmi Osztály Technológiai Osztály Talajvédelmi Osztály Növény-egészségügyi Osztály Szerengedélyezési Osztály Agrár- környezetvédelmiOsztály Zöldség-gyümölcs Minőségellenőrzési Osztály Hatóanyag- engedélyezési Osztály

14 Természeti és Genetikai Erőforrásokért felelős elnökhelyettes
TERMÉSZETI ÉS GENETIKAI ERŐFORRÁSOKÉRT FELELŐS ELNÖKHELYETTES Lajkó Ákos Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Ertseyné Dr. Peregi Katalin Állattenyésztési Igazgatóság Dr. Zsilinszky László Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Földművelésügyi Igazgatóság Zsigmond Richárd Erdészeti Igazgatóság Wisnovszky Károly Fajtakísérleti igazgató-helyettes Vetőmag-felügyeleti igazgató-helyettes Kertészeti és Erdészeti Szaporítóanyag felügyeleti igazgató-helyettes Szarvasmarha-tenyésztési és Tenyésztéshigiéniai Osztály Dr. Sebestyén Sándor Földművelésügyi és Vízgazdálkodási Osztály Erdőfenntartási és –szabályozási igazgató-helyettes Erdőfelügyeleti igazgató-helyettes Szántóföldi DUS Vizsgálati és Fajtakísérleti Osztály Vetőmag-minősítési és Nyilvántartási Osztály Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály Sertés-, Kecske- és Juhtenyésztési Osztály Dr. Radnóczi László Erdőleltározási, Erdővédelmi és Szabályozási Osztály Erdőfelügyeleti és Területrendezési Osztály Vadászati és Halászati Osztály Baromfi-, Kisállat-tenyésztési és Vágott Test Minősítés-Felügyeleti Osztály Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Zöldség- és Gyógynövény, Szőlő-Gyümölcs Fajtakísérleti Osztály Vetőmag-szaporítási Osztály Dísznövény Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály Regionális és Zöldövezeti Tervező Osztály Pályázatkezelési és Támogatási Osztály Lótenyésztési Osztály Dr. Németh Csaba Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály Nyilvántartási és Térképészeti Osztály Hatósági Osztály Statisztikai, Elemzési és Fejlesztési Osztály

15 A közigazgatási hatóság…
„…az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.” 2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

16 Az állattenyésztési hatóság feladatai
Tenyésztési adatbázis működtetése Az ENAR kifejlesztése és működtetése az állategészségügyi hatósággal közösen Teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés Állami apaállat gazdálkodás Őshonos fajtafenntartás irányítása Tenyésztési programok ellenőrzése Vágott test minősítés hatósági feladatai Méhtől a lóig, ENAR-tól a vágott testig, spermától a tenyészállatig

17 Állami feladatok az állattenyésztésben
Állatnyilvántartások Elismerések Engedélyezések Ellenőrzések Hitelesítések Közzététel Teljesítményvizsgálatok

18 Kiadványok a weben

19 Megyei MgSzH-k szervezeti ábrája
FŐIGAZGATÓ Gazdasági és Informatikai Osztály ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓ NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓ ERDÉSZETI IGAZGATÓ * Járványügyi és Állatvédelmi Osztály Élelmiszerbiztonsági és Minőségellenőrzési Osztály Minőségellenőrzési és Takarmányfelügyeleti Osztály Laboratórium(ok) Kirendeltség(ek) Növényvédelmi Osztály Talajvédelmi Osztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Erdőleltározási és Szabályozási Osztály Pályázatkezelési és Támogatási Osztály Határkirendeltség Földművelésügyi Hatósági Osztály Vadászati és Halászati Osztály FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓ Nyilvántartási és Térképészeti Osztály Termelési és Ügyfélszolgálati Osztály Vetőmagfelügyeleti Osztály* Erdészeti Igazgatóság 10, a Vetőmagfelügyeleti Osztály – a Földművelésügyi Igazgatóságon belül – 7 megyei MgSZH-nál működik.

20 Az átszervezés céljai Ügyfelek jobb hivatali kiszolgálásának biztosítása Működőképes, ügyfélbarát hivatali rendszer létrehozása Közvetetten az államháztartási hiány csökkentése

21 Átszervezés várható gazdasági és költségvetési hatásai
Az MgSzH költséghatékonysága a jelenlegi szervezeti struktúrához viszonyítva lényegesen javul Az intézmények 2006-ban már 695 fős létszámcsökkentést hajtottak végre, az integráció lehetővé teszi, hogy az MgSzH 2007-ben további csökkentést hajtson végre ( fő) Az MgSzH-ban a szakigazgatási intézmények közötti munkamegosztás hatékonyabban szervezhető (jogszabályok!) Általános költségek fajlagosan csökkennek (kevesebb vezető + pénzügy, üzemeltetés, humánpolitika, jog, informatika összevonása) Közép távon csökken a fajlagos irodahasználati költség (agrárházak -> egyablakos ügyintézés)

22 Jövőbeni feladatok Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Integráció folyamatának továbbvitele az agrár-szakigazgatásban egységes élelmiszerbiztonság kialakítása, nyomonkövethetőség szántóföldtől az asztalig vasvillától a villáig MgSzH laboratórium hálózatának hatékonysági célú felülvizsgálata Ellátandó feladatok racionalizációja (jogszabályok felülvizsgálata) Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

23 Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes
Budapest, május 25. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése és működése Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes


Letölteni ppt "Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések