Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése."— Előadás másolata:

1 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése és működése Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes Budapest, 2007. május 25.

2 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság A Kormányprogramba megfogalmazott célok: Kisebb, szolgáltató közigazgatás Dekoncentrált hivatalok számának csökkentése Egyablakos, elektronikus ügyintézés követelménye Közigazgatás működése hatékonyságának növelése Ennek megfelelően a kitűzött célok megvalósításához szükséges feladatok: Szolgáltató típusú agrárigazgatás kialakítása FVM által felügyelt ágazati és területi igazgatási szervek átalakítása Teljes agrárigazgatás szervezeti és intézményi korszerűsítése Az átalakítás célja

3 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az átszervezéssel érintett intézmények Fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok (NTSZ) (19) Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ) (1) Megyei földművelésügyi hivatalok (FM HIVATALOK) (19) Fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (ÁEÜ ÁLLOMÁSOK) (20) Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) (1) Állami Erdészeti Szolgálat és területi igazgatóságai (ÁESZ) (1) Földművelésügyi Költségvetési Iroda (FKI) (1) Országos Borminősítő Intézet (OBI) (1) Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (ÁOGYTI) (1) Országos Állategészségügyi Intézet (ÁOI) (1) Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI (1) (összesen 66 jogi személy)

4 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az átszervezéssel 66 intézmény megszüntetésre került. Jogutódként - 2007. január 1-től - egy új, egységes agrárigazgatási szervezet, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (II. Budapest, Keleti Károly u. 24.) jött létre. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH)

5 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az átszervezés jogi háttere 1.Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat 2.A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény (2006. december 11. OGY) 3.A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

6 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az átalakítással kapcsolatos egyéb jogi anyagok Az MgSzH Központjára és területi szerveire vonatkozó SzMSz-ek (5 099 fő) Az MgSzH Központjára és területi szerveire vonatkozó alapító okiratok, illetve az összevonással érintett intézmények megszüntető okiratai

7 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Központ és területi szervek A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kormányrendelettel létrehozott, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt működő központi hivatal. Központtal és területi szervekkel rendelkezik. Az MgSzH Központ bizonyos feladatait területi szervei útján látja el. Az MgSzH Központ az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik. Az MgSzH Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

8 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az MgSzH Központ alapfeladatai Az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági és mezőgazdasági szakigazgatási feladatokat a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, a genetikai anyagok megőrzésével, a növényfajták állami elismerésével, a növényi szaporítóanyagok minősítésével, a borgazdálkodással, a vadgazdálkodással és halászattal, az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével, az elsődleges faipari termeléssel, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal; a mezőgazdasági termékforgalommal, az agrár-környezetvédelemmel, a növényvédelemmel, a talajvédelemmel, az állategészségüggyel, a takarmánybiztonsággal, takarmányhigiéniával, takarmány-minőséggel, az élelmiszerhigiéniával, -biztonsággal, -minőséggel, az állatgyógyászati termékekkel, a vágóállatok vágás utáni minősítésével, az állatvédelemmel, a mezőgazdasági célú vízgazdálkodással kapcsolatosan.

9 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság További tevékenységek Ellátja a külön jogszabály szerinti földügyi igazgatási és hatósági feladatokat, a miniszter által meghatározott, alaptevékenységéhez tartozó kutatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, tanácsadási, szakértői tervezési és egyéb feladatokat. Közreműködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában. Szakmai Oktatási Tervet készít, és szervezi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott terv végrehajtását. Szakkönyvtárat működtet, könyvtári kölcsönzést végez.

10 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az MgSzH felépítése Központból és 19 területi (megyei) szervből áll A Központ egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik A területi szervek megyei szinten szerveződnek, és felelősek többek között az igazgatási feladatok helyben történő ellátásáért Területi szint: I. fok -> II. fok a Központ –Ha a Központ az I. fok -> Bíróság A területi szervek körzeti irodákat működtetnek –Falugazdász területközpontok + kerületi főállatorvosi irodák (de: növény- és talajvédelmi felügyelők, erdészek is) A Központ és területi szervek laboratóriumokat működtetnek (ntsz, áeü, vetőmag, OÉVI, OÁI, ÁOGYTI,OBI)

11 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Humánpolitikai Főosztály Kohut Lászlóné Személyzeti Osztály Képzési Osztály Ellenőrzési Önálló Osztály Kolozsváry Ákos ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ELNÖKHELYETTES Dr. Bognár Lajos TERMÉSZETI ÉS GENETIKAI ERŐFORRÁSOKÉRT FELELŐS ELNÖKHELYETTES Lajkó Ákos GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES Antal Zoltán E L N Ö K Madari Jenő Elnöki Titkárság Dr. Nattán Sarolta Jogi és Területi Koordinációs Főosztály Dr. Straub Imre Területi Koordinációs Osztály Igazgatási Osztály Jogi Osztály Központi Iratkezelő Iroda Informatikai Igazgatóság Imreh-Veress Tibor Informatikai Rendszerek Üzemeltetési Osztálya Informatikai Fejlesztési és Adatvédelmi Osztály MgSzH Központ szervezeti ábrája

12 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Gazdasági Elnökhelyettes Antal Zoltán Költségvetési Igazgatóság Perlik Pálné Költségvetési Összefoglaló Osztály MgSzH Központ Operatív Gazdálkodási Osztály Központosított Illetményszámfejtési Osztály Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság Csepreghy Gyula Vagyongazdálkodási Osztály Üzemeltetési Osztály Biztonsági Osztály Gazdasági elnökhelyettes

13 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ELNÖKHELYETTES Dr. Bognár Lajos Audit Önálló Osztály Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Dr. Tekes Lajos Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága Dr. Soós Tibor Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Dr. Földi Zsolt Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Dr. Búza László Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóság Dr. Halmágyi Tibor Borminősítési Igazgatóság Szalka Péter Igazgatási és Minőségirányítási Osztály Gyógyszer- törzskönyvezési Osztály Oltóanyag Osztály Inspektorátus Járványvédelmi Osztály Állatvédelmi Osztály Igazgatási és Informatikai Osztály Élelmiszerbiztonsági, és -higiéniai Osztály Élelmiszer- forgalmazási Osztály Takarmánybiztonsági és -minőségellenőrzési Osztály Borászati Hatósági Osztály Borellenőrzési Osztály Növényvédelmi igazgató-helyettes Növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezési igazgató-helyettes Talajvédelmi és agrár- környezetgazdálkodási igazgató-helyettes Növényvédelmi Osztály Növény- egészségügyi Osztály Zöldség-gyümölcs Minőségellenőrzési Osztály Technológiai Osztály Szerengedélyezési Osztály Hatóanyag- engedélyezési Osztály Talajvédelmi Osztály Agrár- környezetvédel miOsztály Területi Laboratóriumok Koordinációs Osztály Kórbonctani Osztály, Debrecen Mikrobiológiai Osztály, Debrecen Kórbonctani Osztály, Kaposvár Mikrobiológiai Osztály, Kaposvár Élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes

14 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság TERMÉSZETI ÉS GENETIKAI ERŐFORRÁSOKÉRT FELELŐS ELNÖKHELYETTES Lajkó Ákos Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Ertseyné Dr. Peregi Katalin Állattenyésztési Igazgatóság Dr. Zsilinszky László Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Földművelésügyi Igazgatóság Zsigmond Richárd Erdészeti Igazgatóság Wisnovszky Károly Fajtakísérleti igazgató- helyettes Vetőmag-felügyeleti igazgató-helyettes Kertészeti és Erdészeti Szaporítóanyag felügyeleti igazgató- helyettes Szántóföldi DUS Vizsgálati és Fajtakísérleti Osztály Zöldség- és Gyógynövény, Szőlő-Gyümölcs Fajtakísérleti Osztály Vetőmag- minősítési és Nyilvántartási Osztály Vetőmag- szaporítási Osztály Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály Dísznövény Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály Szarvasmarha- tenyésztési és Tenyésztéshigiéniai Osztály Dr. Sebestyén Sándor Sertés-, Kecske- és Juhtenyésztési Osztály Dr. Radnóczi László Baromfi-, Kisállat-tenyésztési és Vágott Test Minősítés- Felügyeleti Osztály Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Lótenyésztési Osztály Dr. Németh Csaba Földművelésügyi és Vízgazdálkodási Osztály Vadászati és Halászati Osztály Erdőfenntartási és – szabályozási igazgató-helyettes Erdőfelügyeleti igazgató- helyettes Erdőleltározási, Erdővédelmi és Szabályozási Osztály Regionális és Zöldövezeti Tervező Osztály Nyilvántartási és Térképészeti Osztály Erdőfelügyeleti és Területrendezési Osztály Pályázatkezelési és Támogatási Osztály Hatósági Osztály Statisztikai, Elemzési és Fejlesztési Osztály Természeti és Genetikai Erőforrásokért felelős elnökhelyettes

15 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság A közigazgatási hatóság… „…az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.” 2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

16 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az állattenyésztési hatóság feladatai Tenyésztési adatbázis működtetése Az ENAR kifejlesztése és működtetése az állategészségügyi hatósággal közösen Teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés Állami apaállat gazdálkodás Őshonos fajtafenntartás irányítása Tenyésztési programok ellenőrzése Vágott test minősítés hatósági feladatai Méhtől a lóig, ENAR-tól a vágott testig, spermától a tenyészállatig

17 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Állami feladatok az állattenyésztésben Állatnyilvántartások Elismerések Engedélyezések Ellenőrzések Hitelesítések Közzététel Teljesítményvizsgálatok

18 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Kiadványok a weben www.ommi.hu

19 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság FŐIGAZGATÓ Gazdasági és Informatikai Osztály ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓ NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓERDÉSZETI IGAZGATÓ * Járványügyi és Állatvédelmi Osztály Élelmiszerbiztonsági és Minőségellenőrzési Osztály Minőségellenőrzési és Takarmányfelügyeleti Osztály Laboratórium(ok) Kirendeltség(ek) Növényvédelmi Osztály Talajvédelmi Osztály Laboratórium(ok) Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Erdőleltározási és Szabályozási Osztály Pályázatkezelési és Támogatási Osztály Határkirendeltség Földművelésügyi Hatósági Osztály Vadászati és Halászati Osztály FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓ Nyilvántartási és Térképészeti Osztály Termelési és Ügyfélszolgálati Osztály Vetőmagfelügyeleti Osztály* Erdészeti Igazgatóság 10, a Vetőmagfelügyeleti Osztály – a Földművelésügyi Igazgatóságon belül – 7 megyei MgSZH-nál működik. Megyei MgSzH-k szervezeti ábrája

20 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Az átszervezés céljai Ügyfelek jobb hivatali kiszolgálásának biztosítása Működőképes, ügyfélbarát hivatali rendszer létrehozása Közvetetten az államháztartási hiány csökkentése

21 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Átszervezés várható gazdasági és költségvetési hatásai Az MgSzH költséghatékonysága a jelenlegi szervezeti struktúrához viszonyítva lényegesen javul Az intézmények 2006-ban már 695 fős létszámcsökkentést hajtottak végre, az integráció lehetővé teszi, hogy az MgSzH 2007-ben további csökkentést hajtson végre (322+300 fő) Az MgSzH-ban a szakigazgatási intézmények közötti munkamegosztás hatékonyabban szervezhető (jogszabályok!) Általános költségek fajlagosan csökkennek (kevesebb vezető + pénzügy, üzemeltetés, humánpolitika, jog, informatika összevonása) Közép távon csökken a fajlagos irodahasználati költség (agrárházak -> egyablakos ügyintézés)

22 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság Jövőbeni feladatok Integráció folyamatának továbbvitele az agrár- szakigazgatásban egységes élelmiszerbiztonság kialakítása, nyomonkövethetőség szántóföldtől az asztalig vasvillától a villáig MgSzH laboratórium hálózatának hatékonysági célú felülvizsgálata Ellátandó feladatok racionalizációja (jogszabályok felülvizsgálata) Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

23 mezoszentgyorgyid@ommi.hu Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése és működése Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid igazgatóhelyettes Budapest, 2007. május 25.


Letölteni ppt "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóság A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések