Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetési technikák I. Salgó-Nemes Károly

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetési technikák I. Salgó-Nemes Károly"— Előadás másolata:

1 Vezetési technikák I. Salgó-Nemes Károly
Szent István Egyetem 2009 Vezetési technikák I. Salgó-Nemes Károly

2 Mi a vezetés?

3 Információs erőforrások
A vezető munkája Emberi erőforrások Fizikai erőforrások Vezetői tevékenység Hatékony és ered- ményes felhasználás Célelérés Pénzügyi erőforrások Információs erőforrások

4 A vezetés A vezetés olyan tevékenység, amely az erőforrások
hatékony és eredményes felhasználására irányul – bizonyos cél(ok) elérése érdekében

5 Az erőforrások takarékos felhasználását jelenti
Hatékonyság (efficiency) Az erőforrások takarékos felhasználását jelenti Eredményesség (effectiveness) Termékek / szolgáltatások piaci értékesítésének lehetősége

6 A vezetés komplexitása
Összetett folyamat, energiaigényes, feszültséggel járó, számos kihívást magában rejtő munka A vezetés átható jellege Az élet valamennyi területét átszövi nélkülözhetetlen bármely közösségben a cselekvések összehangolásában

7 Vezetők tipizálása Kik?

8 A vezetés szintjei Felsőszintű vezetés Középszintű vezetés
Alsószintű vezetés

9 A vezetés területei Marketingvezetők termék-, szolgáltatásértékesítés, ár, reklám Termelésvezetők termék, szolgáltatás tényleges előállítása Pénzügyi vezetők szervezet vagyona, számviteli rendszere Emberi erőforrás vezetők jövőbeni humánerőforrás igények megállapítása és kielégítése A vezetés egyéb területei K+F, PR stb.

10 Álmodozó Mestervezető Áldozat Végrehajtó
ELKÉPZELÉS Álmodozó Mestervezető Áldozat Végrehajtó MEGVALÓSÍTÁS Forrás: William D. Hitt, Mestervezető című könyvéből

11 A vezetés funkciói Mit?

12 Tervezés és döntéshozatal:
Alapvető vezetési funkciók Tervezés és döntéshozatal: a szervezeti célok és legjobb elérésük meghatározása Szervezés: a tevékenységek és források oly módon történő csoportosítása, hogy az elősegítse a cél(ok) megvalósítását Közvetlen irányítás: az alkalmazottaknak a célmegvalósítás irányába történő „terelése” Ellenőrzés: a szervezeti tevékenységek megfigyelése és pontosítása a kitűzött célok elérése érdekében

13 Vezetői szerepek Hogyan?

14 Szerep: bizonyos szervezeti vagy társadalmi pozíciókban levőktől elvárt magatartásminták. Szerepkészlet: a szerepek azon körére vonatkozik, a melyekkel az egyén bizonyos pozíció elfoglalása következtében kapcsolatba kerül

15 A csapatépítő szerep Az összekötő szerep A kommunikátor (információszerző és –megosztó) szerep A delegáló szerep A teljesítményösztönző szerep

16 A teljesítmény értékelő szerep
A konfliktuskezelő szerep Az innovátor szerep A döntéshozó szerep A szóvivő szerep Az oktató tanácsadó szerep

17 Vezetői szerepelvárás
Közvetítő mechanizmusok Vezetői szerepfelfogás Vezetői magatartás (teljesítmény) Szervezeti magatartás (teljesítmény)

18 Vezetői készségek Mivel?

19 tevékenységre, egy feladat, egy munkakör
Képességnek nevezzük a teljesítményre, tevékenységre, egy feladat, egy munkakör elvégzésére való rátermettséget Készségnek pedig azokat a speciális képességeket nevezzük, amelyeket gyakorlással, gyakorlattal szerzünk meg

20 Konceptuális készségek
Kommunikációs készségek Interperszonális készségek Szakmai készségek

21 Vezetői készségek Magatartás 1990 % 2000 Konceptuális Stratégia kialakítása Víziós képesség A vezetői utánpótlás tervszerű biztosítása A nemzetközi gazdaság és politika ismerete 68 75 56 10 78 98 85 19 Kommunikációs Gyakori kommunikáció a vezetőkkel Gyakori kommunikáció az alkalmazottakkal A médiával való foglalkozás és közszereplés A kulturális különbségek iránti érzékenység 41 59 16 89 13 40 Interperszonális Az erkölcs hangsúlyozása Emberi erőforrásokkal való gazdálkodás Az elégedetlen alkalmazottak számának csökkentése, vagy felszámolása 74 34 53 71 Szakmai Számítógépes ismeret Marketing és értékesítés Termelés 3 50 21 7 48 9

22 A vezetői készség relatív fontossága vezetési szintenként
Csúcsvezetők Középszintű vezetők Alsószintű vezetők Szakmai Interperszonális Kommunikációs Konceptuális

23 Vezetői sikeresség Miként?

24 Vezetői képesség EREDMÉNYESSÉG EREDMÉNYESSÉG Törekvés

25 egyetemi(főiskolai) képzés egyetemi(főiskolai) továbbképzés
Oktatás: egyetemi(főiskolai) képzés egyetemi(főiskolai) továbbképzés Irányított önképzés stb. Gyakorlat: munkatapasztalatok kezdeti munkafeladatok előmenetel és áthelyezés munkakör váltás stb. szakmai személyközi, kommunikációs és konceptuális készségek a szükséges hatékonyság és eredményesség eléréséhez

26 A vezetői teljesítményt befolyásoló tényezők
Kiválasztás Alkalmasság Képzés Belső Vezetői teljesítmény Motiváció Külső Struktúra Feltételek Kultúra

27 készségeket fejleszteni és attitűdöt változtatni
Vezetést tanulni, annyit jelent mint ismereteket bővíteni, készségeket fejleszteni és attitűdöt változtatni

28 AZ ÖT LEGSIKERESEBB VEZETŐI STRATÉGIA
A stratégiai megközelítés (A vezérigazgató a cég legfőbb stratégája, aki szisztematikusan megtervezi a jövőt, és kitalálja, hogyan jusson el oda.) A humántőke-megközelítés (A vezető a sikert az emberi erőforrás politikán, programokon és elveken keresztül éri el.) A szakértői megközelítés (A vezető azzal éri el sikerét, hogy egy speciális terület szakértőjévé válik, és ezt állítja a szervezet középpontjába.)

29 AZ ÖT LEGSIKERESEBB VEZETŐI STRATÉGIA (folyt.)
A doboz-megközelítés (A vezető szabályokat, rendszereket, eljárásokat és értékeket állít fel, amelyek az eseményeket jól behatárolt keretek között tartják.) A változásmenedzsment megközelítés (A vezető a siker érdekében a radikális változás ügynökeként dolgozik, olyan szervezetté alakítva a bürokráciát, amely az újítást és a különbözőséget támogatja.)

30 A vezetés művészet vagy tudomány?
A tudományt úgy határozhatjuk meg, mint egy szisztematikus vizsgálódást, amely egy témáról alkotott általános ismeretekhez vezet A művészet három lényeges aspektussal rendelkezik: mesterségbeli tudással, jövőbe látással és kommunikációval A vezetés mindkettő, mert mindig magában foglal tudományos és művészeti elemeket egyaránt

31 Előadás vége Köszönöm a megjelenést és a figyelmet!
A jelenléti ívet ne felejtsék el kitölteni!


Letölteni ppt "Vezetési technikák I. Salgó-Nemes Károly"

Hasonló előadás


Google Hirdetések