Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetés és vezetők. I. VEZETÉS ÉS VEZETŐK A VEZETÉS TERMÉSZETE A vezető egyik legfontosabb feladata A vezetés kulcskérdés – a vezetők kulcsemberek A kulcsemberek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetés és vezetők. I. VEZETÉS ÉS VEZETŐK A VEZETÉS TERMÉSZETE A vezető egyik legfontosabb feladata A vezetés kulcskérdés – a vezetők kulcsemberek A kulcsemberek."— Előadás másolata:

1 Vezetés és vezetők

2 I. VEZETÉS ÉS VEZETŐK A VEZETÉS TERMÉSZETE A vezető egyik legfontosabb feladata A vezetés kulcskérdés – a vezetők kulcsemberek A kulcsemberek sokszorozó hatása MI A VEZETÉS? A vezetés fogalmának meghatározása A vezetés komplexitása A vezetés átható jellege VEZETŐI TÍPUSOK Vezetési szintek Vezetési területek A VEZETÉS FUNKCIÓI Tervezés

3 Szervezés Közvetlen irányítás Ellenőrzés VEZETŐI SZEREPEK Csapatépítő Összekötő Kommunikátor Delegáló Teljesítményösztönző Teljesítményértékelő Konfliktuskezelő Innovátor Döntéshozó Szóvivő Oktató és tanácsadó

4 VEZETŐI KÉSZSÉGEK Konceptuális készségek Kommunikációs készségek Interperszonális készségek Szakmai készségek A SIKERES VEZETÉS Hatékonyság Eredményesség HOGYAN VÁLHAT SIKERESSÉ A VEZETŐ? Oktatás Gyakorlat

5 A vezetés természete

6 A vezető egyik legfontosabb feladata Inspiráló és ösztönző légkör megteremtése a munkahelyen

7 Vezetés Vezető Kulcskérdés Kulcsember

8 A kulcsemberek sokszorozó hatása Lee Iacocca (Chrysler) Összpontosítva:  az elért eredményekre  az el nem ért célokra  a következő negyedévi teendőkre Doug Olesen (Battelle) Két kérdés:  Van-e írásos terve a következő 12 hónapra?  Aktívan foglalkozik-e a terv feltételeinek a megteremtésével? Mindkét módszer általános normává vált

9 A pozitívak mellett a negatív hatás többszörözésre is számtalan példa említhető: - A vezető rossz, netán megalapozatlan hírrel -, hogy a szervezet (részleg) a legnagyobb erőfeszítés ellenére sem hoz profitot (megfelelő eredményt) – elkedvetleníti az embereket - A vezető halogat, tologat egy fontos döntést (ami legalább olyan rossz, mint egy rossz döntés) - Az aprólékos vezetői beavatkozás: nem hagyja, hogy a beosztott maga jusson el a helyes megoldásra - Nem megfelelő delegálás: áldelegálás, feladat „lerázás”, a delegálás nem konkrét utasítások fázisán történik

10 A vezetői hatástöbbszörözés összetevői  Beosztottak száma  A cselekvés ideje – időzítés  A vezető egyedülálló értékes ismeretei és tapasztalatai

11 Miért is számít olyan sokat egy vezető viselkedése? •M•Mert minden szem a főnőkre tekint •A•A vezető meghatározza a munkahely alaphangulatát •T•Többnyire a vezetők szólalnak fel először •A•A vezetők a közösségek életében útmutató szerepet töltenek be •A•Azáltal, hogy értelmeznek egy adott helyzetet érzelmi reakciókat indítanak el

12 Állandó környezetMENEDZSEREK Változó környezetLEADEREK

13 Leadership és menedzsment Azonosságok: • Mindkettő emberekkel dolgozik • Mindkettő érdekelt a célok hatékony megvalósításában • A menedzsment több funkciója összhangban van a leadership funkcióival

14 Különbségek: • A leadership tanulmányozása Arisztotelészig vezethető vissza, a menedzsment a XIX-XX. század fordulóján jelentkezik • A leadershipet a változás és dinamizmus jellemzi, a menedzsmentet a rend és a következetesség • A leadership annyit jelent, mint hatni, befolyással lenni másokra és előrelátni, a menedzsment annyit jelent, mint a munkát elvégeztetni és jártasságot, rutint szerezni • A leadershipnek követői vannak, a menedzsmentnek beosztottai

15 Bennis és Nanus szerint: Menedzserek azok az emberek, akik a dolgokat jól csinálják Leaderek pedig azok az emberek, akik jó dolgokat csinálnak Kotter szerint mindkettő nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy szervezet prosperáljon.

16 Menedzsment és leadership funkciók

17 MENEDZSMENT Rendet és következetességet teremt Tervezés és költségvetés készítés •Menetrendek kidolgozása •Időbeosztások meghatározása •Erőforrások felosztása Szervezés és személyzetbiztosítás •Struktúra kialakítása •Munkábaállítás •Szabályok és eljárások kidolgozása LEADERSHIP Változást és dinamizmust biztosít Iránykijelölés •Jövőkép kialakítása •Tágabb összefüggések tisztázása •Stratégiák kidolgozása Az emberek összefogása •Célok kommunikálása •Törekvés és elkötelezettség •Teamek és koalíciók építése ill. létrehozása

18 MENEDZSMENT Ellenőrzés és problémamegoldás •Ösztönzők kidolgozása •Kreatív megoldások generálása •Korrekciós akciók foganatosítása LEADERSHIP Motiválás és inspirálás •Lelkesítés és ösztönzés •Beosztottak felhatalmazása •Kielégítetlen szükségletek kielégítése Forrás: J.P. Kotter: A Force for Change: How Leadership Differs From Management. New York: Free Press. 1990. pp. 3-8.

19 Mi a vezetés?

20 A vezetés A vezetés olyan tevékenység, amely az erőforrások hatékony és eredményes felhasználására irányul – bizonyos cél(ok) elérése érdekében

21 A vezető munkája Pénzügyi erőforrások Emberi erőforrások Információ s erőforrások Fizikai erőforrások Vezetői tevékenység Hatékony és ered- ményes felhasználás Célelérés

22 Eredményesség (effectiveness) Termékek / szolgáltatások piaci értékesítésének lehetősége Hatékonyság (efficiency) Az erőforrások takarékos felhasználása

23 A vezetés átható jellege Az élet valamennyi területét átszövi, nélkülözhetetlen bármely közösségben a cselekvések összehangolásában A vezetés komplexitása Összetett folyamat, energiaigényes, feszültséggel járó, számos kihívást magában rejtő munka A vezetés dinamizmusa A vezetői feladatok váltakozásának sorozata

24 Vezetői típusok

25 Alsószintű vezetés Felsőszintű vezetés Középszintű vezetés A vezetés szintjei

26 A vezetés területei Marketingvezetők termék-, szolgáltatásértékesítés, ár, reklám Termelésvezetők termék, szolgáltatás tényleges előállítása Pénzügyi vezetők szervezet vagyona, számviteli rendszere Emberi erőforrás vezetők jövőbeni humánerőforrás igények megállapítása és kielégítése A vezetés egyéb területei K+F, PR stb.

27 MEGVALÓSÍTÁS ELKÉPZELÉSELKÉPZELÉS ÁlmodozóMestervezető ÁldozatVégrehajtó Forrás: William D. Hitt, Mestervezető című könyvéből W. D. Hitt vezető típusai

28 A vezetés funkciói

29 Tervezés és döntéshozatal: a szervezeti célok és legjobb elérésük meghatározása Szervezés: a tevékenységek és források oly módon történő csoportosítása, hogy az elősegítse a cél(ok) megvalósítását Közvetlen irányítás: az alkalmazottaknak a célmegvalósítás irányába történő „terelése” Ellenőrzés: a szervezeti tevékenységek megfigyelése és pontosítása a kitűzött célok elérése érdekében Alapvető vezetési funkciók

30 Vezetői szerepek

31 Szerep: bizonyos szervezeti vagy társadalmi pozíciókban levőktől elvárt magatartásminták Szerepkészlet: a szerepek azon körérevonatkozik, amelyekkel az egyén bizonyos pozíciókban kapcsolatba kerül

32 Vezetői szerepelvárás Közvetítő mechanizmusok Vezetői szerepfelfogás Vezetői magatartás (teljesítmény) Szervezeti magatartás (teljesítmény) A vezetői szerepfelfogás és -magatartás

33 Csapatépítő Összekötő Kommunikátor (információszerző és –megosztó) Delegáló Teljesítményösztönző Vezetői szerepek

34 Teljesítmény értékelő Konfliktuskezelő Innovátor Döntéshozó Szóvivő Oktató tanácsadó

35 Mintzberg vezetői szerepei Személyközi szerepek 1. Nyilvános megjelenések szerepe 2. Főnöki szerep 3. Kapcsolatteremtő és -ápoló szerep Információs szerepek 4. Információgyűjtő szerep 5. Információ elosztó szerep 6. Szóvivői szerep

36 Döntési szerepek 1. Vállalkozási szerep 2. Zavarelhárító szerep 3. Erőforrás elosztó szerep 4. Tárgyaló-megegyező szerep

37 Vezetői készségek

38 Képesség: teljesítményre, tevékenységre vagy egy feladat, illetve munkakör elvégzésére való rátermettség Készség: speciális képességek, amelyeket gyakorlással szerzünk meg

39 Konceptuális készségek Kommunikációs készségek Interperszonális készségek Szakmai készségek Vezetői készségek

40 A szervezeti diagnózis folyamata 1. Adatgyűjtés - tények, vélemények 2. A diagnózis – a „van” és „kellene” közötti eltérés, „rés” meghatározása 3. Az akciók – lépések a rés csökkentésére, illetve megszüntetésére 4. Az értékelés – „mini diagnózis”, az akciók sikerének ellenőrzése, visszacsatolás

41 CsúcsvezetőkKözépszintű vezetők Alsószintű vezetők Szakmai Interperszonális Kommunikációs Konceptuális A vezetői készség relatív fontossága vezetési szintenként

42 A legsikeresebb amerikai vállalatok csúcsvezetőinek véleménye a vezetői készségekről

43 Vezetői készségek Magatartás 1990 % 2000 % Elté- rés Konceptuális Stratégia kialakítása Víziós képesség A vezetői utánpótlás tervszerű biztosítása A nemzetközi gazdaság és politika ismerete 68 75 56 10 78 98 85 19 10 23 29 9 Kommunikációs Gyakori kommunikáció a vezetőkkel Gyakori kommunikáció az alkalmazottakkal A médiával való foglalkozás és közszereplés A kulturális különbségek iránti érzékenység 41 59 16 10 78 89 13 40 37 30 -3 30 Interperszonális Az erkölcs hangsúlyozása Emberi erőforrásokkal való gazdálkodás Az elégedetlen alkalmazottak számának csökkentése, vagy felszámolása 74 41 34 85 53 71 11 12 37 Szakmai Számítógépes ismeret Marketing és értékesítés Termelés 3 50 21 7 48 9 4 -2 -12

44 Hogyan válhat sikeressé egy vezető?

45 Oktatás: egyetemi(főiskolai) képzés egyetemi(főiskolai) továbbképzés Irányított önképzés stb. Gyakorlat: munkatapasztalatok kezdeti munkafeladatok előmenetel és áthelyezés munkakör váltás stb. szakmai személyközi, kommunikációs és konceptuális készségek a szükséges hatékonyság és eredményesség eléréséhez A vezetési készségek forrásai

46 EREDMÉNYESSÉG Vezetési ismeret Törekvés EREDMÉNYESSÉG A vezetési ismeret hatása az eredményességre

47 Vezetői teljesítmény Motiváció Feltételek Alkalmasság Kultúra Struktúra Külső Belső Képzés Kiválasztás A vezetői teljesítményt befolyásoló tényezők

48 A vezetési probléma definiálása Fejlesztési szükségletKépzési szükséglet Képzési célKépzési program Program lebonyolítása Új problémák definiálása Értékelés 3-6 hónap után Értékelés a program végén A képzés mint rendszer

49 Vezetést tanulni annyit jelent, mint ismereteket bővíteni, készségeket fejleszteni és attitűdöt változtatni Mit jelent vezetést tanulni?

50 A vezetés művészet vagy tudomány? A tudományt úgy határozhatjuk meg, mint egy szisztematikus vizsgálódást, amely egy témáról alkotott általános ismeretekhez vezet A művészet három lényeges aspektussal rendelkezik: mesterségbeli tudással, jövőbe látással és kommunikációval A vezetés mindkettő, mert mindig magában foglal tudományos és művészeti elemeket egyaránt

51 Előadás vége


Letölteni ppt "Vezetés és vezetők. I. VEZETÉS ÉS VEZETŐK A VEZETÉS TERMÉSZETE A vezető egyik legfontosabb feladata A vezetés kulcskérdés – a vezetők kulcsemberek A kulcsemberek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések