Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nevelési tanácsadás aktuális szakmai kérdései Martonné Tamás Márta Dr. Szvatkó Anna www.nevtanegy.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nevelési tanácsadás aktuális szakmai kérdései Martonné Tamás Márta Dr. Szvatkó Anna www.nevtanegy.hu."— Előadás másolata:

1 A nevelési tanácsadás aktuális szakmai kérdései Martonné Tamás Márta Dr. Szvatkó Anna www.nevtanegy.hu

2 Az újabb törvényi változásokból fakadó szakmai szükségszerűségek A vizsgálatok és szakvéleményezési folyamat tudatosabb tervezése A terápiás gondozás / vizsgálatok arányának határozottabb beállítása Élénkebb kapcsolat a partnerekkel (SZB., oktatási intézmények, pedagógusok, más pedagógiai szakszolgálatok, fenntartó …) A közvetett / közvetlen ellátási formák, munkamódok lehetőségekhez igazított alkalmazása Nyitás az integrált típusú módszertanok felé »Égetően szükség volna a nevelési tanácsadás protokolljára!

3 A vizsgálati munka differenciál-diagnosztikai aspektusai Lásd a táblázatot külön kivetítve! SNI B: „súlyos” rendellenesség, intellektuálisan többnyire nem mutat egy sd-nál nagyobb eltérést az átlagtól, pszichogén háttértényezők lehetségesek Tanulási gyengeség: mutathat egy sd-nál nagyobb eltérést az átlagtól, szociokulturális eredetű háttértényezők lehetségesek

4 A magatartási és beilleszkedési nehézségek / zavarok vizsgálatának specifikumai Kihagyhatatlan a (klinikai) pszichológusi kompetencia Anamnesztikus adatok elmélyült megismerése és értékelése, a pedagógiai környezet elemzése Széleskörű diagnosztikus eszköztár használata a megfigyeléstől a klinikai próbamódszerekig Folyamat- és fejlesztődiagnosztikai szempontok a mentálhigiénés prevenció egyidejű képviseletével A sérülésspecifikus vizsgálódás megfelelő helye, aránya a vizsgálati folyamatban

5 Egyes területeken, különböző okok miatt aránytalanul sok igény merül fel Előzetes konzultációk – pedagógiai diagnosztika - iskolapszichológiai tevékenység Az egyéni terápiás ellátás nem szenvedhet csorbát! A finanszírozás és az érdekeltség szakmai szempontjai A vizsgálatok időzítésének lehetséges módjai, nehézségei (határidők, várólista, stb.) A BTM-vizsgálatok iránti igény kezelése

6 A BTM-vizsgálatok lehetséges kimenetei (szakvéleménybe foglaltan) Sine morbo esetek és a javaslat Szakértői bizottsághoz irányítás, átmeneti javaslattal Gondozásba vétel a nevelési tanácsadóban – és az önkéntesség elve Együttműködés kezdeményezése más mentálhigiénés szervezetekkel, gyermekvédelmi ellátással Értékelés alóli felmentés hosszú távú hatásai – az előrelátás képessége Az intézményi pedagógiai környezet szakszerű befolyásolása, pl.: –Javaslattétel tanórán kívüli ellátásra –Javaslattétel tanórai ellátásra

7 Az iskolaérettségi vizsgálat megváltozott szerepe, funkciója Nem csak az iskolára készültséget, érettséget, hanem a szükséges pedagógiai-pszichológiai támogatást is jelezni kell akár óvodában marad, akár iskolába megy A „mérce” körültekintő szubjektivitása vállalható – nem létezik egységes elvárás, ez csak a hozzá nem értők illúziója Folyamatdiagnosztika részeként értelmezhető Az aktuális helyi oktatásirányítási szempontoktól való, gyermek iránti elkötelezett függetlenség

8 Formai kérdések (?) Az intézményesség értékei A szakvélemény aláírói, kompetenciájuk a tartalom függvényében A vezető hitelesítő feladatai Hány aláhúzható változatunk van egy komplex vizsgálat eredményének összefoglalására? SZB-től érkező SNI B szakvélemények elfogadása

9 Amit üdvözlünk: Fejlesztő pedagógus szakképzettségi előírása (2. § 2. bek. d)) Beemelődött a neuropszichológiai és megerősödött a tanácsadói szakpszichológusi képzettség (2.§ 4. bek.) Öt év előírása (2.§ 6. bek.) Pszichológus – gyógypedagógus arány (2. § 7. bek.) A szülő szerepének hangsúlyozása (4.§ 1. bek.) A szükséges személyi és tárgyi feltételek garanciája (6§)

10 Ami kifejezetten problematikus: Az EGYMI keretein belül működő nevelési tanácsadás gyakorlati megvalósulása A komplex gyógypedagógiai-pszichológiai szakvéleményezésért felelős személy kiléte egy kevéssé átlátható intézményi struktúrában Párhuzamos dokumentáció vezetése (forgalmi napló, egyéni fejlődési lap, munkanapló, dosszié, statisztika…21.§ 1. bek.) Az iskolapszichológiai ellátás dokumentációja és statisztikája, különösen az eltérő sajátosságok miatt

11 Amiről megoszlanak a vélemények: A vezetői megbízatás szakképzettségi feltétele (3. §) A nevelési tanácsadásról szóló közzétételi kötelezettségű információk köre (SZMSZ, IMIP, és annak értékelése) (4. § 6. bek.) Szülői kérésre készítendő intézménytől független szakvéleményezés megvalósulásának tartalmi sajátosságai (21. § 5. bek.) Ki az érintett pedagógus? (23. § 1. bek.) Az SNI B gyermekek helyszínen történő megfigyelése, az információk megküldése a szakértői bizottságnak – Mikor? Minek a kárára? Kivel? (23. § 2. bek.)

12 Az exponált, és további problémák megbeszélése a délutáni szekcióülésen folytatódik. Az érdeklődőket és megjegyzéseiket, véleményüket kíváncsian várjuk. A figyelmet köszönjük.


Letölteni ppt "A nevelési tanácsadás aktuális szakmai kérdései Martonné Tamás Márta Dr. Szvatkó Anna www.nevtanegy.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések