Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nevelési tanácsadók diagnosztikus szakmai munkája Mutatis mutandis… dr. Szvatkó Anna Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nevelési tanácsadók diagnosztikus szakmai munkája Mutatis mutandis… dr. Szvatkó Anna Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával."— Előadás másolata:

1 A nevelési tanácsadók diagnosztikus szakmai munkája Mutatis mutandis… dr. Szvatkó Anna Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával

2 A közoktatásban használatos szakvéleményekkel kapcsolatos igények változásai  Törvény  Fenntartó önkormányzat  Szülők  Pedagógusok  Kollégák  Szakértői bizottságok  Ellenőrzés

3 A tanácsadók feladatai a közoktatásban:  Igényes, arányos diagnosztika - BTM, mint oktatási/pedagógiai kategória, - BTM/SNI differenciáldiagnosztika, - Egyéb pszichés problémák feltárása. állapotához  A gyerekek állapotához igazodó terápiás és fejlesztő ellátások kiválasztása, az ellátás kivitelezése, szervezése, konzultációja a lehetőségek függvényében (nevelési tanácsadóban, oktatási intézményben, máshol)  Nemcsak a kognitív folyamatok vizsgálata és fejlesztése, hanem a komplex „háttér-történés” figyelemmel kísérése!!!  Kapcsolatépítés a legszélesebb értelemben

4 Kapcsolat a Szakértői Bizottsággal A vitatható kérdések rendszeres, együttműködésen és egyenrangúságon alapuló tisztázása, a helybeni megoldások kialakítása. Ezek közül néhány jelenlegi vitapont példaként: - Hol a határ a zavar és a nehézség között? - Óvodáskorú gyermekek és az SNI tanulási zavar veszélyeztetettség esetén - 71 85 eseteiben mikor járhat SNI? Kinek a feladatköre az ellátás és annak szervezése? - Organikus – nem organikus eredetű állapotok kezelése - Mit értünk iratanyagon, ki, mit, mikor, kinek küld meg? - A szakértői bizottsághoz való beutalás háttere a tanácsadókban

5 A gyógypedagógiai-pszichológiai szakvéleményezés háttérszempontjai  A tanácsadó sajátos helyzetéből fakadóan „közel” van a gyerekekhez (lakóhelyi, intézményi stabilitás), az ebből fakadó előnyök hozzásegítik az állapotdiagnosztikai szemlélet felváltását valódi folyamatdiagnosztikaira.  A tünetek felsorolása és diagnosztikus kategóriákba sorolás helyett az elemző, az erősségekre is figyelő, a változás/változtatás irányaira koncentráló megközelítés.  A szakvélemény készítőjének felelősségi körébe tartozik a gyermekkel foglalkozók számára a szükséges körű információk hozzáférésének lehetőségét biztosítani – kérésükre megbeszélést folytatni, értelmezni, tájékoztatást adni.

6 A vizsgálat menete A vizsgálati folyamat Anamnézis, biográfia Megfigyelés Dokumentumelemzés Tesztek Intelligencia Részfunkciók Személyiség Összefoglalás Javaslattétel

7 Vizsgálatok a nevelési tanácsadókban  A vizsgálatra kerülés módozatai, a kezdeményezők köre és felelőssége  A vizsgálatra kerülés adminisztratív feltételei  A vizsgálatokat végző szakemberek kiválasztásának módjai, fórumai  A vizsgálatok végzésének tárgyi feltételei  A vizsgálatok végzésének személyi feltételei

8 A vizsgálatok területei  Intelligencia és a tanulékonyság vizsgálata  Figyelmi-végrehajtó funkciók vizsgálata  Az észlelés és mozgás vizsgálatai  Beszéd- és nyelvi fejlődés vizsgálatai  Az olvasás, írás és számolás nehézségeinek vizsgálatai  A pszichés státusz megközelítése  A társas-érzelmi sajátosságok és a tanulási motiváció vizsgálatai  Személyiségvizsgálatok, irányultság, tehetség  Az iskolai teljesítmények felmérése

9 A szakvéleménytől elvárható szakmai minimum:  Orientálódjon a holisztikus elemzés fele  A részvizsgálatokat legyen képes szintetizálni, értelmezni  A klinikai kérdésre adja meg a választ  Pedagógus, szülő, fenntartó, ellenőrzést végző hivatal, és a felnövekvő gyerek számára egyaránt tapintatosan informatív legyen!  A bajban lévőket segítse hozzá az őket megillető ellátás maximumához

10 Kompetenciák Pszichológiai és gyógypedagógiai közös kompetencia, tehát team-munkát igényel. Orvosi, szakorvosi részvétel kérdései Az „elég jó” vizsgálat kritériumai A szülői jogok (felvilágosítás, jogorvoslati lehetőségek, felülvizsgálat, az információ további útjának kérdései)

11 Vannak-e „új” tennivalók a tehetséges gyerekekkel?  VANNAK:  Nagyobb tudatosság a tehetség felismerésében, különösen a hozzánk kerülő problémás gyerekek esetében.  Életútkövetés, a tehetség kibontakoztatásának támogatása.  A szülők konzultációja.  Pedagógusokkal való kapcsolattartás.  A gyermeki princípium képviselete.  NINCSENEK:  Tehetségmérés  Tehetséges gyerekek szűrése

12 Vannak-e modernizációs teendők? VANNAK:  A tanácsadó szakmai önállóságának korrekt és állandó biztosítása.  A tesztkészlet felülvizsgálata.  Standardizált tesztek előnybe részesítése, és az ezekhez szükséges tanfolyamokon való részvétel lehetővé tétele  A pedagógusokkal való együttműködés útjainak kitartó keresése.  Különböző csoport-módszerek hozzáférhetőségének növelése.  A szakvizsgás továbbképzések befejezésének támogatása. NINCSENEK:  Az új területek bevezetése a szakterületi tudomány napra kész befogadását jelenti.  A hagyományosan jól működő területek csupán áttekintésre várnak. (pl.: iskolaérettségi vizsgálat, egyéni pszichoterápiák)  Az esetlegesen igénytelenül működtetett intézmények ne „újat” kívánjanak bevezetni, hanem a színvonalas tapasztalatokat adaptálják.

13 A figyelmet köszönöm. További kérdésekben a Nevelési Tanácsadók Egyesületének elérhetőségéin keresztül kérjék bizalommal véleményünket, segítségünket! www.nevtanegy.hu


Letölteni ppt "A nevelési tanácsadók diagnosztikus szakmai munkája Mutatis mutandis… dr. Szvatkó Anna Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések