Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az irodalmi, tudományos művekre vonatkozó internetes szerzői jogi jogsértések dr. Kiss Tibor Debrecen, 2006. március 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az irodalmi, tudományos művekre vonatkozó internetes szerzői jogi jogsértések dr. Kiss Tibor Debrecen, 2006. március 21."— Előadás másolata:

1 Az irodalmi, tudományos művekre vonatkozó internetes szerzői jogi jogsértések dr. Kiss Tibor Debrecen, 2006. március 21.

2 I. A vizsgált kérdések: Mi minősül szerzői alkotásnak? Milyen típusai vannak a szerzői művek internetes felhasználásának? Hol húzódik a határ a jogszerű és a jogszerűtlen felhasználások között? Melyek a jogszerűtlen felhasználás (jogbitorlás) jogkövetkezményei?

3 II. A szerzői jog alanya, tárgya, tartalma Jogforrás: a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvény (1999.09.01.)  hagyományos szerzői jogi kategóriák alkalmazása  a digitális kor követelményeinek való maximális megfelelés  technológiasemlegesség  eurokonform szabályozás A magyar jog alkalmazása: ha a szerzői jog léte és védelme Magyarországon vitatott –védett művek köre –védelem keletkezése –szerzői jog tartalma –felhasználás jogszerűsége –jogbitorlás következményei

4 II.1A szerzői jog tárgya: a szerzői mű a)Az irodalom, a tudomány és a művészet körébe eső alkotás b)Egyéni, eredeti gondolatot tükröz c)Rendszerint valamilyen formában rögzített Például: –szépirodalmi/szakirodalmi, tudományos, publicisztikai mű –nyilvánosan tartott beszéd –szoftver és a hozzá tartozó dokumentáció –színmű, zenemű, táncjáték, némajáték –rádió- és televíziójáték –filmalkotás és más audiovizuális mű –fotóművészeti alkotás –iparművészeti, ipari tervezőművészeti alkotás –rajzolás, festés, szobrászat stb. útján létrehozott alkotás –építészeti alkotás, műszaki létesítmény terve –térkép –gyűjteményes műnek minősülő adatbázis

5 Egyetemi szférában: a) Szakirodalmi, tudományos mű:  tankönyv, egyetemi jegyzet  példatár, jogeset-gyűjtemény, egyéb oktatási segédanyag  előadásvázlat, tudományos cikkek, tanulmányok  tanulmánykötet, szakcikkek, egyéb irodalmi művek gyűjteményes válogatásai  évfolyamdolgozat, szakdolgozat, házi dolgozat  egyetemi újság  szakvélemény  műfordítás b) Egyéb:  szoftver  kifejlesztett technológiák, eljárások, újítások speciális leírása  honlap  egyetemi előadás

6 Nem részesül szerzői jogi védelemben:  egyetemi szabályzatok  leiratok, körlevelek, hivatalos közlemények  tételsorok  jogszabálygyűjtemények  „nyers” fordítások II. 2. A szerzői jog alanya: a szerző és jogutódja  aki a művet megalkotta  aki más művét átdolgozta, feldolgozta, lefordította  gyűjteményes mű szerkesztője

7 Többszerzős művek Közös mű Gyűjteményes mű Együttesen létrehozott műSzorosan vett közös mű szerzőtársas műösszekapcsolt mű (társszerzők) A szerző vagyoni jogai a munkáltatót illetik meg: ha a mű elkészítése a szerző -munkaviszonyából -közalkalmazotti -közszolgálati, szolgálati jogviszonyból folyó kötelezettsége

8 II.3. A szerzők jogai Személyhez fűződő jogok - nyilvánosságra hozatal joga - visszavonás joga - névjog - a mű integritásához fűződő jog Vagyoni jogok - a mű felhasználása - felhasználás engedélyezése díjazás ellenében - többszörözés: pl. fénymásolás, hang és képfelvétel készítése - terjesztés: pl. átruházás, bérbeadás - nyilvános előadás: pl. színházi- v. mozielőadás - nyilvánossághoz közvetítés: pl. földi, műholdas, kábeles sugárzás - átdolgozás: pl. fordítás, színpadi v. filmes feldolgozás - kiállítás: képző- fotó- iparművészeti, ipari tervező művészeti, építészeti alkotás - nem átruházható - nem örökölhető - lemondani nem lehet róla - időben korlátlanok - kivételesen átruházhatók - örökölhetők, halál esetére rendelkezés - védelmi idő: szerző élete + 70 év

9 Kivétel: szabad felhasználás: -már nyilvánosságra hozott művet -szerző engedélye nélkül -díjfizetés nélkül Példák: - idézés, -átvétel, -magáncélú másolat készítése

10 III. Felhasználás és szabad felhasználás internetes környezetben III. 1. „online felhasználás” : - nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel - vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon - a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg g műsorként érzékelésre (streaming) egyedi lehívásra (on demand) hoho Hozzáférhetővé tétel webcastingsimulcasting

11 III.2 Irodalmi művek online felhasználása a)Digitális többszörözés:  Nyilvánossághoz közvetítés: ¤hálózat útján hozzáférésre felkínálás: honlapra felhelyezés ¤digitális formában eljuttatás a szolgáltatáshoz kapcsolódó közönséghez c) Előadás: képernyőn való megjelenítés ¤ a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön - a mű beszkennelése - a mű begépelése - digitális archiválás - a mű e-mailen elküldése ¤ számítógépes hálózaton átvitt mű anyagi formában való előállítása - letöltés - nyomtatás - CD-re másolás

12 III.3. Szabad felhasználás III.3.1. Kivételek a többszörözési jog alól  Magáncélú másolatkészítés: - természetes személy - magáncélra kivétel: ¤ szoftver, ¤ szám.tech. eszközzel működtetett adatbázis ¤ teljes könyv vagy folyóirat b) IKMA többszörözés - Iskolai oktatás célját szolgáló intézmények - tudományos kutatáshoz - Nyilvános szolgáltatást nyújtó Könyvtárak - archiválás saját példányról (tudományos és nyilvános könyvtári ellátás) - Muzeális intézmények - megjelent mű kisebb része, folyóirat cikke - levéltárak, kép-és hangArchívumok - ha törvény külön megengedi c) Időleges többszörözés: a lehívásra hozzáférhetővé tétel során : pl.: böngészés, gyorsító tárolóban többszörözés, proxy-szerveren nyújtott szolgáltatás, keresőprogram szolgáltatásakor weboldal többszörözés d) Efemer rögzítés: - rádió- és televízió szervezet - saját műsor sugárzásához - saját eszközzel letöltés 3 hónapon belüli megsemmisítés

13 III.3.2. Nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás körében -IKMA intézmények -helyiségeiben -ezzel a céllal üzembe állított számítógép képernyőjén megjelenítés -az intézmények gyűjteményeiben meglévő művek -tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára -jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálva III.3.3. Oktatási célú szabad felhasználás (átvétel) -Nyilvánosságra hozott irodalmi mű részlete, kisebb terjedelmű önálló mű -tankönyvként vagy segédkönyvként -a címoldalon az iskolai célt feltüntetve -ingyenesen vagy „önköltségi” áron -kiadható (többszörözhető, terjeszthető).

14 III.3.4. Sajtót érintő, tájékoztatási célú szabad felhasználás a)Nyilvánosan tartott előadás b) időszerű, napi eseményekről tájékoztatás Politikai beszéd -csak tájékoztatás céljára - bármely irodalmi mű (és egyéb szerzői alkotás) -csak részletek (kiv. politikai beszéd) - időszerű, napi eseményekről tájékoztatás céljára -a cél által indokolt terjedelemben - a cél által indokolt terjedelemben -a forrás és a szerző nevének feltünt. - a forrás és a szerző nevének feltüntetésével ¤ digitális hordozón terjesztett ¤ online hozzáférhető sajtótermékben

15 c) Időszerű gazdasági és politikai témákról megjelent cikkek -napi eseményekhez kapcsolódó -másik sajtótermékben többszörözhető, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tehető -a forrás és a szerző nevének feltüntetésével -ha a szerző nem tett az ilyen felhasználást letiltó nyilatkozatot III.3.5. Egyéb a)fogyatékos személyek részére b) bírósági, hatósági eljárás céljára -bármely szerzői mű - bármely szerzői mű -kizárólag fogyatékos személyek által - bírósági, hatósági eljárásban -fogyatékosságukkal közvetlenül összefüggő - bizonyítás céljára igényeinek kielégítésére -a cél által indokolt terjedelemben - a célnak megfelelő módon és mértékben -nem üzletszerűen

16 IV. A szerzői jogi jogbitorlás jogkövetkezményei Bitorlás:  engedély nélküli / engedély kereteit túllépő felhasználás  szabad felhasználás kereteinek túllépése  személyhez fűződő jogok megsértése Műszaki intézkedések megkerülésével szemben Jogkezelési adatok védelme körében is.

17 Jogkövetkezmények Polgári jogi jogsértés megtörténtének bírósági megállapítása abbahagyás, további jogsértéstől eltiltás elégtételadás adatszolgáltatás gazdagodás visszatérítése sérelmes helyzet megszüntetése / lefoglalás / megsemmisítés / keresk. forg.-ból visszahívás, végleges kivonás kártérítés Büntetőjogi bitorlás (vagyoni hátrányt okozó plágium) szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (vagyoni hátrányt okozó, ill. haszonszerzési célú bármely bitorlás) szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét szolgáló műszaki intézkedés kijátszása jogkezelési adat meghamisítása

18 Értesítési és eltávolítási eljárás -Szerzői jogot sértő tartalom hozzáférhetővé tétele esetén -Az eljárás lefolytatása esetén a szolgáltató mentesül: oa jogkövetkezmények alól oszerzői jogdíj fizetési kötelezettség alól értesítés felszólítás kifogás kifogást megküld jogosult szolgáltató tartalom szolgáltató szolgáltató 3 munkanap 8 nap haladéktalanul 12 óra eltávolít hozzáférést biztosít

19 értesítés tájékoztatás jogosult eljárást megindít szolgáltató tartalom szolgáltató 10 munkanap 3 munkanap 1 munkanap 12 óra eltávolít értesítés bírói döntés jogosult szolgáltató haladéktalanul haladéktalanul hozzáférhetővé tesz eltávolítás fennmarad

20 V. Összegzés eurokonform szabályozás a digitális kor követelményeinek megfelelés egyensúly a szerzői érdekek és a társadalom felhasználáshoz fűződő érdeke között hatékony, komplex jogvédelem a jogsértésekkel szemben a szabályozás folyamatos pontosítása


Letölteni ppt "Az irodalmi, tudományos művekre vonatkozó internetes szerzői jogi jogsértések dr. Kiss Tibor Debrecen, 2006. március 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések