Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kártérítési felelősség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kártérítési felelősség"— Előadás másolata:

1 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség Célja veszélyes magatartások megelőzése okozott károk jóvátétele – teljes kártérítés: mintha a káresemény be sem következett volna Elhatárolás kártérítés: kárt jogellenesen és felróhatóan okozták kártalanítás: kárt nem jogellenesen okozták kárpótlás: nem vagyoni kár térítése Felelősség típusai általános felelősség veszélyes üzemi felelősség alkalmazott károkozásáért való felelősség állattartók felelőssége épületről lehulló tárgy által okozott kár 1 1

2 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség 1. Általános vétkességen alapuló felelősség „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” 4 fogalmi elem jogellenes magatartás kár okozati összefüggés a magatartás és a kár között vétkesség 2 2

3 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség Jogellenes magatartás alanyi jogot sért vagyoni károsodás keletkezik nem jogellenes (kártalanítás) jogos védelem végszükség károsult beleegyezése valamely jog gyakorlása 3 3

4 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség Kár nem vagyoni életminőség csökkenése személyi körülmények változása személyiségi jog sérelme vagyoni felmerült kár indokolt kiadás, költség elmaradt jövedelem Okozati összefüggés a jogellenes magatartás és a kár között Azon személynek kell a kárt megtérítenie aki azt okozta, annak akinek okozta. 4 4

5 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség Vétkesség nem a konkrét helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítása szándékosság: előre látja cselekménye következményét és kívánja is azt gondatlanság: előre látja cselekmények következményét károsult közrehatása: kármegosztás alkalmazása a vétkesség arányában 5 5

6 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség 2. Veszélyes üzem felelőssége fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség üzembentartó felelőssége: akinek érdekében folyik a tevékenység pl. gépjármű, lőtér, atomerőmű üzemeltetése, vadállat tartója kimentésen alapuló felelősség: mentesül az üzembentartó a felelősség alól, ha bizonyítja hogy a kárt működési körén kívül álló elháríthatatlan ok idézte elő 3 fogalmi elem jogellenes magatartás kár okozati összefüggés a jogellenes magatartás és kár között 6 6

7 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség Elháríthatlan külső ok erőhatalom (vis maior): technika jelen állása szerint emberi erővel elháríthatatlan külső hatás (természeti csapás, háború) károsult vagy harmadik személy elháríthatatlan közrehatása elháríthatatlan külső erő (vadállat) 7 7

8 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség 3. Alkalmazott által okozott kárért való felelősség kárt okozó alkalmazott munkáltatója felel a károsult felé célja: teljes kártérítés elvének megvalósulása mivel ezt a munkáltató tudja teljesíteni – pénzügyi, gazdasági alapok okán 2 fogalmi elem alkalmazott munkaviszonyával összefüggésben vétkesség 4. Állattartók felelőssége 5. Épületről lehulló tárgy által okozott kár 8 8

9 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség 4. Állattartók felelőssége általános szabályok szerint felel az állat tartója – vétkességi alapon fokozott veszéllyel járó tevékenységért felel a vadállat tartója – veszélyes üzemi felelősség 9 9

10 Kártérítési felelősség
Polgári jog Kártérítési felelősség 5. Épületről lehulló tárgy által okozott kár épület egyes részeinek lehullásáért, épület hiányosságaiért épület tulajdonosa felel mentesül ha bizonyítja, hogy a karbantartás során az általánosan elvárt magatartást tanúsította kifüggesztett tárgy leesése által okozott kárért az felel akinek érdekében kifüggesztették bérlő, használó felel tárgynak lakásból való kidobásával kiöntésével, kidobásával okozott kárért közös helységből való kidobásért, kiöntésért a tulajdonos felel ha a tulajdonos, bérlő, használó a kárt okozót megnevezi a kárért kezesként felel felelős személy követelheti a kár megtérítését az okozótól 10 10


Letölteni ppt "Kártérítési felelősség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések