Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Polgári jog Kártérítési felelősség Célja  veszélyes magatartások megelőzése  okozott károk jóvátétele – teljes kártérítés: mintha a káresemény be sem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Polgári jog Kártérítési felelősség Célja  veszélyes magatartások megelőzése  okozott károk jóvátétele – teljes kártérítés: mintha a káresemény be sem."— Előadás másolata:

1 1 Polgári jog Kártérítési felelősség Célja  veszélyes magatartások megelőzése  okozott károk jóvátétele – teljes kártérítés: mintha a káresemény be sem következett volna Elhatárolás  kártérítés: kárt jogellenesen és felróhatóan okozták  kártalanítás: kárt nem jogellenesen okozták  kárpótlás: nem vagyoni kár térítése Felelősség típusai  általános felelősség  veszélyes üzemi felelősség  alkalmazott károkozásáért való felelősség  állattartók felelőssége  épületről lehulló tárgy által okozott kár 1

2 2 Polgári jog Kártérítési felelősség 1. Általános vétkességen alapuló felelősség „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.” 4 fogalmi elem  jogellenes magatartás  kár  okozati összefüggés a magatartás és a kár között  vétkesség 2

3 3 Polgári jog Kártérítési felelősség Jogellenes magatartás  alanyi jogot sért  vagyoni károsodás keletkezik  nem jogellenes (kártalanítás)  jogos védelem  végszükség  károsult beleegyezése  valamely jog gyakorlása 3

4 4 Polgári jog Kártérítési felelősség Kár  nem vagyoni  életminőség csökkenése  személyi körülmények változása  személyiségi jog sérelme  vagyoni  felmerült kár  indokolt kiadás, költség  elmaradt jövedelem Okozati összefüggés a jogellenes magatartás és a kár között Azon személynek kell a kárt megtérítenie aki azt okozta, annak akinek okozta. 4

5 5 Polgári jog Kártérítési felelősség Vétkesség  nem a konkrét helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítása  szándékosság: előre látja cselekménye következményét és kívánja is azt  gondatlanság: előre látja cselekmények következményét  károsult közrehatása: kármegosztás alkalmazása a vétkesség arányában 5

6 6 Polgári jog Kártérítési felelősség 2. Veszélyes üzem felelőssége  fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség  üzembentartó felelőssége: akinek érdekében folyik a tevékenység  pl. gépjármű, lőtér, atomerőmű üzemeltetése, vadállat tartója  kimentésen alapuló felelősség: mentesül az üzembentartó a felelősség alól, ha bizonyítja hogy a kárt működési körén kívül álló elháríthatatlan ok idézte elő 3 fogalmi elem  jogellenes magatartás  kár  okozati összefüggés a jogellenes magatartás és kár között 6

7 7 Polgári jog Kártérítési felelősség Elháríthatlan külső ok  erőhatalom (vis maior): technika jelen állása szerint emberi erővel elháríthatatlan külső hatás (természeti csapás, háború)  károsult vagy harmadik személy elháríthatatlan közrehatása  elháríthatatlan külső erő (vadállat) 7

8 8 Polgári jog Kártérítési felelősség 3. Alkalmazott által okozott kárért való felelősség  kárt okozó alkalmazott munkáltatója felel a károsult felé  célja: teljes kártérítés elvének megvalósulása mivel ezt a munkáltató tudja teljesíteni – pénzügyi, gazdasági alapok okán 2 fogalmi elem  alkalmazott munkaviszonyával összefüggésben  vétkesség 4. Állattartók felelőssége 5. Épületről lehulló tárgy által okozott kár 8

9 9 Polgári jog Kártérítési felelősség 4. Állattartók felelőssége  általános szabályok szerint felel az állat tartója – vétkességi alapon  fokozott veszéllyel járó tevékenységért felel a vadállat tartója – veszélyes üzemi felelősség 9

10 10 Polgári jog Kártérítési felelősség 5. Épületről lehulló tárgy által okozott kár  épület egyes részeinek lehullásáért, épület hiányosságaiért épület tulajdonosa felel  mentesül ha bizonyítja, hogy a karbantartás során az általánosan elvárt magatartást tanúsította  kifüggesztett tárgy leesése által okozott kárért az felel akinek érdekében kifüggesztették  bérlő, használó felel tárgynak lakásból való kidobásával kiöntésével, kidobásával okozott kárért  közös helységből való kidobásért, kiöntésért a tulajdonos felel  ha a tulajdonos, bérlő, használó a kárt okozót megnevezi a kárért kezesként felel  felelős személy követelheti a kár megtérítését az okozótól 10


Letölteni ppt "1 Polgári jog Kártérítési felelősség Célja  veszélyes magatartások megelőzése  okozott károk jóvátétele – teljes kártérítés: mintha a káresemény be sem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések