Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Minősítés lépésről lépésre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Minősítés lépésről lépésre."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Minősítés lépésről lépésre

2 Fokozatok

3 Mikor? Hogyan?

4 A minősítés lépései Óra/foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólióvédésre Felkészülés az e-portfólióvédésre E-portfólió védése, a pedagógus értékelése Jelentkezés, E-portfólió feltöltése Jelentkezés, E-portfólió feltöltése Magasabb fokozatba lépés Felkészülés

5 Tájékoztató anyagok TÁMOP 3.1.5. hírlevél Törvények, rendeletek Intézményi dokumentumok Útmutató www.oktatas.hu

6 Felkészülés Személyes segítség Mentor Intézményvezető Szaktanácsadó, tantárgygondozó Gyakornok Intézményvezető Szaktanácsadó, tantárgygondozó Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár

7 Felkészülés Jogszabályi háttér ismerete A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (64- 65.§, 97.§) …./2013. (… …) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról (1-15.§, 35-37.§, 2.sz. melléklet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

8

9 Felkészülés Jogszabályi előírásoknak való megfelelés Munkáltató véleményének kikérése Célok azonosítása, a használható dokumentumok körének behatárolása Anyaggyűjtés az e-portfólió feltöltéséhez

10 Felkészülés a minősítési eljárásra Jelentkezés, e-portfólió feltöltése Visszaigazolás E-portfólió módosítása E-portfólió előzetes értékelése Időpont egyeztetése Egyeztetik az óralátogatás, illetve az e-portfólióvédés időpontját Lehetőség van az e-portfólió módosítására A minősítési tervbe kerülésről május 31-ig a miniszter értesíti a pedagógust és a munkáltatót A felkért minősítő- bizottsági tagok áttekintik, értékelik a feltöltött e-portfóliót Az adott év március 31. napjáig a pedagógus jelentkezik a minősítési eljárásra

11 Felkészülés Útmutató a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez című segédanyag Nemzetközi kitekintés A minősítési rendszer felépítése Az életpálya szakaszai Kompetenciák, indikátorok Minősítővizsga/minősítési eljárás Eljárásrend A minősítés lépései Az e-portfólió felépítése Az e-portfólió feltöltési segédlete Az óra-/foglalkozáslátogatás menete Dokumentumminták, sablonok Fogalomtár

12 E-portfólió feltöltése szakmai önéletrajz nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása szakmai életút értékelése

13 Jelentkezés Indítható a minősítővizsga/minősítési eljárás

14 Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés Személyes találkozó Óra/foglalkozás- látogatás Értékelés Felkészülés az órára/ foglalkozásra Az óra/ foglalkozás- megfigyelés előtti személyes találkozó Az óra/ foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megbeszélése, értékelése

15 Felkészülés az e-portfólióvédésre A minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdések áttekintése Válaszok megfogalmazásaA feltöltött e-portfólió átnézése A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató elkészítése

16 A védés menete A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató Reflektálás az e- portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre Szakmai beszélgetés a minősítő- bizottság tagjaival A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat

17 A pedagógus értékelése A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e- portfólió értékelése Az e-portfólióvédés értékelése Az óra/foglalkozás megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése

18 Értékelés Az értékelés súlyozása 50% 20%30%

19 Az összegző értékelés Óra-/foglalkozás- látogatás E-portfólió Összegző értékelés Tanúsítvány A minősítőbizottság tagjai az indikátorok alapján értékelik a kompetenciákat Sikeres minősítés esetén, a portfólióvédést követő 15 napon belül elkészül az értékelés Kompetenciánként 1-5 érték, valamint szöveges értékelés a pedagógus erősségeiről és gyengeségeiről A minősítést kérő pedagógussal azonos szakos szakértő az indikátorok alapján értékeli a kompetenciákat

20 Fokozatba lépés A következő év január első napjával magasabb fokozatba léphet

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tóth Mária szakmai vezető Toth.Maria@oh.gov.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Minősítés lépésről lépésre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések