Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP /2 ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP /2 ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.4.3-08/2 ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS
MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

2 Iskolai tehetséggondozás
„A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.” (Juhász Gyula) TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

3 Iskolai tehetséggondozás
Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testi-lelki komfortérzetét magasabb szintre emelni, őt magát olyan interakciókba bevonni, amellyel a személyisége egyensúlyi viszonyba kerül. TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

4 Iskolai tehetséggondozás
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.” (Móricz Zsigmond) TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

5 A legfontosabb fejleszteni kívánt területek a művészeti csoportban:
Művészeti képességek továbbfejlesztése Kommunikációs képességek erősítése Anyanyelvi kifejezőkészség javítása Beszédkészség Tanulási képességek Szociális magatartás továbbépítése Az érzelmek közötti különbségtétel alakítása és kezelése TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

6 A legfontosabb fejleszteni kívánt területek a művészeti csoportban:
Figyelemösszpontosítás fejlesztése Koncentráció erősítése Logikus gondolkodás képességének javítása Önismeret fokozása Személyiségfejlesztés Kulturált véleménynyilvánítás Kapcsolattartás TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

7 Iskolai tehetséggondozás
TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

8 Iskolai tehetséggondozás
„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.” (Örkény István) TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

9 Szóalkotás mgh-msh kiegészítésével
Alkoss értelmes szavakat magánhangzók beírásával! b_k_t __________________________ l_p_t __________________________ k_v_n __________________________ k_p __________________________ s_r __________________________ v_d_t __________________________ s_t_r __________________________ t_r_d __________________________ b_r_g __________________________ TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

10 Kompetenciák (készségek, képességek)
Elemző gondolkodás, összetartozás, csoportkohézió erősítése Önállóság, magabiztosság fejlesztése, kombináló képesség Gondolkodási képesség fejlesztése együttműködési képesség fejlesztése Lényegkiemelő képesség Alkotóképesség, koncentrációs képesség, önkifejezés erősítése nonverbális kommunikációs csatornák működési mechanizmusának erősítése Konfliktuskezelő technikák fejlesztése, kommunikációs képesség TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

11 Kompetenciák, (készségek, képességek)
Önismeret, társismeret fejlesztése Helyes énkép kialakítása, kommunikációs készség fejlesztése Megfigyelőképesség fejlesztése, térbeli tájékozódás képessége Manuális ügyesség fejlesztése, Emlékezőtehetség fejlesztése Környezettudatosság, testi- lelki egészség, életvezetési kompetencia fejlesztése Esztétikai érzékenység növelése, fogalmi gondolkodás fejlesztése Kreativitás, kifejezőkészség fejlesztése, önálló döntéshozatal Asszociációs képesség fejlesztése TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

12 Kompetenciák, (készségek, képességek)
Az egymásrautaltság, az empátia képességének erősítése Értelmi képességek fejlesztése Egyensúlyérzék fejlesztése Mozgáskoordinációs készség, fizikai képesség fejlesztése Ritmusérzék fejlesztése Beszédtechnika fejlesztése Íráskészség, értelmi képesség, beszédművelés Hazafiság érzésének erősítése, a múlt gyökereihez való kötődés TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

13 Kompetenciák, (készségek, képességek)
Memória fejlesztése Képzelőerő fejlesztése, szabálykövetés erősítése Együttműködés erősítése, problémamegoldás, improvizációs képesség fejlesztése Kézügyesség, mozgás fejlesztése, figyelemösszpontosító képesség Művészi érzék fejlesztése kritikai érzék fejlesztése Verbális képességek Vitakultúra Közlésformák differenciált alkalmazása TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

14 Iskolai tehetséggondozás
„Hibáinkat senki sem láttatja meg velünk annyira, mint a tanítványunk.” (Jules Renard) TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

15 A csoporttagok fejlesztésének feladatai:
Verbális percepció fejlesztése Nyelvhelyességi és nyelvtani ismeretek alkalmazása a beszédben Közlési helyzetek felismerése A közlési helyzetekhez igazodó nyelvhasználat Mások véleményének meghallgatása, megértése, reprodukálása Saját vélemények megfogalmazása, álláspont megvédése Szövegalkotás és szövegszerkesztés Figyelem a beszélgetőtársra Logikai gondolkodás játékos feladatokkal Nonverbális kommunikáció elemeinek megfigyelése Konfliktusok feloldásának képessége Beszélgetőtárssal való együttműködés Figyelemösszpontosítás TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

16 A csoporttagok fejlesztésének feladatai:
Érvelés, cáfolat Az üzenet lényegének érzelmi tartalmának megértése Önismereti feladatok Személyiségfejlesztő játékok Az aktív szókincs gazdagítása Értelmező hangos és néma olvasás Szövegek értelmezése Szövegek kapcsolatának és különbségének felismerése Kommunikációs helyzet jellemzőinek felismerése Íráskép, helyesírás javítása Kritikai képességet erősítő feladatok Ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai érzék feladatai A logikus gondolkodás lépéseinek megismerése és alkalmazása Elemi gyakorlottság az információ felhasználásával  TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

17 Iskolai tehetséggondozás
„A felfedezések ott születnek, ahol a tanító tudása véget ér és a tanuló új tudása kezdődik.” (Fegyin) TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

18 Iskolai tehetséggondozás
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TÁMOP – 08/2 Iskolai tehetséggondozás


Letölteni ppt "TÁMOP /2 ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések