Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás."— Előadás másolata:

1 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

2 TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

3 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testi- lelki komfortérzetét magasabb szintre emelni, őt magát olyan interakciókba bevonni, amellyel a személyisége egyensúlyi viszonyba kerül. TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

4 TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

5  Művészeti képességek továbbfejlesztése  Kommunikációs képességek erősítése  Anyanyelvi kifejezőkészség javítása  Beszédkészség  Tanulási képességek  Szociális magatartás továbbépítése  Az érzelmek közötti különbségtétel alakítása és kezelése TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

6  Figyelemösszpontosítás fejlesztése  Koncentráció erősítése  Logikus gondolkodás képességének javítása  Önismeret fokozása  Személyiségfejlesztés  Kulturált véleménynyilvánítás  Kapcsolattartás TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

7 TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

8 TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

9 Alkoss értelmes szavakat magánhangzók beírásával! b_k_t __________________________ l_p_t __________________________ k_v_n __________________________ k_p __________________________ s_r __________________________ v_d_t __________________________ s_t_r __________________________ t_r_d __________________________ b_r_g __________________________ TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

10  Elemző gondolkodás, összetartozás, csoportkohézió erősítése  Önállóság, magabiztosság fejlesztése, kombináló képesség  Gondolkodási képesség fejlesztése  együttműködési képesség fejlesztése  Lényegkiemelő képesség  Alkotóképesség, koncentrációs képesség, önkifejezés erősítése  nonverbális kommunikációs csatornák működési mechanizmusának erősítése  Konfliktuskezelő technikák fejlesztése, kommunikációs képesség TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

11  Önismeret, társismeret fejlesztése  Helyes énkép kialakítása, kommunikációs készség fejlesztése  Megfigyelőképesség fejlesztése, térbeli tájékozódás képessége  Manuális ügyesség fejlesztése,  Emlékezőtehetség fejlesztése  Környezettudatosság, testi- lelki egészség, életvezetési kompetencia fejlesztése  Esztétikai érzékenység növelése, fogalmi gondolkodás fejlesztése  Kreativitás, kifejezőkészség fejlesztése, önálló döntéshozatal  Asszociációs képesség fejlesztése TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

12  Az egymásrautaltság, az empátia képességének erősítése  Értelmi képességek fejlesztése  Egyensúlyérzék fejlesztése  Mozgáskoordinációs készség, fizikai képesség fejlesztése  Ritmusérzék fejlesztése  Beszédtechnika fejlesztése  Íráskészség, értelmi képesség, beszédművelés  Hazafiság érzésének erősítése, a múlt gyökereihez való kötődés TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

13  Memória fejlesztése  Képzelőerő fejlesztése, szabálykövetés erősítése  Együttműködés erősítése, problémamegoldás, improvizációs képesség fejlesztése  Kézügyesség, mozgás fejlesztése, figyelemösszpontosító képesség  Művészi érzék fejlesztése  kritikai érzék fejlesztése  Verbális képességek  Vitakultúra  Közlésformák differenciált alkalmazása TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

14 TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

15  Verbális percepció fejlesztése  Nyelvhelyességi és nyelvtani ismeretek alkalmazása a beszédben  Közlési helyzetek felismerése  A közlési helyzetekhez igazodó nyelvhasználat  Mások véleményének meghallgatása, megértése, reprodukálása  Saját vélemények megfogalmazása, álláspont megvédése  Szövegalkotás és szövegszerkesztés  Figyelem a beszélgetőtársra  Logikai gondolkodás játékos feladatokkal  Nonverbális kommunikáció elemeinek megfigyelése  Konfliktusok feloldásának képessége  Beszélgetőtárssal való együttműködés  Figyelemösszpontosítás TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

16  Érvelés, cáfolat  Az üzenet lényegének érzelmi tartalmának megértése  Önismereti feladatok  Személyiségfejlesztő játékok  Az aktív szókincs gazdagítása  Értelmező hangos és néma olvasás  Szövegek értelmezése  Szövegek kapcsolatának és különbségének felismerése  Kommunikációs helyzet jellemzőinek felismerése  Íráskép, helyesírás javítása  Kritikai képességet erősítő feladatok  Ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai érzék feladatai  A logikus gondolkodás lépéseinek megismerése és alkalmazása  Elemi gyakorlottság az információ felhasználásával TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

17 TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás

18 TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás


Letölteni ppt "MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Iskolai tehetséggondozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések