Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai tehetséggondozás a Rendőrképzésben TÁMOP- 3.4.3-08/2-2009-0111 Előadó: Nemes Ferenc r. alezredes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai tehetséggondozás a Rendőrképzésben TÁMOP- 3.4.3-08/2-2009-0111 Előadó: Nemes Ferenc r. alezredes."— Előadás másolata:

1 Iskolai tehetséggondozás a Rendőrképzésben TÁMOP- 3.4.3-08/2-2009-0111 Előadó: Nemes Ferenc r. alezredes

2 A projekt célja •a tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése •Milyen úton haladjunk? •keressük meg a fejlesztéshez szükséges hatékony pedagógiai eszközöket, eljárásokat!

3 Kiemelt szerepet kap programunkban •Személyiségfejlesztés és motiváció, •a kommunikáció összhangban a konfliktuskezeléssel, •az önismeret, •az alkalmazkodás, •a moralitás és a viselkedéskultúra, mint kompetencia fejlesztése, a szakmai kompetenciák mellett.

4 Elsődleges cél •Valamennyi osztályfőnök/szaktanár képes legyen a tanuló erős oldalának feltérképezésére és fejlesztésére. •Részben megvalósult a tanári tehetséggondozásos továbbképzéssel. •Ugyanakkor lehetősége adódik az oktatóknak egy adott tehetséget mutató tanuló tehetséggel összefüggő gyenge oldalainak kiegyenlítésére. Egyéni fejlesztési tervek

5 A projekt elsődleges célcsoportja •Miskolci Rendészeti Szakközépiskola oktatói •és 860 tanulója •A négy szakmai prioritási területre kidolgozott tananyagelemekben 120 tanuló egyéni fejlesztését tervezzük.

6 A négy prioritás •Kommunikáció –Anyanyelv –Nyelvi beszédkészség –Idegen nyelv –Szakmai idegen nyelv •IKT –Informatika –Számítástechnika –híradástechnika •Rendőri szakmai -Közrendvédelem-intézkedés módszertan -Közlekedési ismeretek -Határrendészet-okmányismeret -Társadalmi és kommunikációs ismeretek -Kriminálpszichológia, -Bűnügyi ismeretek •Fizikális felkészítés, önvédelem

7 Mit értünk tehetség alatt A RENDŐR „SZAKMÁBAN”? „Tehetség alatt értjük egy/vagy több speciális tevékenység elvégzéséhez – esetünkben a rendőri tevékenységek- szükséges képességek halmozódását és az átlagosnál minőségileg magasabb fokát.” (Sarka Ferenc 2008)

8 Speciális tevékenységek alatt értjük •Hatósági szerepek ellátása •Törvényes rend elfogadása •Szolgáltatás •Rendőri intézkedés •Parancsvégrehajtás

9 A tevékenység elvégzéséhez szükséges képességek •A jog gyakorlati alkalmazása •A törvényes rend elismerése és védelme •A törvények szabályok normák betartása és betartatása •Szolgáltatói szerep: –Segítségnyújtás –segítőszándék •Intézkedés szakszerűsége, udvariassága, határozottsága, kulturáltsága •Engedelmesség, fegyelem

10 TEHETSÉG A RENDŐR „SZAKMÁBAN” Általános kompetenciák ÉRTELMI K. 1. probléma megoldó k. helyzet felismerés konstrukció, rekonstr. 2. rugalmasság, flexibilitás logikus gondolkodás kreativitás kommunikációs képesség/asszertivit ás/ 3. jó memória vizualitás, megf.kép. 4. háttér tudás ÉRZELMI K. 1. önkontroll, önismeret 2. empátia stressz tűrés 3. motiváltság szenzitivitás bátorság önbizalom határozottság TESTI-FIZIKÁLIS 1. állóképesség erőnlét 2.kiváló motorikus képességek kitartás 3. ált. eü. állapot testarányok megjelenés SZOCIÁLIS K. 1. kooperativitás, csapatmunka 2. jól kommunikál előítéletektől mentes, toleráns segítőkész, együttműködő 3. kezdeményező Konfliktuskezelő k. igényes

11 Gondolatébresztő kérdések ? A rendészeti tehetségfogalmunk milyen általános és speciális képességekkel lehetne kiegészíteni a fogalom komplexebbé tétele érdekében? A tehetséggondozás egyik leggyengébb pontja ma a tehetségek azonosítása. Milyen szempontokat lehetne még figyelembe a rendészeti területen tehetségígéretes fiatalok azonosításához? A beválogatás szempontjai milyen kritériumoknak kellene hogy megfeleljen? Az általunk prioritásként meghatározott szakterületeket mivel lehetne még kiegészíteni a komplex megközelítés érdekében? A szakmai prioritásokon belül milyen más napjainkban aktuális kérdéseket célozzunk még meg?

12 VÉGSŐ CÉLUNK A jelen pályázat adta lehetőségeket kihasználva, munkánk egyfajta útkeresés a tehetségazonosítás, tehetséggondozás fejlesztése érdekében. Olyan azonosítási és fejlesztési eljárások kidolgozása amely segítségére lehet a tehetségek felismerésében és egyéni fejlesztési tervek kidolgozásában és megvalósításában.

13 KÖSZÖNÖM MEGTISZTEL Ő FIGYELMÜKET! Az elhangzottak alapján szívesen várjuk észrevételeiket, javaslataikat, hozzászólásaikat !


Letölteni ppt "Iskolai tehetséggondozás a Rendőrképzésben TÁMOP- 3.4.3-08/2-2009-0111 Előadó: Nemes Ferenc r. alezredes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések