Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pest Megyei Kormányhivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pest Megyei Kormányhivatal"— Előadás másolata:

1 Pest Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály A köznevelési feladatok ellátása (KLIK, Önkormányzat, Oktatási Főosztály, Járási Hivatal)

2 Irányadó jogszabályok
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény(Nkt.) és a hozzá kapcsolódó rendeletek A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény hatályban tartott rendelkezései A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (EMMI rendelet) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Végrehajtási rendelet) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013.(IV. 26.) Korm. rendelet A szabálysértésekről szóló1999. évi LXIX. törvény Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről szóló /2013 (.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

3 A köznevelési intézmények fenntartói, működtetői
Állam - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Önkormányzat (települési, nemzetiségi) Egyház Alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

4

5

6 Az állami intézményfenntartó központ (KLIK)
Fenntartó és működtető Fenntartó Működési egységek: Központ Megyeközponti tankerület – a megyeszékhelyen(Pest megye kivétel – Cegléd) Tankerület (illetékességi területe megegyezik a járás illetékességi területével)

7 A települési önkormányzat feladatai
Az óvodai ellátás biztosítása Óvodáztatási támogatás Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása, adatszolgáltatás (KH) A HHH- s gyermeke, tanulók nyilvántartása, adatszolgáltatás (a KH nak is- Jogszabály: A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló szóló 229/2012. (VII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, valamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata érdekében – minden év október 31-ig az illetékes kormányhivatal számára továbbítja” – intézményben is nyilvántartott adat) A nemzetiséghez tartozók jogainak biztosítása az óvodai nevelés során A gyermekek védelme helyi rendszerének kiépítése, működtetése, a gyermekek ellátásának megszervezése

8 A települési önkormányzat feladatai
A köznevelési intézményekkel kapcsolatos működtetői feladatok ellátása (megállapodás alapján) (KLIK) köznevelési – eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása; tűzvédelmi munkavédelmi egészségügyi előírások szerinti üzemeltetés, karbantartás

9 A járási hivatalhoz átkerült feladatok
A tanköteles korú gyermekek (tanulók) nyilvántartása (Nkt. 45. § (8) A tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartás megküldése az állami intézményfenntartó központ (KLIK tankerület) útján a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes iskolának (Nkt. 45. § (10) Gondoskodás a tankötelezettség teljesítéséről (általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás; az általános iskola utolsó évfolyamán végzett, középfokú intézménybe fel nem vett tanulók esetében) (OF) Igazolatlan mulasztással kapcsolatos eljárás (Nkt. 45. § (9) Rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos egyes feladatok (Nkt. 30. § (5) a) Az érettségi vizsga feladatlapjainak elosztása (OF, középiskolák igazgatói)

10 A járási hivatalhoz átkerült feladatok
Szakértői vizsgálaton való megjelenésre kötelezés (Nkt. 47. § (6) Nevelési tanácsadáson (iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton; fejlesztő foglakozáson való részvétel) történő megjelenésre kötelezés Nkt. 72. § (4); 20/2012. EMMI rendelet 63. § (3) bekezdés A sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleményének fellebbezésével kapcsolatos elsőfokú eljárás (Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, OF)

11 A PMKH Oktatási Főosztály által ellátott feladatok
Nyilvántartás vezetése Nyilvántartásba vétel (egyházi és magánintézmények) Engedélyezés (működés, szakmai vizsga szervezés, magántanulói státusz) Intézmény kijelölés (a fegyelmi határozattal az iskola látogatásától eltiltott) tanulók számára Vizsgaszervezés (érettségi, tanulmányok alatti) Egyéb szervezési feladatok (OKTV, KIFIR, Országos kompetenciamérés) Másodfokú eljárások lefolytatása (sni tanulók) Ellenőrzés (törvényességi, hatósági – közreműködés a pedagógiai-szakmai ellenőrzés lefolytatásában) Közreműködés a pedagógusok minősítő eljárásában Közreműködés a HÍD program megszervezésében

12 AzOktatási Főosztály által ellátott feladatok
Az iskolai körzethatárok kijelölése november utolsó napjáig kikéri a települési önkormányzatok véleményét, (adatokat a HHH-s gyermekekről -) – február utolsó napjáig tájékoztatás a települési önkormányzatnak, az általános iskolának Közlemény (hirdetmény) az iskolai beiratkozás időpontjáról – beiratkozás előtt 30 nappal

13 Az oktatási Főosztály által ellátott feladatok
Fellebbezés elbírálása vizsgabizottság működésével kapcsolatban (a KH által működtetett vizsgabizottság esetében az Oktatási Hivatal a másodfokon eljáró hatóság) A megyei köznevelés-fejlesztési terv elkészítésében történő közreműködés (helyi önkormányzat véleményének kikérése)

14 Az eljárások érintettjei
Önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények (2013. január 1-jétől óvodák) Állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények Egyházi és magán fenntartók Egyházi és magán fenntartású nevelési-oktatási intézmények Gyermekek, tanulók, szülők

15 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Merklné Kálvin Mária főosztályvezető Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály


Letölteni ppt "Pest Megyei Kormányhivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések