Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17."— Előadás másolata:

1 JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17.

2 Tájékoztató a Törvényességi Felügyeleti Főosztály által lefolytatott célvizsgálatok eredményeiről

3 A célvizsgálatok lefolytatására a KIM Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár XXII- 6/1871/3/2012. számú Államtitkári Utasítás alapján, az utasításban meghatározott szempontok alapján került sor.

4 I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK VAGYONGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ RENDELETEI ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI, valamint KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV

5 Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény önkormányzati vagyonra vonatkozó fejezetei hatályon kívül helyezésével és az Mötv. 2012. január 1-jétől hatályban lévő és az önkormányzat vagyonára vonatkozó 106. § (2) bekezdésében, valamint a 107-110. §- ában foglaltakra, továbbá az Nvt. vonatkozó rendelkezéseinek 2012. január 1-jei hatályba lépését követően vált szükségessé a vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletek jogharmonizációja.

6 A 76 helyi önkormányzat közül a vizsgált időszakban 33 esetben megtörtént, 43 település esetében 2012. december 31. napjáig nem történt meg a felülvizsgálat. A célvizsgálat befejezéséig 12 önkormányzat pótolta kötelességét, és jogharmonizációs kötelességének eleget tett.

7 A helyi önkormányzatok közül 23 jelölt meg rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyonelemeket.

8 Több önkormányzatnál azt a gyakorlatot követte a jegyző, hogy tájékoztatta a testületet a kiemelt jelentőségű vagyonelemek megjelölésének lehetőségéről, de arról a testületek jellemzően e vagyoni körbe sorolható vagyontárgyak hiányában nem döntöttek. 5 esetben találkoztunk olyan helytelen gyakorlattal, hogy a képviselő-testület külön rendeletet fogadott a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemekről.

9 Az Nvt. 5. § (5)-(7) bekezdése részletezi a települési önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának elemeit. A 18. § (12) bekezdése pedig a 2012. október 31-ig történő rendeletmódosítási kötelezettséget írja elő. E kötelezettségnek fenti határidőig 17 települési önkormányzat tett eleget.

10 Az önkormányzatok, amelyek elmulasztották 2013. október 31. napjáig a rendeletük jogharmonizációját, azok közül 16 önkormányzat a határidőt követően új rendeletet alkotott, így egy lépésben tett eleget ennek a szempontnak. Azoknál az önkormányzatok, ahol a törvényességi jelzésünket követően 2013. évben került sor a rendelet megalkotására, felhívtuk a figyelmüket a hatályos Nvt. előírásainak alkalmazására.

11 AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZOTT TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ESZKÖZÖK A mulasztásos törvénysértések gyors és hatékony orvoslása érdekében a célvizsgálat folyamán már az információkérések során alkalmaztunk törvényességi felügyeleti eszközt: a szakmai segítségnyújtást, amelynek eredményeként a települési önkormányzatok 17 esetben új vagyonrendeletet alkottak.

12 Az KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV Az Nvt. 9. § (1) bekezdése alapján A vizsgálat megállapította, hogy 2012. december 31-ig a megyei települések közül csak 17 település rendelkezett vagyongazdálkodási tervvel. A célvizsgálat befejezéséig viszont már 12 önkormányzat pótlólag elfogadta a hiányzó tervet.

13 Szakmai segítségnyújtás keretében a vagyongazdálkodási tervvel nem rendelkező 59 önkormányzatnak felhívtuk a figyelmét vagyongazdálkodási tervkészítési kötelezettségére. Egy olyan önkormányzat volt, amely 2011. évben elfogadott Vagyongazdálkodási és Beruházási Szabályzatot küldött be a Kormányhivatal részére, amely nem felel meg az Nvt-ben előírt követelményeknek. Két önkormányzat nem szolgált semmilyen adattal a vagyongazdálkodási tervével kapcsolatban a célvizsgálat során.

14 JELLEMZŐ JOGSZABÁLYSÉRTÉSEK - A települések többsége elmulasztotta a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletének felülvizsgálatát, és olyan régi vagyonrendelettel rendelkezett, amelynek a teljes felülvizsgálata, és az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelő teljesen új vagyonrendelet megalkotása volt szükséges. - Öt település képviselő-testülete külön rendeletet fogadott el a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemekről.

15 II. A helyi önkormányzatok képviselő-testületi üléseiről, valamint a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá a helyi önkormányzati rendeletek felterjesztésével kapcsolatos ellenőrzésének tapasztalatairól

16 A települési önkormányzatok, a megyei önkormányzat, valamint a megyében működő nemzetiségi önkormányzatok túlnyomó része a képviselő-testületi üléseikről, valamint bizottsági üléseikről készült jegyzőkönyvei megfelelnek a jogszabályi kritériumoknak.

17 A települési önkormányzatok közül 65 teljesíti határidőben jelenleg a jegyzőkönyv felterjesztési kötelezettségükből adódó feladataikat. A kötelezettség elmaradását a Békés Megyei Kormányhivatal a felügyeleti eszközei közül elsősorban szakmai segítségnyújtás keretében hívja fel a figyelmet a jogszabályi kritériumok teljesítésére, egy esetben került sor törvényességi felhívás kibocsátására.

18 Felhívtuk az önkormányzatok figyelmét, a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv közokiratnak minősül, így azokat zsinórral átfűzve, a zsinórt a jegyzőkönyv hátoldalán az önkormányzat bélyegzőjével ellátott záró cédulával lezárva készítsék el. A felhívás hatására valamennyi települési, megyei és nemzetiségi önkormányzat eleget tett e kötelezettségének

19 A helyi önkormányzatok a kihirdetett rendeleteik felterjesztési kötelezettségével kapcsolatos vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő önkormányzatok fele teljesítette a célvizsgálat során határidőben rendelet-felterjesztési kötelezettségét.

20 Kimutatható az is, hogy több önkormányzat esetében a jegyzőkönyvek, valamint a rendeletek felterjesztési határidejének elmulasztása az év első három hónapjában volt leginkább jellemző.

21 III. A helyi önkormányzat által az önként vállalt feladatairól

22 A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megvizsgálta a helyi önkormányzat az önként vállalt feladatok tekintetében a feladat- és hatáskör vállalásához szükséges feltételek fennállását

23 Békés megyében 2012. december 31-ét követően nem került sor az Mötv. 12. § alapján feladat-és hatáskör vállalásról szóló döntés meghozatalára. Egyetlen település sem élt a törvény nyújtotta lehetőséggel, nem alkotott rendeletet, a társulások esetében pedig nem került sor határozathozatara feladat-és hatáskör önként történő vállalásáról.

24 Az Mötv. 12. § (2) bekezdése alapján a döntést a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább 3 hónappal korábban meg kell hozni. Az ellátás megkezdésének időpontja: eltérő rendelkezés hiányában a döntést követő év január 1. napja. A 12.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal vizsgálja.

25 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "JEGYZŐI ÉRTEKEZLET Törvényességi Felügyeleti Főosztály Dr. Takács Zsófia 2013. október 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések