Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2010. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2010. december."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2010. december 15.

2 A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Vagyon- nyilatkozat-tétel (polgármester, képviselők) Megbízólevél átvételétől számított 30 nap, ezt követően minden év január 31. 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (1) bek., 1990. évi LXV. törvény 33/B. § elmulasztása esetén jogait nem gyakorolhatja, juttatásokban nem részesülhet Közmeghallgatás december 31. 1990. évi LXV. törvény 13. §

3 A területszervezési eljárások TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Várossá nyilvánítási kezdeményezés benyújtása január 31. 1999. évi XLI. törvény 16. § (1) bek. polgármester a közig. hiv. útján terjeszti fel a miniszterhez (8 nap) Országgyűlés hatáskörébe tartozó eljárások kezdeményezése április 30. 1999. évi XLI. törvény 3. § (1) bek. polgármester a közig. hiv. útján terjeszti fel a miniszterhez (8 nap) Köztársasági elnök hatáskörébe tartozó eljárások kezdeményezése április 30. 1999. évi XLI. törvény 4. § (1) bek. polgármester a közig. hiv. útján terjeszti fel a miniszterhez (8 nap)

4 Közoktatási feladatok TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés A fenntartó döntést hozhat a nevelési- oktatási intézmény átszervezéséről, fenntartói jogának átadásáról, megszüntetéséről legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május utolsó munkanapjáig 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (11) bek. VÁLTOZÁS! 2010. július 14-től hatályos, korábban a határidő május 15. volt Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést augusztus 31. 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c) pontja

5 Gazdálkodással összefüggő feladatok I. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Gazdasági program elfogadása, illetve felülvizsgálata alakuló ülést követő 6 hónapon belül 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bek. ha egy ciklusra szól: elfogadás, ha túlnyúlik a cikluson: felülvizsgálati kötelezettség Költségvetési koncepció képviselő- testület elé terjesztése december 15. (nem választási évben: november 30.) 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § jegyző által elkészített koncepció benyújtása a polgármester kötelessége Költségvetési rendelet-tervezet benyújtása a képviselő-testülethez február 15. 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bek. jegyző által elkészített tervezet benyújtása a polgármester kötelessége

6 Gazdálkodással összefüggő feladatok II. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Költségvetési rendelet elfogadása benyújtási határidőtől számított 30 nap 1992. évi XXXVIII. törvény 72. § tájékoztatási kötelezettség a Kormány felé KT tájékoztatása az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15. 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bek. polgármester kötelezettsége; elfogadás határozattal KT tájékoztatása az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan (december 15.) 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bek. polgármester kötelezettsége; elfogadás határozattal

7 Gazdálkodással összefüggő feladatok III. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Zárszámadási rendelettervezet KT elé terjesztése április 30. (költségvetési évet követő 4 hónapon belül) 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § egyidejűleg: egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás Könyvvizsgálatról készített jelentés megküldése az ÁSZ- nak június 30. 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § könyvvizsgálatra köteles önkormányzatok polgármestereinek kötelezettsége Éves közbeszerzési terv készítése április 15. 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bek. honlapon történő közzétételi kötelezettség Éves közbeszerzési statisztika tárgyévet követő év május 31. 2003. évi CXXIX. törvény 16. § (1) bek.

8 Belső ellenőrzés TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Éves ellenőrzési jelentés KT elé terjesztése Zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bek. polgármester kötelezettsége Éves belső ellenőrzési terv KT általi jóváhagyása november 15. 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bek.

9 Kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Ingó és ingatlan vagyontárgyak kisebbségi önkormányzat részére ingyenes használatba adása települési kisebbségi önkormányzat megalakulását követő 2 hónapon belül 1993. évi LXXVII. törvény 59. § (3) bek. használatba adott vagyontárgyak körét rendeletben kell meghatározni Együttműködési megállapodás megkötése a helyi kisebbségi önkormányzattal január 15. 1992. évi XXXVIII. törvény 68. § (3) bek. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (5) bek. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (5) bek. minden évben eddig az időpontig módosítható

10 Jegyző teljesítményértékelése TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Teljesítménykövetel- mények alapját képező célok meghatározása december 31. 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bek. képviselő-testület kötelezettsége Jegyző teljesítménykövetel- ményeinek megállapítása december 31. 1992. évi XXIII. törvény 34. § (4) bek. polgármester kötelezettsége Tájékoztató a jegyző teljesítményértékelésé ről december 31. 1992. évi XXIII. törvény 34. § (6) bek. polgármester kötelezettsége

11 Településrendezési eljárás TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés A településszerkezeti tervet tízévenként felül kell vizsgálni tízévente 1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (2) bek. TSZT és HÉSZ hatályba léptetése legkorábban a megállapításuktól számított 30. napon 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (7) bek. VÁLTOZÁS! 2010. szept. 1-től hatályos, előtte: legkorábban a 60. napon

12 Körjegyzőségek TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Körjegyzőséghez való csatlakozás, abból kiválás naptári év 1. napja (január 1.) 1990. évi LXV. törvény 39. § (3) bek. Körjegyzőség létrehozása, megszüntetése év közben is lehetséges Kiválásról, csatlakozásról való döntés meghozatala legalább 6 hónappal korábban (június 30.) 1990. évi LXV. törvény 39. § (3) bek. Költségvetés elfogadása február 15. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 38. § a körjegyzőség költségvetéséről együttes ülésen kell dönteni (határozattal) Beszámoló a körjegyzőség munkájáról december 31. 1990. évi LXV. törvény 40. § (4) bek. körjegyző kötelezettsége a testületek felé

13 Egyéb feladatok I. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Közfoglalkoztatási terv elfogadása február 15. 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bek. állami foglalkoztatási szerv, kisebbségi önkormányzat, szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 2010. május 1-től hatályos rendelkezés 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § 5 évre szól Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 2011. június 30. 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 11. § (3) bek. ha a 2010. április 30-ig hatályos szabályok szerint fogadták el az esélyegyenlőségi programot

14 Egyéb feladatok II. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Összevont jelentés a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről (autóbusz, vasút) tárgyévet követő május 31. 2004. évi XXXIII. törvény 3/A. § (1) bek. 2005. évi CLXXXIII. törvény 27/F. § (1) bek. közzétételi kötelezettség 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bek. alapján Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról december 31. 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bek. e) 51. § (3) bek. lakosság tájékoztatása Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről május 31. 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bek.

15 Egyéb feladatok III. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Személyes gondoskodást nyújtó intézmény munkájának értékelése december 31.1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bek. d) pont Beszámoló a helyi adóztatásról december 31.1991. évi XX. törvény 138. § (3) bek. g) pont jegyző számol be a képviselő- testületnek Rendőrkapitányság beszámolója december 31.1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)- (5) bek. képviselő-testület fogadja el

16 Egyéb feladatok IV. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Önkormányzati társulások beszámolói december 31.1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bek. polgármester beszámol a képviselő- testületnek Többcélú kistérségi társulás tájékoztatója december 31.2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bek. évente legalább kétszer; társulási tanács tagjai beszámolnak a képviselő- testületeknek


Letölteni ppt "Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2010. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések