Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2010. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2010. december."— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály december 15.

2 A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Vagyon- nyilatkozat-tétel (polgármester, képviselők) Megbízólevél átvételétől számított 30 nap, ezt követően minden év január évi XCVI. törvény 10/A. § (1) bek., évi LXV. törvény 33/B. § elmulasztása esetén jogait nem gyakorolhatja, juttatásokban nem részesülhet Közmeghallgatás december évi LXV. törvény 13. §

3 A területszervezési eljárások TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Várossá nyilvánítási kezdeményezés benyújtása január évi XLI. törvény 16. § (1) bek. polgármester a közig. hiv. útján terjeszti fel a miniszterhez (8 nap) Országgyűlés hatáskörébe tartozó eljárások kezdeményezése április évi XLI. törvény 3. § (1) bek. polgármester a közig. hiv. útján terjeszti fel a miniszterhez (8 nap) Köztársasági elnök hatáskörébe tartozó eljárások kezdeményezése április évi XLI. törvény 4. § (1) bek. polgármester a közig. hiv. útján terjeszti fel a miniszterhez (8 nap)

4 Közoktatási feladatok TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés A fenntartó döntést hozhat a nevelési- oktatási intézmény átszervezéséről, fenntartói jogának átadásáról, megszüntetéséről legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május utolsó munkanapjáig évi LXXIX. törvény 102. § (11) bek. VÁLTOZÁS! július 14-től hatályos, korábban a határidő május 15. volt Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést augusztus évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c) pontja

5 Gazdálkodással összefüggő feladatok I. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Gazdasági program elfogadása, illetve felülvizsgálata alakuló ülést követő 6 hónapon belül évi LXV. törvény 91. § (7) bek. ha egy ciklusra szól: elfogadás, ha túlnyúlik a cikluson: felülvizsgálati kötelezettség Költségvetési koncepció képviselő- testület elé terjesztése december 15. (nem választási évben: november 30.) évi XXXVIII. törvény 70. § jegyző által elkészített koncepció benyújtása a polgármester kötelessége Költségvetési rendelet-tervezet benyújtása a képviselő-testülethez február évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bek. jegyző által elkészített tervezet benyújtása a polgármester kötelessége

6 Gazdálkodással összefüggő feladatok II. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Költségvetési rendelet elfogadása benyújtási határidőtől számított 30 nap évi XXXVIII. törvény 72. § tájékoztatási kötelezettség a Kormány felé KT tájékoztatása az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bek. polgármester kötelezettsége; elfogadás határozattal KT tájékoztatása az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan (december 15.) évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bek. polgármester kötelezettsége; elfogadás határozattal

7 Gazdálkodással összefüggő feladatok III. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Zárszámadási rendelettervezet KT elé terjesztése április 30. (költségvetési évet követő 4 hónapon belül) évi XXXVIII. törvény 82. § egyidejűleg: egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás Könyvvizsgálatról készített jelentés megküldése az ÁSZ- nak június évi XXXVIII. törvény 82. § könyvvizsgálatra köteles önkormányzatok polgármestereinek kötelezettsége Éves közbeszerzési terv készítése április évi CXXIX. törvény 5. § (1) bek. honlapon történő közzétételi kötelezettség Éves közbeszerzési statisztika tárgyévet követő év május évi CXXIX. törvény 16. § (1) bek.

8 Belső ellenőrzés TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Éves ellenőrzési jelentés KT elé terjesztése Zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg évi LXV. törvény 92. § (10) bek. polgármester kötelezettsége Éves belső ellenőrzési terv KT általi jóváhagyása november évi LXV. törvény 92. § (6) bek.

9 Kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Ingó és ingatlan vagyontárgyak kisebbségi önkormányzat részére ingyenes használatba adása települési kisebbségi önkormányzat megalakulását követő 2 hónapon belül évi LXXVII. törvény 59. § (3) bek. használatba adott vagyontárgyak körét rendeletben kell meghatározni Együttműködési megállapodás megkötése a helyi kisebbségi önkormányzattal január évi XXXVIII. törvény 68. § (3) bek. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (5) bek. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (5) bek. minden évben eddig az időpontig módosítható

10 Jegyző teljesítményértékelése TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Teljesítménykövetel- mények alapját képező célok meghatározása december évi XXIII. törvény 34. § (3) bek. képviselő-testület kötelezettsége Jegyző teljesítménykövetel- ményeinek megállapítása december évi XXIII. törvény 34. § (4) bek. polgármester kötelezettsége Tájékoztató a jegyző teljesítményértékelésé ről december évi XXIII. törvény 34. § (6) bek. polgármester kötelezettsége

11 Településrendezési eljárás TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés A településszerkezeti tervet tízévenként felül kell vizsgálni tízévente évi LXXVIII. törvény 10. § (2) bek. TSZT és HÉSZ hatályba léptetése legkorábban a megállapításuktól számított 30. napon évi LXXVIII. törvény 9. § (7) bek. VÁLTOZÁS! szept. 1-től hatályos, előtte: legkorábban a 60. napon

12 Körjegyzőségek TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Körjegyzőséghez való csatlakozás, abból kiválás naptári év 1. napja (január 1.) évi LXV. törvény 39. § (3) bek. Körjegyzőség létrehozása, megszüntetése év közben is lehetséges Kiválásról, csatlakozásról való döntés meghozatala legalább 6 hónappal korábban (június 30.) évi LXV. törvény 39. § (3) bek. Költségvetés elfogadása február /2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 38. § a körjegyzőség költségvetéséről együttes ülésen kell dönteni (határozattal) Beszámoló a körjegyzőség munkájáról december évi LXV. törvény 40. § (4) bek. körjegyző kötelezettsége a testületek felé

13 Egyéb feladatok I. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Közfoglalkoztatási terv elfogadása február évi III. törvény 37/A. § (1) bek. állami foglalkoztatási szerv, kisebbségi önkormányzat, szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása május 1-től hatályos rendelkezés évi CXXV. törvény 63/A. § 5 évre szól Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata június /2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 11. § (3) bek. ha a április 30-ig hatályos szabályok szerint fogadták el az esélyegyenlőségi programot

14 Egyéb feladatok II. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Összevont jelentés a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről (autóbusz, vasút) tárgyévet követő május évi XXXIII. törvény 3/A. § (1) bek évi CLXXXIII. törvény 27/F. § (1) bek. közzétételi kötelezettség 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bek. alapján Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról december évi LIII. törvény 46. § (1) bek. e) 51. § (3) bek. lakosság tájékoztatása Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről május évi XXXI. törvény 96. § (6) bek.

15 Egyéb feladatok III. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Személyes gondoskodást nyújtó intézmény munkájának értékelése december évi III. törvény 92/B. § (1) bek. d) pont Beszámoló a helyi adóztatásról december évi XX. törvény 138. § (3) bek. g) pont jegyző számol be a képviselő- testületnek Rendőrkapitányság beszámolója december évi XXXIV. törvény 8. § (4)- (5) bek. képviselő-testület fogadja el

16 Egyéb feladatok IV. TárgykörHatáridő Jogszabályi hivatkozás Megjegyzés Önkormányzati társulások beszámolói december évi CXXXV. törvény 6. § (4) bek. polgármester beszámol a képviselő- testületnek Többcélú kistérségi társulás tájékoztatója december évi CVII. törvény 6. § (3) bek. évente legalább kétszer; társulási tanács tagjai beszámolnak a képviselő- testületeknek


Letölteni ppt "Tájékoztatás a határidős feladatokról dr. Radácsi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2010. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések