Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményi eszközök a fenntartható fejlesztések szolgálatában Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményi eszközök a fenntartható fejlesztések szolgálatában Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi."— Előadás másolata:

1 Intézményi eszközök a fenntartható fejlesztések szolgálatában Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya 2012. június 6.

2 2 Kormányzati/KIM eredmények Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása (nemzetközi szerződés kötéséhez fűzte a határvonalat metsző építkezéseket – uniós források elvesztése) Keret-megállapodások kötésének előkészítése a jövőbeni fejlesztésekről valamennyi határszakaszon (Ipoly hidakhoz fűződő projektek, egyéb infrastrukturális projektek) Közvetítés a helyi szint és a központi szint között: Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Vegyes Bizottságok, Fórumok (jól működik: szlovák, ukrán, osztrák, szlovén határszakaszokon) – a határtérségben jelentkező ágazati problémákban közvetítés a helyi szint és a szaktárcák között – Partnerségi lista összeállítása (szlovén-magyar vb-n átadásra került) – Infrastruktúra fejlesztésekben közreműködés (SK- Ipoly hidak, keretmegáll. Aláírása, UA jelzőtábla rendszer) – Környezetvédelmi kérdések (UA: Aknaszlatina sóbánya, Nagymuzsalyi aranybánya/ AT: Rábahabzás, Heiligenkreuz) – Turisztika (SK: négynyelvű turisztikai marketingtérkép, Duna-delta turisztikai hajózhatósága) – További lehetőség: határmenti együttműködés LEADER programokban/ egészségügyi együttműködés

3 3 Intézményrendszer fenntartása - ETT Intézményrendszer fenntartása ETT költségvetési támogatás – Az ETT-k alapításának és működésének támogatása (2011. és a 2012. költségvetésben) ETT uniós jogi szabályozás felülvizsgálata – magyar érdekek érvényesítése - ETT honlap (www.egtc.gov.hu) Szomszédos államok jóváhagyó hatóságaival találkozó (Lovasberény, 2012 – Jóváhagyó hatóságok találkozója) Határspecifikus programtervezés a 2014-2020-as uniós költségvetési periódusban kiírásra kerülő Határon Átnyúló Együttműködési Programokban (3 szintű) – Miniszteri egyeztetés a szomszédos államok felé képviselendő kormányzati álláspontról – Ágazati Jelentés: az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról szóló 1025/2012. (II.14.) Korm. Határozat – Területi tervezés a határtérségben konferencia

4 4 ETT jóváhagyások kiadása, információ nyújtás – az ETT honlap folyamatos működtetése (magyar és angol nyelven) www.egtc.gov.huwww.egtc.gov.hu  Jogszabályok  Hazai, külföldi ETT-k  Külföldi együttműködések, kapcsolatok Támogatás: a megalakult ETT-k működési, financiális nehézségeinek kezelése (működési költségek állami támogatás nyújtása – 2011 évre 195 millió Ft, 2012 évre 135 millió Ft) Határon Átívelő Vegyes Bizottságok ülései előkészítése – határ menti területek problémáinak kezelésére Európai Uniós, Európa Tanácsi részvétel, véleményezés (EKTB munkacsoportok) Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagok felkészítése plenáris ülések anyagaival Uniós forrásokról tájékoztatás – H-4 Iroda – megyei képviselet Brüsszelben MÁÉRT szakbizottsági ülések (Jogi és Külügyi, Önkormányzati és Gazdaságfejlesztési) KIM - Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya

5 5 legalább két tagállam jogalanyai (önkormányzatok, megyék, állam, ezek társulásai stb.) hozhatják létre nem uniós tagállam jogalanya is részt vehet garancia: az uniós jog hatálya (elsődlegesen alkalmazandó) alatt jön létre, nem nemzetközi jog szerint jogi személyiség és teljes jogképesség delegálható önkormányzati hatáskörök! Horizontális alkalmazás (a területi együttműködés mindhárom formájára): Határokon átnyúló Transznacionális Régiók közötti együttműködés Vertikális alkalmazás: Programmenedzsment Projektmenedzsment Uniós és hazai finanszírozású fejlesztések Saját költségvetésű projektek Az európai területi társulás (ETT) sajátosságai

6 6 Uniós jogszabály: 1082/2006/EK Rendelet az európai területi együttműködési csoportosulásról Hazai jogi háttér: 2007. évi XCIV. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól Jogi háttér

7 7 ETT-k Magyarországon Alapítás: 1.Tagi jóváhagyás megszerzése (KIM) 2.Nyilvántartásba vétel (Fővárosi Törvényszék) Abaúj Abaújban ETT Arrabona ETT Banat-Triplex Confinium ETT Ister-Granum ETT Novohrad-Nógrád ETT Rába-Duna-Vág ETT Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT Pons Danubii ETT Karszt Bódva ETT Európa Kapu ETT Pannon ETT Nyilvántartásba vett ETT-kJóváhagyást kapott ETT-k Békés Arad ETT Bodrogközi ETT Európai Közös Jövő ETT Gömör-Tornai ETT MASH ETT Pro Comitatus Zathmariensis ETT

8 8

9 9 Uniós törekvések Területi kohézió Lisszaboni Szerződés a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésén túl egy harmadik célkitűzést is bevezet: a területi kohéziót. A területi kohézió útján a területi együttműködések integrációs szerepének erősödése látszik. A területi kohézió szolgálatába új fejlesztési eszközöket és nagyobb forrásokat állít az EU. Finanszírozás Az európai területi együttműködés kohéziós politikán belüli részaránya növekszik. A javaslat szerint az ETE programok kohéziós forrásokból való részesedése 11,7 milliárd (3,48%) euró, ami növekedést jelent a jelenlegi 8,7 milliárd (2,52 %) euróhoz képest. Integrált Helyi Fejlesztési Kezdeményezések A szubregionális, helyi („local”) szintű, szektorokon átívelő beavatkozások ösztönzése érdekében a Bizottság megerősítené a közösségi tevékenységen alapuló integrált helyi, területi fejlesztési kezdeményezéseket (Community-led local development). A helyi fejlesztések tervezési és végrehajtási keretét integrált helyi fejlesztési stratégiák adják. A helyi fejlesztési stratégiákat a LEADER-ből ismert módszertanhoz hasonlóan a valós partnerség elve szerint kialakított helyi akciócsoportoknak kell kidolgozni és végrehajtani. Az Európai Területi Együttműködéseket szabályozó rendelet 9. pontja értelmében ilyen helyi fejlesztési akciók határ menti együttműködések keretében is megvalósíthatók lesznek, amennyiben a helyi fejlesztési akciócsoportban legalább két ország képviselve van, amelyből az egyik EU tagállam. Integrált Területi Beruházások A területi fejlesztés és városfejlesztés több prioritási tengelyhez és programhoz tartozó tevékenységének összehangolására. Ezeket az Operatív Programokban előre kellene rögzíteni, megadva az egyes Integrált Területi beruházásokra szánt pénzügyi allokációt. A tagállam vagy az IH kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet, beleértve helyi hatóságokat, regionális fejlesztési testületeket, vagy non-profit szervezeteket az ITI irányítására és végrehajtására. A javaslat szerint közreműködő szervezetként az ETT-k is megjelenhetnek. Az Európai Területi Együttműködéseket szabályozó rendelet 10. pontja értelmében Integrált Területi Beruházások határ menti együttműködések keretében is megvalósíthatók lesznek.

10 10 Duna-Stratégia Célja olyan, a Duna-menti országokat érintő stratégia meghatározása, amelynek alapján a kialakuló „Duna Régió” közös európai fejlesztési és kutatási térségként kerülhet meghatározásra. Tagországok: Magyarország Bosznia-Hercegovina Ausztria Horvátország Szlovákia Moldova Szlovénia Montenegró Németország Szerbia Csehország Ukrajna Románia Bulgária CETC - EGTC CETC – ETT Cél: a Transz Európai Hálózat (TEN) 2010. évi felülvizsgálata során a teljes CETC útvonal kerüljön be a nemzetközi közlekedési folyosók közé, mint a Baltikumtól az Adriáig terjedő új észak-déli tengely. Tagországok: - Svédország - Lengyelország - Cseh Köztársaság - Szlovákia - Magyarország - Horvátország - Szlovénia Makrorégiók

11 11 Jogszabályi változások 2010 decemberétől Nyilvántartás A jogszabályi változások következtében a jóváhagyott ETT tagokról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezet nyilvántartást. A nyilvántartás adatai - beleértve az alapszabály és egyezmény tervezeteket – nyilvánosak, azok az interneten a korlátozás nélkül megismerhetők. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: - a jóváhagyással rendelkező kérelmező neve, székhelye - az európai területi társulás neve, székhelye, - az európai területi társulás célkitűzése és feladatai - a jóváhagyás megadásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontja A Fővárosi Bíróság továbbra is vezeti a már bejegyzett európai területi társulásokról a nyilvántartását. Ez a nyilvántartás a jogszabályi változásoknak köszönhetően szintén az interneten is hozzáférhető. További változások A jogszabályi változás következtében az európai területi társulások annyiban végezhetnek vállalkozási tevékenységet, amennyiben az a térség versenyképességének előmozdítását szolgálja és az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti

12 12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya Tel: 06 1 795 3336 Email: katalin.fekete@kim.gov.hukatalin.fekete@kim.gov.hu


Letölteni ppt "Intézményi eszközök a fenntartható fejlesztések szolgálatában Előadó: dr. Fekete Katalin Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések