Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a határ menti együttm ű ködések Magyarországon Előadó: Túri Anikó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a határ menti együttm ű ködések Magyarországon Előadó: Túri Anikó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a határ menti együttm ű ködések Magyarországon Előadó: Túri Anikó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya aniko.turi@kim.gov.hu 00 36 1 795 13 01 Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

2 2 Magyarország területének közel 80%-a határtérségnek minősül Az EU célkitűzése a társadalmilag, gazdaságilag, területileg leszakadt területek – határtérségek – felzárkóztatása a kohéziós politika által területi együttműködés szerepe növekszik az Európai Unió kohéziós politikáján belül (30%-kal több pénzt fordítanak rá az előző költségvetési időszakhoz képes) Magyarország szempontjából kiemelt jelentőségűek a határon átnyúló együttműködések Határon átnyúló együttműködések jelentősége Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

3 3 ETT jóváhagyások kiadása, információ nyújtás – az ETT honlap folyamatos működtetése (magyar és angol nyelven) www.egtc.gov.huwww.egtc.gov.hu  Jogszabályok  Hazai, külföldi ETT-k  Külföldi együttműködések, kapcsolatok Támogatás: a megalakult ETT-k működési, financiális nehézségeinek kezelése (működési költségek állami támogatás nyújtása – 2011. évre 195 millió Ft, 2012. évre 135 millió Ft Határon Átívelő Vegyes Bizottságok ülései előkészítése – határ menti területek problémáinak kezelésére Európai Uniós, Európa Tanácsi részvétel, véleményezés ETE programok Uniós forrásokról tájékoztatás – H-4 HUNOR Iroda – megyei képviselet Brüsszelben Duna-stratégia 10. prioritás területen magyar képviselet ellátása Pálfi István emléknap : díjátadás és mini-konferencia Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagok felkészítése plenáris ülések anyagaival Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

4 4 ETT-k Magyarországon Az uniós támogatások hatékony felhasználására született meg 2006-ban az Európai Területi Társulások intézménye (ETT), angol nevén EGTC, az Európai Unió első olyan jogi eszköze, mely jogi személyiséget és -keretet nyújt az európai önkormányzatok és régiók együttműködésére Abaúj Abaújban ETT Arrabona ETT Banat-Triplex Confinium ETT Ister-Granum ETT Novohrad-Nógrád ETT Rába-Duna-Vág ETT Ung-Tisza-Túr-Sajó ETT Pons Danubii ETT Pannon ETT Bodrogközi ETT Európa-Kapu ETT Nyilvántartásba vett ETT-kJóváhagyást kapott ETT-k Békés Arad ETT Európai Közös Jövő ETT Gömör-Tornai ETT Európai Határvárosok ETT EUKN ETT CETC ETT Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

5 5

6 6 legalább két tagállam jogalanyai (önkormányzatok, megyék, állam, ezek társulásai stb.) hozhatják létre nem uniós tagállam jogalanya is részt vehet garancia: az uniós jog hatálya (elsődlegesen alkalmazandó) alatt jön létre, nem nemzetközi jog szerint jogi személyiség és teljes jogképesség delegálható önkormányzati hatáskörök! (kivételek: hatósági, rendőrségi feladatok) Horizontális alkalmazás (a területi együttműködés mindhárom formájára): Határokon átnyúló Transznacionális Régiók közötti együttműködés Vertikális alkalmazás: Programmenedzsment Projektmenedzsment Uniós és hazai finanszírozású fejlesztések Saját költségvetésű projektek Nagyvárad, 2012. szeptember 27. Sajátosságok

7 7 Hazánkban működik és alakul a legtöbb ETT Európában: Európában jelenleg 30 ETT működik Magyar-szlovák határszakaszon 8 európai területi társulás (ETT/EGTC) működik - Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban (HU-SK CBC) sikerrel pályáznak. Magyar-román határszakaszon 2 európai területi társulás működik és több jóváhagyást szerzett: Banat Triplex Confinium ETT Európa Kapu ETT Jó gyakorlatok Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

8 8 Uniós jogszabály: 1082/2006/EK Rendelet az európai területi együttműködési csoportosulásról Hazai jogi háttér: 2007. évi XCIX. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól Az ETT-k nyilvántartásba vétele Magyarországon két fázisú folyamat: 1. JÓVÁHAGYÁS Eljáró hatóság: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárság, Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya 2. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL Eljáró hatóság: Fővárosi Törvényszék Jogi háttér és az eljárás Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

9 9 Hazai tapasztalatok a jóváhagyási eljárásban Jóváhagyási eljárás megindításához szükséges:  Kérelem (az alakuló EGTC neve, székhelye, célkitűzései és feladatai), a közigazgatás fejlesztésért felelős miniszterhez  Az egyezmény és alapszabály tagok által aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett eredeti példányai,  A leendő tag felettes szervének a hozzájáruló nyilatkozata (jellemzően az önkormányzatok képviselő testületének a hozzájárulása, hogy tagként részt kívánnak venni az ETT-ben) Leggyakoribb hibák: Hiányzik a tagok aláírása, vagy az ügyvédi ellenjegyzés az Alapszabályról, Egyezményről Az alapító dokumentumok rossz minőségű fordítása Problémák a közgyűlési szavazati arányokkal - az egyezmény/alapszabály módosításra egyhangú szavazattal történik! Gyakran nem tisztázott a jóváhagyó hatóság és a jóváhagyás/ nyilvántartás kérdése más országokban, emiatt elhúzódik a magyar részvétellel, de külföldi székhellyel létrejövő EGTC-k alapítása helyi vagy kisebbségi önkormányzat kérelmező esetén a kérelem gyakran nem tartalmazza a képviselő testületi, közgyűlési döntést tartalmazó határozat kivonatát, illetve nem a megfelelő dokumentumot tartalmazza korlátolt felelősség kérdése az önkormányzatok tekintetében eltérő a külföldi tagoknál Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

10 10 1082/2006 EK rendelet felülvizsgálat A Bizottság 2011 októberében hozta nyilvánosságra a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos álláspontját Módosítások: ► Tagságra ► Csoportosulás egyezményének és alapszabályának tartalmára ► Nemzeti hatóságok általi jóváhagyás folyamatára ► A foglalkoztatás és a közbeszerzés tekintetében irányadó jogra ► Az eltérő pénzügyi felelősséget vállaló tagoknak a csoportosulással való viszonyaira ► Kommunikációra Magyarország javaslatai: a már megalakult ETT-hez való csatlakozás szabályainak további egyszerűsítése módosítás részletesebb kidolgozása a pénzügyi felelősségre vonatkozóan Jóváhagyó hatóságok találkozójának – éves jellegű – megrendezése Jóváhagyási eljárás 3 hónapos időtartam Kiemelten támogatjuk a Régiók Bizottságának álláspontját, hogy az ETT-ket, mint az európai területi együttműködési politika végrehajtásának választható eszközét az Európai Bizottság fokozottabban vegye figyelembe + nagyobb mértékben illessze be Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

11 11 Jóváhagyó hatóságok találkozója Lovasberény, 2012. február 27-28. Cél: -jobb kommunikáció a jóváhagyó hatóságok között, -ETT-k alapításának segítése, a megalakult ETT-k tapasztalatainak megismerése. Résztvevő államok: Ausztria (Burgenland), Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Lengyelország + Európai Bizottság Főbb vitapontok: – a Rendelet eltérő értelmezése, – elhúzódó jóváhagyási eljárások, – az egyes tagállami és nem tagállami eljáró hatóságok beazonosítása, – javaslat arról, hogy az eltérő tagállami jogszabályok elemzésére készüljön egy összehasonlító tanulmány. Konklúziók: – Uniós adatbázis a Régiók Bizottsága gondozásában: a jóváhagyó hatóságok megnevezését, elérhetőségét tartalmazó nyilvántartás vezetése; – 3. államok jóváhagyási eljárása: a 3. államoknak ki kell alakítaniuk az ETT-kben részt vevő jogalanyaik tagi jóváhagyásának rendjét, a támogatást kiadó hatóság elnevezését és adatait meg kell küldeniük a Bizottságnak. – Párbeszéd: a jóváhagyó hatóságok éves találkozójának szakmai támogatása; – Szakfordítás. Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

12 12

13 13 Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság Magyar-Ukrán Határon Átívelő Vegyes Bizottság Magyar-Osztrák Regionális Koordinációs Fórum Magyar-Szlovén Határon Átnyúló Vegyes Bizottság Vegyes Bizottságok

14 14 Működése: – Ülések: első ülés 2006. tavasz, legutóbbi ülés 2012. március 28-29., Vaja – Társelnökök: Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár, Viktor Baloga Ukrajna Rendkívüli Helyzetek minisztere Tárgyalt témakörök: Komplex infrastrukturális fejlesztés: pl: állandó elektronikus jelzőtábla az M3 határszakaszon Környezetvédelem: pl: aknaszlatinai-sóbánya ügye; Nagymuzsalyi aranybánya újraindítása, kiemelt terület: Tisza Szakigazgatási együttműködési megállapodások: pl: népegészségügy; fogyasztóvédelem, élelmiszerbiztonság, közbiztonság Mezőgazdasági együttműködés: pl: kárpátaljai borászati találkozó Turisztikai kezdeményezések: pl: turisztikai workshop Határon Átívelő Együttműködést szolgáló Magyar-Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottság Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

15 15 Működése: – Ülések: egyik legsikeresebben működő vegyes bizottság, 2004 óta rendszeresen ülésezik, évente két üléssel. – Társelnökök: Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár, Jozef Buček Szlovák Belügyminisztérium államtitkára Elért eredmények: – Sátoraljaújhely-Kisújhely határátkelőhely megnyitása – két új Ipoly-híd átadása – európai területi társulások (ETT/EGTC-k) alapítása – keret-megállapodás aláírása Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

16 16 Magyarország helyzete egyedülálló az Európai Területi Együttműködés tekintetében, mivel – 7 határ menti együttműködési és – 2 transznacionális programban vesz részt, melyek közül – 6 program Irányító Hatósági (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) – 7 program Közös Szakmai Titkársági funkcióit látja el. Magyarország és az Európai Területi Együttműködés Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

17 17 2007-2013-as futó programok sikeres végrehajtása a 2014-2020-as időszak új programjainak előkészítése és a támogatási területek kidolgozása oly módon, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben elősegítsék a nemzeti célkitűzések megvalósítását Hazai feladatok Ágazati prioritásokat tartalmazó, területi érdekekre figyelemmel megvalósuló programozás Hangsúlyosabb brüsszeli jelenlét (ÁK HR diplomata, H-4 Iroda) Célkitűzések Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

18 18 Határspecifikus programtervezés a 2014-2020-as uniós költségvetési periódusban Területi tervezés a határtérségben konferencia: 2012. június 6. Résztvevők: minisztériumok, megyék és a helyi szint képviselői, Európai Területi Társulások Határ menti térség igényei és a 2014-2020-as periódus fejlesztési vonalai c. kérdőív – Felmérésben részt vevők: Békés megye; Csongrád megye; Szabolcs-Szatmár- Bereg megye; Hajdú-Bihar megye; Európa Kapu Európai Területi Társulás; Területi Tervezés a Határtérségekben Konferencia 2012. június 6. Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

19 19 11 tematikus célkitűzés 4 választható Tematikus célkitűzés 2014-2020

20 20 Hármas határ Mezőgazdaság Turizmus Hármas határ Tisza folyó Mezőgazdaság, gyümölcstermesztés Fejlett infrastruktúra Szaktudás a munkaigényes növények termesztésében Kitűnő talajadottságok Szoros civil együttműködés Határkeresztező infrastruktúra fejlődése Civil együttműködés „Kedvező adottságok” Gyógyszerészet, biotechnológia, agrárium területén nemzetközi versenyképesség Oktatási intézményhálózat Nemzetközi reptér Ipari parkok, vállalkozási övezetek Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

21 21 H4 Iroda Leendő tagság: Megyei Jogú Városok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség Budapest Főváros Önkormányzata Célja: megyék brüsszeli jelenléte és érdekképviselete közvetlen uniós pályázati forrásokról tájékoztatás szakpolitikák figyelése kapcsolat és imázs építés Kapcsolat: hírlevél; honlap; H4 brüsszeli koordinátor; KIM koordinátor HUNOR Iroda Célja: K+F+I programokra és uniós K+F+I politikákra vonatkozó információ nyújtás Hazai K+F+I eredmények és intézmények ismertetése a nemzetközi szférával Hozzájárul az EU kutatási programjaiban való magyar részvételhez szükséges kiválósági kritériumok teljesítéséhez Húzóágazatok: informatika, biotechnológia, élelmiszeripar, mezőgazdaság, energetika, környezetvédelem Elérhetőség: http://www.bayzoltan.hu/bay-h4hunor H4/HUNOR IRODA Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

22 22 Az EU Tanácsa a magyar elnökség alatt elfogadta Duna Makro Regionális Stratégiát, a szintén elfogadott Akció Terv mentén elindult a megvalósítás folyamata. Célja olyan, a Duna-menti országokat érintő stratégia meghatározása, amelynek alapján a kialakuló „Duna Régió” közös európai fejlesztési és kutatási térségként kerülhet meghatározásra. Hazai és nemzetközi DMRS címke: projektek hazai DMRS cimkével való ellátása - Magyarországon meghirdetett uniós források pályázati értékelése során biztosít előnyt Steering Group bizottságok döntenek: régiós DMRS címke - EU források pályázati értékelése során jelenthet előnyt (letter of recommendation) Budapest Duna Kontakt Point DMRS-hez kapcsolódó energia, víz és közlekedés területén projektek kidolgozása és finanszírozáshoz juttatása, az EIB-vel együttműködve DUNA MAKRO-REGIONÁLIS STRATÉGIA Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

23 23 DUNA MAKRO REGIONÁLIS STRATÉGIA A makro-regionális stratégia keretében 11 prioritási terület mentén kezdték meg munkájukat a koordinációs bizottságok. Minden prioritási területnek két ország a felelőse: prioritási terület koordinátor (PAC) Magyar prioritási terület koordinátor: A fenntartható energia használatának ösztönzése A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése Környezeti kockázatok kezelése Minden területen van magyar képviselet (steering group tag) Duna Makro-regionális stratégia Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

24 24 A 10. prioritási terület: -„ Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése” (Ausztria - Bécs, Szlovénia központtal) - a magyar képviseletet a KIM látja el A prioritás területen a márciusban tartott Steering Group ülésig 59 projekt került benyújtásra, ebből a magyar projektek száma 15 db. A 10. Prioritási területen belül négy munkacsoport jött létre, ezek alapján kerültek megállapításra az útitervek, a fellépések és a mérföldkövek. A munkacsoport tagjai (52 fő – minisztériumok, média és regionális önkormányzatok, civil szervezetek) Munkacsoportok: 1. Intézményi Kapacitás fejlesztés 2. Civil társadalom 3. Regionális együttműködés 4. Finanszírozás DUNA MAKRO REGIONÁLIS STRATÉGIA 10. prioritási terület Nagyvárad, 2012. szeptember 27.

25 25 „A díj annak a személynek adományozható, aki tevékenységével kiemelkedő módon hozzájárul az európai regionális együttműködés fejlődéséhez.” (6/2011. (II. 24.) KIM rendelet) díjazottak: – Danuta Hübner, az Európai Parlament képviselője, a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke – Jan Olbrycht az Európai Parlament képviselője; – Michel Delebarre, a Régiók Bizottsága kohéziós politikáért és a területi együttműködésért felelős COTER bizottságának elnöke CÉL: Pálfi István szakmai örökségének megőrzésével támogatni az európai, makro-regionális és határ menti együttműködések folyamatosan alakuló és fejlődő rendszerét „A területi együttműködés perspektívái 2014-2020 között” c. konferencia Pálfi István Emléknap

26 26 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket! Előadó: Túri Anikó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya aniko.turi@kim.gov.hu 00 36 1 795 13 01 Nagyvárad, 2012. szeptember 27.


Letölteni ppt "A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a határ menti együttm ű ködések Magyarországon Előadó: Túri Anikó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések