Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Viselkedéskultúra. Illem Mi az illem? Illem Illem = Viselkedéskultúra Illem = Viselkedéskultúra „A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Viselkedéskultúra. Illem Mi az illem? Illem Illem = Viselkedéskultúra Illem = Viselkedéskultúra „A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság."— Előadás másolata:

1 Viselkedéskultúra

2 Illem Mi az illem?

3 Illem Illem = Viselkedéskultúra Illem = Viselkedéskultúra „A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége.” „A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége.”

4 Etikett Mi az etikett?

5 Etikett A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: „A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előkelősködő körökben, a diplomáciában stb. megszabott s rendszerint megmerevedett rendszere.” „A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előkelősködő körökben, a diplomáciában stb. megszabott s rendszerint megmerevedett rendszere.”

6 Etikett Túlfinomult, túlszabályozott viselkedési formák együttese. A szigorúan előírt teendőket, mozgást összefoglaló szertartásrendet jelenti. Túlfinomult, túlszabályozott viselkedési formák együttese. A szigorúan előírt teendőket, mozgást összefoglaló szertartásrendet jelenti. Pl. a királyi udvarok viselkedési formái, teendők Vatikánban a pápai fogadásokon vagy az esküvői ceremónia etikettje. Pl. a királyi udvarok viselkedési formái, teendők Vatikánban a pápai fogadásokon vagy az esküvői ceremónia etikettje.

7 Protokoll Mi a protokoll?

8 Protokoll A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: 1. „Nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv.” 1. „Nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv.” 2. „Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját.” 2. „Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját.”

9 Protokoll 3. a)„Valamely állam külügyminisztériumának ezzel foglalkozó osztálya.” 3. a)„Valamely állam külügyminisztériumának ezzel foglalkozó osztálya.” b)„A hivatalos érintkezésre, különösen a hivatalos rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó íratlan szabályok, érvényben lévő szokásoknak az összessége.” b)„A hivatalos érintkezésre, különösen a hivatalos rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó íratlan szabályok, érvényben lévő szokásoknak az összessége.”

10 Protokoll A protokoll valamilyen szempont szerint egységesen szabályozott mozgásforma. A protokoll valamilyen szempont szerint egységesen szabályozott mozgásforma. Pl. diplomáciai protokoll, egyházi protokoll, katonai protokoll, üzleti protokoll. Pl. diplomáciai protokoll, egyházi protokoll, katonai protokoll, üzleti protokoll.

11 Diplomácia Mi a diplomácia? Mi a diplomácia?

12 Diplomácia 1. „Az államok közötti politikai ügyek intézése, ill. ennek szabályai és módszerei összességükben. Az ezzel kapcsolatos intézmények és személyek összessége.” 1. „Az államok közötti politikai ügyek intézése, ill. ennek szabályai és módszerei összességükben. Az ezzel kapcsolatos intézmények és személyek összessége.” 2. „Bánásmódban, dolgok intézésében stb. hajlékonyság, tapintat, (ravaszsággal párosult) ügyesség.” 2. „Bánásmódban, dolgok intézésében stb. hajlékonyság, tapintat, (ravaszsággal párosult) ügyesség.”

13 Etika Mi az etika?

14 Etika „Erkölcstan”

15 Mi a kommunikáció?

16 A kommunikáció Az a folyamat, amelynek keretében információk, üzenetek továbbítása történik. Az a folyamat, amelynek keretében információk, üzenetek továbbítása történik.

17 A kommunikáció csatornái A kommunikáció csatornái, azaz az információ adás-vételének útjai lehetnek: A kommunikáció csatornái, azaz az információ adás-vételének útjai lehetnek:

18 A kommunikáció csatornái verbális (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó), vagy verbális (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó), vagy nonverbális (nem nyelvi kódokat alkalmazó). nonverbális (nem nyelvi kódokat alkalmazó).

19 A kommunikáció csatornái A nyelvi jelekkel történő közlés (verbális kommunikáció) megvalósulhat szóban és írásban. A nyelvi jelekkel történő közlés (verbális kommunikáció) megvalósulhat szóban és írásban. A nonverbális kommunikáció megnyilvánulási formái: mimika (arcjáték), tekintet, gesztusok, testtartás, térközszabályozás, kulturális szignálok (ruha, hajviselet stb.). A nonverbális kommunikáció megnyilvánulási formái: mimika (arcjáték), tekintet, gesztusok, testtartás, térközszabályozás, kulturális szignálok (ruha, hajviselet stb.).

20 A kommunikáció csatornái

21 Mi a metanyelv?

22 Metanyelv „Olyan nyelv, amely másként kódolja a gondolatokat, mint a természetes nyelv.” „Olyan nyelv, amely másként kódolja a gondolatokat, mint a természetes nyelv.” „A nyelvben rejtőzködő nyelv”. „A nyelvben rejtőzködő nyelv”.

23 Metanyelv Íme néhány példa, a valódi jelentésükkel együtt: Íme néhány példa, a valódi jelentésükkel együtt: „Egyedülálló vásárlási alkalom” – Nehezen tudjuk eladni „Egyedülálló vásárlási alkalom” – Nehezen tudjuk eladni „Érdekes” – Csúnya „Érdekes” – Csúnya „Optimális helykihasználású” – Nagyon kicsi „Optimális helykihasználású” – Nagyon kicsi „Tanyaház stílusú” – Szegényes „Tanyaház stílusú” – Szegényes

24 Nonverbális kommunikáció Milyen a helyes kézfogás?

25 Kézfogás Először is figyeljünk arra, hogy mindkettőnk keze függőleges legyen. Először is figyeljünk arra, hogy mindkettőnk keze függőleges legyen. Kézfogásunk igazodjon a partner fizikai állapotához. Kézfogásunk igazodjon a partner fizikai állapotához. Nézzünk a partnerünk szemébe! Nézzünk a partnerünk szemébe! Asztal, íróasztal fölött nem illik átnyújtani a kezünket. Asztal, íróasztal fölött nem illik átnyújtani a kezünket.

26 Egyenrangúság

27 Kézfogás Ki nyújtson kezet először?

28 Európában hagyományosan az nyújt kezet először, aki az elfogadott társadalmi normák szerint a rangosabb: az idősebb, a főnök, a nő. Európában hagyományosan az nyújt kezet először, aki az elfogadott társadalmi normák szerint a rangosabb: az idősebb, a főnök, a nő. (Mindig a fogadó fél nyújt elsőnek kezet.) (Mindig a fogadó fél nyújt elsőnek kezet.)

29 Kézfogás Előnytelen kézfogás típusok:

30 Kézfogás A nyolc legelőnytelenebb kézfogás A nyolc legelőnytelenebb kézfogás Döglött hal (Gyenge jellem.) Döglött hal (Gyenge jellem.) Satu (Magához akarja ragadni az irányítást.) Satu (Magához akarja ragadni az irányítást.) Kézroppantás Kézroppantás Az ujjak megmarkolása (Önbizalom hiány.) Az ujjak megmarkolása (Önbizalom hiány.) A mereven kinyújtott kar (Távoltartás a személyes terünktől.) A mereven kinyújtott kar (Távoltartás a személyes terünktől.) Dugóhúzó Dugóhúzó Biciklipumpa vagy nyomókút Biciklipumpa vagy nyomókút Leveszöldség Leveszöldség

31 Kézfogás Kesztyűben lehet kezet fogni?

32 Kézfogás kesztyűben Akár férfi, akár nő az illető, a kesztyűt illik levetni, kivéve, ha egész vékony anyagból készült a kesztyű és átérződik a kéz. Akár férfi, akár nő az illető, a kesztyűt illik levetni, kivéve, ha egész vékony anyagból készült a kesztyű és átérződik a kéz. Ha a kesztyű az egyenruha része, akkor sem kell levetni. (pl: Erzsébet királynő – királyi gárda) Ha a kesztyű az egyenruha része, akkor sem kell levetni. (pl: Erzsébet királynő – királyi gárda)

33 Térközszabályozás Mi a térközszabályozás és mitől függ a mérete? Mi a térközszabályozás és mitől függ a mérete?

34 A térközszabályozás Minden embernek megvan a személyes tere, személyes „légbuborékja”, melyet magával hordoz. Ennek mérete attól függ, milyen sűrűn lakott helyen, illetve milyen kultúrában nőtt fel az illető. Minden embernek megvan a személyes tere, személyes „légbuborékja”, melyet magával hordoz. Ennek mérete attól függ, milyen sűrűn lakott helyen, illetve milyen kultúrában nőtt fel az illető.

35 Térközszabályozás Milyen zónái vannak a személyes térnek?

36 A térközszabályozás A személyes tér, melynek méreteit a gyerekek 12 éves korukra elsajátítják, az alábbi négy zónára oszlik: A személyes tér, melynek méreteit a gyerekek 12 éves korukra elsajátítják, az alábbi négy zónára oszlik: Intim zóna Intim zóna Személyes zóna Személyes zóna Társadalmi zóna Társadalmi zóna Nyilvános zóna Nyilvános zóna

37 Alárendelt, fölérendelt Ki az alárendelt? Ki a fölérendelt?

38 Alárendelt, fölérendelt Alárendelt a fiatal az idősebbel szemben, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúval szemben és a férfi a nővel szemben. Alárendelt a fiatal az idősebbel szemben, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúval szemben és a férfi a nővel szemben.

39 Köszönés Ki köszön előre? Ki köszön előre? Az alárendelt köszön elsőként, a férfi a nőnek, a fiatal az idősnek, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak. Az alárendelt köszön elsőként, a férfi a nőnek, a fiatal az idősnek, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak. 18 éves korig, amíg „gyereknek” számít az ember, mindenkinek illik előre köszönni. 18 éves korig, amíg „gyereknek” számít az ember, mindenkinek illik előre köszönni. A belépő köszön a bent lévőknek! A belépő köszön a bent lévőknek! (Ha a férfi kalapot hord, köszönéskor meg kell emelnie.) (Ha a férfi kalapot hord, köszönéskor meg kell emelnie.)

40 Tegezés Ki kezdeményezheti?

41 Összetegeződés – eltérő vélemények A tegezést azonos neműek között az idősebb kezdi. Férfi-nő kapcsolatban csak a nő kezdeményezheti rang- és korkülönbségtől függetlenül. A tegezést azonos neműek között az idősebb kezdi. Férfi-nő kapcsolatban csak a nő kezdeményezheti rang- és korkülönbségtől függetlenül. Az összetegeződésre vonatkozóan semmiféle szabály nincs. Alkalomtól, helyzettől függően javasolhatja vagy kezdeményezheti akár nő, akár férfi. Az összetegeződésre vonatkozóan semmiféle szabály nincs. Alkalomtól, helyzettől függően javasolhatja vagy kezdeményezheti akár nő, akár férfi.

42 „Ön” megszólítási forma Kinek a nevéhez fűződik?

43 Ön vagy maga? Az 1830-as években nyelvi versenyt hirdettek, hogy a német Sie -nek mi legyen a magyar megfelelője. Az 1830-as években nyelvi versenyt hirdettek, hogy a német Sie -nek mi legyen a magyar megfelelője. Szemere Bertalan - „kegyed” Szemere Bertalan - „kegyed” Táncsics Mihály – „kend” Táncsics Mihály – „kend”

44 „Ön” Gróf Széchenyi István nyerte a versenyt – az „Ön” megszólítási formával. Gróf Széchenyi István nyerte a versenyt – az „Ön” megszólítási formával.

45 Megszólítás Név, rang vagy uram, asszonyom…?

46 Megszólítás Ha valakinek ismert a rangja, akkor ne a nevén szólítsuk meg, hanem a rangja alapján. Ha a nevét tudom, nem lehet a semleges „uram, asszonyom” megszólítás, mert a neve fontosabb. Ha valakinek ismert a rangja, akkor ne a nevén szólítsuk meg, hanem a rangja alapján. Ha a nevét tudom, nem lehet a semleges „uram, asszonyom” megszólítás, mert a neve fontosabb.

47 Tüsszentés Egészségére kívánás – lehet vagy nem?

48 Tüsszentés E kérdésben kettészakadt a társadalom. E kérdésben kettészakadt a társadalom. Egyik vélemény: A tüsszentést illik a tüsszentő egészségére kívánni – feltűnés nélkül („Egészségére!”). Ahogy a tüsszentéssel is kerülni kell a feltűnést, a viszonzó jókívánsággal is. Egyik vélemény: A tüsszentést illik a tüsszentő egészségére kívánni – feltűnés nélkül („Egészségére!”). Ahogy a tüsszentéssel is kerülni kell a feltűnést, a viszonzó jókívánsággal is.

49 Tüsszentés Társaságban a tüsszentő közvetlen környezetétől várható csak el az egészségére kívánás, és mindig a társasági alkalmat legkevésbé zavaró módon, halkan, gesztust jelző odanézéssel és fejbiccentéssel. Távolabb ülőktől, állóktól a tüsszentés puszta észrevételezése is szükségtelen. Társaságban a tüsszentő közvetlen környezetétől várható csak el az egészségére kívánás, és mindig a társasági alkalmat legkevésbé zavaró módon, halkan, gesztust jelző odanézéssel és fejbiccentéssel. Távolabb ülőktől, állóktól a tüsszentés puszta észrevételezése is szükségtelen.

50 Tüsszentés Másik vélemény: csakúgy, mint bármi más testi megnyilvánulást, nem illik észrevenni. (Ez a brit neveltetésűekre jellemző.) Másik vélemény: csakúgy, mint bármi más testi megnyilvánulást, nem illik észrevenni. (Ez a brit neveltetésűekre jellemző.) Most akkor mit csináljunk? Vegyük figyelembe a helyi szokásokat, mert elsőbbséget élveznek a nemzetközileg elfogadott viselkedési szabályokkal szemben. Most akkor mit csináljunk? Vegyük figyelembe a helyi szokásokat, mert elsőbbséget élveznek a nemzetközileg elfogadott viselkedési szabályokkal szemben.

51 Öltözködés Hivatali öltözet jellemzői férfiak esetében:

52 Hivatali öltözet - férfiaknál Öltöny - azonos színű és anyagú nadrág és zakó. Lehet egy soros vagy két soros (a két soros mindig begombolt). Megengedett az eltérő színű zakó és nadrág viselése is. Öltöny - azonos színű és anyagú nadrág és zakó. Lehet egy soros vagy két soros (a két soros mindig begombolt). Megengedett az eltérő színű zakó és nadrág viselése is.

53 Hivatali öltözet - férfiaknál Öltöny, világostól a sötétebb (de, nem fekete) színárnyalatig. Öltöny, világostól a sötétebb (de, nem fekete) színárnyalatig. Az üzleti életben kövessük a szürke, a kék, a barna árnyalatait. (Inkább sötét színek!) Az üzleti életben kövessük a szürke, a kék, a barna árnyalatait. (Inkább sötét színek!) A zakó ujjáról le kell venni a címkét. A zakó ujjáról le kell venni a címkét.

54 Hivatali öltözet - férfiaknál Ing Ing –Világosabb, mint a zakó (lehet enyhén mintás) –Fekete = alvilági üzenet –Hosszú ujjú –Felső gomb mindig begombolva –Ing + mellény slampos (pincér v. népi táncos) Nyakkendő Nyakkendő –Kötelező –Sötétebb, mint az ing, ne feltűnő mintás –Övkorcot pont eltakarja –Mindig újra kell kötni

55 Hivatali öltözet - férfiaknál Cipő Cipő –Bőr, mindig zárt, sötét, vékony talpú, fűzős –Hosszú, térdig érő sötét zoknival –Mindig tiszta –A cipő színe mindig a ruha színéhez igazodik. Kiegészítők Kiegészítők –Elfogadott: karikagyűrű, valamint a bőrszíjas karóra. –Az óra minél laposabb, annál elegánsabb. Számlapos kijelzésű legyen.

56 Előírás szerinti alkalmi öltözékek Mi a Black tie? Mi a White tie?

57 Black tie - férfiaknál Szmoking Szmoking –Zakó szabású –Kihajtott gallér fényes selyem –A nadrág oldalán fekete selyem csík –Fekete mellény –Széles spanyol öv Fehér ing Fehér ing –Keményített vagy puha –Fekete csokornyakkendő Fekete térdzokni Fekete térdzokni Fekete (lakk)cipő Fekete (lakk)cipő Kizárólag esti alkalmakra! Kizárólag esti alkalmakra!

58 White tie - férfiaknál Frakk Frakk Fehér csokornyakkendő Fehér csokornyakkendő Fehér, keményített, álló gallérú ing Fehér, keményített, álló gallérú ing Fehér mellény Fehér mellény Fehér kesztyű Fehér kesztyű Cilinder Cilinder Cipő Cipő –Fekete lakk –Fekete térdzoknival

59 Virág Páratlan vagy páros legyen?

60 Virág Milyen legyen a csokor? Milyen legyen a csokor? Ha egynemű a virág, akkor 11 szálig páratlan, utána páros. Vegyes csokornál nem a darabszám a lényeg. Ha egynemű a virág, akkor 11 szálig páratlan, utána páros. Vegyes csokornál nem a darabszám a lényeg. Virágot átadni sem selyempapírban, sem celofánban nem illik. Virágot átadni sem selyempapírban, sem celofánban nem illik. A cserepes virág tárgyi ajándék és nem virág szerepet tölt be. A cserepes virág tárgyi ajándék és nem virág szerepet tölt be.

61 Menüsor Főétel, pohárköszöntő, desszert, szörbet, előétel…, hogy van a helyes sorrend?

62 Ételsor, italsor Pohárköszöntő Pohárköszöntő Hideg előétel Hideg előétel Leves Leves Meleg előétel Meleg előétel Szörbet Szörbet Főétel (nehéz és száraz) Főétel (nehéz és száraz) Pohárköszöntő, dohányzás Pohárköszöntő, dohányzás Desszert Desszert Gyümölcs Gyümölcs Sajt Sajt Kávé Kávé

63 A terítékről A kések (élükkel a tányér felé fordítva) és kanalak mindig jobb oldalt, a villák (ha késsel együtt használandók) baloldalt (ha kés nélkül, akkor desszerthez, s így a tányér fölött) helyezkednek el. A kétoldalt elhelyezett evőeszközöket kívülről kezdve használjuk az egyes fogásokhoz. A főétel utáni fogásoknál a tányér fölé helyezett evőeszközöknél a sorrend felülről kezdve halad lefelé. A kések (élükkel a tányér felé fordítva) és kanalak mindig jobb oldalt, a villák (ha késsel együtt használandók) baloldalt (ha kés nélkül, akkor desszerthez, s így a tányér fölött) helyezkednek el. A kétoldalt elhelyezett evőeszközöket kívülről kezdve használjuk az egyes fogásokhoz. A főétel utáni fogásoknál a tányér fölé helyezett evőeszközöknél a sorrend felülről kezdve halad lefelé.

64 A terítés

65 A tányér jobb és bal oldalán lévő kisebb kést és villát az előételhez használjuk. A tányér jobb és bal oldalán lévő kisebb kést és villát az előételhez használjuk. A tányér jobb oldalán lévő kanalat a leveshez használjuk. A tányér jobb oldalán lévő kanalat a leveshez használjuk. A tányér jobb és bal oldalán lévő nagyobb kést és villát a főételhez használjuk. A tányér jobb és bal oldalán lévő nagyobb kést és villát a főételhez használjuk. A tányér feletti evőeszközöket a desszerthez használjuk. A tányér feletti evőeszközöket a desszerthez használjuk.

66 Pohárfajták - borospohár Rendszerint hosszú nyelű. A vörösboros alacsonyabb, míg a fehérboros általában magasabb, s utóbbinak a feje is nagyobb és hasasabb. Jó pár törtjeges vagy szódával felöntött koktélt szokás ilyen pohárban kínálni, de nagyszerűen beválnak "tartalékpohárnak" is. Rendszerint hosszú nyelű. A vörösboros alacsonyabb, míg a fehérboros általában magasabb, s utóbbinak a feje is nagyobb és hasasabb. Jó pár törtjeges vagy szódával felöntött koktélt szokás ilyen pohárban kínálni, de nagyszerűen beválnak "tartalékpohárnak" is.

67 Pohárfajták - flőte Talpas, magas, alakja keskeny. Főleg pezsgőhöz, vagy az azzal felöntött koktélokhoz használatos. A flőtékkel összetéveszthető a sour pohár, amely lényegében a flőte és a borospohár közötti átmenet. Talpas, magas, alakja keskeny. Főleg pezsgőhöz, vagy az azzal felöntött koktélokhoz használatos. A flőtékkel összetéveszthető a sour pohár, amely lényegében a flőte és a borospohár közötti átmenet.

68 Étkezéssel egybekötött hivatalos rendezvények „Egy pohár pezsgő” KoktélÁllófogadásBuffet-dinner

69 Egy pohár pezsgő Mindig valamilyen ceremóniát követ, azt teszi ünnepélyesebbé (aláírás, kitüntetés átadása stb.). Mindig valamilyen ceremóniát követ, azt teszi ünnepélyesebbé (aláírás, kitüntetés átadása stb.). Időtartama kb. 15 perc. Időtartama kb. 15 perc. Mindenki pezsgőt kap (még az is, aki nem iszik alkoholt), hiszen nem kötelező meginni, csak „emelem poharam” jelleggel. Mindenki pezsgőt kap (még az is, aki nem iszik alkoholt), hiszen nem kötelező meginni, csak „emelem poharam” jelleggel.

70 Koktél Akkor célszerű szervezni, amikor sok résztvevőre számítunk, viszont nem biztosítható, hogy mindenki egy légtérben, egy helyiségben legyen. Bárhol tartható (pl. irodában, kiállító teremben, hajón, kertben stb.). Akkor célszerű szervezni, amikor sok résztvevőre számítunk, viszont nem biztosítható, hogy mindenki egy légtérben, egy helyiségben legyen. Bárhol tartható (pl. irodában, kiállító teremben, hajón, kertben stb.). Az ételt – apró falatok – tálcáról kínálják. Az ételt – apró falatok – tálcáról kínálják.

71 Állófogadás Elegánsabb rendezvény és a meghívottak száma nem túl nagy. Elegánsabb rendezvény és a meghívottak száma nem túl nagy. Állófogadáson mindent állva, egy villával illik fogyasztani. Az étterem kötelessége olyan ételeket felszolgálni, amiket meg lehet enni egy villával. Állófogadáson mindent állva, egy villával illik fogyasztani. Az étterem kötelessége olyan ételeket felszolgálni, amiket meg lehet enni egy villával.

72 Buffet-dinner Nagyobb, általában esti rendezvényeken alkalmazott igen elegáns étkezési mód. Nagyobb, általában esti rendezvényeken alkalmazott igen elegáns étkezési mód. A teremben van büféasztal, ezenkívül a meghívottak számának megfelelően asztalok terítékkel, székekkel, ültetési rend nélkül. (Mindenki a büféasztalról választ ételt, majd a helyére menve evőeszközzel megeszi.) A teremben van büféasztal, ezenkívül a meghívottak számának megfelelően asztalok terítékkel, székekkel, ültetési rend nélkül. (Mindenki a büféasztalról választ ételt, majd a helyére menve evőeszközzel megeszi.)


Letölteni ppt "Viselkedéskultúra. Illem Mi az illem? Illem Illem = Viselkedéskultúra Illem = Viselkedéskultúra „A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések