Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Viselkedéskultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Viselkedéskultúra."— Előadás másolata:

1 Viselkedéskultúra

2 Illem Mi az illem?

3 Illem Illem = Viselkedéskultúra
„A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége.”

4 Etikett Mi az etikett?

5 Etikett A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint:
„A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előkelősködő körökben, a diplomáciában stb. megszabott s rendszerint megmerevedett rendszere.”

6 Etikett Túlfinomult, túlszabályozott viselkedési formák együttese. A szigorúan előírt teendőket, mozgást összefoglaló szertartásrendet jelenti. Pl. a királyi udvarok viselkedési formái, teendők Vatikánban a pápai fogadásokon vagy az esküvői ceremónia etikettje.

7 Protokoll Mi a protokoll?

8 Protokoll A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint:
1. „Nemzetközi tárgyalásokról felvett jegyzőkönyv.” 2. „Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját.”

9 Protokoll 3. a)„Valamely állam külügyminisztériumának ezzel foglalkozó osztálya.” b)„A hivatalos érintkezésre, különösen a hivatalos rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó íratlan szabályok, érvényben lévő szokásoknak az összessége.”

10 Protokoll A protokoll valamilyen szempont szerint egységesen szabályozott mozgásforma. Pl. diplomáciai protokoll, egyházi protokoll, katonai protokoll, üzleti protokoll.

11 Diplomácia Mi a diplomácia?

12 Diplomácia 1. „Az államok közötti politikai ügyek intézése, ill. ennek szabályai és módszerei összességükben. Az ezzel kapcsolatos intézmények és személyek összessége.” 2. „Bánásmódban, dolgok intézésében stb. hajlékonyság, tapintat, (ravaszsággal párosult) ügyesség.”

13 Etika Mi az etika?

14 Etika „Erkölcstan”

15 Mi a kommunikáció?

16 A kommunikáció Az a folyamat, amelynek keretében információk, üzenetek továbbítása történik.

17 A kommunikáció csatornái
A kommunikáció csatornái, azaz az információ adás-vételének útjai lehetnek:

18 A kommunikáció csatornái
verbális (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó), vagy nonverbális (nem nyelvi kódokat alkalmazó).

19 A kommunikáció csatornái
A nyelvi jelekkel történő közlés (verbális kommunikáció) megvalósulhat szóban és írásban. A nonverbális kommunikáció megnyilvánulási formái: mimika (arcjáték), tekintet, gesztusok, testtartás, térközszabályozás, kulturális szignálok (ruha, hajviselet stb.).

20 A kommunikáció csatornái

21 Mi a metanyelv?

22 Metanyelv „Olyan nyelv, amely másként kódolja a gondolatokat, mint a természetes nyelv.” „A nyelvben rejtőzködő nyelv”.

23 Metanyelv Íme néhány példa, a valódi jelentésükkel együtt:
„Egyedülálló vásárlási alkalom” – Nehezen tudjuk eladni „Érdekes” – Csúnya „Optimális helykihasználású” – Nagyon kicsi „Tanyaház stílusú” – Szegényes

24 Nonverbális kommunikáció
Milyen a helyes kézfogás?

25 Kézfogás Először is figyeljünk arra, hogy mindkettőnk keze függőleges legyen. Kézfogásunk igazodjon a partner fizikai állapotához. Nézzünk a partnerünk szemébe! Asztal, íróasztal fölött nem illik átnyújtani a kezünket.

26 Egyenrangúság

27 Ki nyújtson kezet először?
Kézfogás Ki nyújtson kezet először?

28 Ki nyújtson kezet először?
Európában hagyományosan az nyújt kezet először, aki az elfogadott társadalmi normák szerint a rangosabb: az idősebb, a főnök, a nő. (Mindig a fogadó fél nyújt elsőnek kezet.)

29 Előnytelen kézfogás típusok:

30 Kézfogás A nyolc legelőnytelenebb kézfogás
Döglött hal (Gyenge jellem.) Satu (Magához akarja ragadni az irányítást.) Kézroppantás Az ujjak megmarkolása (Önbizalom hiány.) A mereven kinyújtott kar (Távoltartás a személyes terünktől.) Dugóhúzó Biciklipumpa vagy nyomókút Leveszöldség

31 Kesztyűben lehet kezet fogni?
Kézfogás Kesztyűben lehet kezet fogni?

32 Kézfogás kesztyűben Akár férfi, akár nő az illető, a kesztyűt illik levetni, kivéve, ha egész vékony anyagból készült a kesztyű és átérződik a kéz. Ha a kesztyű az egyenruha része, akkor sem kell levetni. (pl: Erzsébet királynő – királyi gárda)

33 Mi a térközszabályozás és mitől függ a mérete?

34 A térközszabályozás Minden embernek megvan a személyes tere, személyes „légbuborékja”, melyet magával hordoz. Ennek mérete attól függ, milyen sűrűn lakott helyen, illetve milyen kultúrában nőtt fel az illető.

35 Milyen zónái vannak a személyes térnek?
Térközszabályozás Milyen zónái vannak a személyes térnek?

36 A térközszabályozás A személyes tér, melynek méreteit a gyerekek 12 éves korukra elsajátítják, az alábbi négy zónára oszlik: Intim zóna Személyes zóna Társadalmi zóna Nyilvános zóna

37 Alárendelt, fölérendelt
Ki az alárendelt? Ki a fölérendelt?

38 Alárendelt, fölérendelt
Alárendelt a fiatal az idősebbel szemben, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúval szemben és a férfi a nővel szemben.

39 Köszönés Ki köszön előre?
Az alárendelt köszön elsőként, a férfi a nőnek, a fiatal az idősnek, az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak. 18 éves korig, amíg „gyereknek” számít az ember, mindenkinek illik előre köszönni. A belépő köszön a bent lévőknek! (Ha a férfi kalapot hord, köszönéskor meg kell emelnie.)

40 Tegezés Ki kezdeményezheti?

41 Összetegeződés – eltérő vélemények
A tegezést azonos neműek között az idősebb kezdi. Férfi-nő kapcsolatban csak a nő kezdeményezheti rang- és korkülönbségtől függetlenül. Az összetegeződésre vonatkozóan semmiféle szabály nincs. Alkalomtól, helyzettől függően javasolhatja vagy kezdeményezheti akár nő, akár férfi.

42 „Ön” megszólítási forma
Kinek a nevéhez fűződik?

43 Ön vagy maga? Az 1830-as években nyelvi versenyt hirdettek, hogy a német Sie -nek mi legyen a magyar megfelelője. Szemere Bertalan - „kegyed” Táncsics Mihály – „kend”

44 „Ön” Gróf Széchenyi István nyerte a versenyt – az „Ön” megszólítási formával.

45 Név, rang vagy uram, asszonyom…?
Megszólítás Név, rang vagy uram, asszonyom…?

46 Megszólítás Ha valakinek ismert a rangja, akkor ne a nevén szólítsuk meg, hanem a rangja alapján. Ha a nevét tudom, nem lehet a semleges „uram, asszonyom” megszólítás, mert a neve fontosabb.

47 Egészségére kívánás – lehet vagy nem?
Tüsszentés Egészségére kívánás – lehet vagy nem?

48 Tüsszentés E kérdésben kettészakadt a társadalom.
Egyik vélemény: A tüsszentést illik a tüsszentő egészségére kívánni – feltűnés nélkül („Egészségére!”). Ahogy a tüsszentéssel is kerülni kell a feltűnést, a viszonzó jókívánsággal is.

49 Tüsszentés Társaságban a tüsszentő közvetlen környezetétől várható csak el az egészségére kívánás, és mindig a társasági alkalmat legkevésbé zavaró módon, halkan, gesztust jelző odanézéssel és fejbiccentéssel. Távolabb ülőktől, állóktól a tüsszentés puszta észrevételezése is szükségtelen.

50 Tüsszentés Másik vélemény: csakúgy, mint bármi más testi megnyilvánulást, nem illik észrevenni. (Ez a brit neveltetésűekre jellemző.) Most akkor mit csináljunk? Vegyük figyelembe a helyi szokásokat, mert elsőbbséget élveznek a nemzetközileg elfogadott viselkedési szabályokkal szemben.

51 Hivatali öltözet jellemzői férfiak esetében:
Öltözködés Hivatali öltözet jellemzői férfiak esetében:

52 Hivatali öltözet - férfiaknál
Öltöny - azonos színű és anyagú nadrág és zakó. Lehet egy soros vagy két soros (a két soros mindig begombolt). Megengedett az eltérő színű zakó és nadrág viselése is.

53 Hivatali öltözet - férfiaknál
Öltöny, világostól a sötétebb (de, nem fekete) színárnyalatig. Az üzleti életben kövessük a szürke, a kék, a barna árnyalatait. (Inkább sötét színek!) A zakó ujjáról le kell venni a címkét.

54 Hivatali öltözet - férfiaknál
Ing Világosabb, mint a zakó (lehet enyhén mintás) Fekete = alvilági üzenet Hosszú ujjú Felső gomb mindig begombolva Ing + mellény slampos (pincér v. népi táncos) Nyakkendő Kötelező Sötétebb, mint az ing, ne feltűnő mintás Övkorcot pont eltakarja Mindig újra kell kötni

55 Hivatali öltözet - férfiaknál
Cipő Bőr, mindig zárt, sötét, vékony talpú, fűzős Hosszú, térdig érő sötét zoknival Mindig tiszta A cipő színe mindig a ruha színéhez igazodik. Kiegészítők Elfogadott: karikagyűrű, valamint a bőrszíjas karóra. Az óra minél laposabb, annál elegánsabb. Számlapos kijelzésű legyen.

56 Előírás szerinti alkalmi öltözékek
Mi a Black tie? Mi a White tie?

57 Black tie - férfiaknál Szmoking Fehér ing Fekete térdzokni
Zakó szabású Kihajtott gallér fényes selyem A nadrág oldalán fekete selyem csík Fekete mellény Széles spanyol öv Fehér ing Keményített vagy puha Fekete csokornyakkendő Fekete térdzokni Fekete (lakk)cipő Kizárólag esti alkalmakra!

58 White tie - férfiaknál Frakk Fehér csokornyakkendő
Fehér, keményített, álló gallérú ing Fehér mellény Fehér kesztyű Cilinder Cipő Fekete lakk Fekete térdzoknival

59 Páratlan vagy páros legyen?
Virág Páratlan vagy páros legyen?

60 Virág Milyen legyen a csokor?
Ha egynemű a virág, akkor 11 szálig páratlan, utána páros. Vegyes csokornál nem a darabszám a lényeg. Virágot átadni sem selyempapírban, sem celofánban nem illik. A cserepes virág tárgyi ajándék és nem virág szerepet tölt be.

61 Menüsor Főétel, pohárköszöntő, desszert, szörbet, előétel…, hogy van a helyes sorrend?

62 Ételsor, italsor Pohárköszöntő Hideg előétel Leves Meleg előétel
Szörbet Főétel (nehéz és száraz) Pohárköszöntő, dohányzás Desszert Gyümölcs Sajt Kávé

63 A terítékről A kések (élükkel a tányér felé fordítva) és kanalak mindig jobb oldalt, a villák (ha késsel együtt használandók) baloldalt (ha kés nélkül, akkor desszerthez, s így a tányér fölött) helyezkednek el. A kétoldalt elhelyezett evőeszközöket kívülről kezdve használjuk az egyes fogásokhoz. A főétel utáni fogásoknál a tányér fölé helyezett evőeszközöknél a sorrend felülről kezdve halad lefelé.

64 A terítés

65 A terítés A tányér jobb és bal oldalán lévő kisebb kést és villát az előételhez használjuk. A tányér jobb oldalán lévő kanalat a leveshez használjuk. A tányér jobb és bal oldalán lévő nagyobb kést és villát a főételhez használjuk. A tányér feletti evőeszközöket a desszerthez használjuk.

66 Pohárfajták - borospohár
Rendszerint hosszú nyelű. A vörösboros alacsonyabb, míg a fehérboros általában magasabb, s utóbbinak a feje is nagyobb és hasasabb. Jó pár törtjeges vagy szódával felöntött koktélt szokás ilyen pohárban kínálni, de nagyszerűen beválnak "tartalékpohárnak" is.

67 Pohárfajták - flőte Talpas, magas, alakja keskeny. Főleg pezsgőhöz, vagy az azzal felöntött koktélokhoz használatos. A flőtékkel összetéveszthető a sour pohár, amely lényegében a flőte és a borospohár közötti átmenet.

68 Étkezéssel egybekötött hivatalos rendezvények
„Egy pohár pezsgő” Koktél Állófogadás Buffet-dinner

69 Egy pohár pezsgő Mindig valamilyen ceremóniát követ, azt teszi ünnepélyesebbé (aláírás, kitüntetés átadása stb.). Időtartama kb. 15 perc. Mindenki pezsgőt kap (még az is, aki nem iszik alkoholt), hiszen nem kötelező meginni, csak „emelem poharam” jelleggel.

70 Koktél Akkor célszerű szervezni, amikor sok résztvevőre számítunk, viszont nem biztosítható, hogy mindenki egy légtérben, egy helyiségben legyen. Bárhol tartható (pl. irodában, kiállító teremben, hajón, kertben stb.). Az ételt – apró falatok – tálcáról kínálják.

71 Állófogadás Elegánsabb rendezvény és a meghívottak száma nem túl nagy.
Állófogadáson mindent állva, egy villával illik fogyasztani. Az étterem kötelessége olyan ételeket felszolgálni, amiket meg lehet enni egy villával.

72 Buffet-dinner Nagyobb, általában esti rendezvényeken alkalmazott igen elegáns étkezési mód. A teremben van büféasztal, ezenkívül a meghívottak számának megfelelően asztalok terítékkel, székekkel, ültetési rend nélkül. (Mindenki a büféasztalról választ ételt, majd a helyére menve evőeszközzel megeszi.)


Letölteni ppt "Viselkedéskultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések