Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Wesley János Főiskola 2013/14. első félév Konfliktuspedagógia Csillag Ferenc közoktatási szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Wesley János Főiskola 2013/14. első félév Konfliktuspedagógia Csillag Ferenc közoktatási szakértő"— Előadás másolata:

1 Wesley János Főiskola 2013/14. első félév Konfliktuspedagógia Csillag Ferenc közoktatási szakértő fcsillag@freemail.hu

2 2014. július 21.2 2 A tárgyról: Antigoné: a fivéremet, fivérünket el kell temetni! Kreon: tiltja a temetést. Konfliktus, amelynek alapja a hagyományok őrzésére vezethető vissza. Erkölcsi, etikai, morális kérdések, problémák.

3 2014. július 21.3 3 ANTIGONÉ Nem megtagadta egyik bátyánktól Kreón mindünk jogát, a tisztes elhantoltatást? (…) De Polüneikészt, mert bukott ügyért veszett, sem eltemetni, sem siratni nem szabad – így hirdette város-szerte mindenütt: egy könny, egy rög nélkül heverjen ott a test, hogy lakmározzon rajta minden dögmadár! ANTIGONÉ Nem megtagadta egyik bátyánktól Kreón mindünk jogát, a tisztes elhantoltatást? (…) De Polüneikészt, mert bukott ügyért veszett, sem eltemetni, sem siratni nem szabad – így hirdette város-szerte mindenütt: egy könny, egy rög nélkül heverjen ott a test, hogy lakmározzon rajta minden dögmadár! KREÓN Egész Thébában ő akadt csak egymaga, ki törvényemmel nyíltan szembeszállni mert. A nép előtt meg nem hazudtolom szavam: halálba küldöm! KREÓN Egész Thébában ő akadt csak egymaga, ki törvényemmel nyíltan szembeszállni mert. A nép előtt meg nem hazudtolom szavam: halálba küldöm!

4 2014. július 21.4 4 Kötelező irodalom: Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002. Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002. Csillag Ferenc - Takács István (2010): Utak – tévutak. Példák az iskolai konfliktusok kialakulására és kezelésére. Flaccus Kiadó, Budapest. Csillag Ferenc - Takács István (2010): Utak – tévutak. Példák az iskolai konfliktusok kialakulására és kezelésére. Flaccus Kiadó, Budapest.

5 2014. július 21.5 5 Ajánlott irodalom: Herczog Mária (2003.) szerk.: Megbékélés és jóvátétel. Család Gyermek Ifjúság Könyvek, Budapest. Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária – Serfőző Mónika (2006.): Fekete pedagógia – Argumentum Kiadó és Nyomda, Budapest Makai Éva - Trencsényi László (1997): Diákjogi esetek. Állampolgári Tanulmányok Központja, Budapest. Nem lehet belenyugodni abba, hogy azoké lesz a jövő, akik erőszakkal akarnak maguknak mindent megszerezni” Osztályfőnöki óra az erőszakról és a terrorról. Új Pedagógiai Szemle, 2005 /2, 97-102. Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata. Új Pedagógiai Szemle, 2001/5, 86-103.

6 2014. július 21.6 6 Számonkérés: Elvárás: aktív, alkotó részvétel az órákon, aktív, alkotó részvétel az órákon, 3 saját élményű /iskolai/ konfliktus elemzése az előadások és a szakirodalom felhasználásával. Esettanulmányában a hallgató arról tegyen tanúságot, hogy gazdagodott a célként kitűzött kompetenciákkal. 3 saját élményű /iskolai/ konfliktus elemzése az előadások és a szakirodalom felhasználásával. Esettanulmányában a hallgató arról tegyen tanúságot, hogy gazdagodott a célként kitűzött kompetenciákkal. A gyakorlati jegyet órai konstruktív munkáik és esettanulmányuk alapján kapják a hallgatók.

7 2014. július 21.7 7 Értelmezés A “konfliktus” a latin konfligere szóból származik, tehát fegyveres összeütközést jelent. E szó ma is gyakran előfordul harci események jelölésére, de rendszerint összetételben: ilyenkor fegyveres konfliktusról beszélünk. A “konfliktus” kifejezés egyedül már nem jelent feltétlenül életre-halálra menő összeütközést, de még tettlegességet sem. A mindennapi szóhasználat egyre inkább mindenféle emberi összeütközés szinonimájaként alkalmazza.

8 2014. július 21.8 8 A konfliktus : nyílt vagy rejtett ütközés, amely a tevékenységek közvetlenül tapasztalható szintjén, a társ.-i viszonyrendszerekben, tudati, érzelmi folyamatokban és az ezeket tükröző műalkotásokban jelenhet meg. A ~ során igények, szándékok, vágyak, érdekek, szükségletek, nézetek, értékek kerülnek egymással szembe. A ~ok maguk is folyamatjellegűek, vannak előzményeik, érési idejük, csúcspontjuk, leszálló águk, következményeik. Az adott csoport társas légkörének függvénye, hogy valamely ~lehetőség ~sá érlelődik-e, s ha igen, hogyan zajlik, miként zárul. Egy másik értelmezés

9 2014. július 21.9 9 Értelmezzük az ábrát! (1.) Vajon miért alkalmaz- zák a konfliktus értelmezé- séhez a villámlást ?

10 Értelmezzük az ábrát! (2.) 2014. július 21.10

11 2014. július 21.112014. július 21.11 Értelmezzük az ábrát! (3.) TIBOR PÁL

12 2014. július 21.122014. július 21.12 Elemezzük! 1./ Mi a konfliktus kiindulópontja? 2./ Hogy érzi magát Tibor? 3./ Hogy érzi magát Pál? 1./ Mi a konfliktus kiindulópontja? 2./ Hogy érzi magát Tibor? 3./ Hogy érzi magát Pál? TIBOR PÁL 1./ Mit kellene tennie a feleknek? 2./ Mit tehetne egy munkatárs? 3./ … és a főnök? 1./ Mit kellene tennie a feleknek? 2./ Mit tehetne egy munkatárs? 3./ … és a főnök? Élt-e már át hasonló helyzetet? Esetleg Pali vagy Tibor anyukája?

13 2014. július 21.132014. július 21.13 Konfliktusok a pedagógiai folyamatban 1. A konfliktusok típusai: Látszatkonfliktus – nem tekinthető valódi konfliktusnak; rövid idejű, a felszínen zajló, többnyire félreértésen alapuló, indulatos megnyilvánulás Látszatkonfliktus – nem tekinthető valódi konfliktusnak; rövid idejű, a felszínen zajló, többnyire félreértésen alapuló, indulatos megnyilvánulás Peremkonfliktus – gyenge hatású, gyors lefolyású, mely pedagógiai eszközökkel rövid idő alatt megszüntethető Peremkonfliktus – gyenge hatású, gyors lefolyású, mely pedagógiai eszközökkel rövid idő alatt megszüntethető Központi konfliktus – mélyen és hosszan befolyásolja a pedagógiai folyamatot Központi konfliktus – mélyen és hosszan befolyásolja a pedagógiai folyamatot Extrém konfliktus – erős, hosszantartó; súlyos válságok és devianciák is felléphetnek mind az egyén mind a csoport életében Extrém konfliktus – erős, hosszantartó; súlyos válságok és devianciák is felléphetnek mind az egyén mind a csoport életében

14 2014. július 21.142014. július 21.14 2. A konfliktusok megjelenése és lefolyása Nyílt interakció (manifeszt) – egyetlen vagy több ismétlődő, verbális vagy cselekedeti összeütközés Nyílt interakció (manifeszt) – egyetlen vagy több ismétlődő, verbális vagy cselekedeti összeütközés Rejtett (látens) – nincs hagyománya a konfliktus vállalásának; a problémákat a nehéz körülményekre vezetik vissza Rejtett (látens) – nincs hagyománya a konfliktus vállalásának; a problémákat a nehéz körülményekre vezetik vissza

15 2014. július 21.152014. július 21.15 3. A konfliktusok pedagógiai hasznosítása a nevelés folyamatában Felszínre kerülnek a lappangó problémák Felszínre kerülnek a lappangó problémák A pedagógus számára jelző értékű, felhívja a figyelmet a problémákra; árnyaltabbá teszik a megismerést A pedagógus számára jelző értékű, felhívja a figyelmet a problémákra; árnyaltabbá teszik a megismerést Ráirányítják a figyelmet a pedagógiai tévedésekre, hibás döntésekre Ráirányítják a figyelmet a pedagógiai tévedésekre, hibás döntésekre A saját élményű konfliktusok módot adnak a szociális tanulásra, a szociális képességek fejlesztésére A saját élményű konfliktusok módot adnak a szociális tanulásra, a szociális képességek fejlesztésére A nevelési folyamaton kívül eső konfliktusok feldolgozása hozzájárul a helyes konfliktuskezelési szemlélet kialakításához A nevelési folyamaton kívül eső konfliktusok feldolgozása hozzájárul a helyes konfliktuskezelési szemlélet kialakításához

16 2014. július 21.162014. július 21.16 4. A konfliktusmegoldás menete A problémák tudatosítása, tisztása A problémák tudatosítása, tisztása A konfliktus okainak megismerése A konfliktus okainak megismerése Szempontváltás Szempontváltás A megoldási lehetőségek feltérképezése, értékelése, megfelelők kiválasztása A megoldási lehetőségek feltérképezése, értékelése, megfelelők kiválasztása A megoldás hatékonyságának utólagos értékelése A megoldás hatékonyságának utólagos értékelése

17 2014. július 21.172014. július 21.17 5. A konfliktusok konstruktív megoldásához szükséges képességek Önmagunk és mások tisztelete Önmagunk és mások tisztelete Figyelem és megértési készség Figyelem és megértési készség Beleélőképesség = empátia Beleélőképesség = empátia Önérvényesítés Önérvényesítés Együttműködés a csoportban Együttműködés a csoportban Nyíltság és kritikus gondolkodás Nyíltság és kritikus gondolkodás Fantázia, kreativitás, humor Fantázia, kreativitás, humor

18 2014. július 21.182014. július 21.18 Alapelv: „Tisztelem igényeidet, de sajátjaimat is tisztelnem kell. Nem akarok élni hatalmammal, hogy győzzek, miközben te veszítesz, de azt sem akarom, hogy az én vereségem árán te győzz. Egyezzünk meg tehát abban, hogy közösen keressünk egy olyan megoldást, mely mindkettőnknek jó, s így egyikünk sem veszít.” – Thomas Gordon

19 2014. július 21.192014. július 21.19 A konfliktusok létrejöttének szereplői A pedagógus, aki az iskolát és ezzel együtt a norma- rendszert is képviseli  a szabályzatok szerepe.

20 2014. július 21.20 A konfliktusok létrejöttének szereplői 2. tanuló tanulócsoport Tanár Tanár Tanuló szülő (szülők) munkatársi kör (pedagógusok) vezető, igazgató külső kör – pl. lakosság külső kör – pl. lakosság 2014. július 21.20

21 2014. július 21.21 Miért bölcs élőlény a szamár? Készség a kompromisszum- kötésre

22 2014. július 21.222014. július 21.22 Miért kellenek konfliktusok? Sok esetben a gyorsaság, a rátermett- ség bizonyítását szolgál(hat)ja. Az életkori sajátosságoknak megfelelő jelenség, melynek önérdek-érvényesítő ereje is van. De tanít a kompromisszumokra is. „FAIR PLAY” „FAIR PLAY”

23 2014. július 21.23 Az elfogadás problematikája:

24 Térjünk át az esettanulmányra! 2014. július 21.24 Csoport alakítás következik.

25 2014. július 21.252014. július 21.25 Vége az első résznek!


Letölteni ppt "Wesley János Főiskola 2013/14. első félév Konfliktuspedagógia Csillag Ferenc közoktatási szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések