Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola VI. alprogram: Karrierszolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola VI. alprogram: Karrierszolgáltatások."— Előadás másolata:

1 D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola VI. alprogram: Karrierszolgáltatások fejlesztése Előadó: Dr. Lőrinczné Thiel Katalin

2 K ARRIERSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE Az alprogram célja: Korszerű, egységes karrierszolgáltatások bevezetése a három intézményben (ME, KRF, EKF). Regionális hallgatói szolgáltatások összehangolása. Megismerni a jó gyakorlatot. Átadni a hasznosítható tapasztalatokat. A három felsőoktatási intézmény és a piaci környezet együttműködésének fejlesztése a karrierszolgáltatás terén. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

3 KARRIERSZOLGÁLTATÁS FELMÉRÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT Intézményenként 2-2 fő segítségével és irányításával: Felmérések elvégzése, intézményenkénti gyakorlat elemzése, összehasonlítása. Rendelkezésre álló dokumentumok összegyűjtése, elemzése. Interjúk készítése. Összegző tanulmány elkészítése. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

4 S ZAKMAI KÉPZÉS Karrierirodák munkatársainak szakmai képzése: Szakirányú, akkreditált képzéseken, tanfolyamokon való részvétel biztosítása. Cél: A karrierszolgáltatásban résztvevők hasonló kompetenciákkal rendelkezzenek. Az egyes intézmények ezirányú tevékenysége harmonizáljon egymással.. Kialakítandó kompetenciák: „Érzékenyítés”, tolerancia, empátia, emberismeret, készség az együttműködésre. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

5 K EREKSZTAL MEGBESZÉLÉSEK Regionális karrier-kerekasztal megbeszélések: Forgószínpad-szerű megbeszélések más-más intézményben (ME, KRF, EKF) a piaci szereplőkkel, az adott intézmény esetében számba vehető helyi jelentősebb foglalkoztató cégek részvételével. Cél: Harmonizáció segítése Hagyományteremtés Tapasztalatcsere Lehetőségek felismerése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

6 S ZUPERVÍZIÓ A karrierszolgáltatásban résztvevők megbeszélései. Témája: Megosztani egymással a képzés, a kerekasztal, a tanácsadás tapasztalatait, megbeszélni a konkrét eseteket. Cél: Szakmai segítségnyújtás a tanácsadói tevékenységhez. A tanácsadói folyamat problémamentessé tétele. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

7 T ANFOLYAMI TEMATIKA – PILOT PROGRAM Gyakorlatorientált tanfolyami tematika kidolgozása az intézmény-specifikus jellegzetességek figyelembevételével. Vállalkozói kompetenciák fejlesztésére pilot program kidolgozása, intézményenként egy féléves kurzus lebonyolítása Cél: A tapasztalatok beépítése Visszacsatolás A jó gyakorlat kipróbálása Korrekció lehetőségének biztosítása. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

8 H ALLGATÓI DÍJ – AWARD RENDSZER Tanúsítvánnyal elismerhető hallgatói díj (award) rendszer kidolgozása Cél: Kompetencia-fejlesztő blokkok kialakítása. Munkaerőpiaccal való megismertetése és elfogadtatása. Minőségbiztosítási elemek beépítése. Eredményesebb munkaerőpiaci beválás elérése. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

9 H ALLGATÓI DÍJ - PILOT Hallgatói díj (award) rendszer pilot: Hallgatók számára próba jelleggel meghirdetni szabadon választható kurzusként több blokkban a tanúsítvánnyal elismert díjat (három egymást követő félévben). Megismertetni a díj célját, valamint az elérendő kompetenciákat. Félévenkénti tapasztalatcsere biztosítása, a tapasztalatok tananyagba való beépítése, visszacsatolás. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

10 Köszönöm a figyelmet! thiel@ektf.hu TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.


Letölteni ppt "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola VI. alprogram: Karrierszolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések