Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.1.2-08/1/B- 2009-0003 A kompetencia - alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése projekt. Projektzáró rendezvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.1.2-08/1/B- 2009-0003 A kompetencia - alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése projekt. Projektzáró rendezvény."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 4.1.2-08/1/B- 2009-0003 A kompetencia - alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése projekt. Projektzáró rendezvény Pécs 2011. 11.24

2 Kiíró: NFŰ Konzorcium: -A Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem között, a -2009.12.01. és 2011.11.30 időintervallumban ( 5 év fenntartási idővel).

3 KAPOSVÁRI EGYETEM Oktatási rektor helyettes: (Dr. Borbély Csaba) Dr. Kovács Zoltán Állattudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Pedagógiai Kar Dékán: Dr. Kovács Zoltán Dékánhelyettes: Sáriné Dr. Csajka Edina Művészeti Kar KE Pedagógiai- szolgáltató és Továbbképző Intézet. Igazgató: Ákli Istvánné + 3fő Agrármérnök tanár Ma. Képzés A pályázat szakmai felelős : Dr. Martinkó József KE pályázati iroda: Budvig Linda KE Gazdasági Igazgatóság: (Bodor Mónika) Vörös Péter Pályázati koordinátor: Tóth Anett Dr. Szabó Gábor

4 A Kaposvári Egyetem 3 részterületet vállalt fel: 1.A regionális szolgáltató és kutató központhoz kapcsolódó hálózati együttműködés kialakítása.(PTSZI), 2.Tanár végzettségű szakemberek életpálya adatbázisa (GTK), 3. A tanári mesterképzés minőségének digitális tananyag fejlesztéssel való javítása (KE PK)

5 Pályázati vezető a KE részéről: Dr. Martinkó József tanszékvezető egyetemi docens KE PK, Pályázati koordinátor: Tóth Anett, Pénzügyi és munkaügyi bonyolító: Bodor Mónika (Vörös Péter 2010 tavaszától)) 1.Részprojekt felelős: Ákli Istvánné igazgató (egyben a szakfelelőst helyettesítő) Résztvevők: Holjevicz Ferencné Katóné Antal Yvette Gelencsér Attiláné (Maárné Dr. Molnár Csilla 2011 januárjától) 2. Részprojekt felelős: Dr. Szabó Gábor. 3. Részprojekt felelős: Dr.Martinkó József Összesen: 8 fő

6 1. részprojekt A regionális szolgáltató és kutató központhoz kapcsolódó hálózati együttműködés kialakítása. Felelős: KE PK Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet Igazgató: Ákli Istvánné Résztvevők: Katóné Antal Yvette Gelencsér Attiláné (Maárné Dr. Molnár Csilla 2011 januártól)) Holjevicz Ferencné

7 Tevékenységek: Felelős: Ákli Istvánné. Résztvevő: Holjevicz Ferencné,,Pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzés folyamatának és a gyakorló közoktatási intézményeket felkészítő programnak a kidolgozása, valamint kísérleti jellegű megvalósítása”. Résztvevők: Gyakorlóiskolai munkacsoport Pécs Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete

8 Képzések. képzések A pályázat egyik fontos területe, a képzések megvalósítása volt. Két tréning került megrendezésre: -Intézményfelkészítés (30 órában) 17 fő -Mentorfelkészítés 60 órában -Mentorfelkészítés (60 órában) 31 fő -A tréningek, 2011.március.10- április.28 közötti időpontokban zajlottak. Helyszín: Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet Bajcsy-Zs. út.10

9 Tevékenységek Felelős: Katóné Antal Yvette 2. A Közoktatási intézményekben a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozása, a mentorképzés megszervezése, indítása minőségbiztosítása Résztvevők: Gyakorlóiskolai munkacsoport Pécs Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete

10 Tevékenységek 1 Részvétel a mentorképzés alapelveinek meghatározásában, tervének kidolgozásában, elkészítésében, Somogy megyei gyakorlóhely-lista elkészítése: (19 bázis és partner iskola) Együttműködés kialakítása a felsőoktatási intézményekkel: Kommunikáció csatornák létrehozása: KE, PTE és KE PTSZI között Adatgyűjtés a létrehozandó adatbázis számára

11 Tevékenységek 2 Pályakezdő pedagógusok feltérképezése: információgyűjtés, a segítségadás igényének felmérése Kezdő tanárok részére, esetmegbeszélés, műhely szervezése

12 Tevékenységek Felelős: Gelencsér Attiláné (Maárné Dr. Molnár Csilla) 3. A tanárképzést és mentorálást támogató innovatív technológiák, módszerek és eljárások elterjesztése. „MÓDSZERVER” Résztvevők: II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium BNI Deák Ferenc Általános Iskola Barcs Eötvös Lóránt Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

13 Az eddig elkészült módszertani anyag: digitálisan hozzáférhető négy órafelvétel, a hozzájuk tartozó írásos dokumentáció és tematikus módszertani bibliográfia. - a felvételek azonos szempontok szerint, de eltérő módon készültek, - a video-anyagokat és a szöveges dokumentációt együtt ajánljuk.

14 2. Részprojekt Felelős: Dr.Szabó Gábor (KE GTK),,Tanár végzettségű szakemberek életpálya adatbázisa” Résztvevők: -KE ÁTK -KE GTK -KE PK Neveléstudományi Tanszéke

15 A tervezett monitoring rendszer moduláris felépítésű, amely a következő elemekből áll össze: 1.A jelenleg aktív tanulmányokat folytató hallgatókra terjed ki akik (a régi,,egyfokozatú” kifutó agrármérnök tanár képzés (két évfolyam p=34) valamint a un. bolognai kétfokozatú Ma. agrármérnök tanár képzésben (két évfolyam p=17) tanulnak valamint a 2010. normál és 2011. keresztfélévben felvételiző terjed ki (p=7). Pedagógus szakma bemeneti motivációinak Pedagógus szakma attitüdeinek vizsgálat Pedagógus szakma kimeneti attitüdeinek vizsgálata 1. vizsgálat

16 Módszer A két célcsoport körében a részfeladatokhoz igazodó strukturált kérdőíves felmérés Megkeresés módja: személyes vagy telefonos Minta: Az alapsokaság alacsony egyedszáma miatt szükséges a teljes sokaság felkeresése. Pedagógus szakma kimeneti attitüdeinek vizsgálata – kérdőív felépítés: 1.Munkaerő-piaci státusz 2.Munkaidő – kereseti adatok 3.Munkaerő-piaci beilleszkedés 4.Háttérváltozók Adatfelvétel időpontja: 2010. június 01 – július 31. Pedagógus szakma bemeneti motivációinak és a szakma attitüdeinek vizsgálata – kérdőív felépítés 1.Jelenlegi tanulmányokkal kapcsolatos attitűdök 2.Várható munkaerő-piaci beilleszkedés 3.Háttérváltozók Adatfelvétel időpontja: 2011. június 01 – október 20.

17 2. vizsgálat Pedagógus diploma munkaerő-piaci sikerességének vizsgálata: Pedagógus diploma munkaerő-piaci sikerességének vizsgálatának célja a végzett pedagógusok munkaerő- piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci- elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése.

18 3. részprojekt Felelős: Dr. Martinkó József A tanári mesterképzés minőségének digitális tananyag fejlesztéssel való javítása A mérnöktanári képzés oktatási folyamatának eredményességét a szakmai kulcskompetenciák megfelelő szintre történő fejlesztése jelenti. A fentieket figyelembe véve a kompetenciák fejlesztését több megközelítésben és a tantárgyakkal párosítva kezeljük. A projekt céljait az egyes tantárgyak tartalmát kifejező - önállótanulást is biztosító - e learninges és hagyományos tankönyvek fejlesztést kívánjuk megvalósítani (5 db). Együttműködők: -KE ÁTK, -KE PK -PTE (Dr. Huszár Zsuzsa)

19 E-learninges labor A tartalmi elemek megvalósításhoz az egyetemen (KE PK) felállítottunk egy e- learninges labort (a szükséges hardver és szoftver hátteret az pályázatban elnyertük Az egyetem e-learninges szabványként az Moodle rendszert működteti (Referenciák: PTE, ME, EKF), Az e-learninges labort első két évben főleg a pályázati célok (agrármérnök tanári e-laerninges tankönyvek elkészítése), később (vagy párhuzamosan) az egyetem digitális tananyagfejlesztés szolgálatába kívánja működtetni. A labor technikai működtetéshez, a KE Informatikai Igazgatóság biztosít (részmunkaidőben) szakembert (Papp Ervin, Nagy László). A kész tananyagokat az egyetem ETR rendszerében a coospace felületén minden hallgató számára elérhetővé tettük.

20 Az e-learninges labor: Az év elején két informatikus (Papp Ervin és Nagy László) részt vett a pécsi egyetem által szervezett e-learning tanfolyamon. A tanfolyam eredményes elvégzése, lehetőséget teremtett, az elkészült tanyagok technikai kivitelezésére. Másrészt az elkészült tananyagok a pécsi tananyagokkal (a közös moodle keretrendszerben) azonos kivitelben készültek el, így a szakanyag (módszertan) kívételével a két egyetem által közösen használható e-learninges tanyagok készülnek el.

21 Az e-learninges tankönyvek: Öt e-learninges tankönyvet terveztünk. A szerzőkkel a szerződéseket 2010. szeptemberében megkötöttük, 2011. május 31. határidővel. A szerzők a határidőket betartották. Az elkészült tanyagok – mivel mindenki most tanulta az ilyen elektronikus, digitális és intraktív tanyag készítését- különböző felfogásban készültek el. Itt ebben a tantárgyak eltérő tartalma, módszertana is jelentekezett. Két elemet a hiperhívatkozásokat és a fejezeteket lezáró önellenörző feladatbankokat, minden tananyagban kértük megjeleníteni. Az gondoltuk, hogy az elektronikus CD-re másolt és coospace-ban feltett tanyagokat minden szerző maga szerkeszti. Ezt a változatot rugalmasnak tekintjük, mindenki maga utógondozza – a 2011/2012 tanévben kipróbálás után – maga javítja, változatja, újítja.

22 Tankönyv írás: 1. Albert Gábor : A nevelés elmélete és története 2. József István: Fejlődéspszichológia, 3. Kontra József: A pedagógiai kutatások módszertana. 4. Martinkó József: Az agrár mérnöktanár mesterképzés általános szakmódszertana. 5. Vörös Péter: Oktatástechnika és -informatika. Az agrár mérnöktanár mesterképzés számára: A témák és tankönyvírók kiválasztása, szerződéskötés, a tankönyv írás (e-learninges és hagyományos formában), lektorálás megtörtént. Az első fejezetet (2011. május 31.-ig az e- learninges labort működtető informatikusokhoz került 127 old., 5x 1 ív/tankönyv – 40 ezer karakter). A tankönyv kiadásának határideje:2011.11.24. ( E-learninges tananyag) Egyetemi jegyzet

23 Költségvetés A pályázat főösszege: 249.840.000 Ft -Pécsi Tudományegyetem: 202.160.000 Ft -Támogatás: 161.728.000 Ft -Önerő: 40.432.000 Ft -Kaposvári Egyetem: 47.680.000 Ft -Támogatás: 38.144.000 Ft -Önerő: 9.536.000 Ft

24 Véleményünk szerint milyen hozadékkal zárult a projekt mindkét intézmény számára. Első sikeres konkrét együttműködés a két egyetem között. Amely több későbbi együttműködésnek is megteremti az alapját. Kialakult egy személyes kapcsolati kőr, amely ennek a folyamatnak a kezdeményezője lehet. Pedagógusképzési és kutatóközpont létrehozásával és működtetésével tovább folytatódik, (DRPK). Megvalósult a pedagógusokat felkészítő gyakorló, képző helyek fejlesztése (bázis és partner iskolahálózat), a mentorképzés keretében. A kompetencia alapú pedagógusképzést szolgáló a képzéseken keresztül és a módszerver létrehozásával. Létrejött egy tanári adatbázis amely minden munka-erőpiaci és tanár képzés fejlesztési alapját képezi, Megalakult egy e-learninges tananyagfejlesztő labor (elkészült 5 tananyag) amely az egyetem minden digitális tananyagfejlesztésének a lehetőségét biztosítja (a két egyetemen összesen 50 tananyag készült).

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP 4.1.2-08/1/B- 2009-0003 A kompetencia - alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése projekt. Projektzáró rendezvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések