Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Menedzsment alapjai IV.előadás Lovász Gabriella, adjunktus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Menedzsment alapjai IV.előadás Lovász Gabriella, adjunktus"— Előadás másolata:

1 Menedzsment alapjai IV.előadás Lovász Gabriella, adjunktus Email: lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu

2 Emberközpontú – organikus szervezet Kurt Lewin Csoportdinamika - magatartási változások, ezek mértéke és iránya a csoportot alkotó egyéneknél - Magatartási változások sikerének kulcsa: fókusz a csoportnormákon, elkötelezettségen Erőtér, mező keletkezik, ahol hajtó és fékezőerők hatnak a változás kapcsán Felengedés (unfreezing) - mozgatás (moving) - megszilárdítás (freezing)

3 Chester Barnard (1938): A vezető feladatai Szervezeten belüli kommunikáció Kooperáció feltétele: mindenki (el) ismerje a szervezeti célt Informális szervezetek Erkölcsi példamutatás Rábírni a vezetőket/munkavállalókat arra, lépjenek túl önös érdekeiken

4

5 Korlátozott racionalitás Herbert A. Simon (1982): Korlátozott racionalitás Homo oeconomicus megközelítést elveti. Az elvárások, észlelések alapján kielégítőnek talált eredmény alapján való döntés – korlátozottan racionális döntés Döntési optimum ??? A korlátozottan racionális döntés lényege: az ideális (racionális) döntéshez szükséges összes információhoz NEM tud hozzájutni az egyén A számára elérhető információk alapján fogja meghozni döntését

6 Rendszerelmélet A szervezetet mint összetett rendszert kell szemlélni, mely maga is alrendszerekből áll, ill. maga is egy nagyobb rendszer része. Rendszerelmélet: a részek együtt számtalan kölcsönös kapcsolaton keresztül alkotják az egészet, egymás nélkül nem léteznek. Nyitottság K é t meghat á roz ó jellegzetess é g: rendszercélok meghatározása – rendszer leírása, elemek vizsgálata, rendszer működésének vizsgálata szintézis – döntésekhez szükséges információk időbeni szolgáltatása, objektivitás növelése

7 Kontingenciaelmélet A rendszerelméletből fejlődött ki · Újra előtérbe kerül a forma, azaz a szervezeti struktúra. Az emberek nem dolgozhatnak, ha nem fogja őket össze valamilyen szerkezet. · De! Optimális, mindenhol leghatékonyabb szervezeti forma nem létezik. · Kontingencia(= megváltoztathatatlan adottság), feltételes kapcsolatra utal: azaz a megfelelő szervezeti struktúra eleve adott környezeti változók, illetve belső jellemzők függvénye.

8 Külső kontingencia: · Piaci verseny és piaci partnerek · Infláció, munkanélküliség · Új cégek megjelenése, régiek tönkremenési aránya · Technológiai fejlődés Belső kontingencia: · Szervezeti profil · Gyártás jellege · Cég árbevétele, szervezet nagysága

9 A külső és belső kontingencia elemektől függő szervezeti változók: · Légkör · Szervezeti kultúra · Kooperációs formák a szervezeten belül · Hierarchikus szintek száma · Szabályozottság · Kommunikáció jellege · Vezető-beosztott viszonya, kapcsolata

10 · K örnyezet változó, ideális szervezet flexibilis · Amikor egy szervezeti forma kudarcot vall, az nem azt jelenti, hogy rossz, mindössze annyit, hogy nem megfelelő az adott szituációban. · „Ha-akkor” típusú kapcsolat a különböző szituációk és menedzsment rendszerek vagy formák között. Példa: otthonról irányított családi vállalkozás (termékek házhoz szállítása egy kis hatósugarú körben) – megnövekedett igények miatt– külső alkalmazottak felvétele…

11 Erőforrás-függés · Korlátozott erőforrások miatt függő viszonyt eredményez. · Befolyásolja a szervezetek jellemzőit és a szervezetközi kapcsolatok módját is.

12 Intézményi · Szabályozó funkciók · Szankcionáló funkciók + a racionálisnak megfelelő struktúra esetén - a rac.-tól eltérő esetén · Legfelül az állam áll · A hatalom birtokosa az állam · Szervezet és az állam között alá-fölérendeltségi viszony van · Államhatalom forrása: erőforrások, politikai és jogi eszközök Példa: tervutasításos időszak

13 A szervezet és környezete Szegmensek, illetve együttes hatásuk

14 Milyen tényezők alkotják a szervezet környezetét? 1.Politikai 2.Jogi 3.Piaci (mikrogazdasági) 4.Gazdasági (makrogazdasági) 5.Társadalmi 6.Kulturális 7.Tudományos-technológiai 8.Természeti

15 1. Politikai környezet: Politikai stabilitás A kormányzat súlya a gazdaságban A demokrácia mértéke

16 2. Jogi környezet Jogállamiság, Jogi szabályozás megléte és minősége (pl.: Fogyasztóvédelem) Joghatóság Törvények betartatása Korrupció Versenytörvények Versenyszabályozás Belépésre vonatkozó rendelkezések

17 3. Piaci (mikrogazdasági) környezet: 3.1 Beszerzési és értékesítési 3.2. Munkapiac 3.3. Tőke- és pénzpiac

18 Környezet jellege, bizonytalanság K O M P L E X I T Á S Egyszerű, kevés tényezőből álló, homogén Összetett, bonyolult, heterogén VÁLTOZÉKONYSÁG - kevés befolyásoló tényező, illetve környezeti szegmens - sok befolyásoló tényező, illetve környezeti szegmens - a tényezők (részterületek) hasonlóak, összhangban vannak - a tényezők (részterületek) eltérőek - a tényezők (részterületek) állandók, vagy csak kismértékben változnak az idő folyamán - kevés befolyásoló tényező, illetve környezeti szegmens - sok befolyásoló tényező, illetve környezeti szegmens - a tényezők (részterületek) hasonlóak, összhangban vannak - a tényezők (részterületek) eltérőek - a tényezők folyton változnak Dinamikusan változó, nehezen előrejelezhető Statikus, kiszámítható Statikus, kiszámítható Forrás: Auer Péterné: A menedzsment alapjai. Bp.: BGF-KVIFK 28.p., illetve saját szerkesztés alapján


Letölteni ppt "Menedzsment alapjai IV.előadás Lovász Gabriella, adjunktus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések