Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sokszínű Digitális Tanítás főszerkesztő-helyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sokszínű Digitális Tanítás főszerkesztő-helyettes"— Előadás másolata:

1 Sokszínű Digitális Tanítás főszerkesztő-helyettes
SDT a tanórán Főző Attila László SDT-Oktatás portál főszerkesztő-helyettes

2 Évora-i Egyetem, Portugália
A pedagógiai programcsomagokat általában egy-egy koncepció mentén kidolgozott célrendszer megvalósításához dolgozzák ki. Egy adott pedagógiai programcsomag „belső magja”, nevelési-oktatási kiindulópontja az adott évfolyamra és tantárgyra vonatkozó tanterv. A tantervnek három jól elkülöníthető tartalmi és szerkezeti eleme van: a célrendszer, a tananyagrendszer és a követelményrendszer. A célrendszerben azokat az általános személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseket fogalmazzák meg (én-kép fejlesztés, pozitív viszonyulások megerősítése, negatív viszonyulások visszaszorítása, általános gondolkodási képességek, kommunikációs, képességek stb.) a tantervfejlesztők, amelyek nem tantárgyspecifikusak, de szervesen kapcsolódnak egy-egy évfolyam egy-egy tantárgyának tanításához-tanulásához. A tananyagrendszer az adott évfolyam adott tantárgyának (esetleg tevékenységcsoportjának) tantárgyspecifikus tevékenységeit tartalmazza. A követelményrendszer az adott tananyagrendszer egy-egy eleméhez rendelve fogalmazza meg a tanulótól elvárható teljesítményt (akár szintezett formában is). A célrendszer, a tananyagrendszer és a követelményrendszer egymásra épülve, egymással összhangban szabályozza a pedagógiai munka egy adott szegmensét. A pedagógiai program az adott évfolyam, egy adott tantárgyának tanterve és a hozzá kifejlesztett tanítási program. A tanítási program elnevezés az összes olyan segédanyagot és eszközt magába foglalja, amelyek segítik a pedagógus fejlesztő munkáját. Ilyen segédanyagok lehetnek a tanári kézikönyvek, a módszertani útmutatók, a pedagógusoknak szánt feladatgyűjtemények, az audiovizuális és elektronikus tanítási segédletek stb. A tanítási programot alkotó tanterv és tanítási programot egészíti ki az ún. tanulási program (taneszközök). A tanulási programnak részét képezi minden olyan eszköz, ami segíti a gyerekeket és a fiatalokat a tanulásban, a tanulás folyamataiban. Például tankönyvek, feladatgyűjtemények, munkatankönyvek, feladatlapok, atlaszok, audiovizuális és elektronikus tanulási források stb. A tanterv, a tanítási program és a tanulási program együttesen alkotja a pedagógiai programcsomagot. Évora-i Egyetem, Portugália (alapítva: 1559)

3 Általános Iskola Évora, 2003
A pedagógiai programcsomagokat általában egy-egy koncepció mentén kidolgozott célrendszer megvalósításához dolgozzák ki. Egy adott pedagógiai programcsomag „belső magja”, nevelési-oktatási kiindulópontja az adott évfolyamra és tantárgyra vonatkozó tanterv. A tantervnek három jól elkülöníthető tartalmi és szerkezeti eleme van: a célrendszer, a tananyagrendszer és a követelményrendszer. A célrendszerben azokat az általános személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseket fogalmazzák meg (én-kép fejlesztés, pozitív viszonyulások megerősítése, negatív viszonyulások visszaszorítása, általános gondolkodási képességek, kommunikációs, képességek stb.) a tantervfejlesztők, amelyek nem tantárgyspecifikusak, de szervesen kapcsolódnak egy-egy évfolyam egy-egy tantárgyának tanításához-tanulásához. A tananyagrendszer az adott évfolyam adott tantárgyának (esetleg tevékenységcsoportjának) tantárgyspecifikus tevékenységeit tartalmazza. A követelményrendszer az adott tananyagrendszer egy-egy eleméhez rendelve fogalmazza meg a tanulótól elvárható teljesítményt (akár szintezett formában is). A célrendszer, a tananyagrendszer és a követelményrendszer egymásra épülve, egymással összhangban szabályozza a pedagógiai munka egy adott szegmensét. A pedagógiai program az adott évfolyam, egy adott tantárgyának tanterve és a hozzá kifejlesztett tanítási program. A tanítási program elnevezés az összes olyan segédanyagot és eszközt magába foglalja, amelyek segítik a pedagógus fejlesztő munkáját. Ilyen segédanyagok lehetnek a tanári kézikönyvek, a módszertani útmutatók, a pedagógusoknak szánt feladatgyűjtemények, az audiovizuális és elektronikus tanítási segédletek stb. A tanítási programot alkotó tanterv és tanítási programot egészíti ki az ún. tanulási program (taneszközök). A tanulási programnak részét képezi minden olyan eszköz, ami segíti a gyerekeket és a fiatalokat a tanulásban, a tanulás folyamataiban. Például tankönyvek, feladatgyűjtemények, munkatankönyvek, feladatlapok, atlaszok, audiovizuális és elektronikus tanulási források stb. A tanterv, a tanítási program és a tanulási program együttesen alkotja a pedagógiai programcsomagot. Általános Iskola Évora, 2003

4 SDT tesztverzió 1.0 SDT böngésző Történelem, földrajz
Fizika, biológia, kémia, matematika, ének-zene, irodalom, média SDT szerkesztő Kollaboratív eszközök munkacsoport üzenetküldés fórum Chat Oktatás portál hivatkozások tartalomfejlesztés Pedagógiai „helpdesk” Import / Export SDT tesztverzió 1.0

5 Sulinet Digitális Tudásbázis (sdt.sulinet.hu)
2004 végén a tesztüzemben 3200 db foglalkozás (tanóra) 750 témában 900 db gyűjtemény 3300 db szimuláció 7700 db tesztfeladat 12000 db kép, 1200 db hang elem, 1100 db videó

6 SDT - Pedagógia Sulinet Expressz Program – SDT a módszertani megújulásban Számítógéppel segített együtt tanulás – több mint technika A tartalom és a pedagógiai eszközök találkozása Tanári felkészülés és önképzés Egyéni tanulás, felkészülés Iskolai és iskolán kívüli tanulás kortársi, tanulói együttműködés, társas tanulás SDT pedagógiai elemek Tananyagszerkesztés és -átalakítás TIP – tanítási program TAP – tanulási program Kollaboratív eszközök – üzenet, chat, fórum (szerepjáték) AZ IKT-alapú tanítás és tanulás messze túlmutat a technika alkalmazásán. Persze szükséges és alapvető egy technikai bázis, de az korántsem elegendő. Gyakran találkozunk olyan esetekkel, hogy egy jól felszerelt iskolában nem élnek a korszerű pedagógiai lehetőségekkel. Az SDT mint LCMS rendszer egyesíti a tartalmi lehetőségeket a pedagógiai eszközök korszerű felhasználásával. A tanulás és tanítás színterei, megvalósulásai sokfélék lehetnek. Íme néhány példa. Az SDT pedagógiai nóvumai más rendszerekkel szemben a TIP és a TAP alkalmazása. TIP: - tanácsok, ötletek, tapasztalatok a tananyag feldolgozásához, különös tekintettel a multimédia elemekre - cél meghatározása, mi az adott tananyag célja - munka a számítógéppel (javaslatok a felhasználásra) - a tananyag kombinálása a hagyományos oktatással, beillesztése a mindennapi gyakorlatba - alternatív felhasználási javaslatok - hivatkozások papír, és elektronikus szakirodalomra TAP: - tanácsok, ötletek, tapasztalatok a tananyag feldolgozásához - javaslatok a felhasználásra, tanácsok és szempontok (segítség) a tanuláshoz Kollaboratív eszközök alkalmazása: üzenetküldés, zártkörű fórum akár szerepjátékkal, zártkörű csevegés, munkacsoportban való munka A tananyagok átalakíthatók és szerkeszthetők a pedagógiai kívánalmaknak megfelelően.

7 Kollaboratív eszközök
Tanári lehetőségek SDT tananyagelem (kép, animáció stb.) felhasználása SDT tananyag átszerkesztése SDT tananyag offline lejátszása Új SDT kompatibilis tananyag készítése Kollaboratív eszközök a tanórán, szakkörön, projektmunka során Tananyagkészítés munkacsoportban

8 SDT – Alkalmazás Tanár Diák
Foglalkozás (tananyagegység) felhasználása a tanórán Foglalkozás, téma átszerkesztése tananyagelemek (képek, animációk stb.) felhasználása pl. órai bemutatóhoz Kooperatív munka a tanórán vagy projektfeladat Tartalomfejlesztés egyénileg vagy szakmai együttműködésben (munkacsoport) Diák Órai munkaformák Egyéni tanulás Háttér a felkészüléshez (házi dolgozat, kiselőadás stb.) Kollaboratív, kooperatív tanulás Tartalomfejlesztés egyénileg vagy együttműködésben (munkacsoport) Az SDT alkalmazási lehetőségei sokfélék. Ezek azok a használati esetek, amelyek leggyakrabban előfordulnak.

9 SDT – pedagógiai gyakorlat
SDT – korszerű eszköz a módszertani arzenálban Konstruktív pedagógiai elvek támogatása Pedagógiai programok, tantervek elektronikus tananyag háttere illeszkedés a tantervekhez – oktatáspolitikai időtállóság Iskolán kívüli tanulás, szakképzés, felnőttképzés A kommunikáció és az együtt tanulás elektronikus színterei SDT a pedagógusok képzésében és továbbképzésében Az SDT pedagógiai fejlesztésének egyik fontos szempontja volt, hogy a rendszer lehetőséget nyújtson a konstruktív pedagógiai elemek érvényesüléséhez a mindennapi tanári gyakorlatban. Az SDT mint tartalomkezelő rendszer rugalmas és bármilyen tantervhez illeszthető az újrafelhasználhatóság és szerkeszthetőség miatt. Ez azt jelenti, hogy képes követni az oktatáspolitikai változásokat. A rendszer alkalmas a tanórákon kívüli tevékenységek támogatására csakúgy, mint a felnőttképzésben vagy a szakképzésben való használatra. Az internetes kommunikáció és a közös munka, az együttműködés gyakran külön platformokon történik. Az SDT egy közös felületet, eszköztárat kínál erre. A Sulinet Expressz program egyik fontos célja, hogy segítse a pedagógustársadalom módszertani megújulását, a továbbképzést és az önképzést – ennek fontos pillére az SDT, amely a pedagógus továbbképzési modulokban is esszenciális szerepet kapott.

10 Nádori Jakab 3,1 éves Kalandozzunk!


Letölteni ppt "Sokszínű Digitális Tanítás főszerkesztő-helyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések