Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 IKT-alapú pedagógiai módszertan Mit jelent? -Azok a hagyományos pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 IKT-alapú pedagógiai módszertan Mit jelent? -Azok a hagyományos pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító."— Előadás másolata:

1 1 IKT-alapú pedagógiai módszertan Mit jelent? -Azok a hagyományos pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítási-tanulási módok, módszerek, amelyek alkalmazásakor az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik meg a tanítás-tanulás folyamatában.  új pedagógiai gyakorlatok kialakítása  meglévők módosítása 2011.01.27.Készítette: Vizvári Dénes

2 2 Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: - Csoportmunka - Pármunka-tanulópár - Egyénre szabott munka - Részben egyénre szabott munka - Önálló munka Többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít - Mennyiségi differenciálás - Minőségi differenciálás - Tanulási követelmények differenciálása

3 3 Ajánlott óratípusok: -Új ismeretanyag feldolgozása -Alkalmazás-gyakorlás - Összefoglalás, ellenőrzés-diagnosztikus mérés - Problémamegoldó csoportfeladatok; alkotó feladatok; felfedező, kutató feladatok; érvelésre- vitára alkalmas feladatok; ellenőrzés, értékelés

4 4 IKT alapú eszközök Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, és szolgáltatás, amelyek a tanítási-tanulási folyamatba bevonásra, felhasználásra kerülnek. IKT alapú eszközök: · számítógép és alap perifériái, · számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, …) · aktív tábla, · szavazó gépek, · számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök, · egyéb

5 5 IKT-val támogatott tanóra Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT- alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek.

6 6 IKT-val támogatott tanórai mérés-értékelés - számítógép segítségével kitöltött tesztek (önértékelés) - bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására) -fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) - számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybe vétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban - aktív tábla, szavazógépek alkalmazása -csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.)

7 7 Interaktív táblák és a digitális tananyagbázis az oktatásban

8 8 Felgyorsuló technológiai fejlődés A világ megismerhetősége szinte elérhetetlenné vált a felhalmozódott és átláthatatlanul rétegződött tudás hatalmas tömegében. A világ megismerhetősége szinte elérhetetlenné vált a felhalmozódott és átláthatatlanul rétegződött tudás hatalmas tömegében. Az oktatás céljának homlokterébe sokkal inkább a képességek, készségek elsajátíttatása került. Az oktatás céljának homlokterébe sokkal inkább a képességek, készségek elsajátíttatása került.

9 9 Life Long Learning Az egyedi munkakörnyezetben szükséges tudás olyan sokféle lehet és olyan gyorsan változik, hogy az az alapoktatás során elsajátíthatatlanná vált Az egyedi munkakörnyezetben szükséges tudás olyan sokféle lehet és olyan gyorsan változik, hogy az az alapoktatás során elsajátíthatatlanná vált Elengedhetetlen az oktatáson kívüli tudásszerzés, tudásépítés készségének kialakítása, az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) elsajátítása Elengedhetetlen az oktatáson kívüli tudásszerzés, tudásépítés készségének kialakítása, az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) elsajátítása

10 10 A tudás megszerzésének folyamata a tudásalapú, információs társadalomban jelentősen megváltozott. Alapadatok tömkelege érhető el különböző forrásokból Alapadatok tömkelege érhető el különböző forrásokból Az elérhető adatok mennyisége drámaian megnőtt. Az elérhető adatok mennyisége drámaian megnőtt. Az adatok érvényességi ideje jelentősen lecsökkent Az adatok érvényességi ideje jelentősen lecsökkent A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Programjainak hatáskörében megújul a közoktatási pedagógiai módszertan, lehetővé téve, hogy a pedagógusok olyan megközelítésben mutassák be a kerettantervek anyagát, amely alkalmas a későbbiekben a tanulók képesség és készségfejlesztésére.(HEFOP) A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Programjainak hatáskörében megújul a közoktatási pedagógiai módszertan, lehetővé téve, hogy a pedagógusok olyan megközelítésben mutassák be a kerettantervek anyagát, amely alkalmas a későbbiekben a tanulók képesség és készségfejlesztésére.(HEFOP)

11 11 Az interaktív tábla átmenetet jelent a frontális és egyéb oktatási módok között; lehetővé teszi az informatika előnyeinek széleskörű alkalmazását (gyors tartalom elérés, multimédia, stb.) annak hátrányai nélkül. átmenetet jelent a frontális és egyéb oktatási módok között; lehetővé teszi az informatika előnyeinek széleskörű alkalmazását (gyors tartalom elérés, multimédia, stb.) annak hátrányai nélkül. először a 80-as évek végén, a 90-es években jelentek meg a multinacionális vállalatok tárgyalóiban, belső képzésein először a 80-as évek végén, a 90-es években jelentek meg a multinacionális vállalatok tárgyalóiban, belső képzésein

12 12 Az interaktív tábla egy olyan prezentációs, oktatási eszköz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és egy érintőképernyő funkcióit. Az interaktív tábla egy olyan prezentációs, oktatási eszköz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és egy érintőképernyő funkcióit. Segítségével hatékonyabbá tehetőek a tanórák és jelentős méretben növelhető a tanulók aktív részvétele. Segítségével hatékonyabbá tehetőek a tanórák és jelentős méretben növelhető a tanulók aktív részvétele. Az óra teljes egésze a tábláról irányítható Az óra teljes egésze a tábláról irányítható A számítógépet a tábla segítségével is irányíthatjuk A számítógépet a tábla segítségével is irányíthatjuk Hagyományos táblaként is használható Hagyományos táblaként is használható A felrajzolt elemek is rögzíthetőek, visszajátszhatóak A felrajzolt elemek is rögzíthetőek, visszajátszhatóak Interaktív tábla az oktatásban

13 13 Interaktív tábla az oktatásban A tanórák anyaga előre elkészíthető és újra felhasználható A tanórák anyaga előre elkészíthető és újra felhasználható A tanórák anyaga folyamatosan fejleszthető, akár a tanítási folyamat alatt is A tanórák anyaga folyamatosan fejleszthető, akár a tanítási folyamat alatt is A tanórák interaktívabbá tehetőek A tanórák interaktívabbá tehetőek Az interaktív táblák a kor színvonalának megfelelő megjelenítést biztosítanak a tananyagnak, ami segít a figyelem felkeltésében, fenntartásában Az interaktív táblák a kor színvonalának megfelelő megjelenítést biztosítanak a tananyagnak, ami segít a figyelem felkeltésében, fenntartásában Az interaktív táblákkal jelentősen megnőhet a diákokra fordítható idő az órán Az interaktív táblákkal jelentősen megnőhet a diákokra fordítható idő az órán A táblaképek elmenthetők, a hallgatóság számára sokszorosíthatók. Így a tanulók nyugodtan koncentrálhatnak a tanár mondanivalójára, csak a szóbeli kiegészítéseket kell jegyzetelniük, hiszen a táblára írtakat megkaphatják elektronikus formában is. A táblaképek elmenthetők, a hallgatóság számára sokszorosíthatók. Így a tanulók nyugodtan koncentrálhatnak a tanár mondanivalójára, csak a szóbeli kiegészítéseket kell jegyzetelniük, hiszen a táblára írtakat megkaphatják elektronikus formában is.

14 14 Interaktív tábla az oktatásban Az adott tananyag magyarázatakor megjeleníthetjük a korábbi táblaképeket, így akár folyamatában is láthatjuk egy-egy bonyolultabb tétel bizonyítását is. Az adott tananyag magyarázatakor megjeleníthetjük a korábbi táblaképeket, így akár folyamatában is láthatjuk egy-egy bonyolultabb tétel bizonyítását is. Az interaktív táblákhoz fejlesztett szoftverek számos olyan kiegészítést tartalmaznak, amelyek ötvözik a hagyományos oktatásban használt táblák előnyeit. (Négyzetrácsos, vonalas, kottás, vaktérképes háttér egyetlen táblán; szerkesztési lehetőségek, egyéni méretezés). Az interaktív táblákhoz fejlesztett szoftverek számos olyan kiegészítést tartalmaznak, amelyek ötvözik a hagyományos oktatásban használt táblák előnyeit. (Négyzetrácsos, vonalas, kottás, vaktérképes háttér egyetlen táblán; szerkesztési lehetőségek, egyéni méretezés).

15 15 Interaktív eszközök fajtái Interaktív táblából, (mint prezentációs eszközből) méretét és tudását tekintve sok fajta elérhető jelenleg a piacon. Interaktív táblából, (mint prezentációs eszközből) méretét és tudását tekintve sok fajta elérhető jelenleg a piacon.

16 16 Hagyományos interaktív tábla két funkciót foglal magába: két funkciót foglal magába: –digitalizáló tábla –érintőképernyős visszajelző felület –egy projektorral megvilágítva a tábláról közvetlenül vezérelhetjük a számítógépünket

17 17 "Virtuális" interaktív tábla Mobil eszköz Mobil eszköz Bármely fehér felület interaktívvá tehető Bármely fehér felület interaktívvá tehető Mágneses módon vagy egy tapadókorong segítségével szerelhetőek fel a kívánt felületre Mágneses módon vagy egy tapadókorong segítségével szerelhetőek fel a kívánt felületre

18 Szavazó rendszerek 18

19 19

20 20 (SDT) Sulinet Digitális Tudásbázis Az interaktív táblák használatához szükséges digitális tartalom szinte minden témakörben elérhető a Sulinet Digitális Tudásbázisban Az interaktív táblák használatához szükséges digitális tartalom szinte minden témakörben elérhető a Sulinet Digitális Tudásbázisban akkreditált pedagógus-továbbképzési programok akkreditált pedagógus-továbbképzési programok

21 21 Miért érdemes megismerni az SDT-t? Mert Mert –a legnagyobb oktatási tananyag-adatbázis magyar nyelven –hasznos megismerni egy LCMS (tartalom menedzsment rendszer) működését –bár fejlődő rendszer, már gyökeret vert az iskolákban –hasznos megismerni egy komplex tananyagfejlesztő szoftvert –technológiájánál fogva hordozza a fejlődés lehetőségét –már az EU-ban is felfigyeltek rá –jó háttér a korszerű, IKT-alapú pedagógiához (Info- kommunikációs technológia)

22 22 A Földközi-tenger medencéjének meghódítása c. foglalkozás az SDT-ből

23 23 Bejárási lehetőségek tallózó – műveltségi területek fája tallózó – műveltségi területek fája előre definiált lépések a tananyagegységen belül előre definiált lépések a tananyagegységen belül foglalkozás gráf foglalkozás gráf –csomópont –útszakasz (él)

24 24 Munkacsoportok Regisztrált felhasználók hozhatnak létre munkacsoportot Regisztrált felhasználók hozhatnak létre munkacsoportot Tagsági kérelem: elfogadás vagy elutasítás Tagsági kérelem: elfogadás vagy elutasítás Kapcsolódó fórum és chat terület – kollaboratív munka Kapcsolódó fórum és chat terület – kollaboratív munka Közös tananyagkészítés Közös tananyagkészítés

25 25 Oktatási cél és eszköz meghatározása Oktatási cél és eszköz meghatározása Szerkezet kialakítása Szerkezet kialakítása tananyagelemek és –egységektananyagelemek és –egységek Tartalomfejlesztés, programozás Tartalomfejlesztés, programozás Metaadatok szerkesztése Metaadatok szerkesztése a tananyag sorsaa tananyag sorsa Gráfszerkesztés Gráfszerkesztés foglalkozás gráfjafoglalkozás gráfja fogalomgráffogalomgráf Lapszerkesztés Lapszerkesztés Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés Tesztek szerkesztése Tesztek szerkesztése A tananyagfejlesztés lépései

26 „ Ha egy ország bizonyítani szeretné, hogy polgárait jól fizetett munkásokként érdemes alkalmazni, akkor nem elég, ha megközelíti ezeknek az országoknak a teljesítményét, túl is kell szárnyalnia. A világot nem érdeklik sem a hagyományok, sem a múltban kivívott hírnév, a gyenge teljesítményre nincs mentség, a szokások vagy a kialakult gyakorlat pedig senkit nem érdekel.” „A sikert azok az egyének és országok fogják kivívni, akik és amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni, akiknek nem szokásuk a siránkozás, és nyitottak a változásra. A kormányok feladata pedig, hogy országaik megfeleljenek a kihívásnak.” 26

27 Köszömöm a figyelmet! 27 Vizvári Dénes IKT szaktanácsadó Tel.: 20/3649450


Letölteni ppt "1 IKT-alapú pedagógiai módszertan Mit jelent? -Azok a hagyományos pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító."

Hasonló előadás


Google Hirdetések