Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IKT-alapú pedagógiai módszertan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IKT-alapú pedagógiai módszertan"— Előadás másolata:

1 IKT-alapú pedagógiai módszertan
Mit jelent? Azok a hagyományos pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítási-tanulási módok, módszerek, amelyek alkalmazásakor az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik meg a tanítás-tanulás folyamatában. új pedagógiai gyakorlatok kialakítása meglévők módosítása Készítette: Vizvári Dénes

2 Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok:
- Csoportmunka - Pármunka-tanulópár - Egyénre szabott munka - Részben egyénre szabott munka Önálló munka Többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít - Mennyiségi differenciálás - Minőségi differenciálás - Tanulási követelmények differenciálása

3 Ajánlott óratípusok: Új ismeretanyag feldolgozása Alkalmazás-gyakorlás
- Összefoglalás, ellenőrzés-diagnosztikus mérés - Problémamegoldó csoportfeladatok; alkotó feladatok; felfedező, kutató feladatok; érvelésre-vitára alkalmas feladatok; ellenőrzés, értékelés

4 IKT alapú eszközök Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) körébe sorolható minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, és szolgáltatás, amelyek a tanítási-tanulási folyamatba bevonásra, felhasználásra kerülnek. IKT alapú eszközök: · számítógép és alap perifériái, · számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, …) · aktív tábla, · szavazó gépek, · számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök, · egyéb

5 IKT-val támogatott tanóra
Olyan tanítási óra, foglalkozás, amelyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek.

6 IKT-val támogatott tanórai mérés-értékelés
- számítógép segítségével kitöltött tesztek (önértékelés) - bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására) fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) - számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybe vétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban - aktív tábla, szavazógépek alkalmazása csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.)

7 Interaktív táblák és a digitális tananyagbázis az oktatásban

8 Felgyorsuló technológiai fejlődés
A világ megismerhetősége szinte elérhetetlenné vált a felhalmozódott és átláthatatlanul rétegződött tudás hatalmas tömegében. Az oktatás céljának homlokterébe sokkal inkább a képességek, készségek elsajátíttatása került.

9 Life Long Learning Az egyedi munkakörnyezetben szükséges tudás olyan sokféle lehet és olyan gyorsan változik, hogy az az alapoktatás során elsajátíthatatlanná vált Elengedhetetlen az oktatáson kívüli tudásszerzés, tudásépítés készségének kialakítása, az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) elsajátítása

10 A tudás megszerzésének folyamata a tudásalapú, információs társadalomban jelentősen megváltozott.
Alapadatok tömkelege érhető el különböző forrásokból Az elérhető adatok mennyisége drámaian megnőtt. Az adatok érvényességi ideje jelentősen lecsökkent A Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Programjainak hatáskörében megújul a közoktatási pedagógiai módszertan, lehetővé téve, hogy a pedagógusok olyan megközelítésben mutassák be a kerettantervek anyagát, amely alkalmas a későbbiekben a tanulók képesség és készségfejlesztésére.(HEFOP)

11 Az interaktív tábla átmenetet jelent a frontális és egyéb oktatási módok között; lehetővé teszi az informatika előnyeinek széleskörű alkalmazását (gyors tartalom elérés, multimédia, stb.) annak hátrányai nélkül. először a 80-as évek végén, a 90-es években jelentek meg a multinacionális vállalatok tárgyalóiban, belső képzésein

12 Interaktív tábla az oktatásban
Az interaktív tábla egy olyan prezentációs, oktatási eszköz, amely egyesíti magában a tábla, vászon, számítógép és egy érintőképernyő funkcióit. Segítségével hatékonyabbá tehetőek a tanórák és jelentős méretben növelhető a tanulók aktív részvétele. Az óra teljes egésze a tábláról irányítható A számítógépet a tábla segítségével is irányíthatjuk Hagyományos táblaként is használható A felrajzolt elemek is rögzíthetőek, visszajátszhatóak

13 Interaktív tábla az oktatásban
A tanórák anyaga előre elkészíthető és újra felhasználható A tanórák anyaga folyamatosan fejleszthető, akár a tanítási folyamat alatt is A tanórák interaktívabbá tehetőek Az interaktív táblák a kor színvonalának megfelelő megjelenítést biztosítanak a tananyagnak, ami segít a figyelem felkeltésében, fenntartásában Az interaktív táblákkal jelentősen megnőhet a diákokra fordítható idő az órán A táblaképek elmenthetők, a hallgatóság számára sokszorosíthatók. Így a tanulók nyugodtan koncentrálhatnak a tanár mondanivalójára, csak a szóbeli kiegészítéseket kell jegyzetelniük, hiszen a táblára írtakat megkaphatják elektronikus formában is.

14 Interaktív tábla az oktatásban
• Az adott tananyag magyarázatakor megjeleníthetjük a korábbi táblaképeket, így akár folyamatában is láthatjuk egy-egy bonyolultabb tétel bizonyítását is. • Az interaktív táblákhoz fejlesztett szoftverek számos olyan kiegészítést tartalmaznak, amelyek ötvözik a hagyományos oktatásban használt táblák előnyeit. (Négyzetrácsos, vonalas, kottás, vaktérképes háttér egyetlen táblán; szerkesztési lehetőségek, egyéni méretezés).

15 Interaktív eszközök fajtái
Interaktív táblából, (mint prezentációs eszközből) méretét és tudását tekintve sok fajta elérhető jelenleg a piacon.

16 Hagyományos interaktív tábla
két funkciót foglal magába: digitalizáló tábla érintőképernyős visszajelző felület egy projektorral megvilágítva a tábláról közvetlenül vezérelhetjük a számítógépünket

17 "Virtuális" interaktív tábla
Mobil eszköz Bármely fehér felület interaktívvá tehető Mágneses módon vagy egy tapadókorong segítségével szerelhetőek fel a kívánt felületre

18 Szavazó rendszerek

19

20 (SDT) Sulinet Digitális Tudásbázis
Az interaktív táblák használatához szükséges digitális tartalom szinte minden témakörben elérhető a Sulinet Digitális Tudásbázisban akkreditált pedagógus-továbbképzési programok

21 Miért érdemes megismerni az SDT-t?
Mert a legnagyobb oktatási tananyag-adatbázis magyar nyelven hasznos megismerni egy LCMS (tartalom menedzsment rendszer) működését bár fejlődő rendszer, már gyökeret vert az iskolákban hasznos megismerni egy komplex tananyagfejlesztő szoftvert technológiájánál fogva hordozza a fejlődés lehetőségét már az EU-ban is felfigyeltek rá jó háttér a korszerű, IKT-alapú pedagógiához (Info-kommunikációs technológia)

22 A Földközi-tenger medencéjének meghódítása c. foglalkozás az SDT-ből

23 Bejárási lehetőségek tallózó – műveltségi területek fája
előre definiált lépések a tananyagegységen belül foglalkozás gráf csomópont útszakasz (él) A téma és a foglalkozás esetében a csomópontokba (állomás) helyezett tartalomhoz, útvonalak (útszakasz) definiálható.

24 Munkacsoportok Regisztrált felhasználók hozhatnak létre munkacsoportot
Tagsági kérelem: elfogadás vagy elutasítás Kapcsolódó fórum és chat terület – kollaboratív munka Közös tananyagkészítés

25 A tananyagfejlesztés lépései
Oktatási cél és eszköz meghatározása Szerkezet kialakítása tananyagelemek és –egységek Tartalomfejlesztés, programozás Metaadatok szerkesztése a tananyag sorsa Gráfszerkesztés foglalkozás gráfja fogalomgráf Lapszerkesztés Szövegszerkesztés Tesztek szerkesztése

26 „Ha egy ország bizonyítani szeretné, hogy polgárait jól fizetett munkásokként érdemes alkalmazni, akkor nem elég, ha megközelíti ezeknek az országoknak a teljesítményét, túl is kell szárnyalnia. A világot nem érdeklik sem a hagyományok, sem a múltban kivívott hírnév, a gyenge teljesítményre nincs mentség, a szokások vagy a kialakult gyakorlat pedig senkit nem érdekel.” „A sikert azok az egyének és országok fogják kivívni, akik és amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni, akiknek nem szokásuk a siránkozás, és nyitottak a változásra. A kormányok feladata pedig, hogy országaik megfeleljenek a kihívásnak.”

27 Vizvári Dénes IKT szaktanácsadó
Tel.: 20/ Köszömöm a figyelmet!


Letölteni ppt "IKT-alapú pedagógiai módszertan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések