Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon."— Előadás másolata:

1 A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon

2 IKT eszközökkel támogatott tanóra Olyan tanítási óra, foglalkozás, melyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási- tanulási módok és taneszközök között az IKT- alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek.

3 IKT-alapú módszerek, digitális pedagógia Azok a hagyományos és konstruktív pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítási- tanulási módok, módszerek, amelyek alkalmazásakor az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik meg a tanítás-tanulás folyamatában. Így új pedagógiai gyakorlatok kialakítására, vagy a meglévők módosítására nyílik lehetőség..

4 Óratervezési szempontok Tanítási óra célja Feldolgozás módja Feladatok menetének pontos meghatározása Szerepek meghatározása Ellenőrzés, értékelés módja Időterv Eszköz szükséglet

5 5 Óra tervezésekor felhasznált eszközök Források tanulmányozása – Tankönyv, … – SDT webes felület, tallózás, keresés – További internetes helyek

6 6 Készülés a tanórára Segédanyagok elkészítése a forrásanyagokból programmal – Szövegszerkesztő-, bemutató-készítő-, rajzoló, táblázatkészítő, … – Feladatlap generátor alkalmazása (pl. a cd-n alapozó matematika….) Előnyök – Többször felhasználható a munkánk (tanári kooperáció-jó gyakorlatok) – Később is alakítható, másolható, nyomtatható

7 Tanítási óra célja Tantárgyi cél: – Új anyag feldolgozása – Ismétlés – Rendszerezés – Diagnosztizálás – Ellenőrzés, értékelés Szociális cél: – Társas készségek fejlesztése – Együttműködési készségek fejlesztése – Kommunikációfejlesztés – Gondolkodásfejlesztés Pedagógiai cél: – Ha a gyors ismeretközlés a cél: frontális óratervezés – Ha az egyéni haladási tempó figyelembevétele a cél, akkor differenciált: egyéni munka részben egyéni páros csoportos

8 Feldolgozás módja I. Hagyományos tanulásszervezési módok: Frontális óra szervezés – Egyirányú információ áramlás – Nincs párhuzamos interakció Önálló munka – Mindenki ugyanazt a feladatot végzi – Nincs interakció

9 9 Frontális óraszakasznál használható IKT eszközök Bemutató vetítése (kép, szöveg, mozgókép …): pl. Power Point – A források beépítve vagy önállóan (pl. SDT-s objektumok) Célprogram futtatása, példák – Kottaírás, lejátszás – Táblázatkezelő, függvény ábrázolása – Szimuláció, animáció a témához

10 Feldolgozás módja II. Különböző tanulásszervezési módok: egyéni munka: személyre szabott fejlesztés részben egyéni: több gyereket azonos módon fejleszt (pl.: 2 hiányzó gyerek v. tanulmányi versenyre felkészítés; v. felzárkóztatás, tehetséggondozás, integrált oktatás) Páros: – homogén (párban tanulás: azonos képesség és/vagy érdeklődési kör), – heterogén (tanuló pár: különböző képesség és/vagy érdeklődési kör; ne legyen nagy különbség) Csoportos: – homogén (azonos képesség és/vagy érdeklődési kör), – heterogén (különböző képesség és/vagy érdeklődési kör; ne legyen nagy különbség) – Fontos: létszám 3-6 fő; mindenkinek legyen konkrét feladata - a projektet mennyi részfeladatra lehet bontani Differenciálás szintjei: – Szervezeti: pl.: négyen u.azt a feladatot végzik, csak segíthetnek egymásnak – Tartalmi: pl.: nehézségi fok szerint mást feladatot kapnak, pl.: 1: menetrendben keres; 2: útvonal terv; 3: látnivalót keres – követelménybeli: igazolt tanulási nehézség, részképesség zavar esetén más ill. csökkentett követelménynek, elvárásnak kell megfelelnie

11 Alkalmazására szánt feladattípusok Problémamegoldó csoportfeladatok Alkotó feladatok Felfedező, kutató, kísérletező feladatok Érvelésre-vitára alkalmas feladatok Ellenőrzés, értékelés

12 12 Csoportmunka az órán 1 Ismeretközlő anyag feldolgoztatása – Fájlban vagy nyomtatva kiadható (pl. SDT, vagy onnan másolt) Kísérletező – A számítógép, mint kísérleti eszköz – Eredmények rögzítése, kiértékelése, grafikonok, görbék – Számítások elvégzése (pl. táblázatkezelő) – A kísérlet elméleti háttere

13 13 Csoportmunka az órán - 2 Számítógépes programmal kísérletező – Alkalmas kis segédprogram, tanári javaslatokkal és elvárással Alkotó – Közös produktum elkészítése megadott segédprogrammal, számítógép hálózaton

14 Feladatok menetének pontos meghatározása Utasítás, v. feladat leírás eljuttatása tanár>diák ill. diák>diák formában: – Szóban – Táblán v. projektorral és/vagy aktív táblán – Feladatküldés elektronikus formában, pl.: Keretrendszerben E-mail Fórum …

15 Szerepek meghatározása Szerepkörök meghatározásánál fontos: csak tényleges funkcióval rendelkező szerepet adjunk Szerepkiosztásnak kettős célja van: – Szerephez szükséges meglévő képességek erősítése – Szerephez szükséges hiányzó képességek fejlesztése

16 Ellenőrzés, értékelés módja Észrevételek, értékelés: – Csoporton belüli értékelés, önértékelés – Osztályszinten: csoportbemutatók értékelése – Pedagógus: minőségi és mennyiségi értékelés Értékelés módjai: – Diagnosztikus – Formatív – szummatív

17 Csoportbemutató szummatív értékelésének szempontjai A záró minőségi és mennyiségi ellenőrzés, értékelés két fő részből tevődik össze: a. Csoportbemutatókat az osztály értékeli Szempontok: - Bemutatóra szánt időkeret megadása - Bemutató: tömör, tematikus, érthető, lényegre törő - Bemutató után kérdés-felelet rész beiktatása csoportos észrevételek megvitatására b. A csoport teljesítményéhez való egyéni hozzájárulásokat a csoporttársak értékelik Csoportos szóbeli értékelés szempontjai: - feladat érdekessége - sikeres elvégzése, esetleges problémák megbeszélése - feladatvégzés hatékonysága - időkeret betartása - egyenlő arányú részvétel megléte - egyéni felelősségvállalás - hangulat a csoporton belül

18 Időterv Teljes projekt időtartama Részfeladatokra szánt részidők meghatározása

19 Egyéb fontos óratervezési szempontok Digitális eszközök előkészítése, üzembe helyezése,elérhetővé tétele Az óra elején szükség szerinti csoportalakítás Csoportépítés, ráhangoló játékok Időkitöltő feladatok

20 Digitális tanóra óralátogatási szempontsora Világos volt-e az óra célja? Volt-e ráhangoló feladat? Egyértelműek voltak-e a feladatok, utasítások? Milyen módszerrel (módszerekkel) vonta be a pedagógus a tanulókat az órai munkába? (Különösen az alulmotivált gyerekeket) Értik-e a tantárgyi fogalmakat? Mennyire volt tevékenységközpontú az óra? Az adott tantárgyi kompetenciákon kívül még milyen keresztkompetenciák fejlesztésére került sor? Milyen módon jelentek meg a digitális eszközök a tanórán, mire használták azokat? A tanulói megnyilvánulásokat, ötleteket, javaslatokat mennyire vette figyelembe a pedagógus? Alkalmazkodott-e a választott munkaformákhoz a tanár mozgása a teremben? Milyen ellenőrzési, értékelési módokat használt? Milyen volt az óra hangulata? Miben volt különleges?

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések