Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban Eszenyiné dr. Borbély Mária DEENK, 2010. március 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban Eszenyiné dr. Borbély Mária DEENK, 2010. március 31."— Előadás másolata:

1 EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban Eszenyiné dr. Borbély Mária DEENK, 2010. március 31.

2 ► 1989. Svájci Montreuxban: első Európai Minőségirányítási Fórumon: Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) létrehozása. ► Az Alapítvány lett felelős az 1991-ben útjára bocsátott Európai Minőségdíjjal kapcsolatos intézkedések meghozataláért, valamint a díjhoz kapcsolódó EFQM Kiválósági Modell létrehozásáért. ► A modellt eredetileg az Európai Minőségdíjra pályázók értékelésére fejlesztették ki, de sok szervezet önértékelő eszközként kezdte el használni. Ezért az EFQM úgy döntött, hogy a modellt úgy kell továbbfejleszteni, hogy ideálisan képviselje az üzleti kiválóság (TQM) filozófiáját, és a gyakorlatban is alkalmazható legyen valamennyi szervezetre, tekintet nélkül hovatartozásukra, méreteikre és szektorukra, továbbá arra, hogy hol tartanak a saját kiválóságuk megvalósításában.

3 Az EFQM modell

4 Az EFQM önértékelési módszerei Módszer A tények pontossága A modell tudományossága Igény a betanításra Anyagi ráfordítás KérdőívAlacsonyNemNem Alacsony- közepes MátrixAlacsonyNemNem Munkaérte kezlet KözepesIgen Megkönnyíti a munkát Közepes Formális Közepesen magas IgenIgen Közepes- magas MinősítésMagasIgenIgenMagas

5 A szervezet minőségszemlélete és a módszer Érett szervezet Kérdőív Formális módszer Minősítés Úton lévő szervezet Kérdőív és munkaértekezlet Mátrix és munkaértekezlet Formális módszer Könnyített kérdőív Próba minősítés Formális módszer A minőség útjára lépő szervezet Elemi kérdőív Standard mátrix Standard kérdőív Részletes kérdőív Átalakított mátrix Alacsony erőfeszítés Közepes erőfeszítés Nagy erőfeszítés

6 A módszerek precizitása, pontossága

7 A formális módszer előnyei ► Az adatgyűjtési folyamat tényszerű, valós adatokat szolgáltat. ► A módszer tudományosan megalapozott. ► Az önértékelés során megteremti az együttműködés lehetőségét a különböző funkciókban és területeken dolgozó emberek között. ► A módszer közepesen magas pontosságához reális, közepes vagy azt valamivel meghaladó anyagi költségek járulnak. ► A magyarországi könyvtárak minőségszemléletében az elmúlt évtizedben jelentős fejlődés következett be, joggal sorolhatjuk őket a már úton lévő szervezetek közé, így önértékelésükhöz a formális módszer alkalmazása ideális megoldás lehet. ► A formális módszer a közepesen magas anyagi költségen túl, ami elsősorban az önértékeléshez használt adatlapok sokszorosításából és a szervezeti eredményeket mérő kérdőívek előállításából származó költség, közepes mértékű egyéb, elsősorban idő és munkaerő ráfordítást igényel alkalmazóitól.

8 A formális módszerrel végzett önértékelés menete 1. önértékelési eszközkészlet

9 9 EFQM kritérium és 32 alkritérium ► 1.Vezetés Hogyan indítják meg és segítik elő a könyvtár vezetői a könyvtár küldetésének és jövőképének megvalósítását: mennyire képesek a hosszú távon jelentkező sikerekhez szükséges értékek fejlesztésére; és hogyan valósítják meg ezeket a megfelelő tevékenységeken és magatartásformákon keresztül; mennyire járulnak hozzá saját személyükben az adott szervezet vezetési rendszerének kidolgozásához és gyakorlatba történő átültetéséhez. ► 1/a A könyvtár vezetése elkészíti a könyvtár stratégiai tervét, megfogalmazza a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét, valamint modellszerepet tölt be a könyvtár minőség kultúrájában ► 1/b A könyvtár vezetése személyesen biztosítja a könyvtár menedzsment rendszerének kidolgozását, megvalósítását és folyamatos fejlesztését ► 1/c A könyvtár vezetése együttműködik a használókkal, a partnerekkel és a társadalom képviselőivel ► 1/d A vezetők motiválják, támogatják és elismerik a szervezet alkalmazottait

10

11 ► 2. Politikai stratégia Hogyan valósítja meg a könyvtár saját küldetését és jövőképét világos, valamennyi érdekelt szempontjait figyelembe vevő, az aktuális könyvtárpolitikával, a tervekkel, a célokkal és a folyamatokkal alátámasztott stratégia segítségével. ► 2/a A könyvtár politikája és stratégiája, az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeli szükségletein és elvárásain alapul ► 2/b A könyvtár politikájának és stratégiájának alapja a teljesítménymérésből, kutatásból, tanulásból származó információ ► 2/c A könyvtár politikája és stratégiája állandó fejlesztés, felülvizsgálat és korszerűsítés alatt áll ► 2/d A könyvtári stratégia kulcsfolyamatokon keresztül valósul meg ► 2/e A könyvtári stratégia megismerésében és végrehajtásában mindenki részt vesz

12

13 ► 3. Dolgozók Hogyan menedzseli, fejleszti és szabadítja fel a könyvtár alkalmazottai tudását, munkavégző képességét, egyéni, csoport és szervezeti szinten; hogyan tervezi meg ezeket a tevékenységeket annak érdekében, hogy azok támogassák a szervezet politikáját és stratégiáját, továbbá folyamatainak hatékony működését. ► 3/a Az emberi/humán erőforrásokat megtervezik, menedzselik és fejlesztik ► 3/b A dolgozók tudását és szakértelmét azonosítják, definiálják, fejlesztik és megőrzik ► 3/c Gondoskodnak a dolgozói részvétel és önálló jogkör biztosításáról ► 3/d A könyvtár vezetése és az alkalmazottak között párbeszéd folyik ► 3/e A könyvtár vezetése törődik az alkalmazottakkal, elismerik és díjazzák őket

14

15 ► 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások Hogyan tervezi és menedzseli a könyvtár külső partnerkapcsolatait és belső erőforrásait annak érdekében, hogy azok támogassák a szervezet politikáját és stratégiáját, továbbá folyamatai hatékony működését. ► 4/a A külső partnerkapcsolatok menedzseltek ► 4/b A pénzügyek menedzseltek ► 4/c Az épületek, anyagok és berendezések menedzseltek ► 4/d Az információs technológia menedzselt

16

17 ► 5. Folyamatok Hogyan tervezi meg, menedzseli és fejleszti a könyvtár a folyamatait annak érdekében, hogy azok támogassák a szervezet politikáját és stratégiáját, teljes mértékben kielégítsék a használókat és a többi érdekelt felet; valamint egyre nagyobb értékeket hozzanak létre számukra. ► 5/a A könyvtári munkafolyamatokat módszeresen tervezik és menedzselik ► 5/b Minden folyamatot a szükségleteknek megfelelően innovatív úton úgy fejlesztenek, hogy azok teljes mértékben kielégítsék a felhasználókat és a többi érdekelt felet, valamint egyre nagyobb értékeket állítsanak elő számukra ► 5/c A könyvtárban a szolgáltatásokat, a használói igények és elvárások alapján tervezik és fejlesztik ► 5/d A könyvtár a szolgáltatásait kifejleszti, működteti, és folyamatosan ellenőrzi és javítja ► 5/e A könyvtár közönségkapcsolatait menedzseli és erősíti

18

19 ► 6. Használói eredmények Amit a könyvtár a felhasználók és más érdekelt felek elégedettségéért tesz. ► 6/a Használói észrevételek, dicséretek, panaszok, melyek használói kérdőíves felmérésekből származnak ► 6/b A használói elégedettséget mérő teljesítménymutatókból nyert eredmények ► 7. Dolgozói eredmények Amit a könyvtár a dolgozók elégedettségéért tesz ► 7/a A könyvtár dolgozóinak észrevételei, melyek kérdőívekből, fókuszcsoportokból, interjúkból stb. származnak ► 7/b A dolgozói elégedettség teljesítménymutatóiból nyert eredmények ► 8. Társadalmi hatás és eredmények Amit a könyvtár az össztársadalmi szükségletek és elvárások kielégítéséért tesz. ► 8/a A könyvtár társadalmi környezetének észrevételei, melyek felmérésekből, kérdőívekből, közönségtalálkozókból, irányító testületektől származhatnak ► 8/b A könyvtár társadalmi környezetének észrevételeiből származó értékek, eredmények ► 9. A könyvtári kulcsteljesítmények eredményei ► 9/a A könyvtár kulcsteljesítményei, eredményei ► 9/b A könyvtár kulcseredményeinek teljesítménymutatói

20

21

22

23

24

25

26

27

28 A formális módszerrel végzett önértékelés menete ► 2. Tények, adatok összegyűjtése ► 3. Az önértékelésben résztvevők köre ► 4. Az adatlapok kérdéseinek tisztázására, közös értelmezése a kitöltés megkezdése előtt ► 5. Az önértékelés lebonyolítása ► 6. Az önértékelés kiértékelése ► 7. Bizonyos időközönként megismételt önértékelés

29 A Méliusz Központban végzett önértékelések ► 2007 tavasz: régi épület ► 2008 nyár: új épület

30 Vezetés

31 Stratégia

32 Dolgozók

33 Partnerkapcsolatok és erőforrások

34 Folyamatok

35 Használói eredmények új könyvtár

36 Dolgozói eredmények új könyvtár


Letölteni ppt "EFQM alapú könyvtári önértékelés a gyakorlatban Eszenyiné dr. Borbély Mária DEENK, 2010. március 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések