Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Kormánytisztviselői Kar működése, valamint Hivatásetikai Kódexe és Etikai Eljárási Szabályzata XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Kormánytisztviselői Kar működése, valamint Hivatásetikai Kódexe és Etikai Eljárási Szabályzata XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia."— Előadás másolata:

1 A Magyar Kormánytisztviselői Kar működése, valamint Hivatásetikai Kódexe és Etikai Eljárási Szabályzata XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

2 Az MKK-t megalapozó kormányzati célokat rögzítő döntések
Magyary Program 11.0 Magyary Program 12.0 Kormányzati Személyzeti Stratégiáról szóló 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

3 Az MKK létrehozatala Cél:
olyan közös értékalapú egységes hivatásrend létrehozatala, amely hozzájárul a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

4 Az MKK, mint köztestület
Önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezik Létrehozatalát törvény rendelte el Közfeladatot lát el – „minimumfeltételek” a 41/2002. (X. 11.) AB határozat szerint: érdekképviseleti feladatok etikai normák megalkotására és az etikai eljárások lefolytatására szóló felhatalmazás XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

5 Miért Kar, miért nem Kamara?
A kormánytisztviselői kar számos „szakma”, „foglalkozás” tömörítője, azonban egységes hivatásként történő meghatározottsága más jellegű, mint a hagyományos tevékenységekre építő és kötelező tagsággal bíró köztestületek esetében Cél, hogy közös értékalapú, egységes hivatásrend jöjjön létre, amely azt a többletet hordozza, amely megkülönbözteti a köz szolgálatát az „egyszerű” munkavégzéstől. Létezik önálló kormánytisztviselői hivatás és a sajátos bizalmi viszony, amely megalapozhatja az MKK köztestületi működését. XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

6 Érdekképviselet-érdekvédelem Az MKK feladatai
Az érdekképviselet az adott teljes szakma, hivatás törekvéseit hivatott előmozdítani, ezért munkaadókat (munkáltatókat) és munkavállalót egyaránt átfogja. Célja az együttműködés és az érdekkiegyenlítés a nemzeti (valamint a lokális) érdekekkel összhangban. Az érdekvédelem, szűkebb hatókörrel kifejezetten a bérharc irányítására, a jobb munkakörülmények kiharcolására, a kollektív és szociális jogok érvényesítésére irányul, s ezért alapvetően csak részérdekeket jelenít meg. EGYMÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK! XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

7 Szakmai érdekképviselet I.
a készülő jogszabályok, a tervezett szervezeti intézkedések, koncepciók és stratégiák véleményezése a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben az érdekképviselet ellátása a Kormánytisztviselői Kar tekintélyének, testületei és tagjai érdekeinek, valamint a kormánytisztviselő jogainak védelme a kormánytisztviselők foglalkoztatását és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, a kormánytisztviselő számára előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MKK-t érintő jogszabályok megalkotásában konzultációs joggal történő közreműködés XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

8 Szakmai érdekképviselet II.
Véleményét ki kell kérni a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdésekben, a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókat érintő rendelkezéseivel összefüggésben, valamint az igazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol kezdeményezheti a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternél a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatását XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

9 Az MKK feladatai Érdekképviseleti, érdekvédelmi és képviseleti feladatok A kormánytisztviselői hivatásetikai rendszerrel összefüggő feladatok A kormánytisztviselői továbbképzéssel és vizsgarendszerrel kapcsolatos feladatok Jóléti, szociális és egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok Az MKK működésével kapcsolatos feladatok XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

10 A tagok nyilvántartása
Jogalap: a törvényben meghatározott feladatok ellátása Kttv. szerinti adatkör Jelenleg kb. 80 ezer tag Adatfelvétel, az adatokban történt változások követése és átvezetése! XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

11 Az MKK felépítése Az MKK élén az elnök áll
Országos Közgyűlés választja Öt alelnök Két országos bizottság Etikai Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Mindkét bizottságot elnök vezeti és ezen kívül 4 tagja van A bizottságok elnökei tagjai az Országos Elnökségnek Országos Iroda Adminisztratív szervezet, főtitkár vezeti XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

12 Az MKK felépítése A Területi Közgyűlés a területi szinten foglalkoztatott kormánytisztviselőkből áll A területi elnököt és alelnököt a Területi Közgyűlés választja Területi Etikai Bizottság – 1 elnök és 4 tag Területi Elnökség XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

13 A Hivatásetikai Kódex és az etikai eljárások
XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

14 Főbb kapcsolatok Nemzetközi és Európai Uniós kapcsolatok:
az antikorrupciós, összeférhetetlenségi és érdekkonfliktus-kezelési politika része Hazai: A korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

15 Törvényi keretek - a Kttv. vonatkozó szabályai
A hivatásetikai szabályok megalkotása, az eljárás rendszerének kialakítása és azok lefolytatása az MKK feladata Etikai vétség fogalma Első fokon a Területi Etikai Bizottság, másodfokon az Országos Etikai Bizottság jár el Kiszabható büntetés a figyelmeztetés és a megrovás Etikai vétség – fegyelmi vétség viszonya! XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

16 A Kódex szerkezete Anyagi rész
Alapelvek: hűség, nemzeti érdek, elkötelezettség, felelősség, szakszerűség, hatékonyság, tisztességesség, méltóság, pártatlanság, igazságosság, méltányosság, arányosság, védelem, előítélet-mentesség, átláthatóság, együttműködés, lelkiismeretesség, példamutatás, támogatás, számonkérés, szakmai szempontok érvényesítése Részletszabályok XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

17 A Kódex eljárási szabályai
Az eljárás szakaszai Az eljárás megindítása: bejelentésre és hivatalból Elvülési idő: egy év A tényállás tisztázása az eljáró tanács feladata; tárgyalás tartása kötelező! Az eljárást lezáró határozatok: elmarasztaló vagy megszüntető A fellebbezési jog és a bírósági felülvizsgálat joga csak a kormánytisztviselőt illeti meg! Az elmarasztaló határozat csak a kormánytisztviselő részére kerül megküldésre Az elmarasztalás ténye a tagnyilvántartásban rögzítésre kerül XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

18 Mit várunk a Kódextől? Erősítse a közigazgatással szembeni közbizalmat
Biztosítsa a közigazgatás eredményes és hatékony működését Segítse a kormánytisztviselőket abban, hogy elsajátítsák azt, amit összefoglalva discretionak nevezhetünk: Megkülönböztetés adománya: Mi lényeges és mi nem? Mérséklet, mértéktartás Éreztesse a kormánytisztviselőkkel, hogy nem csupán terheket ró rájuk, hanem védi is őket. XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Honlap: mkk.org.hu
XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia szeptember 18-20, Keszthely


Letölteni ppt "A Magyar Kormánytisztviselői Kar működése, valamint Hivatásetikai Kódexe és Etikai Eljárási Szabályzata XXI. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések