Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A korai gyógypedagógiai intervenció Együtt- Értük – Hatékonyan A bölcsődétől a középiskoláig Kiskunfélegyháza, 2010. 04. 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A korai gyógypedagógiai intervenció Együtt- Értük – Hatékonyan A bölcsődétől a középiskoláig Kiskunfélegyháza, 2010. 04. 14."— Előadás másolata:

1 A korai gyógypedagógiai intervenció Együtt- Értük – Hatékonyan A bölcsődétől a középiskoláig Kiskunfélegyháza, 2010. 04. 14.

2 Az eltérő fejlődésmenet korai felismerésének jelentősége Neurogenezis, szinaptogenezis: neuroanatómiai változások az anyaméhben Neurogenezis, szinaptogenezis: neuroanatómiai változások az anyaméhben A kérgi funkciók teljes érése kisgyermekkortól serdülőkorig folyik, szenzitív periódusokkal (Csépe, 2005). A kérgi funkciók teljes érése kisgyermekkortól serdülőkorig folyik, szenzitív periódusokkal (Csépe, 2005). Habilitáció: megelőző kezelés, a hibás funkciófejlődés megakadályozása Habilitáció: megelőző kezelés, a hibás funkciófejlődés megakadályozása Rehabilitáció: Speciális ellátás, a fogyatékossági folyamat akadályozása, lassítása, a megmaradt képességek felhasználásával (Barkó, 1999) Rehabilitáció: Speciális ellátás, a fogyatékossági folyamat akadályozása, lassítása, a megmaradt képességek felhasználásával (Barkó, 1999) Az idegrendszeri sérülés korai felismerője: szakorvos, gyermekorvos, védőnő, az édesanya, később a gondozónő, óvónő – a kivárás nélküli továbbküldés fontossága Az idegrendszeri sérülés korai felismerője: szakorvos, gyermekorvos, védőnő, az édesanya, később a gondozónő, óvónő – a kivárás nélküli továbbküldés fontossága

3 Történeti áttekintés Külföldön a 60-as évektől, Magyarországon a 70-es évektől beszélhetünk korai nevelésről, a 90-es évektől korai fejlesztésről. Külföldön a 60-as évektől, Magyarországon a 70-es évektől beszélhetünk korai nevelésről, a 90-es évektől korai fejlesztésről. Az óvodai nevelés nem korai nevelés, hanem már késői beavatkozás. (H.Bach, 1974) Az óvodai nevelés nem korai nevelés, hanem már késői beavatkozás. (H.Bach, 1974) Szemléleti változások a korai fejlesztésben: funkciógyakorlás – teljesítményorientáltság – deficitcsökkentés - kooperációs modell - globális megközelítés (Atzesberger,1970) (Katona, 1979) (Lányiné, 1985) Szemléleti változások a korai fejlesztésben: funkciógyakorlás – teljesítményorientáltság – deficitcsökkentés - kooperációs modell - globális megközelítés (Atzesberger,1970) (Katona, 1979) (Lányiné, 1985) Ökológiai rendszerű megközelítés: korai intervenció a gyermek-család-környezet viszonya a központban, a szülőknek nyújtott segítség a kompetens szülővé váláshoz (Horwath, 2000) (Porter, 2002) Guralnick, 2001) Ökológiai rendszerű megközelítés: korai intervenció a gyermek-család-környezet viszonya a központban, a szülőknek nyújtott segítség a kompetens szülővé váláshoz (Horwath, 2000) (Porter, 2002) Guralnick, 2001)

4 A korai intervenció szolgáltatásai Intervenció  több, mint a fejlesztés. Átfogó, komplex tervszerűen felépített program, a család segítése. 0-5(6) éves korú, eltérő fejlődésű gyermekek 0-5(6) éves korú, eltérő fejlődésű gyermekek felismerése (szűrése, diagnosztikai vizsgálata), felismerése (szűrése, diagnosztikai vizsgálata), gyógypedagógiai fejlesztése (pszichomotorium, szociabilitás, kognitív funkciók, kommunikáció), gyógypedagógiai fejlesztése (pszichomotorium, szociabilitás, kognitív funkciók, kommunikáció), tanácsadás a gyermek nevelésével kapcsolatban, tanácsadás a gyermek nevelésével kapcsolatban, pszichológiai segítségnyújtás pszichológiai segítségnyújtás további terápiás szolgáltatások nyújtása transzdiszciplináris szemlélettel, interdiszciplináris teamekben további terápiás szolgáltatások nyújtása transzdiszciplináris szemlélettel, interdiszciplináris teamekben figyelembe véve a gyermek állapotát, a család körülményeit, egyedi igényeit. figyelembe véve a gyermek állapotát, a család körülményeit, egyedi igényeit.

5 A korai megsegítés célkitűzései Prevenció – tünetek manifesztálódásának, újabbak kialakulásának megelőzése A gyermek fejlődésének, a készségek, képességek alakulásának elősegítése A család támogatása, segítségnyújtás Az egyéni és a társadalmi terhek csökkentése Életminőség-javítás, beillesztés

6 Alapelvek Első a komplex vizsgálat, esélydiagnózis, javaslattétel Első a komplex vizsgálat, esélydiagnózis, javaslattétel Korrekt tájékoztatás a lehetőségekről, tanácsadás - a szülő döntése a részvétel a korai fejlesztésben Korrekt tájékoztatás a lehetőségekről, tanácsadás - a szülő döntése a részvétel a korai fejlesztésben A család életkörülményeit, elvárásait, a gyermek biológiai adottságait fontos figyelembe venni A család életkörülményeit, elvárásait, a gyermek biológiai adottságait fontos figyelembe venni A szülő partner – középpontban az anya-gyerek kapcsolat A szülő partner – középpontban az anya-gyerek kapcsolat A fejlesztő kompetenciahatárainak betartása A fejlesztő kompetenciahatárainak betartása A funkciótréning helyett komplex személyiségfejlesztés A funkciótréning helyett komplex személyiségfejlesztés Sérülés-specifikus program a szenzibilis fázisokra tekintettel Sérülés-specifikus program a szenzibilis fázisokra tekintettel Apró lépések elve, az állandóság, folyamatosság biztosítása Apró lépések elve, az állandóság, folyamatosság biztosítása

7 A korai fejlesztés jogi szabályozása  Közoktatási Törvény 1993, Kt. módosításai 1996, 1998.  A különleges gondozás, rehabilitációs célú foglalkoztatás joga Kt.30.§ (1)(2)(3)  A pedagógiai szakszolgálatok: Kt. 34 – 35.§  A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés –gondozás feladata, szakember szükséglete: Kt.35.§ (1)  14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 8. § :A korai fejlesztés és gondozás  Új: Korai fejlesztés és gondozás: 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 25. §  Új: [R. 27. § (2)] : Az SZRB a 18 hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét újabb vizsgálat nélkül, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiadására jogosult szakorvos által kiadott igazolás alapján is elkészítheti.  Esélyegyenlőségi törvény:1998.

8 A bizottságok feladata három területet fog át: 1)Szakértői tevékenység: a fogyatékosság szűrése, vizsgálata, felülvizsgálata. 2)Rehabilitációs tevékenység: javaslattétel a vizsgálati eredmények alapján a gyermek/tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra. 3)Rendszerfejlesztő tevékenység: a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének vizsgálata. A szakértői bizottságok feladata

9 Korai diagnosztika a Szakértői Bizottságban Anamnézis és panaszfelvétel Anamnézis és panaszfelvétel Írásos dokumentumok, zárójelentések áttekintése Írásos dokumentumok, zárójelentések áttekintése A gyermek megfigyelése A gyermek megfigyelése Gyógypedagógiai vizsgálat Gyógypedagógiai vizsgálat Orvosi vizsgálat Orvosi vizsgálat A diagnózis közlése A diagnózis közlése Javaslattétel, tanácsadás Javaslattétel, tanácsadás Igazolás adása Igazolás adása A szakértői vélemény megküldése A szakértői vélemény megküldése

10 Szakértői Bizottság: Az igényjogosultság megállapítása Rendszerfejlesztés A rendszerfejlesztés feltételei: szakmai elkötelezettség munkatársak felkészítése megfelelő törvények kapcsolattartás szülői együttműködés fenntartói elkötelezettség intézményi összakarat személyi és tárgyi feltételek A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés intézményrendszerének kialakulása

11 Kecskemét Kiskőrös Dunavecse Baja Kiskunmajsa BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Gyermekvédelmi és Szoc. Int. BKMÖ TGYSZ és GYO-i Napsugár Gyermekotthona BKMÖ Kiskőrösi Közokt. Int. EGYMI és Nev. Tanácsadója BKMÖ Duna Menti EGYMI BKMÖ Bajai Közoktatási Intézm. és Gyermekotthona BKMÖ Móra Ferenc Ált. Iskola és EGYMI Kiskunmajsa 30 fő 11 fő 8 fő 27 fő 1 fő 28fő 8 fő 10fő 6 fő >20 2 fő Baja Kkfélegyháza Tiszakécske Kszmiklós Bajai Kistérségi Szakszolgálat Darvas József Ált. Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móricz Zsigmond Okt. Int. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Varga Domokos ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 27 fő 1 fő 6 fő 11 fő >21 7 fő 6 fő 19fő Kkfélegyháza Kecel Kecskemét Kapocs Segítő Szolgálat Bölcsődei Ellátás Kecel Város Önk. Óvodája és Bölcsődéje Nyíri Úti EGYMI 6 fő - 11fő 7 fő 1 fő 42fő KiskunhalasMagyarországi Ref. Egyház Egység Pedagógiai Szakszolg.>3fő>3fő 15 f ő A korai fejlesztés intézményrendszere, az ellátottak létszáma 2008/09 és 2009/10-ben

12 A korai fejlesztő intézmények működése  Tárgyi feltételek  Személyi feltételek, kompetenciák  Kiegészítő szolgáltatások  Finanszírozás  Kapcsolatok

13 Tapasztalatok, dilemmák Egyenetlen a területi lefedettség Egyenetlen a területi lefedettség Sérülhetnek az alapelvek: pl. a szülőnek nem kötelessége, hanem joga gyermeke korai fejlesztése, az eü. és a gyp.szolgáltatások nem épülnek egymásra Sérülhetnek az alapelvek: pl. a szülőnek nem kötelessége, hanem joga gyermeke korai fejlesztése, az eü. és a gyp.szolgáltatások nem épülnek egymásra Pénzügyi nehézség: a normatív és az OEP támogatás nem inflációkövető Pénzügyi nehézség: a normatív és az OEP támogatás nem inflációkövető Rugalmatlanok az életkori határok, óraszámok Rugalmatlanok az életkori határok, óraszámok A szakmai önképzés nehezített A szakmai önképzés nehezített A családok mentálhigiénés megsegítése hiányos A családok mentálhigiénés megsegítése hiányos A bölcsődei és óvodai integráció támogatására kevés a mód A bölcsődei és óvodai integráció támogatására kevés a mód

14 Eredmények Pozitívum: korszerűsödő diagnosztikus módszerek Pozitívum: korszerűsödő diagnosztikus módszerek Szemléletváltás: a korai beavatkozás szerepét egyre szélesebb körben ismerik fel, a szülői érdekérvényesítés erősödik Szemléletváltás: a korai beavatkozás szerepét egyre szélesebb körben ismerik fel, a szülői érdekérvényesítés erősödik 2. sz módszertani levél (A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában (csecsemő- és kisgyermekkori szűrőteszt védőnők, gyermekorvosok számára Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 2004.) 2. sz módszertani levél (A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában (csecsemő- és kisgyermekkori szűrőteszt védőnők, gyermekorvosok számára Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 2004.) Zárójelentés a kora gyermekkori intervenció koncepciójának értékelemzéssel történő kialakításáról Zárójelentés a kora gyermekkori intervenció koncepciójának értékelemzéssel történő kialakításáról TÁRKI-TUDOK Zrt. Kutatás, tanulmány a kora gyermekkori intervenció magyarorországi helyzetéről 2008. TÁRKI-TUDOK Zrt. Kutatás, tanulmány a kora gyermekkori intervenció magyarorországi helyzetéről 2008. Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Egyesülete 2009. Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Egyesülete 2009.

15

16

17

18

19

20

21 Köszönöm a figyelmet! Rácz Szabó Mária BKMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság BKMÖ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kecskemét Juhar u. 23. Tel: 76/477-666 kecskemet@bkmszrb.sulinet.hu www.szakertoibizottsag.bacskiskun.hu


Letölteni ppt "A korai gyógypedagógiai intervenció Együtt- Értük – Hatékonyan A bölcsődétől a középiskoláig Kiskunfélegyháza, 2010. 04. 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések