Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője Budapest, 2010. április 12. TOVÁBBKÉPZÉS A KORAI FEJLESZTÉSRŐL Czeizel Barbara Budapesti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője Budapest, 2010. április 12. TOVÁBBKÉPZÉS A KORAI FEJLESZTÉSRŐL Czeizel Barbara Budapesti."— Előadás másolata:

1 A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője Budapest, 2010. április 12. TOVÁBBKÉPZÉS A KORAI FEJLESZTÉSRŐL Czeizel Barbara Budapesti Korai Fejlesztő Központ

2 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Fogalmak, fogalmak tisztázatlansága Korai fejlesztés Korai intervenció Kora gyermekkori intervenció Családközpontú kora gyermekkori intervenció

3 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A koragyermekkori intervenció definíciója A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú rizikócsecsemők eltérő fejlődésű, gyermekek tervszerűen felépített programja; a család segítése, mely  szűrést,  komplex diagnosztikai vizsgálatot,  gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást  és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában a gyermek állapotát és a család körülményeit, valamint egyedi igényeit figyelembe véve.

4 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Magyarországi intézmények a 90-es évek derekán Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok (beiskolázási döntések 3 éves kor felett) Nevelési Tanácsadók (3-18 éves korig) (viselkedési és érzelmi problémák) Vakok Állami Intézete, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Mozgássérültek Állami Intézete Pető Intézet (konduktív pedagógia)

5 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A korai fejlesztés alapjainak szakmai háttere Korai Fejlesztő Csoport a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán (1980-as évek) Speciális bölcsődék, speciális óvodák Sajátos nevelési igényű gyermekeket integráló óvodák 1990-től civil szervezetek

6 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Budapesti Korai Fejlesztő Központ Megalakulás: 1992., fenntartó a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány Célok: családközpontú kora gyermekkori intervenció, Budapesti és Pest megyei családok ellátása Modellek (USA, Németország -Lebenshilfe, Anglia, magyar hagyományok a gyógypedagógiában és a fejlődés pediátriában) Nincs törvényi szabályozás 1996: oktatási törvény módosítása: a korai fejlesztés, mint nevesített feladat

7 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Definíciók Shonkoff és Meisels (2000): Multidiszciplinális szolgáltatások, 5 éves korig. Cél: a gyermek egészségének és jólétének biztosítása, a kompetenciák erősítése, a fejlődési késések minimalizálása, a meglévő fogyatékosságok kezelése, a szülők és a család működésének elősegítése Guralnick (2001): A szülő-gyermek interakciók azon mintáját támogatja, amely leginkább elősegíti a gyermek fejlődését

8 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A kora gyermekkori intervenció jelenlegi helyzete Magyarországon Részletesen: a TÁRKI-TUDOK Zrt. kutatásában Röviden:  Nem tisztázott fogalomhasználat  Hovatartozás kérdésének tisztázatlansága (egészség-, oktatás-, szociális ügy-e?)  Oktatási törvény nehézkes alkalmazása  Képzett korai intervenciós (fejlesztő) szakemberek hiánya  Korai intervenciós szolgáltatások hiánya  Korai intervenciós szolgáltatások minőségének megkérdőjelezhetősége

9 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Adatok összegzése a 2005-ös év alapján A 2005-ben összes élve született gyermekek száma 97 496 (KSH adat) 2005-ben Nic-ben, Pic-ben ápoltak száma 5884 (OGYEI-adat, egészségügy) 2005/06-ban korai fejlesztés és gondozás keretében ellátott, 0-5 éves korú gyermekek száma 2147 (OM- statisztika, oktatásügy) (2147X240 000 Ft,- /fő/év = 515 280 000 Ft) ??? 2005-2006 évben SNI-s kategóriával első osztályba jelentkező gyermekek száma 6233!!!!!!

10 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Adatok megyei eloszlása  Újszülöttek PIC/NIC-ben 2005-ben (EM)  Korai fejlesztésben részesültek 0-5 éves korig 2005-ben (OKM)

11 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A korai intervenciós szolgáltatások közös jellemzői Európában Elérhetőség Közelség Költségfedezet Interdiszciplináris team munka Változatos szolgáltatások

12 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A korai intervenciós szolgáltatások közös jellemzői Magyarországon Elérhetőség: esetleges Közelség: kiszámíthatatlan Költségfedezet: nem megoldott Interdiszciplináris team munka: nehezen kivitelezhető Változatos szolgáltatások: elszigetelten

13 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A koragyermekkori intervenció, fejlesztés célja A gyermek személyes fejlődésének biztosítása A családi kompetenciák erősítése A család és a gyermek társadalmi inklúziójának elősegítése

14 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A koragyermekkori intervenció, fejlesztés megvalósításának alapigényei Korai felismerés, diagnózis Megfelelő színvonalú tanácsadás, fejlesztés, terápia, gondozás A család segítése, támogatása Elérhetőség alanyi jogon

15 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Koragyermekkori intervencióban résztvevő szakemberek Transzdiszciplináris team-munka, interdiszciplináris szemlélet védőnő, házi gyermekorvos fejlődéspediátriában jártas gyermekorvos, gyermek- neurológus, gyermekpszichiáter, gyermekortopéd szakorvos, gyermekszemész, genetikus különböző képzettségű gyógypedagógus, pedagógus mozgásterapeuta, mozgásfejlesztő szakember, konduktor pszichológus szociális munkás művészeti terapeuta

16 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Koragyermekkori intervencióra, fejlesztésre jogosultak Szűrést követően: Azok a gyermekek, akik megfelelő diagnosztikai vizsgálómódszerrel jelentős elmaradást mutatnak az alább felsoroltak közül egy vagy több fejlődési területen: mozgásfejlődés értelmi fejlődés hallás-, látásfejlődés kommunikáció-, beszédfejlődés szociális, érzelmi fejlődés, valamint viselkedésbeli eltérést mutatnak Olyan diagnosztizált állapotokban, amelyek nagy valószínűséggel fejlődési elmaradást eredményeznek

17 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Koragyermekkori intervenció szolgáltatásai Szűrés Komplex vizsgálat, gyermek fejlődési szintjének felmérése Gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás Mozgásterápia Pszichoterápia Zeneterápia Szülőcsoportok Megfelelő gyermekközösségbe kerülés elősegítése Utazó tanári szolgáltatás (Portage modell)

18 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Szempontok a koragyermekkori intervencióhoz, fejlesztéshez A szülő mint partner Elfogadás, meghallgatás Információ Együttműködés Tanácsadás Fejlesztés Terápia

19 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Érintett területek Egészségügyi Oktatási (gyógypedagógiai) Szociális

20 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A szakmai környezet változása (az utóbbi 20-30 évben) Korábban:  orvosi  pedagógiai modell  kizárólag a gyermekre koncentrált Jelenleg  TÁRSADALMI modell  a gyermek fejlődése a középpontban, illetve a társadalmi érintkezésnek az ember, azon belül is a gyermek fejlődésére gyakorolt hatását vizsgálja  a gyermek, a család és a környezet együttes megközelítése

21 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A szakmai gyakorlatban történő változások (1)…  Korszerűbb diagnosztikus módszerek mellett egyre több tapasztalat halmozódott fel a korai fejlesztés terén is.  A szélesebb értelemben vett szakmai közegben is szemléletváltás tanúi lehetünk, egyre többen ismerik fel a korai beavatkozás szerepét a gyermek és családja harmonikus fejlődésében.

22 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A szakmai gyakorlatban történő változások (2)…  A korai ellátás a társadalom szélesebb rétegeiben is ismertebbé vált, az érintett családok egyre határozottabban igyekeznek érdekeiket érvényesíteni.  Az állami intézményrendszer mellett számos olyan intézmény, elsősorban civil szervezet jött létre, amely a sérült gyermekek korai ellátását tűzte ki céljául.

23 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT A szakmai gyakorlatban történő változások (3)… konkrétumok, konkrét feladatvállalások 2. sz. Módszertani levél A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában (csecsemő- és kisgyermekkori szűrőteszt védőnők, gyermekorvosok számára (Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 2004., Dr. Büki György, Dr. Gallai Mária, Dr. Paksy László). Zárójelentés a kora gyermekkori intervenció koncepciójának értékelemzéssel történő kialakításáról, 2005. augusztus; Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Fogyatékosügyi Főosztály, MicroVA Bt. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújúlás Operatív Program (TÁMOP) 3., 5., 6. prioritásaiban nevesített, a koragyermekkori intervenciós programok elméletének, gyakorlatának kidolgozása, mint kormányprogram, 2007-2008. évekre vonatkozó akciótervek …

24 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Ugyanakkor (1)…  Az ellátó intézmények a sérült fejlődés egy-egy részterületének diagnosztikájára és fejlesztésére „szakosodtak” (pl. mozgásfejlesztés, szenzoros integrációs fejlesztés, érzékszervi fejlesztés, stb.), szemléletük többségében nélkülözi a komplexitást (egészségügy, oktatás, szociális ágazat).  A szakmai protokollok, standardok, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően alkalmazható módszerek hiányában ill. a már hatályos jogszabályok nem harmonizált alkalmazása vagy nem alkalmazása (pl. Módszertani levél) okán az optimálisnak tekinthető ellátás sokszor még újra és újra a tervezési szintre zuhan vissza.

25 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Ugyanakkor (2)…  Az intézmények, szakemberek, ágazatok egymással való kapcsolattartása, együttműködése hiányos, így a családokkal gyakran egymás mellett és nem egymásra épülve foglakoznak.  A szakemberek számára igen kevés továbbképzési lehetőség van (csökkenő továbbképzési, szakképzési keret).  Az intézmények súlyos pénzügyi nehézségekkel küszködnek, melyek a megfelelő szabályozás hiányában a civil szervezeteket talán még jelentősebb mértékben sújtják.

26 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Ugyanakkor (3)… Egyes sérült csoportok diagnosztizálása, ellátása és továbblépési lehetőségei továbbra is szinte teljes mértékben megoldatlanok maradtak. Ez elsősorban a csecsemőket (0-1 éves kor), a halmozottan, súlyosan halmozottan sérült gyermekcsoportot és az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket és családjaikat érinti.

27 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Végül… „Meg kell alkotni a kora-gyermekkori diagnosztika és fejlesztés működtetésének a meglévő ellátórendszerek összehangolására alapozott szabályait és a rendszer felállításához szükséges ütemtervet.” (……)

28 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT (……) (Új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 07.) Kormányhatározat melléklete, IV. fejezet Felelős: egészségügyi miniszter, szociális- és munkaügyi miniszter, oktatási-és kulturális miniszter. Határidő: 2009. december 31.!!!!!!)

29 Czeizel Barbara - BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT Köszönöm kitartó figyelmüket, remélve, hogy a koragyermekkori intervenció területén jogalkotó, szolgáltató, ellátó, terápiás módszereket képviselő intézmények, szakemberek egymás munkáját megismerve, elismerve valóban együttműködve segítik az érintett családokat.


Letölteni ppt "A koragyermekkori intervenció múltja, jelene és remélt jövője Budapest, 2010. április 12. TOVÁBBKÉPZÉS A KORAI FEJLESZTÉSRŐL Czeizel Barbara Budapesti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések