Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elmobilozott táborozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elmobilozott táborozás"— Előadás másolata:

1 Az elmobilozott táborozás
Szerzők:Erdei Diana Nikolette Kis Zsolt-Károly Irányító tanár: Tarpai Szende „Szent László” Római Katólikus Gimnázium, Nagyvárad

2 Bevezető A statisztika valamely jelenségre vonatkozó adatok csoportosításával, vizsgálatával és értelmezésével foglalkozik , ezenkívül az illető jelenség jövőbeli előfordulási lehetőségeivel is. Ma már minden országban léteznek statisztikára szakosodott szervek , nemzeti demográfiai bizotságok , közvéleménykutató intézetek , havonta vagy évente jelennek meg statisztikai közlönyök stb. Jelen dolgozat a nagyváradi székhelyű , Bihar Megyei Statisztikai Hivatal és iskolánk által aláírt „ Együttmüködési egyezmény ” folyománya .

3 Indoklás Napjainkban szinte elképzelhetetlen az életünk mobiltelefon (bunko-fon) használata nélkül . Szinte mindenkinek van telefonja és ritka az , aki nem hozza magával az iskolába is.Vannak szülők akik ragaszkodnak ahhoz,hogy gyermekük elérhető legyen az iskolában is,bármikor.Vannak olyan diákok , akik "divatból" használják a legkülönlegesebb telefonokat . Vannak akik "szükségesnek" érzik a telefont,mert barátaikat hivják velük,minden szünetben. De vannak egyébb fontos okok amiért használják a telefont. Valóban iskolánkban "ritka,mint a fehérholló" az a tanuló akinek nincsen "telója".Ezzel a felméréssel is szeretnénk szembesiteni tanulótársainkat,hogy havonta milyen sok időt töltenek el a telefonálással és ez okozhat magas számlát.

4 Egy kis történelem i.e. 2600.: Egyiptom népszámlálás
i.e : Kína: adózók összeírása, föld, stb. i.e. római birodalom: cenzus (népösszeírás) Magyarországon az első teljes körű népszámlálás Magyarországon 1784– , 1820., 1838., és részösszeírások Mária Terézia 1775.: kötelező statisztikai oktatás Nagyszombaton 1777., Ratio Educationis: egyetemi önálló stattanszékek Fényes Elek (1807–76) ben Országos Statistikai Hivatal Fisher,Pearson és Yates angol statisztikusok tudományos eredményeiket a gyakorlatban is alkalmazták Romániában az első statisztikai munkák mindjárt a fejedelmeségek után jelentek meg és Ion Ionescu de le Brad és Dionisie Pop Marţian nevéhez fűződnek

5 Elmélkedjünk Statisztikai sokaság, populáció (tömeg): valamely szempont szerint elhatárolt sokaság, összesség. Lehet: -fiktív: elképzelt elemekből álló pl. lehetséges termelés -időpontra vonatkozó (álló; stock–állomány) -időtartamra vonatkozó (mozgó; flow–áramlás, folyam) -véges számosságú -végtelen számosságú Sokaság Ismérv Véges Végtelen Diszkrét Felsorolás, valószínűségeloszlás Valószínűségeloszlás Folytonos eloszlásfüggvény Eloszlásfüggvény

6 Az adatszerzés módjai

7 Medián: középen lévő érték (ami előtt ugyanannyi van mint utána)
Egy ismérv adott értékének abszolút gyakoriságán azoknak a statisztikai egyedeknek a számát értjük , melyek az adott értékkel rendelkeznek. Az ismérv egy értékének a relatív gyakoriságán az illető érték abszolút gyakoriságának és a statisztikai sokaság összlétszámának a hányadosát értjük. Egy statisztikai sor számtani átlagát következő képlet adja: Medián: középen lévő érték (ami előtt ugyanannyi van mint utána) Módusz: diszkrét értékek esetén: a leggyakoribb érték; folytonos ismérv esetén az eloszlási (gyakorisági) görbe csúcsa, maximuma Szórás: az egyes értékek számtani átlagtól való eltéréseinek négyzetes átlaga (szigma)

8 Alakmutatók (egymóduszú eloszlások esetén)
baloldali aszimmetrikus eloszlás szimmetrikus eloszlás módusz<medián<átlag módusz=medián=átlag jobboldali aszimmetrikus eloszlás átlag<medián<módusz

9 Munka menete Hipotézis A statisztikai felmérésünk alapját az a hipotézis szolgáltatta, miszerint a diáktársaink a jelenlegi világméretű pénzügyiválság ellenére sem hajlandóak lemondani egy olyan luxus cikk használatárol , mint a mobiltelefon. Az viszont igaz,hogy amikor bemutattuk az eredményeket , közösen megállapitottuk , hogy a lefolytatott beszélgetések árából egy nagy közös táborozást szervezhettünk volna. Ez a mondat ihlette a dolgozat címét is . Adatgyűjtés: A felmérést a nagyváradi „ Szent László ” Római - Katolikus Gimnáziumban végeztük . Megkérdeztünk minden IX-XII osztályos diákot „Van–e saját mobiltelefonod? ” . Ha igen ,akkor „Saját bevallásod szerint, az előző hónapban ,hány percet használtad beszélgetés céljából : 0-30 percet, percet , percet, percet , vagy 150 percnél többet?” . Felmérésünkben január hónapra vonatkozó adatok találhatóak és ezeket február első két hetében gyűjtöttük be. Adatok rendezése : A kivizsgálás végén , az adatokat táblázatok formájába rendeztük . Az átláthatóság érdekében grafikus ábrázolásokat alkalmaztunk. Az eredmények értékesítése : A jellemző paraméterek értékei megerősítettek a hipotézisünket , és lehetővé tették az illető jellenség jövőbeli viselkedésére vonatkozó „jóslások” meghozatalát.

10 IX.A IX.B X.A X.B XI.A XI.B XII.A XII.B 0-30 30-45 60-100 150> 45-60  Ossz. Ossz.  Ossz.  19  17  20 27  21  26  13

11 IX.A. = 2460 2460 perc IX.B. = 2325 2325 X.A. = 2830 2830 22580:60=376 óra és 2O perc X.B. = 3800 3800 XI.A. = 2585 2585 XI.B. = 3850 3850 XII.A. = 1780 1780 XII.B. = 2950 2950

12 Iskolaszinten összesen
2460+ 2325 2830 3800 2585 3850 1780 2950 22580 perc havonta

13 Adatok teljes iskola szinten
Ismérv Absz.gy. Rel .gy. Kum.absz. Kum. rel.gy. 0-30 6 3,50% 30-45 1 0,6% 7 4,10% 45-60 8 4,70% 60-100 2 10 5,30 4,7% 18 10% >150 153 90% 171 100%

14 Következtetések Hipotézisünk beigazolódott . Az eloszlás szimmetrikus, vagyis a mérleg bizony a több mint 150 perc/hónap irányba billent el. Ha az aktuális átlag percdíjat vesszük figyelembe , mármint 0,14 € , és felhasználjuk azt adatot , mi szerint perc gyűlt össze egy hónap alatt , egy megdöbbentő eredményt kapunk: 3161,2 €. Ez a pénzösszeg , kis rásegítéssel , talán még egy nagy sátoros, közösség épitő jellegű, táborozáshoz is elég lett volna. És , hogy “jóslásokba” is bocsátkozzunk ,ez a tendencia tartani fogja magát addig , ameddig a diáktársaink nem tudatositják , hogy ennek a pénzösszegnek jobb helye is lehetne , például a már emlitett táborozás.

15 Könyvészet www.sulinet.hu www.epsilon.ro www.didactic.ro
Mircea Ganga,Matematika.Tankönyv a X. osztály számára,E.D.P. 2007,Bukarest Burtea M., Matematica. Manual pentru clasa a X-a. Editura Carminis,Pitesti, 2005. Cingu P. Duncea M. Constantinescu M. , Matematica. Manual pentru clasa a X-a. Editura Carminis,Pitesti, 2000 Cheasca I , Constantinescu D., Statistica Matematica si calculul probabilitatilor pentru gimnaziu si liceu, Editura Teora 1998 Gomolea A.,Caba G.,Săvulescu D.,Matematika,Tankönyv a X. Osztály számára, Ábel Kiadó,2002

16 Utószó Reméljük hogy bemutatónk után mindenki kétszer is átgondolja,
hogy mennyit használja telefonját !!? Köszönjük a kitüntető figyelmet !


Letölteni ppt "Az elmobilozott táborozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések