Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ábramagyarázat az Országos Kompetenciamérés iskolajelentéséhez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ábramagyarázat az Országos Kompetenciamérés iskolajelentéséhez"— Előadás másolata:

1 Ábramagyarázat az Országos Kompetenciamérés iskolajelentéséhez

2 Iskolák sorrendje - standardizált átlagos képességek (1. Ábracsoport)
Az Önök iskolájának átlagos standardizált MATEMATIKA képessége a felmérésben részt vett többi iskola eredményéhez viszonyítva Az Önök iskolájának átlagos standardizált MATEMATIKA képessége a település típusának megfelelő eredményekhez viszonyítva Teljesítménymérő (az Önök iskolájánál átlagosan jobban, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya) Néhány, Önöket tartalmazó részpopuláció átlaga MATEMATIKÁBÓL Viszonyítás a 2003-mas eredményekhez (értelemszerűen ez a cella üres lesz, miután 8. évfolyamon most volt először felmérés).

3 Ez az iskola az országos átlag alatt helyezkedik el
Az Önök iskolájának átlagos standardizált MATEMATIKA képessége a felmérésében részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva Ha az Önök iskolája itt helyezkedne el, az azt jelentené, hogy több, mint 1 szórásnyival az országos átlag felett teljesítettek átlagosan Ez az iskola az országos átlag alatt helyezkedik el A görbe alakjából leolvasható, hogy ez az iskola a rosszabbak közül való

4 Az Önök iskolájának átlagos standardizált MATEMATIKA képessége a településtípusnak megfelelő iskolák eredményeihez viszonyítva Ez az ábra még részletesebb bontásban mutatja az iskolák megoszlását és az Önök helyzetét

5 Teljesítménymérő Erősebbek Gyengébbek A Teljesítménymérő és a táblázat segítségével a pontos adatokat is megismerhetik Néhány, Önöket is tartalmazó részpopuláció átlaga MATEMATIKÁBÓL Az Önök eredménye 447 Országos átlag 500 Városi iskolák diákjainak átlaga 498 Kis városok diákjainak átlaga 487

6 Egyéni teljesítmények és szinthatárok – standardizált képességek (2
Egyéni teljesítmények és szinthatárok – standardizált képességek (2. Ábracsoport) Tanulói képességek MATEMATIKÁBÓL az Önök iskolájában a településtípus, illetve az Önök iskolájának megfelelő még mélyebb típusbontásban Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása a már említett bontásokban

7 Az ábra az iskola diákjainak eloszlását mutatja be
Tanulói képességek MATEMATIKÁBÓL az Önök iskolájában és a megfelelő településtípus (vagy még mélyebb bontás) diákjai között Az ábra a településtípus (vagy még mélyebb bontás) diákjainak eloszlását mutatja be A megfelelő településtípus (vagy még mélyebb bontás) diákjai közül közel 500-an értek el 300 és 325 pont közötti eredményt Az intervallumok mutatják a szintek és a képességskála viszonyát. A 4. szint alsó határa 8. osztályos MATEMATIKA teszt esetén 635 pont. Ez a diák a fent bemutatott részpopuláció legrosszabb eredményét elért diákjai között található Az ábra az iskola diákjainak eloszlását mutatja be Az iskola diákjai közül 5-en értek el 400 és 425 pont közötti eredményt A bemutatott iskola 20 elemzésre került diákja közül egy sem érte el a 4-es szintet. Ez, - mivel a diákokat a tanáraik a tudásuk szerint rendezték sorba, és ezért a Központ a gyengék és erősek közül egyaránt választott, - azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel az iskola elemzéséből kimaradt diákok közül is elvétve akad 4-es szintű tanuló 3 diák még az 1-es szint követelményeinek sem felelt meg

8 A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása a már említett bontásban
A diákok túlnyomó része – 60%-a - található az alsó két szinten, szemben a megfelelő részpopuláció 39%-ával. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az iskola diákjainak 60%-a tartózkodik az első szinten vagy az alatt és azt, hogy egyáltalán nincsen 4-es szinten diákja, akkor ez már jelentős elmaradásnak tekinthető a neki megfelelő részpopulációval szemben. Az ábrán látható, hogy a neki megfelelő részpopulációban az alsó két szinten összesen 39%-a van a diákoknak, továbbá van 5%-nyi a 4-es szinten is. Mint azt már megfigyelhettük, egyáltalán nincsen 4-es szintű diákja az iskolának

9 Csoportonkénti eloszlásadatok – a diákok képességeloszlásának néhány jellemzője (3. Ábracsoport)
A diákok képességeloszlásának néhány jellemzője az Önök iskolájában és néhány, Önöket is tartalmazó részpopulációban, MATEMATIKÁBÓL A diákok MATEMATIKA képességeloszlása az egyes részpopulációkban

10 A diákok képességeloszlásának néhány jellemzője az Önök iskolájában és néhány, Önöket is tartalmazó részpopulációban, MATEMATIKÁBÓL A városi iskolák diákjai ugyanolyan eloszlást mutatnak, mint az ország összes diákja Az iskola diákjainak fele a megfelelő régió iskoláiban tanuló diákok alsó 25%-ába tartozik. A megfelelő régió átlaga valamivel jobb, mint az országos átlag A bemutatott iskola diákjainak közel 75%-a az országos átlag alatt teljesített Erről az ábráról az iskolák diákjaik és néhány, őket is tartalmazó részpopuláció teljesítményének eloszlását tanulmányozhatják. A minimum és a 25%-os percentilis közötti átlagos távolság szerencsére nem utal sok (az iskolai viszonyokhoz képest) leszakadó diákra. A táblázat a pontos adatok bemutatásával segíti az értelmezést

11 Teljesítmény a diákok hozott érték indexének függvényében (4
Teljesítmény a diákok hozott érték indexének függvényében (4. Ábracsoport ) Az iskolák diákjainak a HÉI alapján várható és tényleges teljesítménye, MATEMATIKÁBÓL A megfelelő településtípus diákjainak a HÉI alapján várható és tényleges MATEMATIKA eredménye

12 A szövegdoboz az értékek számszerűsítését segíti
Az iskolák diákjainak (és településtípusuknak megfelelően) a HÉI alapján várható és tényleges teljesítménye, MATEMATIKÁBÓL A mintaiskola átlagos HÉI-je nagyjából –0,4, mely az országos átlag alatt helyezkedik el. Teljesítménye 447 pont, mely fél szórásnyival található az országos átlag alatt. A iskolát jelző pont a regressziós egyenes alatt található, ami azt jelenti, hogy egy átlagos iskola, mely a hozzá hasonló hátterű diákanyaggal rendelkezik, jobb eredményt ér el nála. Tehát az ország iskoláinak többségénél még akkor is rosszabb eredményt ért el, ha a diákjainak otthoni hátterét figyelembe vesszük. Az ábra a diákok otthoni háttere és teljesítménye közötti kapcsolatot mutatja be. Minden iskolát egy pont jelöl, amelynek x-koordinátája a diákok átlagos HÉI-je, míg y-koordinátája a diákok átlagos teljesítménye A szövegdoboz az értékek számszerűsítését segíti Az ábrán a településtípusnak megfelelő iskolák szerepelnek a rájuk illesztett regressziós egyenessel. Látható, hogy ez a mintaiskola az átlagosnál gyengébb értékekkel bír a településtípusának megfelelő iskolák között is.


Letölteni ppt "Ábramagyarázat az Országos Kompetenciamérés iskolajelentéséhez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések