Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Logopédiai Szakszolgálat működése 2010

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Logopédiai Szakszolgálat működése 2010"— Előadás másolata:

1 A Logopédiai Szakszolgálat működése 2010

2 Kompetenciahatárok Logopédus Beszédhibák szűrése
Beszédhibások vizsgálata, diagnózis Beszéd- és egyéb terápiák Vélemények készítése Beszédfejlesztő pedagógus Beszédhiba meglétének jelzése Beszédfejlesztés logopédus irányítása mellett Gyakorlás, részvétel az automatizálásban

3 A Szakszolgálat helye Az EGYMI része:
Logopédiai ellátást végez Kecskeméten Logopédiai ellátást végez a Kistérségben (13 településen) Tanárain keresztül részt vesz a korai gondozásban (beszédindítás) Logopédiai (beszédjavító) osztályokat működtet

4 A logopédiai ellátás feladatai
Beszédhibások ellátása 3-tól 18 éves korig Tanulási zavarok prevenciója és kezelése (diszlexia, diszgráfia prevenció, reedukáció) Nyelvi zavarok korrekciója – beszédértési, beszédészlelési nehézségek ellátása Beszédjavító osztályba járó gyermekek intenzív kezelése Készségfejlesztés, mozgásfejlesztés

5 Beszédhibások ellátása
Beszédhibások óvodai szűrése: Teljes körű beszédszűrés a középsős korú gyermekek körében (február) Teljes körű beszédszűrés a nagycsoportos korosztály körében (szeptember)

6 Felvétel előtti vizsgálat: vizsgálati protokoll szerint
Enyhébb beszédhibák vizsgálata: vizsgálat 1. Súlyos beszédhibák vizsgálata: vizsgálat 2. Megkésett beszédfejlődés vizsgálata Kiegészítő vizsgálatok: a tanár megítélése szerint szükséges vizsgálatok

7 Szűrési és vizsgálati rendszer Életkor Korai gondozás Szűrés Vizsgálat
Kiegészítő vizsgálatok 0-3 év Felvételüket a Szakértői Bizottság javasolja Beszédfejlődési késés vizsgálata Hallásvizsgálat Fül-, orr- gégészeti vizsgálat Gyemek-ideggyógyászati vizsgálat Neurológiai vizsgálat Gyermekpszichológiai vizsgálat Nevelési Tanácsadó Szakértői Bizottság(ok) Gyermekorvosi vizsgálat Szakorvosi vizsgálatok Fogorvosi, fogszabályozói vizsgálat 3-5 év A vizsgálatot a szülő illetve az óvoda kérheti 5-6 év Beszédszűrés középső csoport végén Beszédszűrés nagycsoport elején Enyhe beszédhibáknál: vizsgálat I Súlyos beszédhibáknál: vizsgálat II. 6-7 év Kontroll beszédszűrés Tanulási zavarok veszélyeztetettség vizsgálata Alsó tagozatos korosztály Tanulási zavar vizsgálata (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) Nyelvlökéses nyelés vizsgálata Későbbi korban gondot okozó beszédhibák vizsgálata Felső tagozatos korosztály Középiskolás korosztály Beszédalkalmasság szűrés jellegű vizsgálata

8 a beszédfogyatékosság altípusai A felvétel ideje (életkor)
A fogyatékosság típusa, a beszédfogyatékosság altípusai A felvétel ideje (életkor) Az ellátás módja A terápia megnevezése Megkésett/akadályozott beszédfejlődés 3-4 év Ambulanter, Korai gondozás Megkésett beszédfejlődés terápiája (beszédindítás, nyelvi fejlesztés) Enyhe hallássérülés 0 éves kortól (a hallássérülés diagnózisától) Home training Ambulanter kezelés Hallásfejlesztés, hallásnevelés Korai beszédterápia Súlyos beszédhibák (dysphasiák, nyelvi zavarok, enyhe értelmi elmaradáshoz társuló beszédhibák, beszédfogyatékosság) 5-7 év Ambulanter logopédiai terápia (lehetőség szerint intenzív formában: heti 3-5 óra) Beszédterápiák 6-7 év Logopédiai 1. osztály: iskolarendszerű ellátás (intenzív logopédiai terápia mellett, rendszeres egyéni és kiscsoportos fejlesztés) Beszédterápiák, tanulási zavarok megelőzését célzó terápiák, mozgásterápiák Pöszeség, enyhébb beszédhibák (értelmi elmaradáshoz társuló enyhébb beszédhibák, sajátos nevelési igényű gyermekek beszédhibái) Ambulanter logopédiai terápia (nem intenzív beszédfejlesztés: heti 1-2 óra) Logopédiai terápiák Tanulási zavarok: dyslexia és dysgraphia veszélyeztetettség 6-7év Ambulanter vagy logopédiai 1. osztály: iskolarendszerű ellátás Dyslexia, dysgraphia prevenció Tanulási zavarok: dyslexia, dysgraphia Alsó és felső tagozatos kor Ambulanter Dyslexia, dysgraphia reedukáció

9 Adminisztráció Szűrési dokumentáció: kitöltött szűrési lapok füzetbe rendezve Értesítés a szűrés eredményéről: beszédhibások neve, diagnózis Vizsgálati protokoll: vizsgálati lapok (egyénileg tárolva) Tasakok: kezelési terv ajánlások Naplók: forgalmi, kezelési

10 Minősítés tanév végén és távozáskor
Írásbeli minősítés a kezelés végén Írásbeli minősítés tanév végén: további kezelése szükséges A minősítés tartalmazhat bizonyos vizsgálati eredményeket, jelzéseket a tanulási zavar veszélyeztetettségre

11 Tanulási zavar veszélyeztetettség
Szűrést a Szakszolgálat nem végez A logopédus kezeltjei között felméri a tanulási zavar megjelenésének veszélyét: Terápiás javaslatot tesz vagy terápiát kezd Javasolja a logopédiai osztályba való felvételt

12 Tanulási zavar kezelése
Általában volt beszédhibások kezelése, logopédiai terápia folytatása Egyéb, indokolt esetben: nyelvi zavarral összefüggő diszlexia, diszgráfia esetén Vizsgálat végzése A vizsgálat eredményének közlése logopédiai vélemény keretében Terápia megszervezése

13 Egyéb terápiák Megkésett beszédfejlődés kezelése: az óvoda jelzése vagy a szülő kérése alapján Enyhe hallássérültek beszédfejlesztése Nyelvi zavarok kezelése (SLI) Dadogó csoportok és a mellettük működő szülőcsoport Diszfónia terápia Mozgásfejlesztés

14 Kísérlet az adminisztráció javítására
Az adminisztráció pontosabbá tétele Használhatóbb formák bevezetése A gyermekről összegyűjtött anyag könnyebb kezelése A felesleges adminisztráció csökkentése

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Logopédiai Szakszolgálat működése 2010"

Hasonló előadás


Google Hirdetések