Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Villám-módszerek” Iskolapszichológia Iskolapszichológia a gyakorlatban, a pedagógus szemével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Villám-módszerek” Iskolapszichológia Iskolapszichológia a gyakorlatban, a pedagógus szemével."— Előadás másolata:

1 „Villám-módszerek” Iskolapszichológia Iskolapszichológia a gyakorlatban, a pedagógus szemével

2 Az iskola, mint élménycentrum szeretem nem szeretem

3 Az élmények Barátok „Jó” tanár Jutalmazás Tananyag Piros pont, ötös, értékelés Programok Sikerélmények Versenyek sport Ellenségek „Rossz” tanár Büntetés Sok tanulás Fekete pont, egyes, értékelés Unalom, eseménytelenség Kudarc élmények Esélytelenség

4 Az iskola szereplői Gyerekek Tanárok Szülők Vezetőség (tanügyi, gazdasági) Technikai dolgozók Külső partnerek

5 Mi befolyásolja a gyermek viselkedését, magatartását? Életkora Neme Lakóhelye Szociális helyzete Családi elvárások, neveltetés Környezetei elvárások (külső megfelelés)

6 Porszem kerül a gépezetbe

7 Kompetenciahatárok -gyógypedagógia (A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges gondozása a pedagógiai/gyógypedagógiai gyakorlat szemszögéből Csibi Enikő) Fogyatékosságok és gyógypedagógiai szakok egymáshoz rendelése //168/2000. (IX.29.) Kormányrendelet 1. és 2. sz. melléklete//:

8 Enyhe értelmi fogyatékosság → gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta (régi nevén oligofrénpedagógia) Középsúlyos értelmi fogyatékosság → gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta (régi nevén oligofrénpedagógia) Autizmus → gyógypedagógus, tanulásban/értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta (régi nevén oligofrénpedagógia)

9 Tanulási zavarok (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, veszélyeztetettség) → gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta, ha a tanulási zavar hátterében a beszédfejlődés érintettsége áll (nagy többség) Tanulási zavarok (diszek…) → gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta, ha a tanulási zavar hátterében figyelemzavar, magatartászavar, vagy ennek különböző súlyosságú kombinációi állnak Aktivitás- és figyelemzavar, hyperkinetikus magatartászavar → gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta

10 Beszédfogyatékosság, mutizmus → gyógypedagógus, kizárólag logopédia szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta Látássérülés → gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta (régi nevén tiflopedagógia) Hallássérülés → gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta (régi nevén szurdopedagógia)

11 Mozgássérülés, testi fogyatékosságok → gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta (régi neve ugyanez) Mentálisan retardált (ép értelem, nagyon alacsony intellektus, BNO F 78), súlyos tanulási zavarral küzdő gyermek → gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár/terapeuta Ha a testi, érzékszervi fogyatékossághoz tanulási zavar társul, annak kezelése szintén a fogyatékos- ság típusára kiképzett gyógypedagógus kom- petenciája (pl. diszlexiás mozgássérült gyermek rehabilitációja a szomatopedagógus szakember kompetencia körébe tartozik).

12 Kompetenciák Pszichológus Pszichológiai vizsgálat Diagnózis felállítása Terápiák Pedagógus Oktatás Nevelés Korrepetálás

13 Figyelmetlenség Dr. Gádoros Júlia nyomán A részletekre gyakran nem figyel, hibáit gondatlanságból véti Általában feledékeny Ha beszélnek hozzá, mintha nem figyelne Gyakran nem fejezi be a munkáját, nem utasítások mentén dolgozik

14 Kerüli a tartós „erőfeszítést” igénylő helyzeteket Nehezen tartja a figyelmét tevékenységei során A tevékenységekhez szükséges eszközöket gyakran elveszíti Könnyen elvonható a figyelme külső ingerek által Tevékenységeit nehezen szervezi

15 Hiperaktivitás – impulzitás Dr. Gádoros Júlia nyomán Sokat babrál, fészkelődik a széken Gyakran elhagyja a helyét az osztályban Rohangál vagy ugrál Túl sokat beszél Nehezen tud csendben maradni, vagy nehezen marad csendben önálló játék során, szabadidős tevékenységek közben

16 A kérdés elhangzása előtt válaszol Nehezére esik, hogy kivárja a sorát Olyan összképet mutat, mint akit „felhúztak” Gyakran félbeszakít másokat, esetleg „belerobban” mások játékaiba

17 Társuló problémák Viselkedés terén Kognitív területen Érzelmi téren Társas kapcsolatok terén

18 Amikor a „szörny” felütheti a fejét Beiratkozás Beszoktatási szakasz Első év 3-4. osztály Átmenet a felső tagozatba Pubertás kori problémák korábban

19 Ismert - ismeretlen „Mikor megyünk haza?” „Ki jön értem?” „Mit gondolnak rólam?” „Lesz-e új barátom?” „Hol a helyem?” „Egyáltalán, kik ezek, és mit tudnak rólam?”

20 Iskolai helyzetek Iskolaváltás Beiratkozás Tanító, osztálytársak Szabályok, házirend Feladattudat, feladattartás Részképességek

21 Tanulás Figyelem Tempó Követelmény Számonkérés Szabadidő

22 Iskolapszichológia /feladatok/ Prevenció Egyéni bánásmód Az osztályok dinamikája Összekötő kapocs

23 Az iskolapszichológus Iskolai problémákra alkalmazza ismereteit, szakértelmét Szakirányú, posztgraduális képzéssel bír Az iskola szervezeti keretein belül tevékenykedik Autonóm

24 Feladatok Információgyűjtés Közvetlen foglalkozás Konzultációk Képzés Értékelés

25 Együttműködés

26 Társas kompetenciák Célok meghatározása Kommunikáció és bizalom kialakítása, fenntartása Vezetés, döntéshozatal Konfliktusok kezelése

27 Attitűdök Önismeret Önelfogadás Integritás Adekvát intelligencia Határozottság, konkrétság Emberekkel való törődés Aktualizáló viselkedés

28 Egyéni és csoportos tanácsadás - gyerekeknek Meghallgatás Vezetés Az üzenet visszatükrözése Összefoglalás Konfrontáció Értelmezés Információnyújtás

29 Folyamatok és várható eredmények

30 Mit viszünk magunkkal? Tapasztalat Eszköztár Kapcsolatok Hatások Emlékek

31 Csalódások Újra tervezés Játékosság Komolyság Optimizmus Erő Találékonyság Ez mind-mind: tapasztalat!

32 Jó munkát, sok sikert kívánok!


Letölteni ppt "„Villám-módszerek” Iskolapszichológia Iskolapszichológia a gyakorlatban, a pedagógus szemével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések