Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos."— Előadás másolata:

1 A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

2 A minősített beszerzések elhelyezkedése Beszerzés vagy közbeszerzés? Beszerzés minden olyan eljárás, amelyet nem a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) alapján folytatják le. Ilyen jogszabályok például: a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet Közbeszerzés minden olyan eljárás, amelyet a közbeszerzési törvény. alapján folytatnak le.

3 A minősített beszerzések elhelyezkedése A közbeszerzésekről szóló törvény 9. §-a: Minősített beszerzések Védelmi beszerzési eljárás Nemzetközi szerződések Nyilvános elektronikus hírközlési hálózatok Központi beszerző szervezet Koncessziót érintő beszerzések In-house szerződések

4 A minősített beszerzések szabályozásának háttere Európai Uniós háttere: Az Európai Uniós jogszabályok közül a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK Irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK Irányelve (a védelmi irányelv)

5 A minősített beszerzések szabályozásának háttere A védelmi irányelv: 1.Alkalmazása 2.Alapelvei 3.Főbb rendelkezései

6 A minősített beszerzések szabályozásának háttere Védelmi irányelv hatálya alá tartozó beszerzések Katonai felszerelések a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet különösen érzékeny nem katonai jellegű beszerzések a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet

7 A minősített beszerzések szabályozásának háttere A védelmi irányelv alóli kivételek: Kutatás és fejlesztés Nemzetközi megállapodásokból vagy tagállamok és harmadik országok közötti megállapodásból származó különleges szerződés-odaítélési szabályok Különösen érzékeny beszerzések Egy kormány egy másiktól szerez be felszerelést, valamint rendel meg építési munkálatokat Választottbírósági és békéltetési szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások

8 A minősített beszerzések szabályozásának háttere A védelmi irányelvben található alapelvek: 1.Honvédelmi felszerelések európai piacának megteremtése 2.Egyenlő bánásmód elve 3.Átláthatóság biztosítása 4.Sajátos követelmények biztosítása a)Ellátás biztonsága b)Információk biztonsága 5.Jogorvoslat biztosítása

9 A minősített beszerzések szabályozásának háttere Információbiztonság biztosítása „Az információbiztonság biztosítása érdekében az ajánlatkérők különösen megkövetelhetik a fő- és az alvállalkozóktól egyaránt, hogy kötelezettséget vállaljanak a titkos információk illetéktelen hozzáférés elleni védelmére, és megfelelő tájékoztatást nyújtsanak számukra ebbéli képességeikről. Az információbiztonságra vonatkozó közösségi rendszer hiányában az ajánlatkérő szerveknek/ajánlatkérőknek vagy a tagállamoknak kell meghatározniuk e követelményeket a nemzeti jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően, és nekik kell meghatározniuk azt is, hogy egy másik tagállam nemzeti jogának megfelelően kiadott biztonsági tanúsítványt a saját illetékes hatóságaik által kiadott tanúsítványokkal egyenértékűnek tekintenek-e.”

10 A minősített beszerzések szabályozásának háttere Ellátásbiztonság Az ellátás biztonságára vonatkozó követelményeket az ajánlatkérő határozza meg. Ilyen lehet például: alapvető fontosságú szervizelési, fenntartási és generáljavítási képességek biztosítását a megvásárolt felszerelés egész életciklusán keresztüli támogatás biztosítása érdekében.

11 A minősített beszerzések szabályozásának háttere Műszaki leírás A műszaki leírásoknak biztosítania kell a versenyt, ezért kiemelkedően fontos az: a)Egyértelmű megfogalmazás b)Európai vagy nemzetközi szabványra való hivatkozás szabályai

12 A minősített beszerzések szabályozásának háttere Védelmi irányelv eljárástípusai: Meghívásos eljárás Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás Keretmegállapodás

13 A minősített beszerzési eljárás új elemei A védelmi irányelv átültetéséhez készült megfelelési táblázat: AZ UNIÓS JOGI AKTUS RENDELKEZÉSEI AZ ÁTÜLTETÉST VAGY VÉGREHAJTÁST SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK MEGJEGYZÉSEK 1. cikk 1., 7., 8., 10., 12., 15., 16., 17., 19., 20, 21, 25., 27. pont Korm.r. 2. § 1-2; 7., 8- 9; 4-20., 23., 28., pont; 59-60. §; 62. § 2. cikkátültetést nem igényelaz irányelv hatályát határozza meg 3. cikkKorm. r. 3. § (1), Kbt. 9. § (1) bek. a) 4. cikkKorm. r. 1. § (2) és (3) 5. cikkKorm. r. 10. § 6. cikkKorm. r. 20. § 7. cikkKorm. r. 21. § (1) és (3) 8. cikkKorm. r. 7. § (4) 9. cikkKorm. r. 5. § 10. cikkátültetést nem igényela tagállami opcióval nem kívánunk élni

14 A minősített beszerzési eljárás új elemei A minősített beszerzési eljárást szabályozó normák az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. Rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet

15 A minősített beszerzési eljárás új elemei I. összehasonlító táblázat Szempont143-as beszerzés Hatályos minősített beszerzés Tárgyi hatálya államtitkot, szolgálati titkot, illetőleg az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekét érintő, illetve különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések Lényegében ugyanaz a tárgyi hatálya. A különbséget az, hogy már a hatályos Matv.-ben használt definíció szerepel a Korm. rendeletben. Személyi hatályaközbeszerzési törvényben meghatározott ajánlatkérő u.az.

16 A minősített beszerzési eljárás új elemei II. összehasonlító táblázat Szempont143-as beszerzés Hatályos minősített beszerzés Értékhatárközbeszerzési törvényben meghatározott értékhatártól kell alkalmazni. OGY engedélye kell, ha eléri a közösségi közbeszerzés értékhatárát 2 fajta értékhatár releváns: a) közbeszerzési törvény szerinti értékhatárok b) irányelv szerinti értékhatárok

17 A minősített beszerzési eljárás új elemei III. összehasonlító táblázat Szempont143-as beszerzés Hatályos minősített beszerzés Alapelvek1.verseny biztosítása 2.esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 3.biztosítani kell a titokvédelmet, nemzetbiztonsági érdek védelmét 1.Közbeszerzési törvény alapelveit rendeli alkalmazni 2.biztosítani kell a minősített adat, az alapvető biztonsági érdek, valamint a nemzetbiztonsági érdek védelmét, illetve a különleges biztonsági intézkedés érvényesítését. 3.biztosítani a verseny tisztaságát és átláthatóságát.

18 A minősített beszerzési eljárás új elemei IV. összehasonlító táblázat Szempont143-as beszerzés Hatályos minősített beszerzés Eljárásrend1 eljárásrend2 eljárásrend a)közösségi beszerzési eljárás b)nemzeti beszerzési eljárás

19 A minősített beszerzési eljárás új elemei V. összehasonlító táblázat Szempont143-as beszerzés Hatályos minősített beszerzés Eljárás típusoka)kétlépcsős eljárás (versenypárbeszéd) b)keretmegállapodásos eljárás c)azonnali eljárás, d)könnyített eljárás A közösségi beszerzési eljárás lehet a)meghívásos eljárás, b)hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, c)versenypárbeszéd, d)hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, e)keretmegállapodás. A nemzeti beszerzési eljárás lehet a)hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, b)versenypárbeszéd, c)könnyített eljárás, d)keretmegállapodás.

20 A minősített beszerzési eljárás új elemei VI. összehasonlító táblázat Szempont143-as beszerzés Hatályos minősített beszerzés Jegyzék Irányadó jegyzék (alvállalkozók nincsenek a jegyzéken) Egységes jegyzék (alvállalkozók szerepelnek a jegyzéken) JogorvoslatEgyeztetés és bírói út a polgári igények tekintetében Kbt. jogorvoslati rendszere

21 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Felépítése 7 fejezetből áll: 1.Általános rendelkezések 2.Közösségi beszerzések 3.Nemzeti beszerzések 4.A szerződés megkötése, tartalma és az érvénytelenség 5.Alvállalkozói szerződések 6.Jogorvoslat 7.Záró rendelkezések

22 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Közbeszerzésről szóló törvény és a Korm. Rendelet viszonya A Kbt. NEM háttérjogszabálya a Korm. Rendeletnek. Ebből következik, hogy minden egyes olyan rendelkezés esetén, ami megegyezik a közbeszerzési törvény szabályaival, szükséges hivatkozni (akár merev akár puha hivatkozással) a közbeszerzési törvényre, a Kbt. Végrehajtási rendeletek hatálya sem terjed ki a minősített beszerzési eljárásokra.

23 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet „Check-list” 1.Beszerzés tárgya 2.Beszerzés értéke 3.Beszerzési eljárástípus 4.Ajánlattevő kiválasztása (jegyzék) minősített beszerzési eljárás /melyik eljárásrend eljárásrend kiválasztása (OGY engedély)

24 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Beszerzés tárgya Minősített adatot tartalmaz (Mavtv.) Az ország alapvető biztonsági érdekét érinti (Kbt. 4. § 3. pont): „olyan beszerzés, amelynek tárgya közvetlenül kapcsolódik az ország lakosságának fizikai, környezeti, egészségügyi, gazdasági, honvédelmi biztonságát befolyásolni képes építési beruházáshoz, árubeszerzéshez, valamint szolgáltatás megrendeléséhez, ideértve a védekezési készültség esetén a vízkár közvetlen elhárítása érdekében szükséges beszerzéseket is” Nemzetbiztonsági érdek (Nbtv. 74. § a) pont) „ a) nemzetbiztonsági érdek: Magyarország függetlenségének biztosítása és törvényes rendjének védelme, ennek keretén belül” Különösen érzékeny beszerzés (Korm. Rendelet 2. § 17. pont): „a határvédelemmel kapcsolatos, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő, a rejtjeltevékenységre vonatkozó, valamint a Nemzeti Adó-és Vámhivatal vagy rendvédelmi szervek által végzett titkos információgyűjtő, illetve titkos adatszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő beszerzések”

25 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Beszerzés értékhatár 1. Beszerzési korm.rendelet szerinti értékhatár a) az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések esetében a 109 120 000 forint, b) az építési beruházásra irányuló szerződések esetében az 1 364 000 000 forint 2. Kbt.szerinti értékhatár Uniós értékhatár OGY engedély

26 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet JEGYZÉK I. A jegyzékre való felkerülés lehetséges módjai: 1.TBT-vel rendelkező cégek 2.Előzetes minősítés 3.Beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés

27 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet TBT-vel rendelkező cégek Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III.31.) Korm. rendelet alapján megszerezheti a TBT-t. Amennyiben rendelkezik TBT-vel, akkor automatikusan felkerül a jegyzékre.

28 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Előzetes minősítés menete 1.Benyújtja az adatlapokat a megfelelő szervhez (AH) 2.Hiánypótlás (ha szükséges) – 15 nap 3.Hatáskör megállapítása – 8 nap 4.Ellenőrzés elvégzése – 50 nap (+30 nap) 5.Szakvélemény megküldés, ha KNBSZ végzi az ellenőrzést 6.Jegyzékre vétel – 8 nap 7.Értesítés a döntésről

29 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés 1.Ajánlatkérő benyújtja az adatlapokat a megfelelő szervhez (AH) 2.Hiánypótlás (ha szükséges) – 10 nap 3.Hatáskör megállapítása – 8 nap 4.Ellenőrzés elvégzése – 70/55/40 nap (+30 nap) 5.Szakvélemény megküldés, ha KNBSZ végzi az ellenőrzést 6.Jegyzékre vétel – 8 nap 7.Értesítés a döntésről

30 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Jegyzék tartalmazza a)a gazdasági szereplő nevét és címét, b)a gazdasági szereplő főtevékenyéségét, c)azt, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e TBT-vel és a TBT minősítési szintjét, d)jegyzékre vétel dátumát e)a gazdasági szereplő utolsó cégellenőrzésének dátumát

31 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Általános rendelkezések 1.Alapelvek 2.Értelmező rendelkezések 3.Személyi és tárgyi hatálya 4.Az ajánlatkérőkre vonatkozó rendelkezések 5.Összeférhetetlenség 6.A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok 7.A jegyzék 8.Előzetes minősítés 9.Beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés 10.Feltételek a minősített adatok védelmére 11.A verseny biztosítása 12.Fenntartott szerződések 13.A kommunikáció, az adatkezelés és a kommunikáció szabályai

32 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Közösségi beszerzések I. 1.Előzetes összesített tájékoztató 2.Hirdetmény 3.Határidők 4.Műszaki leírás 5.Tájékozódási kötelezettség előírása 6.Kizáró okok 7.A gazdasági szereplő alkalmassága 8.Az ajánlatok részvételi jelentkezések felbontása 9.Elektronikus árlejtés 10. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok

33 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Közösségi beszerzések II. 11.Az ajánlat és a részvételi jelentkezés érvénytelensége 12. A beszerzési eljárás eredménytelensége 13.Tájékoztatás 14.Alvállalkozók 15.A teljesítés biztonsága 16.Írásbeli összegzés 17.Meghívásos eljárás 18.Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 19.Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 20.Versenypárbeszéd 21.Keretmegállapodás

34 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Nemzeti beszerzési eljárás 1.Általános rendelkezések 2.Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 3.Versenypárbeszéd 4.Könnyített eljárás 5.Keretmegállapodás

35 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet A szerződés megkötése, tartalma és az érvénytelenség 1.A szerződés megkötése 2.A szerződés érvénytelensége 3.Az önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény

36 A minősített beszerzési eljárásról szóló Korm. rendelet Alvállalkozói szerződések 1.Ajánlatkérőnek nem minősülő nyertes ajánlatevők által odaítélt alvállalkozói szerződések 2.Értékhatárok és közzététel szabályai 3.Ajánlatkérőnek minősülő nyertes ajánlatevőnek által odaítélt alvállalkozói szerződések

37 Jogorvoslat Nemzeti eljárásrendben A korábban hatályos kormányrendelethez hasonlóan a nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárásokban kizárólag egyetlen szabály vonatkozik, miszerint a feleknek a vitás kérdésére megegyezésre kell törekedniük. Természetesen amennyiben az eljárásból fakadóan más természetű jogsértés keletkezik, úgy a más jogszabály alapján biztosított jogorvoslatot kell igénybe venni. (Ilyen lehet például egy kártérítési per.)

38 Jogorvoslat Közösségi eljárásrendben I. A minősített beszerzési eljárások szükségszerűen tartalmaznak minősített adatokat, vagy az állam alapvető biztonságát érintő kérdéseket, így ezért indokolt, hogy a jogorvoslati eljárás során kizárólag olyan személyek járjanak el, akik a megfelelő szintű nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkeznek. Az Irányelv előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azon személyeknek, akiknek érdekükben áll vagy állt egy adott szerződés elnyerése és akiknek az állítólagos jogsértés kárt okozott jogorvoslati eljárást vehessen igénybe. Ez alapján a minősített beszerzési eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszernek kizárólag azt kell biztosítania, hogy kérelem alapján jogorvoslati eljárást lehessen kezdeményezni.

39 Jogorvoslat Közösségi eljárásrendben II. A minősített beszerzési eljárások speciális tárgyára való tekintettel, valamint nemzetbiztonsági szempontból indokolt, hogy csak ugyanazon beszerzési eljárásban előterjesztett jogorvoslati kérelmek alapján indult ügyek esetében legyen lehetőség egyesítésre. A minősített beszerzési eljárásokkal kapcsolatos bármilyen információ honlapon történő közzététele nemzetbiztonsági kockázati tényezőt hordoz magában, így annak kizárása indokolt.

40 Jogorvoslat Közösségi eljárásrendben III. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre nem terjedhet ki az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésének felülvizsgálatára. A minősített adatok védelme, valamint a nemzetbiztonsági kockázat miatt minden esetben indokolt zárt tárgyalást tartani.

41 Jogorvoslat Közösségi eljárásrendben IV. Az ajánlatkérőnek biztosítani kell azon jogát, hogy kérelmezze bizonyos személyek iratbetekintési jogának korlátozását nemzetbiztonsági érdek miatt. A Kbt. korábban kizárólag a minősített adatok tekintetében rendelkezett az iratbetekintési jog korlátozásáról, ezért indokolt a rendelkezés bővítése. A minősített beszerzési eljárások során nemzetbiztonsági érdeket érintő, illetve minősített adatot tartalmazó információk merülnek fel, mely indokolttá teszi a döntések közzétételének és nyilvánosságra hozatalának kizárást.

42 IF YOU HAVE ANY QUESTION DO NOT HESITATE TO FORGET IT!

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések