Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Y-generáció teljesítmény motivációja Változások - változó igények a közoktatásban regionális konferencia 2010. november 23 - Szekszárd Dr. Pais Ella.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Y-generáció teljesítmény motivációja Változások - változó igények a közoktatásban regionális konferencia 2010. november 23 - Szekszárd Dr. Pais Ella."— Előadás másolata:

1 Az Y-generáció teljesítmény motivációja Változások - változó igények a közoktatásban regionális konferencia 2010. november 23 - Szekszárd Dr. Pais Ella Regina tanszékvezető, pszichológus PTE Pollack Mihály Műszaki Kar

2 „Tanár kerestetik! A fiatalság olyan, mint a tavasz, amelyre inkább a csípős szél mint a gyenge fuvallat jellemző… Az ősz érettebb évszak. Amit elvesztünk a virágokban, visszanyerjük a gyümölcsökben. Samuel Butler Mottó

3 Új szimbiózis 1.Az oktatás és a gazdaság, üzleti szféra minden eddiginél hatékonyabb együttműködése szükséges 2.Az oktatás tartalmi determináltsága 3.A szemléletváltás szükségessége

4 Cél –Szemléletváltás elősegítése –Kompetencia-fejlesztés –Alapvetések a tehetség- menedzseléshez (Kompetencia: képesség és motiváltság a tudás cselekvéssé alakításához)

5 Probléma közelítése 1.Oktatás mely szintjén vagyunk 2.Mit tanítunk  tartalmi közelítés 3.Hogyan tanítunk  módszertani kérdések 4.Kinek tanítunk  Y generáció 5.Ki tanít  tanár, oktató személyisége, kompetenciája  személyiségfejlesztés

6 ítélkezés prekoncepció kritizálás énes motívumok kezdeményezés irányítás környezet bevonása együttműködő készség kooperativitás szorongás egyetértés függőség zárkózottság szubmisszió közöny kötődési igény hiánya Kinek tanítunk? Dominancia és önkontroll vonások kölcsönhatásai (eredmények hallgatók körében – 2009.) n=50

7 Generációs jellemzők Babyboom generáció ~ 1945-1960 között születettek –tapasztalat, lojalitás, nyugodtság, magabiztosság, megbízhatóság –függőség, szorongás, visszafogottság,… X generáció ~ 1960-1980 között születettek –megbízhatóság, kontrolláltság, elmélyült szakmai igényesség, magas motiváció, kooperativitás, karrierizmus –státus, pénz, társadalmi ranglétra, rabság –érzelmi kiürülés… Y generáció ~ 1980 után születettek Nagy jövőjű fiatal tehetségek, akiken a jövő termelése és sikere áll vagy bukik

8 Y generáció jellemzői –erős technikai érdeklődés és használati igény –kifinomult informatikai érzék, információ éhség –multikulturális környezetbe könnyen illeszkednek –elmélyült tudás iránti igény és szakmai érdeklődés gyengébb –koncentrációs képesség gyengül, türelmetlenség erősödik –merész kockázatvállalás –kiszámíthatatlanság véletlenekben bízás, fatalizmus –céltalan nyomulás, fegyelmezetlenség –.

9 Ki tanít? (1) Kivonat a tanári képesítési követelményekből (KKK) a személyes adottságok és készségek területén  Fejlett érzékenység a fiatalkorú és felnőtt tanulók, a munkatársak problémái iránt, képesség adekvát tanácsadásra, segítségnyújtásra, pozitív légkör alakítására.  Empátia, tolerancia és együttműködés a képzési hely (képző intézmény) minden munkatársával, a külső partnerekkel, a szülőkkel.  A szakmai és szakmai kommunikációs igényesség, ennek sugárzása, erre való nevelés.  A szakma szellemiségéből eredő tárgyilagosság, higgadtság és eredmény- irányultság.  Önmaga és mások szubjektív szakmai és emberi kritériumokon alapuló értékelése.  Belső igény és késztetés a szakmai, informatikai és pedagógiai fejlődés követésére a saját oktató- és nevelő-munkában.  Igény az önálló, és közreműködő munkára a pedagógiai (elsősorban a képesítésének megfelelő oktatás-módszertani, oktatás-technológiai, felnőtt-pedagógiai) kutatásban, fejlesztésben.  Intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos, tervszerű és állandó önfejlesztés.

10 Ki tanít? (2) Általános személyiségi kompetenciák fejlett érzékenység pozitív légköralakítás képessége empatikus képesség tolerancia a környezet iránt együttműködési készség tárgyilagosság, higgadtság kommunikációs készség – igényesség önismeret, önértékelés önfejlesztés …  teljesítmény motivációs preferenciák  autonóm cselekvés  konfliktuskezelés  motivációs kultúra  szociális interakciók szabályozása  csoportok összefogásának, vezetésének képessége  pszichológiai érzék  rugalmasság  …

11 Kinek tanítunk és ki tanít? - Dominancia és önkontroll vonások kölcsönhatásai (eredmények szakmai tanárok körében – 2005.) ítélkezés prekoncepció kritizálás énes motívumok kezdeményezés irányítás környezet bevonása együttműködő készség kooperativitás szorongás egyetértés függőség n=79 n=46 zárkózottság szubmisszió közöny kötődési igény hiánya

12 Visszafogott Türelmes Őszinte Szerény Félszeg Ambiciótlan Közönyös Megbízhatatlan Karrierista Önző Agresszív Megalkuvó Kiegyensúlyozott Felelősségteljes Ambiciózus Hatékony n=79 n=46  friss diplomások  5 éve pályán lévők Kinek tanítunk és ki tanít? Elhelyezkedés a személyiség vonás mezőben

13 Irányítást igénylő Alkalmazkodó Elfogadó Szubmisszív Jó szervező Hatékony Magabiztos Kooperabilis Probléma érzékeny Közönyös Felszínes Motiválatlan Érdektelen Ambíciótalan n=79 n=46 Önálló Igényes Kreatív Kezdeményező  friss diplomások  5 éve pályán lévők Kinek tanítunk és ki tanít? Elhelyezkedés a személyiség vonás mezőben

14 Nárcisztikus Önző Egocentrikus Ingerlékeny Zárkózott Érzékeny Sértődékeny Erősen büntető Gátlástalan Megengedő Nehezen motiválható Kiegyensúlyozott Stabil Határozott Jó empátiás készség Jutalmazó  friss diplomások  5 éve pályán lévők n=79 n=46 Kinek tanítunk és ki tanít? Elhelyezkedés a személyiség vonás mezőben

15 Családi attitűdök hatása a generációs jellemzők alakulására Kontrolláló Előíró Túlzottan meghatározó Segítő Támogató Nem kontrolláló Megengedő Érzelmi elutasítás, szeretet hiány Pozitív érzelmi háttér, szeretet pontos feladatteljesítés fegyelmezett viselkedés gátlásosság szorongás megbízhatóság egyetértés függőség kezdeményezés irányítás igénye kreativitás nyitottság önbizalom becsvágy korlátozásra agresszió szociabilitás zárkózottság erős szorongás félszegség ambíciótalanság betegségi-baleseti hajlam megalkuvó magatartás önbizalom hiány önagresszió fatalizmus intolerancia gátlástalanság antiszociális viselkedés agresszió kontroll nélküliség megbízhatatlanság feltűnősködés

16 Teljesítmény-motiváció külső – belső kontroll attitűdök és fatalizmus Teljesítménymotivációs eredmények (Y generáció) n=218n=230n=223 belső kontroll külső kontroll fatalizmus

17 Megoldási irányok Kulcs tényezők –érzelmi közelítés –teljesítési-helyzet teremtés –„más” motivációs bázis –személyesség az oktatásban –új módszerek

18 Ötletbörze

19 A megoldás kezdetei – A CSALÁD Régen Napjainkban Forrás: Bogár Nikoletta – Tankönyvi ábrák elemzése neveléstani szempontból (TDK dolgozat – PTE PMMK Pedagógia Tanszék, 2004)

20 A megoldás kezdetei – AZ ISKOLA Régen Napjainkban Forrás: Bogár Nikoletta – Tankönyvi ábrák elemzése neveléstani szempontból (TDK dolgozat – PTE PMMK Pedagógia Tanszék, 2004)

21 Mottó A folyó a felszín változásait követve keresi útját az óceán felé. Állandóan alkalmaz- kodik a környezethez, változtatva irányát és mélységét. Az embernek is változnia kell, ha egy állandóan változó világban célba akar érni. Cavett Robert Mi mozgatja az embereket? B.K. 82. p.

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az Y-generáció teljesítmény motivációja Változások - változó igények a közoktatásban regionális konferencia 2010. november 23 - Szekszárd Dr. Pais Ella."

Hasonló előadás


Google Hirdetések