Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEVELÉS A CSALÁDBAN. A család •A család fogalma •A család funkciói - reprodukciós funkció - gazdasági funkció - szocializáció - feszültség szabályozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEVELÉS A CSALÁDBAN. A család •A család fogalma •A család funkciói - reprodukciós funkció - gazdasági funkció - szocializáció - feszültség szabályozás."— Előadás másolata:

1 NEVELÉS A CSALÁDBAN

2 A család •A család fogalma •A család funkciói - reprodukciós funkció - gazdasági funkció - szocializáció - feszültség szabályozás

3 A szocializáció A szocializáció: az embert érő hatások, az ezekre való reakciók folyamata, amelynek során az egyén •megszerzi azt a tudást, •a gyakorlati ismerteket és •készségeket, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy hatékonyan vegyen részt az társadalom, illetve az egyes csoportok életében. A családban a szocializáció az utánzás, mintakövetés és azonosulás segítségével történik

4 Családformák •Nukleáris család •Nagycsalád •Zárt család •Nyitott család

5 A családi nevelést meghatározó tényezők • •A család érzelmi légköre (meleg-hideg) • •A nevelés rugalmassága (nyílt-zárt) • •A követelmények határozottsága (erős-gyenge)

6 A családi nevelés típusai 1. Harmonikus nevelés (meleg-nyílt-erős) 2. Liberális nevelés (meleg-nyílt-gyenge) 3. Normatív nevelés (meleg-zárt- erős) 4. Túlvédő nevelés (meleg-zárt gyenge) 5. Autonóm-demokratikus nevelés (hideg-nyílt-erős) 6. Elhanyagoló nevelés (hideg-nyílt-gyenge ) 7. Kemény nevelés (hideg-zárt-erős) 8. Diszharmonikus nevelés (hideg-zárt-gyenge)

7 Szülői magatartásformák 1. Bátorító, megengedő nevelési stílus: •önbizalom, •önértékelés erősödése, •pozitív énkép, •belső kontroll, •felelősség vállalása, •önállóság 2. Tiltó, korlátozó nevelési stílus •önértékelés gyengülése, •negatív énkép, •külső kontroll, •felelősség elhárítása, •függőség

8 Nevelési helyzetek - megoldási lehetőségek •Agresszív megoldás •Korlátozó megoldás •Együttműködő megoldás •Tehetetlenség

9 Anya – gyermek kapcsolat

10 •Az anyával való kapcsolat alapvetően fontos a gyermek későbbi fejlődése szempontjából •Monotrópia= az anyához való viszony minden későbbi kapcsolat alapja •Az ember szeretetteljes törődés nélkül maradandó sérüléseket szenved •A kötődés hiánya: hospitalizáció = testi lelki zavarok – ok: ingerszegény környezet

11 A kapcsolat zavarai •Az anya és gyermek kapcsolat zavarainak egyik lehetséges forrása az anya éretlensége, felkészületlensége az anyaságra (rejtetten elutasíthatja a gyermekét ) •Lehet, hogy az anya túlságosan aggódó, szorongó •Gondot jelenthet az is, hogy az anya nem következetes

12 A szociális viselkedési zavarok okai: •elhanyagolás, •túlzott szigor, •erőszak, •kényeztetés, •túlvédés, •túlzott engedékenység 

13 Eltérő magatartásformák: •túlzott félénkség, •depresszió, •rombolási düh, •agresszió, •feltűnést kereső viselkedésformák, •szociális kötődésre való képtelenség.

14 ÖRÖKLÉS, KÖRNYEZET, NEVELÉS

15 ELMÉLETEK 1. Biogenetikus elmélet: a gyermek személyiségének fejlődését az öröklés determinálja. Az ember minden alapvető vonása öröklődik. 2. Szociáldeterminizmus: mindenben a környezet szerepét hangsúlyozza. Az emberi személyiség az őt érő környezeti hatások eredménye. 3. Konvergencia elmélet: a gyermek személyiségének fejlődésében két tényező működik együtt: az öröklés és a környezet. A két tényezőből az öröklés szerepe a hangsúlyosabb. (60/40 százalékos arányban.)

16 A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők az öröklés, a környezet és a nevelés Biológiai öröklődés A minta öröklődése Szociokulturális öröklődés Környezet Nevelés

17 Biológiai öröklődés •Kromoszóma = sejttani egység, mely az öröklődésért felelős anyagot tartalmazza •Gén = az öröklődés funkcionális egysége, a DNS molekula egy meghatározott szakasza •Mutáció = a gének sorrendjében bekövetkező módosulás, kimaradás •Genotipus = a szülőktől öröklött gének összessége •Fenotipus = a genotipusnak az a része, amelynek megfelelő tulajdonságok megjelennek az utódokban Az öröklődés az a folyamat, amelynek során az utódokban megjelennek a szülőktől öröklött gének, ill. azok kombinációi.

18 A „minta” öröklődése Imprinting = az élet korai szakaszában igen gyorsan végbemenő, nem tudatos bevésődési folyamat (Konrad Lorenz)

19 Szociokulturális öröklődés A család által közvetített, korábban felhalmozott értékek. Nyelvi kód: kidolgozott kód korlátozott kód Az öröklött nyelvi kód hatása az iskolai teljesítményre

20 Környezet Környezet = az embert körülvevő természeti és társadalmi tényezők összessége Hatása a személyiség fejlődésére: - hely ahol él (szűkebb, közvetlen környezet) - település - a terület kultúrája Az intellektuálisan stimuláló környezet szerepe a személyiségfejlődésben

21 A nevelés lehetőségei Az ember adottságait - mivel azok a fogamzás pillanatában eldőlnek - befolyásolni csak külső hatásokkal lehet. A befolyásoló tényezők között a legjelentősebb a nevelés személyiségformáló hatása. Az öröklött adottságokból a nevelés, tanulás, gyakorlás által képességek fejlődhetnek. A képesség alkalmassá teszi az egyént bizonyos tevékenységek sikeres elvégzésére. A környezet biztosítja azokat a feltételeket, amelyek révén az adottságból képesség, tehetség fejlődhet. A nevelés, oktatás megvalósítja az adottságban rejlő lehetőségeket.

22 A nevelés korlátai A nevelés korlátai azok a külső vagy belső eredetű zavarok, amelyek a nevelés folyamatában fellépnek, és ezáltal nehezítik a tervszerű nevelést. A zavaró tényezőknek két forrása van: 1. a szociális kapcsolatok megromlása. 2.fizikai zavarok A rossz szociális helyzet, az öröklött rendellenességek, az idegrendszeri és szervi megbetegedések, a különböző fogyatékosságok határt szabnak a nevelésnek.


Letölteni ppt "NEVELÉS A CSALÁDBAN. A család •A család fogalma •A család funkciói - reprodukciós funkció - gazdasági funkció - szocializáció - feszültség szabályozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések