Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEVELÉS A CSALÁDBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEVELÉS A CSALÁDBAN."— Előadás másolata:

1 NEVELÉS A CSALÁDBAN

2 A család A család fogalma A család funkciói - reprodukciós funkció
- gazdasági funkció - szocializáció - feszültség szabályozás

3 A szocializáció A szocializáció: az embert érő hatások, az ezekre való reakciók folyamata, amelynek során az egyén megszerzi azt a tudást, a gyakorlati ismerteket és készségeket, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy hatékonyan vegyen részt az társadalom, illetve az egyes csoportok életében. A családban a szocializáció az utánzás, mintakövetés és azonosulás segítségével történik

4 Családformák Nukleáris család Nagycsalád Zárt család Nyitott család

5 A családi nevelést meghatározó tényezők
A család érzelmi légköre (meleg-hideg) A nevelés rugalmassága (nyílt-zárt) A követelmények határozottsága (erős-gyenge)

6 A családi nevelés típusai
1. Harmonikus nevelés (meleg-nyílt-erős) 2. Liberális nevelés (meleg-nyílt-gyenge) 3. Normatív nevelés (meleg-zárt- erős) 4. Túlvédő nevelés (meleg-zárt gyenge) 5. Autonóm-demokratikus nevelés (hideg-nyílt-erős) 6. Elhanyagoló nevelés (hideg-nyílt-gyenge ) 7. Kemény nevelés (hideg-zárt-erős) 8. Diszharmonikus nevelés (hideg-zárt-gyenge)

7 Szülői magatartásformák
1. Bátorító, megengedő nevelési stílus: önbizalom, önértékelés erősödése, pozitív énkép, belső kontroll, felelősség vállalása, önállóság 2. Tiltó, korlátozó nevelési stílus önértékelés gyengülése, negatív énkép, külső kontroll, felelősség elhárítása, függőség

8 Nevelési helyzetek - megoldási lehetőségek
Agresszív megoldás Korlátozó megoldás Együttműködő megoldás Tehetetlenség

9 Anya – gyermek kapcsolat

10 Az anyával való kapcsolat alapvetően fontos a gyermek későbbi fejlődése szempontjából
Monotrópia= az anyához való viszony minden későbbi kapcsolat alapja Az ember szeretetteljes törődés nélkül maradandó sérüléseket szenved A kötődés hiánya: hospitalizáció = testi lelki zavarok – ok: ingerszegény környezet

11 A kapcsolat zavarai Az anya és gyermek kapcsolat zavarainak egyik lehetséges forrása az anya éretlensége, felkészületlensége az anyaságra (rejtetten elutasíthatja a gyermekét ) Lehet, hogy az anya túlságosan aggódó, szorongó Gondot jelenthet az is, hogy az anya nem következetes

12 A szociális viselkedési zavarok okai:
elhanyagolás, túlzott szigor, erőszak, kényeztetés, túlvédés, túlzott engedékenység 

13 Eltérő magatartásformák:
túlzott félénkség, depresszió, rombolási düh, agresszió, feltűnést kereső viselkedésformák, szociális kötődésre való képtelenség.

14 ÖRÖKLÉS, KÖRNYEZET, NEVELÉS

15 ELMÉLETEK 1. Biogenetikus elmélet: a gyermek személyiségének fejlődését az öröklés determinálja. Az ember minden alapvető vonása öröklődik. 2. Szociáldeterminizmus: mindenben a környezet szerepét hangsúlyozza. Az emberi személyiség az őt érő környezeti hatások eredménye. 3. Konvergencia elmélet: a gyermek személyiségének fejlődésében két tényező működik együtt: az öröklés és a környezet. A két tényezőből az öröklés szerepe a hangsúlyosabb. (60/40 százalékos arányban.)

16 A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők
az öröklés, a környezet és a nevelés Biológiai öröklődés A minta öröklődése Szociokulturális öröklődés Környezet Nevelés

17 megjelennek a szülőktől öröklött gének, ill. azok
Biológiai öröklődés Kromoszóma = sejttani egység, mely az öröklődésért felelős anyagot tartalmazza Gén = az öröklődés funkcionális egysége, a DNS molekula egy meghatározott szakasza Mutáció = a gének sorrendjében bekövetkező módosulás, kimaradás Genotipus = a szülőktől öröklött gének összessége Fenotipus = a genotipusnak az a része, amelynek megfelelő tulajdonságok megjelennek az utódokban Az öröklődés az a folyamat, amelynek során az utódokban megjelennek a szülőktől öröklött gének, ill. azok kombinációi.

18 A „minta” öröklődése Imprinting = az élet korai szakaszában igen gyorsan végbemenő, nem tudatos bevésődési folyamat (Konrad Lorenz)

19 Szociokulturális öröklődés
A család által közvetített, korábban felhalmozott értékek. Nyelvi kód: kidolgozott kód korlátozott kód Az öröklött nyelvi kód hatása az iskolai teljesítményre

20 Környezet Környezet = az embert körülvevő természeti és
társadalmi tényezők összessége Hatása a személyiség fejlődésére: - hely ahol él (szűkebb, közvetlen környezet) - település - a terület kultúrája Az intellektuálisan stimuláló környezet szerepe a személyiségfejlődésben

21 A nevelés, oktatás megvalósítja az adottságban rejlő lehetőségeket.
A nevelés lehetőségei Az ember adottságait - mivel azok a fogamzás pillanatában eldőlnek - befolyásolni csak külső hatásokkal lehet. A befolyásoló tényezők között a legjelentősebb a nevelés személyiségformáló hatása. Az öröklött adottságokból a nevelés, tanulás, gyakorlás által képességek fejlődhetnek. A képesség alkalmassá teszi az egyént bizonyos tevékenységek sikeres elvégzésére. A környezet biztosítja azokat a feltételeket, amelyek révén az adottságból képesség, tehetség fejlődhet. A nevelés, oktatás megvalósítja az adottságban rejlő lehetőségeket.

22 A nevelés korlátai A nevelés korlátai azok a külső vagy belső eredetű zavarok, amelyek a nevelés folyamatában fellépnek, és ezáltal nehezítik a tervszerű nevelést. A zavaró tényezőknek két forrása van: 1. a szociális kapcsolatok megromlása. 2.fizikai zavarok A rossz szociális helyzet, az öröklött rendellenességek, az idegrendszeri és szervi megbetegedések, a különböző fogyatékosságok határt szabnak a nevelésnek.


Letölteni ppt "NEVELÉS A CSALÁDBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések