Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 …

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 …"— Előadás másolata:

1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 …
Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült.

2 6. feladatpont: Pénzügyi helyzet elemzés négyfokozatú likviditási mérleg és mutatószámok alapján

3 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg
Esedékesség Likviditás Eszközök Források I. Likvid eszközök II. Mobil eszközök III.Mobilizálható eszközök IV.Immobil eszközök I. Azonnal esedékes II. Rövid lejáratú köt. III.Hosszú lejáratú köt. IV.Vissza nem fizetendő források © Pavlik

4 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg
Eszközök Források I. Likvid eszközök Szabad pénzeszk. Pénztár Bankbetét II. Mobil eszközök Követelések Értékpapírok Bev. aktív időbeli elhat III. Mobilizálható eszközök Készletek IV. Immobil eszközök Befektetett eszközök Lekötött eszközök (pénz, készlet stb.) Ktgek aktív időbeli elhat. I. Azonnal esedékes kötelezettségek Lejárt, de ki nem fizetett II. Rövid hat. belül esed. köt. Rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Költségek,ráford. PIE III. Később esedékes köt. Hátrasorolt és hosszú lej. köt. Költségek, ráford. PIE IV. Vissza nem fizetendő köt. Saját tőke Bevételek passzív időbeli elhat. © Pavlik

5 Eszköz Forrás I. Likvid eszközök I. Azonnal esedékes köt.
20X0 20X1 Forrás 20X0 20X1 I. Likvid eszközök 2 000 2 322 I. Azonnal esedékes köt. Pénztár 20 222 Bankbetét 1 980 2 100 II. Mobil eszközök 12 000 17 535 II. Rövid lej. köt. 25 200 24 488 Vevők 6 000 14 588 Rövid lejáratú hitelek 2 700 812 Egyéb követelések 3 400 542 Szállítók 13 500 10 020 Értékpapírok 1 000 1400 Váltótartozások 1 380 Bevételek AIE 1 600 1 005 Egyéb rövid lej. kötelezettségek 9 000 12 056 Ktg., ráf. PIE 180 Céltartalékok köt. © Pavlik

6 3 800 1 500 III. Mobilizálható eszközök 12 400 8 670
III. Hosszú lej. köt. 3 800 1 500 Készletek 12 400 8 670 Hosszú lej. hitelek 3 800 1 500 Céltartalék kötelezettségre IV. Inmobil eszközök 53 600 48 741 IV. Vissza nem fiz. forr. 51 000 51 320 Befektetett eszközök 53 600 48 660 Saját tőke 50 000 50 850 Ktg.ráf. AIE 81 Bevételek PIE 1 000 470 Nem szabad forgóeszköz. © Pavlik

7 Azonnali fizetőképesség és fizetési készség
20X0. 20X1. 20X0. 20X1. I. fokozat 2 000 2 322 Fokozat I + II. fokozat 14 000 19 857 I + II. fokozat 25 200 24 448 I+II+III. fokozat 26 400 28 527 I+II+III. fokozat 29 000 25 948 Mindösszesen 80 000 77 268 Mindösszesen 80 000 77 268 Azonnali fizetőképesség és fizetési készség Eszköz I. és Forrás I. fokozatok Rövid távú likviditás Eszköz I.+II. és Forrás I.+II. Hosszú távú fizetési képesség Eszköz I.+II.+III. és Forrás I.+II.+III. © Pavlik

8 Likviditási ráták a likviditási mérleg alapján
20X0. év 20X1. év Készpénz likviditási ráta Likvid eszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 2 000 / = 0, / = 0,095 Likviditási gyorsráta Likvid és mobil eszközök / Rövid lejeratú kötelezetts. / = 0, / = 0,812 Likviditási ráta Likvid+mobil+mobilizálható eszközök / Rövid lej.köt. / = 1, / = 1,167 Elfogadható: 0,1-0,5 Elfogadható: nagyobb 1-nél Elfogadható: nagyobb 1,3-nál © Pavlik

9 Pénzügyi helyzet elemzés további mutatószámok alapján
20X0. év 20X1. év Eladósodási fok Idegen tőke (Kötelezettségek)/Össztőke / = 0, / = 0,333 Esedékességi aránymutató Rövid lejáratú kötelezettségek / Összes kötelezettség / = 0, / = 0,942 A vagyoni helyzet elemzésnél is találkoztunk ezekkel a mutatószámokkal. © Pavlik

10 Eredményelemzés módszerei
Fedezeti összeg elemzés Mutatószámok képzése és ezek időbeli és térbeli összehasonlítása Általános formája Megtérülési ráták Eredmény / Lekötött tőke Jövedelmezőségi mutatók Eredmény / Bevétel Hatékonysági mutatók Eredmény / Eszköz © Pavlik

11 Eredményelemzés – megtérülési ráták Évközi tőkeemelés kezelése?!
Megnevezés Bázis Tárgy Vd (%) Adózási előtti eredmény (eFt) 8 000 3 920 49,00 Üzemi (üzleti) eredmény (eFt) 6 000 4 315 71,92 Egyéb (pü. és rendk.) eredm. (eFt) 2 000 - 395 - Évközi tőkeemelés kezelése?! Megtérülési ráták Jegyzett tőke arányos üzemi eredmény (%) 6000/40000 = 15,00 4 315/42000 = 10,27 68,47 Saját tőke arányos üzemi eredmény (%) 6000/50000= 12,00 4315/50850 = 8,49 70,75 Eszközarányos üzemi (üzleti) eredmény (%) 6000 / 80000 = 7,5 4315 / 77268 = 5,58 74,4 © Pavlik

12 Megtérülési ráták Házi feladat: Jegyzett tőke arányos adózott eredmény
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE), ROIC mutató, és az Eszközarányos adózott eredmény (ROA) kiszámítása. Rövid ismétlés a mutató tartalmát illetően!!! © Pavlik

13 Megtérülési ráták Összes lekötött tőke megtérülési rátája (ROCE = Return on Capital Employed) = Eredmény Összes lekötött tőke Saját tőke Idegen tőke Eredményből gazdálkodandó ki „ára” az adózás előtti eredményt terhelő kamat „ára” az adózott eredményt terhelő osztalék A kétfajta finanszírozási forma azonos módon való figyelembevétele miatt indokolt a megtérülési ráták számítása során a kamatfizetés előtti eredményből kiindulni. © Pavlik

14 Megtérülési ráták Működésbe fektetett tőke:
saját tőke + kamatköteles kötelezettségek vagy források – kamatmentes kötelezettségek Kamat és adófizetés előtti eredmény (EBIT) Korrigált adóval csökkentett működési profit EBIT – Adó = (NOPLAT) Befektetett tőke hozama (ROIC) = NOPLAT Működésbe fektetett tőke © Pavlik

15 Eredményelemzés – jövedelmezőségi mutatók
Megnevezés Bázis Tárgy Vd (%) Jövedelmezőségi mutatók Árbev. arányos adózott eredmény (ROS)(%) 4800/ = 3,78 3200/104540 = 3,06 80,95 Árbevétel arányos üzemi eredmény(%) 6000/ = 4,72 4315/104540 = 4,12 87,29 Fedezeti hányad (%) ( )/ = 24,41 ( ) / = 23,47 96,15 Fedezeti hányad exportra (%) ( )/ 17000 = 11,76 ( )/ 14660 = 24,97 212,33 Fedezeti hányad belföldre (%) ( )/ = 26,36 ( )/ 89880= 23,23 88,13 © Pavlik

16 Eredményelemzés – jövedelmezőségi mutatók Állományi adatok kezelése ?!
Megnevezés Bázis Tárgy Vd (%) Jövedelmezőségi mutatók Értékesítési költségszint = 1 – Fedezeti hányad Értékesítési költségszint (%) 100 – 24,41 = 75,59 100 – 23,47 = 76,53 101,24 Értékesítési költségszint exportra (%) 100 – 11,76 = 88,24 100 – 24,97 = 75,03 85,03 Értékesítési költségszint belföldre (%) 100 – 26,36 = 73,64 100 – 23,23 = 76,77 104,25 Állományi adatok kezelése ?! Hatékonysági mutatók Eszközarányos árbevétel (%) 127000/80000 =1,5875 104540/77268= 1,3529 85,22 © Pavlik

17 a forgóeszközök forgási sebességének, és a
Hatékonysági mutatók Házi feladat a forgóeszközök forgási sebességének, és a nettó forgótőke arányos árbevételnek a meghatározása. Rövid ismétlés a mutatók tartalmát illetően!!! © Pavlik

18 Hatékonysági mutatók Eszközarányos árbevétel =
Az eszközök hasznosításának hatékonyságát mutatja. Eszközarányos árbevétel = Értékesítés nettó árbevétele Összes eszközérték (mérlegfőösszeg) Ezt meghatároztuk! Az eszközök hányszor fordulnak meg átlagosan egy időszak alatt a realizált nettó árbevételben. Forgóeszközök forgási sebessége = Értékesítés nettó árbevétele Forgóeszközök © Pavlik

19 Hatékonysági mutatók Nettó forgótőke arányos árbevétel =
Értékesítés nettó árbevétele Nettó forgótőke ahol Nettó forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek © Pavlik

20 A jövedelmezőség általában jelentősen csökkent.
Ez alól kivétel az export jövedelmezőség, amely számottevően javult. © Pavlik

21 Folytatás következik © Pavlik


Letölteni ppt "Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 …"

Hasonló előadás


Google Hirdetések