Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült."— Előadás másolata:

1 1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült.

2 2 6. feladatpont: Pénzügyi helyzet elemzés négyfokozatú likviditási mérleg és mutatószámok alapján

3 3 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg I. Likvid eszközök II. Mobil eszközök III.Mobilizálható eszközök IV.Immobil eszközök I. Azonnal esedékes II. Rövid lejáratú köt. III.Hosszú lejáratú köt. IV.Vissza nem fizetendő források Likviditás EszközökForrások Esedékesség © Pavlik

4 4 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg I. Likvid eszközök Szabad pénzeszk. Pénztár Bankbetét II. Mobil eszközök Követelések Értékpapírok Bev. aktív időbeli elhat III. Mobilizálható eszközök Készletek IV. Immobil eszközök Befektetett eszközök Lekötött eszközök (pénz, készlet stb.) Ktgek aktív időbeli elhat. I. Azonnal esedékes kötelezettségek Lejárt, de ki nem fizetett II. Rövid hat. belül esed. köt. Rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Költségek,ráford. PIE III. Később esedékes köt. Hátrasorolt és hosszú lej. köt. Céltartalékok Költségek, ráford. PIE IV. Vissza nem fizetendő köt. Saját tőke Bevételek passzív időbeli elhat. EszközökForrások © Pavlik

5 Pénztár 0 0Céltartalékok köt. 1800Ktg., ráf. PIE Egyéb rövid lej. kötelezettségek Bevételek AIE Váltótartozások Értékpapírok Szállítók Egyéb követelések Rövid lejáratú hitelek Vevők II. Rövid lej. köt II. Mobil eszközök Bankbetét 00I. Azonnal esedékes köt I. Likvid eszközök 20X0 Forrás 20X120X0 Eszköz 20X1 © Pavlik

6 6 00Nem szabad forgóeszköz Bevételek PIE810Ktg.ráf. AIE Saját tőke Befektetett eszközök IV. Vissza nem fiz. forr IV. Inmobil eszközök 00Céltartalék kötelezettségre Hosszú lej. hitelek Készletek III. Hosszú lej. köt III. Mobilizálható eszközök © Pavlik

7 7 00 I.Fokozat I. fokozat I + II. fokozat I + II. fokozat I+II+III. fokozat I+II+III. fokozat Mindösszesen Mindösszesen 20X1.20X0.20X1.20X0. Azonnali fizetőképesség és fizetési készség Eszköz I. és Forrás I. fokozatok Rövid távú likviditás Eszköz I.+II. és Forrás I.+II. Hosszú távú fizetési képesség Eszköz I.+II.+III. és Forrás I.+II.+III. © Pavlik

8 8 Likviditási ráták a likviditási mérleg alapján Készpénz likviditási ráta Likvid eszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek / = 0, / = 0,095 Likviditási gyorsráta Likvid és mobil eszközök / Rövid lejeratú kötelezetts / = 0, / = 0,812 Likviditási ráta Likvid+mobil+mobilizálható eszközök / Rövid lej.köt / = 1, / = 1,167 Elfogadható: 0,1-0,5 Elfogadható: nagyobb 1-nél Elfogadható: nagyobb 1,3-nál 20X0. év20X1. év © Pavlik

9 9 Pénzügyi helyzet elemzés további mutatószámok alapján Eladósodási fok Idegen tőke (Kötelezettségek)/Össztőke / = 0, / = 0,333 Esedékességi aránymutató Rövid lejáratú kötelezettségek / Összes kötelezettség / = 0, / = 0,942 20X0. év20X1. év A vagyoni helyzet elemzésnél is találkoztunk ezekkel a mutatószámokkal. © Pavlik

10 10 Eredményelemzés módszerei Mutatószámok képzése és ezek időbeli és térbeli összehasonlítása Fedezeti összeg elemzés Megtérülési ráták Jövedelmezőségi mutatók Hatékonysági mutatók Eredmény / Lekötött tőke Eredmény / Bevétel Eredmény / Eszköz Általános formája © Pavlik

11 11 Eredményelemzés – megtérülési ráták 71, Üzemi (üzleti) eredmény (eFt) 70,754315/50850 = 8, /50000= 12,00 Saját tőke arányos üzemi eredmény (%) 68, /42000 = 10, /40000 = 15,00 Jegyzett tőke arányos üzemi eredmény (%) Megtérülési ráták Egyéb (pü. és rendk.) eredm. (eFt) 49, Adózási előtti eredmény (eFt) Vd (%)TárgyBázisMegnevezés Évközi tőkeemelés kezelése?! Eszközarányos üzemi (üzleti) eredmény (%) 6000 / = 7, / = 5,58 74,4 © Pavlik

12 12 Megtérülési ráták Házi feladat: Jegyzett tőke arányos adózott eredmény Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE), ROIC mutató, és az Eszközarányos adózott eredmény (ROA) kiszámítása. Rövid ismétlés a mutató tartalmát illetően!!! © Pavlik

13 13 Megtérülési ráták Összes lekötött tőke megtérülési rátája (ROCE = Return on Capital Employed) = Eredmény Összes lekötött tőke „ára” az adózott eredményt terhelő osztalék „ára” az adózás előtti eredményt terhelő kamat Saját tőkeIdegen tőke A kétfajta finanszírozási forma azonos módon való figyelembevétele miatt indokolt a megtérülési ráták számítása során a kamatfizetés előtti eredményből kiindulni. Eredményből gazdálkodandó ki © Pavlik

14 14 Megtérülési ráták Működésbe fektetett tőke: saját tőke + kamatköteles kötelezettségek vagy források – kamatmentes kötelezettségek Kamat és adófizetés előtti eredmény (EBIT) Korrigált adóval csökkentett működési profit EBIT – Adó = (NOPLAT) Befektetett tőke hozama (ROIC) = NOPLAT Működésbe fektetett tőke © Pavlik

15 15 Eredményelemzés – jövedelmezőségi mutatók 87,294315/ = 4, / = 4,72 Árbevétel arányos üzemi eredmény(%) 88,13( )/ 89880= 23,23 ( )/ = 26,36 Fedezeti hányad belföldre (%) 212,33( )/ = 24,97 ( )/ = 11,76 Fedezeti hányad exportra (%) 96,15( ) / = 23,47 ( )/ = 24,41 Fedezeti hányad (%) 80,953200/ = 3, / = 3,78 Árbev. arányos adózott eredmény (ROS)(%) Jövedelmezőségi mutatók Vd (%) TárgyBázisMegnevezés © Pavlik

16 16 Eredményelemzés – jövedelmezőségi mutatók Hatékonysági mutatók 101,24100 – 23,47 = 76, – 24,41 = 75,59 Értékesítési költségszint (%) 104,25100 – 23,23 = 76, – 26,36 = 73,64 Értékesítési költségszint belföldre (%) 85,03100 – 24,97 = 75, – 11,76 = 88,24 Értékesítési költségszint exportra (%) Értékesítési költségszint = 1 – Fedezeti hányad Jövedelmezőségi mutatók Vd (%) TárgyBázisMegnevezés Állományi adatok kezelése ?! Eszközarányos árbevétel (%) /80000 =1, /77268 = 1, ,22 © Pavlik

17 17 Hatékonysági mutatók Házi feladat a forgóeszközök forgási sebességének, és a nettó forgótőke arányos árbevételnek a meghatározása. Rövid ismétlés a mutatók tartalmát illetően!!! © Pavlik

18 18 Hatékonysági mutatók Az eszközök hasznosításának hatékonyságát mutatja. Eszközarányos árbevétel = Értékesítés nettó árbevétele Összes eszközérték (mérlegfőösszeg) Az eszközök hányszor fordulnak meg átlagosan egy időszak alatt a realizált nettó árbevételben. Forgóeszközök forgási sebessége = Értékesítés nettó árbevétele Forgóeszközök Ezt meghatároztuk! © Pavlik

19 19 Hatékonysági mutatók Nettó forgótőke arányos árbevétel = Értékesítés nettó árbevétele Nettó forgótőke ahol Nettó forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek © Pavlik

20 20 A jövedelmezőség általában jelentősen csökkent. Ez alól kivétel az export jövedelmezőség, amely számottevően javult. © Pavlik

21 21 © Pavlik Folytatás következik


Letölteni ppt "1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült."

Hasonló előadás


Google Hirdetések