Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült."— Előadás másolata:

1 1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült.

2 2 6. feladatpont: Pénzügyi helyzet elemzés négyfokozatú likviditási mérleg és mutatószámok alapján

3 3 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg I. Likvid eszközök II. Mobil eszközök III.Mobilizálható eszközök IV.Immobil eszközök I. Azonnal esedékes II. Rövid lejáratú köt. III.Hosszú lejáratú köt. IV.Vissza nem fizetendő források Likviditás EszközökForrások Esedékesség © Pavlik

4 4 Négyfokozatú statikus likviditási mérleg I. Likvid eszközök Szabad pénzeszk. Pénztár Bankbetét II. Mobil eszközök Követelések Értékpapírok Bev. aktív időbeli elhat III. Mobilizálható eszközök Készletek IV. Immobil eszközök Befektetett eszközök Lekötött eszközök (pénz, készlet stb.) Ktgek aktív időbeli elhat. I. Azonnal esedékes kötelezettségek Lejárt, de ki nem fizetett II. Rövid hat. belül esed. köt. Rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Költségek,ráford. PIE III. Később esedékes köt. Hátrasorolt és hosszú lej. köt. Céltartalékok Költségek, ráford. PIE IV. Vissza nem fizetendő köt. Saját tőke Bevételek passzív időbeli elhat. EszközökForrások © Pavlik

5 5 22220 Pénztár 0 0Céltartalékok köt. 1800Ktg., ráf. PIE 12 0569 000Egyéb rövid lej. kötelezettségek 1 0051 600 Bevételek AIE 1 3800Váltótartozások14001 000 Értékpapírok 10 02013 500Szállítók5423 400 Egyéb követelések 8122 700Rövid lejáratú hitelek 14 5886 000 Vevők 24 48825 200 II. Rövid lej. köt. 17 53512 000 II. Mobil eszközök 2 1001 980 Bankbetét 00I. Azonnal esedékes köt. 2 3222 000 I. Likvid eszközök 20X0 Forrás 20X120X0 Eszköz 20X1 © Pavlik

6 6 00Nem szabad forgóeszköz. 4701 000Bevételek PIE810Ktg.ráf. AIE 50 85050 000Saját tőke48 66053 600Befektetett eszközök 51 32051 000IV. Vissza nem fiz. forr. 48 74153 600IV. Inmobil eszközök 00Céltartalék kötelezettségre 1 5003 800Hosszú lej. hitelek 8 67012 400Készletek 1 5003 800 III. Hosszú lej. köt. 8 67012 400III. Mobilizálható eszközök © Pavlik

7 7 00 I.Fokozat2 3222 000I. fokozat 24 44825 200I + II. fokozat19 85714 000I + II. fokozat 25 94829 000I+II+III. fokozat28 52726 400I+II+III. fokozat 77 26880 000Mindösszesen77 26880 000Mindösszesen 20X1.20X0.20X1.20X0. Azonnali fizetőképesség és fizetési készség Eszköz I. és Forrás I. fokozatok Rövid távú likviditás Eszköz I.+II. és Forrás I.+II. Hosszú távú fizetési képesség Eszköz I.+II.+III. és Forrás I.+II.+III. © Pavlik

8 8 Likviditási ráták a likviditási mérleg alapján Készpénz likviditási ráta Likvid eszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 2 000 / 25 200 = 0,0792 322 / 2 4448 = 0,095 Likviditási gyorsráta Likvid és mobil eszközök / Rövid lejeratú kötelezetts. 14 000 / 25 000 = 0,556 19 857 / 24 448 = 0,812 Likviditási ráta Likvid+mobil+mobilizálható eszközök / Rövid lej.köt. 26 400 / 25 200 = 1,04828 527 / 24 448 = 1,167 Elfogadható: 0,1-0,5 Elfogadható: nagyobb 1-nél Elfogadható: nagyobb 1,3-nál 20X0. év20X1. év © Pavlik

9 9 Pénzügyi helyzet elemzés további mutatószámok alapján Eladósodási fok Idegen tőke (Kötelezettségek)/Össztőke 29 000 / 80 000 = 0,36325 768 / 77 268 = 0,333 Esedékességi aránymutató Rövid lejáratú kötelezettségek / Összes kötelezettség 25 200 / 29 000 = 0,86924 268 / 25 768 = 0,942 20X0. év20X1. év A vagyoni helyzet elemzésnél is találkoztunk ezekkel a mutatószámokkal. © Pavlik

10 10 Eredményelemzés módszerei Mutatószámok képzése és ezek időbeli és térbeli összehasonlítása Fedezeti összeg elemzés Megtérülési ráták Jövedelmezőségi mutatók Hatékonysági mutatók Eredmény / Lekötött tőke Eredmény / Bevétel Eredmény / Eszköz Általános formája © Pavlik

11 11 Eredményelemzés – megtérülési ráták 71,924 3156 000Üzemi (üzleti) eredmény (eFt) 70,754315/50850 = 8,49 6000/50000= 12,00 Saját tőke arányos üzemi eredmény (%) 68,474 315/42000 = 10,27 6000/40000 = 15,00 Jegyzett tőke arányos üzemi eredmény (%) Megtérülési ráták -- 3952 000Egyéb (pü. és rendk.) eredm. (eFt) 49,003 9208 000Adózási előtti eredmény (eFt) Vd (%)TárgyBázisMegnevezés Évközi tőkeemelés kezelése?! Eszközarányos üzemi (üzleti) eredmény (%) 6000 / 80000 = 7,5 4315 / 77268 = 5,58 74,4 © Pavlik

12 12 Megtérülési ráták Házi feladat: Jegyzett tőke arányos adózott eredmény Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE), ROIC mutató, és az Eszközarányos adózott eredmény (ROA) kiszámítása. Rövid ismétlés a mutató tartalmát illetően!!! © Pavlik

13 13 Megtérülési ráták Összes lekötött tőke megtérülési rátája (ROCE = Return on Capital Employed) = Eredmény Összes lekötött tőke „ára” az adózott eredményt terhelő osztalék „ára” az adózás előtti eredményt terhelő kamat Saját tőkeIdegen tőke A kétfajta finanszírozási forma azonos módon való figyelembevétele miatt indokolt a megtérülési ráták számítása során a kamatfizetés előtti eredményből kiindulni. Eredményből gazdálkodandó ki © Pavlik

14 14 Megtérülési ráták Működésbe fektetett tőke: saját tőke + kamatköteles kötelezettségek vagy források – kamatmentes kötelezettségek Kamat és adófizetés előtti eredmény (EBIT) Korrigált adóval csökkentett működési profit EBIT – Adó = (NOPLAT) Befektetett tőke hozama (ROIC) = NOPLAT Működésbe fektetett tőke © Pavlik

15 15 Eredményelemzés – jövedelmezőségi mutatók 87,294315/104540 = 4,12 6000/127000 = 4,72 Árbevétel arányos üzemi eredmény(%) 88,13(89880-69000)/ 89880= 23,23 (110000-81000)/ 110000 = 26,36 Fedezeti hányad belföldre (%) 212,33(14660-11000)/ 14660 = 24,97 (17000-15000)/ 17000 = 11,76 Fedezeti hányad exportra (%) 96,15(104540-80000) /104540 = 23,47 (127000-96000)/ 127000 = 24,41 Fedezeti hányad (%) 80,953200/104540 = 3,06 4800/127000 = 3,78 Árbev. arányos adózott eredmény (ROS)(%) Jövedelmezőségi mutatók Vd (%) TárgyBázisMegnevezés © Pavlik

16 16 Eredményelemzés – jövedelmezőségi mutatók Hatékonysági mutatók 101,24100 – 23,47 = 76,53 100 – 24,41 = 75,59 Értékesítési költségszint (%) 104,25100 – 23,23 = 76,77 100 – 26,36 = 73,64 Értékesítési költségszint belföldre (%) 85,03100 – 24,97 = 75,03 100 – 11,76 = 88,24 Értékesítési költségszint exportra (%) Értékesítési költségszint = 1 – Fedezeti hányad Jövedelmezőségi mutatók Vd (%) TárgyBázisMegnevezés Állományi adatok kezelése ?! Eszközarányos árbevétel (%) 127000/80000 =1,5875 104540/77268 = 1,3529 85,22 © Pavlik

17 17 Hatékonysági mutatók Házi feladat a forgóeszközök forgási sebességének, és a nettó forgótőke arányos árbevételnek a meghatározása. Rövid ismétlés a mutatók tartalmát illetően!!! © Pavlik

18 18 Hatékonysági mutatók Az eszközök hasznosításának hatékonyságát mutatja. Eszközarányos árbevétel = Értékesítés nettó árbevétele Összes eszközérték (mérlegfőösszeg) Az eszközök hányszor fordulnak meg átlagosan egy időszak alatt a realizált nettó árbevételben. Forgóeszközök forgási sebessége = Értékesítés nettó árbevétele Forgóeszközök Ezt meghatároztuk! © Pavlik

19 19 Hatékonysági mutatók Nettó forgótőke arányos árbevétel = Értékesítés nettó árbevétele Nettó forgótőke ahol Nettó forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek © Pavlik

20 20 A jövedelmezőség általában jelentősen csökkent. Ez alól kivétel az export jövedelmezőség, amely számottevően javult. © Pavlik

21 21 © Pavlik Folytatás következik


Letölteni ppt "1 Esettanulmány feldolgozás folytatása/3 … Az esettanulmány ppt-s verziója dr. Róth József kidolgozása alapján készült."

Hasonló előadás


Google Hirdetések