Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lövőmozdulat hibajavítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lövőmozdulat hibajavítása"— Előadás másolata:

1 A lövőmozdulat hibajavítása
Zsiga Gyula A lövőmozdulat hibajavítása

2 10 tipikus hiba az elrugaszkodástól a lövésig
1. A védőjátékos helyzete és helyezkedése szerint /mozgása szerint/, nem a megfelelő irányt választja meg az átlövő. 2. A felé érkező labda irányának ismeretében nem jól választja meg az átlövő a kapura dobás helyét. 3. Az idő rövidsége miatt hibásan /tér, idő, védőtől való távolság függvényében/ történik meg a labda felkészítése a dobáshoz.

3 10 tipikus hiba az elrugaszkodástól a lövésig
4. Nem képes a vállát és a felsőtestét beforgatni a hajításhoz szükséges helyes ívhelyzet, vagy szükséges előfeszített állapot eléréséhez. 5. Nem helyes a hajtómozdulat technikai végrehajtása /könyök, alkar, csukló/. 6. A labdaátvétele bizonytalan, így a labdaelkapása és fogása is korrekciót vonna maga után, de erre sem idő, sem térbeni lehetősége nem adott.

4 10 tipikus hiba az elrugaszkodástól a lövésig
7. Nem jó a lendítőláb munkája. 8. A lendítőkar rosszirányban dolgozik, azaz - leszorít a test mellé - nem jó irányba nyit /lefelé/ - szűk a lendítés

5 10 tipikus hiba az elrugaszkodástól a lövésig
9. Nem jó a felsőtest helyzete az elrugaszkodás pillanatában - előre dől - hátul marad 10. Merev a váll, vagy a kar. A klasszikus sáncoló tevékenységgel szemben, az átlövőnek nincs lehetősége a hajító mozdulat utolsó fázisában változtatni a csukló, vagy az alkar helyzetén, mozgásán.

6 Az átlövő mozgásának technikája
Kézben tartott labdával, egy lépést követő felugrással - rövid felkészítéssel

7 Az átlövő mozgásának technikája - rövid felkészítéssel
1. a lendítőláb térde előre, felfelé, a labdával együtt mozogjon. 2. a lövő kézzel ellenoldali kar könyöke hajlítva, a dobásiránnyal megegyezve, majdnem állmagasságig megemelve legyen. 3. a lövő karral ellenoldali váll szintén a dobásiránynak megegyező helyzetben legyen.

8 Az átlövő mozgásának technikája - rövid felkészítéssel
4. a nyitás, ill. az előfeszített állapot kialakítása a legnehezebb, és az elsajátítás szempontjából a leghosszabb tanulási folyamatot igényli. 5. egyszerre és egymásnak ellentétesen mozdul el a váll, a lendítőláb térdben kifelé történő elmozdításával. 6. szinte azonos időben történik a lendítőláb kifele oldalirányú rúgása a nyitással, és a dobókar könyökével induló hajító mozdulata.

9 Az átlövő mozgásának technikája - rövid felkészítéssel
7. a dobás alatt a felsőtest helyzete egyenes legyen, az elrugaszkodó láb helyzetéből az erőhatás felfelé hasson. 8. a nyitás /a hajítást végző ellenoldali kar/, lehetőleg a vállmagasságban történjen meg, ereje képes legyen a felsőtestet beforgatni a dobásirányába. A lendítőláb kifele történő rúgása szintén a test befordítását teszi lehetővé.

10 Az átlövő mozgásának technikája - rövid felkészítéssel
9. a térd helyes irányba történő lendítése, és maga a kirúgás technikája, fontos összetevője a jó dobáshoz szükséges testhelyzet megszerzésének. 10. maga a hajítás fázisa a legfontosabb eleme a technikának, hiszen a lövés gyorsasága, ereje és pontossága függ tőle.

11 Az átlövő mozgásának technikája - rövid felkészítéssel
11. maga a lövéstechnika kialakítása és pontosítása szintén egy hosszú sziszifuszi munka eredménye, ahol a kar /könyök, alkar, csukló/ többféleképpen tud közreműködni az alátámasztási felület és a védőjátékos helyzetétől és szándékától függően. 12. a felugrásos lövés lehet eredményes akkor is, ha nem helyes a technika és lehet eredménytelen is, ha a mozgáskoordináció minden paraméterének megfelel.

12 Az átlövő mozgásának technikája - rövid felkészítéssel
A dobás eredményessége függhet: - lendületszerzés távolságától, irányától, gyorsaságától - a védő helyzetétől /távolságától, mozog vagy nem/ - a védőjátékos tevékenységétől - a helyes helyzetfelismeréstől - a gyors döntési reakciótól - a láb dinamikájától - a kar lövő erejétől - a lövés pontosságától - a kapustevékenységtől

13 Az átlövő mozgásának technikája
Kézben tartott labdával, egy lépést követő felugrással - hosszú felkészítéssel

14 Az átlövő mozgásának technikája - hosszú felkészítéssel
A lövő kar hosszabb íven több idő felhasználásával éri el az előfeszített állapotot. 1. a térdlendítéssel azonos időben kerül a labda a törzs síkja mögé. 2. szinte azonos tempóban emelkedik a lendítőláb térde előre, a dobásiránynak megfelelően, és a hajító kar a labdával, hátul a test mögött.

15 Az átlövő mozgásának technikája - hosszú felkészítéssel
3. a lendítőkar /az a. és a b. pontokban leírtakkal egy időben/ emelkedik, befordítva a vállat a dobásiránnyal megegyezően, könyökben hajlítva. 4. a rövid íven történő labdafelkészítéssel ellentétben, itt a vállnak fontos emelő szerepe van, míg a labda el nem éri a dobáshoz szükséges magasságot. 5. a kidobáshoz szükséges további technika megegyezik az előbbiekben felsoroltakkal, azaz /rövid felk./..

16 Az átlövő mozgásának technikája
lépésből történő felugrás labdával a kézben. - szemben a dobás irányával egyenesen előre - a lépések hosszának variálásával - a lépések nagyobb ívben történő végrehajtásával:

17 Az átlövő mozgásának technikája 2
Az átlövő mozgásának technikája lépésből történő felugrás labdával a kézben - az utolsó lépés, maga az elrugaszkodáshoz szükséges lábhelyzet felvétele - be kell fordulni az utolsó lépésre a dobásirányba - a játékos cipője, lehetőleg szembe legyen a kapu irányával, az elrugaszkodást megelőzően - ne oldalra, hanem szembe fordulva a kapuval, ugorjon fel a játékos - fontos az elrugaszkodás előtti testhelyzet - a váll előrehelyezése, az elrugaszkodás pillanatában - a lendítőláb térde ne oldalra, hanem előre, felfelé mozogjon

18 Az átlövő mozgásának technikája
3. Lövő karral megegyező irányból kapott labdával egy lépésből történő felugrás, rövid felkészítéssel.

19 Az átlövő mozgásának technikája
4. Lövő karral ellentétes irányból kapott labdával, 3 lépésből, ívben történő lendületszerzéssel való kapura lövés, hosszú felkészítéssel.

20 Az átlövő mozgásának technikája
5. Lövő karral megegyező irányból érkező labdával, páros lábról történő elrugaszkodással kapura lövés, rövid felkészítéssel.

21 Az átlövő mozgásának technikája
6. Lövő karral ellentétes irányból érkező labda elkapását követő elrugaszkodás, labdaleütést követő ismételt felugrásos lövés hosszú felkészítéssel.

22 Az átlövő mozgásának technikája
7. Lövő karral azonos irányból érkező labda elfogásának pillanatában az érkező labda irányával ellentétesen végrehajtott indulócsel, majd labda leütést követően az érkező labda irányába nagyívben történő lendületszerzésből kapura lövés, felugrásos lövéssel.

23 Az átlövő mozgásának technikája
8. Lövő karral megegyező irányból kapott labdával végrehajtott futtalövés /mozgásban lévő játékossal/.

24 Az átlövő mozgásának technikája
9. Mozgásban lévő játékos a lövő karral ellentétes irányból átvett labdával lövőcselt /alsó lövés/ hajt végre, majd az érkező labda irányával megegyezően, labdaleütést követően, hátsó keresztlépésből felső elhajlással lő kapura.

25 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/
Az alábbi gyakorlatok az átlövő játékos lövéstechnikájának megerősítését célozza meg, elsősorban azzal a nehezített körülménnyel, hogy megpróbálja egy életszerű helyzetbe illeszteni magát, a mozgást. Nehézsége a konkrét lépésekben, és a súlypont átvitelekben van. Egymásra épülnek, akár egy egyéni képzés keretében is el lehet végeztetni a játékosokkal.

26 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 1. gyakorlat
1. a feladótól kapja a labdát az irányító /mozgás közben/ jobbról. 2. a B2 felé haladva /nem csak szélességben, mélységben is/ adja a labdát. 3. B2 mozgás közben veszi át a labdát, és a bólya által jelzett útvonalon visszaadja, a most már eredeti pozícióba visszatérő irányítónak. 4. Az irányító a feladattól függően veszi át a labdát lövőcselre /a képzeletbeli védő baloldalára/ indulócselre /a védő baloldalára/ 5. labdaleütéssel visszaérkezik középre. Bal láb kitámasztásból, vagy ismételt indulócselből a bal láb keresztlépésével /a testsúly, a bal lábon van, a lövés pillanatában/, vállmagasságban lő kapura úgy, hogy az eldobást követően a jobb láb hosszú kilépése eredményezi a támasz helyzetet.

27 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 1. gyakorlat

28 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 2. gyakorlat
- hasonló mozgás legyen, mint az előző feladat. - a labdaleütést követően most hátsó keresztlépéssel /jobb lábról a kitámasztást követően át kerül a súlypont a bal lábra, amit a jobb láb elé lépés és a láb mellé történő labda leütése követ/ felső elhajlásos lövést hajtson végre az irányító.

29 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 2. gyakorlat

30 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 3. gyakorlat
- az 1. és 2. gyakorlatokhoz hasonlóan a mozgás eleje ugyanaz. - de a labda leütést követően páros lábról kell felugornia az irányítónak - a kapura lövése pedig kanyarított lövésszerű váll-karmunka legyen felső elhajlásszerű váll-karmunka legyen

31 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 3. gyakorlat

32 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 4. gyakorlat
- egy egyszerű szertorna dobbantó segítségével, semlegesíteni tudjuk az esetleges dinamikus láberő hiányát. - nem kell a játékosnak azzal törődnie, hogy sikerül e a tárgy felett eldobnia a labdát, és azt pontosan képes e kapura lőni, a kapussal szemben. - nincs nekifutás, lehet helyből, egy rálépéssel, vagy ugrással lendületet szerezni. - a gyakorlat alkalmas a térdlendítés és a felsőtest, elrugaszkodás utáni helyes helyzetének megtanítására és javítására egyaránt. - a dobásokat végrehajthatjuk a tárgy felett, vagy a tárgy mellett egyaránt, attól függően, hogy mi a célunk a gyakorlattal. - szükséges kellék lehet egy-két, tornazsámoly, magasugró állvány, gumi stb..

33 Lövéstechnika gyakorlása /váll-kar/ 4. gyakorlat

34 Az átlövő játékos mozgásai
Az alábbi gyakorlatok figyelembe veszik azokat a szituációkat, amiket gyakran tapasztalhatunk egy-egy mérkőzés kapcsán. Életszerűek és hitelesek. A gyakorlatok tartalmaznak labda nélküli és labdával történő mozgásokat. Helyzetfelismerő, szituáció memorizálást. Tudatos, társas kapcsolatra épülő taktikai elemeket. Eltérő lendületszerzési irányokat/idő-tér függvényében/. A helyzet adta labdafelkészítéseket és kapura dobásokat. A gyakorlatokat kezdetben tárgyak és bábuk kerülésével, majd passzív védők beállításával, és végül aktív védők ellenében végeztessük el.

35 Az átlövő játékos mozgásai 1.gyakorlat
- a feladó középről adja a labdát, az átlövő az oldalvonal felé mozog, és az átvett labdát kijátssza a sarokból felmozgó szélsőnek. - a szélsőnek sikerül eljutnia a kettes védő belső oldaláig /mind ezt a szaggatotton kívül teszi/, majd továbbítja a közben vele szinte párhuzamosan mozgó átlövőnek. - a labdaátvétel után az átlövő úgymond kis szögben ugyan, de ívben mozogva megtámadja a saját oldali hármas védőjét, aki előtt a beálló elé állásos zárással szórtja le őt, hogy társa lőni tudjon.

36 Az átlövő játékos mozgásai 1. gyakorlat

37 Az átlövő játékos mozgásai 2. gyakorlat
- az előző feladattal megegyezően a gyakorlat első fázisa megegyezik. - de amikor a szélső adja a labdát, nem képes arra, hogy a kettes védő belső oldaláig eljusson, mert a védő elővételezve a szándékát, kilépni látszik mélységben. - az átlövő, amikor a labdát átveszi, megpróbál a hármas védő sávjába érkezni, ahol a beálló zárna neki, de képtelen, hiszen kettes védője elkíséri őt befelé, és még mélységben is előtte van. - az átlövő egy átadás csellel elhiteti a kettes védővel, hogy ő befelé akar kezdeményezni, majd hirtelen a jobb lábas kilépést követően, a labdát visszahúzva, szintén a jobb lábával visszalépve, elindít egy kifele történő labdaleütést, területszerzési szándékkal. Fontos, hogy a földről visszapattanó labdát fedezze a testével az átlövő. - ha jól oldotta meg a labdaleütést, akár három lépése is van arra, hogy a kettes védő külső oldalán betörést hajtson végre.

38 Az átlövő játékos mozgásai 2. gyakorlat

39 Az átlövő játékos mozgásai 3. gyakorlat
- a gyakorlat első része ez esetben is megegyezik az 1. és a 2. gyakorlattal. - a beálló nem az azonos oldali hármas védőn, hanem a túloldali előtt áll. - a szélső célja szintén a terület megszerzése lehet, de ezt két eltérő mozgással is képes megvalósítani attól függően, hogy a védők hogyan reagálják le a támadó szándékot /ellenhúzással, húzással/. - ellenhúzás esetén a kettes védő beoldalazik a szélső védő mellé, így egyedül marad az azonos oldali hármas védő /4. gyakorlat/. - ha egy normál húzással a kettes védő akár mélységi fellépéssel, akár szélességi besegítéssel, de megpróbál összezárni az egyes védővel. - az átlövőnek úgy kell átvennie a labdát, hogy legyen lehetősége kibillentenie a saját hármas védőjét. - ezt egy lövőcsellel, vagy egy labdaleütéssel tudja elérni. - fontos, hogy a labdaleütés ne a védők felé, hanem oldalra történjen, lehetőleg minél hosszabb ívet tudjon megformálni az átlövő, hogy a túloldali hármas védőig képes legyen eljutni. - fontos, hogy az átlövő ne beugorjon a dobásba, hanem optimális ív kialakításával rá tudjon fordulni az elrugaszkodás helyére.

40 Az átlövő játékos mozgásai 3. gyakorlat

41 Az átlövő játékos mozgásai 4. gyakorlat
- a gyakorlat eleje megegyezik az gyakorlatokkal. - ebben az esetben a szélső feladó kifelé, azaz ellenhúzással teret próbál nyerni az átlövőnek. - a beálló, az azonos oldali hármas védő előtt áll elé állásos zárással. - az átlövőnek gyorsan kell döntenie, mert a kettes védő a vonalon maradt, sőt még talán szélességben az egyes védő mellé mozog. - az idő rövidsége miatt, az átlövőnek rá kell támadnia az oldalvonaltól szinte egyenesen, a kettes és a hármas védő közötti területre az átvett labdával. - rövid felkészítéssel talajról beleállva, vagy mozgással futtalövést kell végrehajtania szűken a kettes védő felett, vagy mellett.

42 Az átlövő játékos mozgásai 4. gyakorlat

43 Az átlövő játékos mozgásai 5. gyakorlat
- ebben a gyakorlatban az átlövő játékos középre kanyarodva, a túloldali átlövő helyéről kapja a labdát a feladótól. - gyakori, hogy az átlövők középre érkezve hajtanak végre kapura lövést. - ez esetben attól függően, hogy hova állítom a beállót /melyik hármas védőre/, kap értelmezést a feladat.

44 Az átlövő játékos mozgásai 5.1 gyakorlat
Ha az azonos oldali hármas védőre állítom, két lehetőség nyílik a gyakorlatból: 1. a zárás felett felugrásos lövést hajt végre az átlövő

45 Az átlövő játékos mozgásai 5.1 gyakorlat

46 Az átlövő játékos mozgásai 5.2 gyakorlat
Ha túl kerül a záráson, és fellép a túloldali hármas védő: a. a mögé bemozgó beállót játssza meg, a fellépő védő mellett. b. az átlövő behátrál, közben a helyére mozgó irányítónak adja a labdát, aki a saját oldali 2-3-as védő elől, húzással adja az átlövőnek aki a már fellépő hármas védő mögé-mellé helyezkedő beállónak játssza be a labdát.

47 Az átlövő játékos mozgásai 5.2/b gyakorlat

48 A lövőmozdulat hibajavítása
Zsiga Gyula A lövőmozdulat hibajavítása


Letölteni ppt "A lövőmozdulat hibajavítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések