Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 2012. május 9. PÉCS Dr. Grabner Péter elnökhelyettes grabnerp@eh.gov.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 2012. május 9. PÉCS Dr. Grabner Péter elnökhelyettes grabnerp@eh.gov.hu."— Előadás másolata:

1 A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS május 9. PÉCS Dr. Grabner Péter elnökhelyettes

2 A KÁT szerkezet átalakítás hatásai
Az átalakítás motivációja: A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés támogatási rendszerének nem megfelelő működése (a kapcsolt termelés haszna nem, vagy nem megfelelő mértékben kerül átadásra a távhő felhasználók részére) A távhő árak országos szórása, az árképzés inkonzisztenciája és ezek negatív társadalmi hatásai A VET évi módosításai nem kezelték a fenti problémákat! Az átalakítás módja: 2011. július 1-jétől a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők kötelező áramátvétele megszűnt. A távhő árak szabályozásának módja megváltozott (a részletezett módon) és hatósági termelői hőár került bevezetésre Az átalakítás hatásai: A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők a hatósági hőáraik függvényében újratervezik az üzletmenetüket A KÁT mérlegkör működési jellemzői megváltoznak A távhő árszabályozásának erőteljes hatása van a távhőszolgáltatók gazdasági pozícióira

3 Mit és hogyan kellene (kellett volna) elérni a távhő árak szabályozásával?
Célkitűzések: Távhőtermelés és –szolgáltatás elismert költségszerkezeteinek egységesítése Tarifa szerkezet és rendszer országos egységesítése Önkormányzati igények alapján, lehetőleg a helyi vetítési alapok megtartása Befagyasztott, vagy inflációval korrigált árak mellett, a szükséges központi támogatási érték és allokációs módszer meghatározása, forrásbiztosítás Kapcsolt hő és villamosenergia-termelés életben tartása Távhőszolgáltatás életben tartása a leválási szándék elhárításával 2011 – 2012 fűtési szezonban ne legyen távhő áremelkedés a lakosság és a külön kezelt intézmények körében (legfeljebb inflációs korrekció) Eszközök (EU szabályozás betartásával): Tszt módosítása Miniszteri tarifa és támogatási rendeletek

4 A távhő ár-előkészítés jogalkotási előzményei
Önkormányzatok távhőár moratóriuma évben 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) – KÁT kiváltása 147. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj bevezetéséről 148. § a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj mértékéről (1,20 Ft/kWh -A „kapcsolt szerkezetátalakításra” fizetett díjból származó összes bevétel ~ Mrd Ft) 171. § a kapcsolt termelők KÁT támogatásának június 30-ával való megszüntetéséről 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról (Tszt) 57/D. §-a a távhő árrendelet megalkotásáról – rendeleti tarifaszabályozás 59/A. § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló évi XXIX. törvény 223. §-ával megállapított, e törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a március 31-én alkalmazott árakat kell alkalmazni. – távhő ármoratórium

5 Árelőkészítés a 2011. évi nyári adatszolgáltatás alapján
Indokolt költségek meghatározása minden erőműre külön. A hő- és villamosenergia-értékesítés együttes kezelése.  A villamosenergia-értékesítés árbevétele csökkenti a hő árbevételen keresztül térítendő költségeket. Paraméterek (közel végleges állapotban): Villamosenergia-ár: 18 Ft/kWh. Gázár: 2935 Ft/GJ. Elismert megtérülés: bruttó eszközértékre vetített 2% (megtérülteknél) ill. 4,5% (meg nem térülteknél). A bruttó eszközérték figyelembe vétele miatt az értékcsökkenés figyelmen kívül hagyása. 3408 Ft/GJ-os ársapka (helyettesítő kazán indokolt költsége) alkalmazása a megtérült erőművek esetében. (Legkisebb költség elvének érvényesítése a távhőszolgáltatásban.) Kapcsolt támogatás (terv): a meg nem térült erőművektől lakossági ellátás érdekében vásárolt hő után.

6 Távhő árszabályozás 2011. október 1-jétől
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Új távhőtermelői árak A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági díjai a március 31-i szinten és struktúrában A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Jogcímei: A meg nem térült kapcsolt termelőktől történő hővásárlás után A lakosságnak nyújtott távhőszolgáltatás után (Cél: fedezet biztosítása az indokoltnak tekintett költségek és az árbevétel közötti különbségre)

7 Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos árváltozáshoz (1)
A felülvizsgálat háttere: Világpiaci változások (gázár, HUF/USD keresztárfolyam). Jelzések a távhőszolgáltatók és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők részéről. Esetenként ellentmondó adatok a nyári adatszolgáltatásban. A (korrekciós) árelőkészítés területei: Gázszerződések bekérése és feldolgozása az összes érintett termelő és szolgáltató vonatkozásában. 19 város (szolgáltató, értékesítő, értékesítőnek értékesítő) részletes vizsgálata új adatbekérés (eredmény lebontás, főkönyvi kivonat)alkalmazásával. Benchmark árak meghatározása a – megtérült és meg nem térült – kapcsolt erőművek vonatkozásában az MKET által, a Hivatal kérésére összegyűjtött adatok felhasználásával.

8 Árelőkészítés a 2011. december 1-től hatályos árváltozáshoz (2)
A földgáz beszerzés költsége (RHD-val) rendkívül eltérő az egyes társaságok esetében (210 HUF/USD árfolyam mellett): Termelői árak: minimális: 2739 Ft/GJ; maximális: 4247 Ft/GJ; átlagos: Ft/G; szórás: 299 Ft/GJ. Termelői és szolgáltatói árak mediánja: 3456 Ft/GJ Paraméterek: A 3456 Ft/GJ-os érték költség plafon a vizsgált társaságok esetében, és benchmark költség a benchmarkolt társaságok esetében. Villamosenergia-ár: 19,5 Ft/kWh Megtérülés számítás: változatlan Benchmark eredmények: Gázmotort helyettesítő kazán költsége: 3998 Ft/GJ Meg nem térült kapcsolt termelő ára: 5224 Ft/GJ Megtérült kapcsolt termelő ára: 4950 Ft/GJ Kifizethető támogatás a szabályozási időszakban: ~ 41 Mrd Ft (fix paraméter)

9 További korrekciók (hangolás)
2012. január 1. Az inflációval megegyező végfogyasztói áremelés lehetőségének megteremtése a teljes szektorban A lakosságnak és a KKI-knak nyújtott távhőszolgáltatás hatósági díjai a március 31-i szinthez képest 4,2%-kal nőttek A távhőszolgáltatási támogatások ezzel összhangban csökkentek 2012. február 1. és május 1. Korrekció néhány városban a problémát később észlelő és jelző távhőszolgáltatók / távhőtermelők esetében, egyedi költség felülvizsgálatok eredményeképpen

10 Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (1)
A távhőszolgáltatók a támogatást a MAVIR-tól igénylik papír alapon, csatolva a szükséges bizonylatokat (számlák, nyilatkozatok), a tárgyhót követő hónap 22. napját követő első munkanapig A MEH utólagos ellenőrzést végez, melynek kiinduló pontja: A MAVIR által továbbított fenti dokumentumok A távhőszolgáltatók és távhőtermelők elektronikus havi adatszolgáltatása (MEH Adattár)

11 Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (2)
Jellemző anomáliák: A fajlagos támogatási értékek eltévesztése részben a rendeleti változások kapcsán (november hónapra vonatkozó decemberi igénylés!) Volumen értékek tévesztése, részben a kapcsolt termelőtől átvett hő korrekciós tényezőjének nem megfelelő alkalmazása miatt Eddig kiadott kapcsolódó határozatok: Jogosulatlan távhőszolgáltatási támogatás visszafizetésére kötelezés: 19 db MAVIR kötelezése további támogatás kifizetésére: 4 db Folyamatban lévő eljárások: 13 db

12 Támogatások igénylése, ellenőrzési rendszer működtetése (3)
Határozatok (október-december időszak feldolgozva): Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 416 MFt (Ebből 360MFt a novemberi igénylés anomáliái miatt) A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 17 MFt Folyamatban lévő eljárások (január hónap feldolgozása): Engedélyesek által visszafizetendő összeg: 11 MFt A MAVIR által az engedélyeseknek fizetendő összeg: 58 MFt

13 Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (1)
A MEH ajánlása a távhőszolgáltatók és távhőtermelők földgáz beszerzésére vonatkozóan Az alapvető cél a szektor földgáz költségeinek minél alacsonyabb szinten tartása a következő módon: Hirdetményi úton közzétett vagy minimum 5 kereskedő meghívásával lebonyolított nyílt pályáztatás; Ajánlatkérés spot árazású gáz „bekeverésével”, melynek arányára minimum érték előírása; Árlejtéses verseny. További cél az egyéb szerződéses feltételek definiálása, alapvetően a kisebb érdekérvényesítő képességgel bíró szereplők „védelme” érdekében: Minimum TOP sáv megadása; Fizetés időzítése, gyakorisága; Devizaárfolyam figyelembe vételének módja.

14 Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (2)
Részletes adatszolgáltatás a 2011-es évre vonatkozóan A költségek és eszközök felosztása távhőrendszerekre, távhőtermelési telephelyekre és azokon belül különböző technológiákra Bevételek kategorizálása ügyfélszegmensenként „Beépített” kontrollok: Az összesítő táblázatok mindösszesen blokkja az auditált beszámoló eredménykimutatásában és mérlegében (tárgyi eszközök és immateriális javak) szereplő értékeket kell, hogy eredményül adja A táblázatokban több helyen átlagok, vagy fajlagosok számítására is sor kerül, melyek realitásának ellenőrzése segíti a helyes kitöltést Adatszolgáltatási felület: MEH Adattár illetve néhány összetett struktúrájú szolgáltató/termelő (számos távhőrendszer és/vagy telephely) esetében Excel Cél: Az azonos vagy hasonló rendszerek/technológiák összehasonlításának megteremtése  csoportok képzése  benchmark értékek meghatározása  a benchmarkok alkalmazása az árakra vonatkozó javaslat elkészítésekor

15 Felkészülés a 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozásra (3)
Bottom-up modellezés A gázmotorok és földgáztüzelésű kazánok – mint legtipikusabb alkalmazott technológiák esetében – a karbantartási és üzemeltetési költségek (anyagjellegű és személyi) részletes számbavétele a karbantartási tervek (1000, 2000, …, 30000, stb. órás karbantartások) és az üzemeltetési naplók alapján Részletes egyedi vizsgálatok Az indokolt költségek megállapításához, helyszíni ellenőrzést is tartalmazó vizsgálatok lefolytatása MATÁSZSZ benchmark tanulmány

16 A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozás nyitott kérdései (1)
Földgáz költsége A Hivatal fel fogja dolgozni az összes földgáz beszerzési szerződést. Kérdés: mekkora lesz a szórás a beszerzési árakban? Értékcsökkenés Indokolt költség? (Megtérült vs. Meg nem térült beruházás) Mértéke? (Benchmark vs. Tényérték) Tőkeköltség Eszközérték? (Benchmark vs. Tényérték) Alapja? (Bruttó érték vs. Nettó érték) Mértéke (%) ? Annuitás alkalmazása? ( Értékcsökkenés és tőkeköltség összegének hosszabb távon azonos összegben történő figyelembe vétele.)

17 A 2012. őszi fűtési szezontól érvényes távhő árszabályozás nyitott kérdései (2)
Megújuló beruházások (biomassza, geotermia) Nincs meghirdetett megújuló támogatási rendszer (a készülő METÁR is a villamosenergia-termelésre fókuszál). Ugyanakkor a hatósági hőár implicit módon támogatást tartalmaz(hat). A legfontosabb eldöntendő kérdések e körben: Mi az elfogadható megtérülési idő? Mi legyen a megtérülési ráta?

18 50 MW alatti termelők összesített termelési adatai
Forrás: MEH

19 Köszönöm a figyelmüket. Dr. Grabner Péter elnökhelyettes grabnerp@eh
Köszönöm a figyelmüket! Dr. Grabner Péter elnökhelyettes


Letölteni ppt "A Hivatal árelőkészítési tapasztalatai TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 2012. május 9. PÉCS Dr. Grabner Péter elnökhelyettes grabnerp@eh.gov.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések