Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR Kötelező Átvételi Osztály Tóth Zoltán osztályvezető 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR Kötelező Átvételi Osztály Tóth Zoltán osztályvezető 2011."— Előadás másolata:

1 KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR Kötelező Átvételi Osztály Tóth Zoltán osztályvezető 2011.

2 2014. július 7. 2  KÁT MÉRLEGKÖR  ALLOKÁCIÓ  MÉRLEGKÖRI ADATOK (termelés megoszlása, átvevői árak)  A KÁT JOGSZABÁLYOK 2011.  A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK AZ ELŐADÁS TARTALMA

3 2014. július 7. MI A KÁT Mit jelent a „KÁT”?  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele a 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a külön jogszabályokban létrehozott eljárásrend szerint. Jogszabályi háttér  2007. évi LXXXVI. törvény (VET)  109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet  389/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet  A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata (vill.en. kereskedelem, rendszerszintű szolgáltatás keretfeltétele)  A MAVIR ZRt. Üzletszabályzata (szerződéses alapelvek)

4 2014. július 7. 4 KÁT MÉRLEGKÖR Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés (VET 3. §) KÁT mérlegkör  A MAVIR ZRt., mint átviteli és rendszerirányítói engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 21. § (1) bekezdése alapján kötelező átvételi mérlegkört (a továbbiakban: KÁT mérlegkör) hozott létre, és ezt 2008. január elsejétől működteti. Főbb feladatok:  KÁT energia befogadása és továbbítása  A mérlegkör kiegyenlítése  KÁT energia mennyiségének meghatározása az átvevők részére  KÁT energia szétosztása  KÁT energia elszámolása

5 2014. július 7. 5 A KÁT MÉRLEGKÖR TAGJAI Az összes mérlegkörre arányosan szétosztva (allokáció). rendszerirányító G G G G G G G G megújulók hulladék kapcsoltak kiegyenlítés fogyasztási tervek termelési tervek (menetrendek) G G G

6 2014. július 7. 6 A KÁT MÉRLEGKÖR TAGJAI Termelők: (389/2007. XII.23.) Korm. rendelet, 2.§(1)) A kedvezményezettek köre:  Megújuló energiaforrást hasznosító erőművek, hulladékot hasznosító erőművek  Kapcsoltan termelő erőművek  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a foglalkozik a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételével, az 5. § tárgyalja a kapcsoltan termelt villamos energia átvételének szabályait.  A rendszerben történő részvétel időtartamát és a kötelező átvétel alá eső mennyiséget a beruházás megtérülési ideje alapján a Magyar Energia Hivatal határozza meg. A termelés a próbaüzemmel kezdődik, melynek sikeres lezárása után az erőmű értékesítésre termel villamos energiát, ezt nevezzük kereskedelmi üzemnek.

7 2014. július 7. A KÁT MÉRLEGKÖR TAGJAI  A másodátvevőket a VET és a 109/2007 ‑ es kormányrendelet arra kötelezi, hogy kötelezően átvegyék a mérlegkör-felelőstől megvásárolt villamos energiát. Vagyis a megvásárolt villamos energia az átvevőknek értékesítésre kerül, meghatározott átvevői elszámolási áron.  109/2007 GKM rendelet 1.§ g) KÁT átvevő : a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére kötelezett villamosenergia-kereskedő, egyetemes szolgáltató, termelői engedélyes és a villamos energiát importáló felhasználó.  Átvevők altípusai:  Kereskedők (beleértve az egyetemes szolgáltatók is)  Termelők és átvevők is egyben (2011.01.01-től saját termelés figyelembe vétele megszűnt)  Import felhasználók (nem kell nekik kereskedelmi engedély, külföldről szerzik be a villamos energiát és felhasználják) Átvevők: (VET 13. § (1)) 7

8 2014. július 7. TERVEZÉSI ADATOK A fizikai szállítás hónapja (M) után jön az elszámolás (M+1). 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 menetrendek bejelentése H Sz P V egy hét minden hónap 17.mn-ig a következő 12 hónapra prognózis minden hónap 7. mn-ig a következő 12 havi prognózis minden hónap 10. mn-ig a következő havi KÁT átadási menetrend és KÁT mérlegkör allokálási menetrend és átadási profil minden hónap 8. mn-ig M hónapra terv és (M-2) tény fogyasztási adat minden hónap 7. mn-ig a következő havi termelési menetrendek megadása KÁT Mérlegkör-felelős (MAVIR)  a KÁT átvevők (többi mérlegkör) részére KÁT termelők (Értékesítők)  a KÁT mérlegkör-felelős (MAVIR) részére KÁT termelő jogosult heti termelési menetrendet adni a MAVIR részére fizikai szállítás 8 KÁT átvevők (többi mérlegkör)  a KÁT Mérlegkör-felelős (MAVIR) részére minden nap (hétvége és ünnep nap is) 11.30-ig napi menetrend adás minden hónap 8. mn-tól a következő hónap 7. mn-ig a napi termelési menetrendek megadása 11. 30-ig

9 2014. július 7. ALLOKÁCIÓ KÁT mérlegkör Mérlegkör A KÁT Átvevő 1 Mérlegkör C KÁT Átvevő 13 Mérlegkör B KÁT Átvevő 7 Mérlegkör felelős: MAVIR ZRt. (Befogadó) Mérlegkör tagok: KÁT Termelők (Értékesítők) 9

10 2014. július 7. ALLOKÁCIÓ KÁT mérlegkör Az egyes kereskedők között olyan arányban kerül átadásra a KÁT energia, amilyen arányt képvisel az adott kereskedő a hazai fogyasztóknak történő értékesítésben: KÁT ÁTVEVŐ 1 Bejelentett értékesítés: 2 409 MWh Arányszám: : 0,09 % Allokált KÁT energia : 599 MWh KÁT ÁTVEVŐ 13 Bejelentett értékesítés: 399 147 MWh Arányszám: : 15,72% Allokált KÁT energia : 99 315 MWh KÁT ÁTVEVŐ 7 Bejelentett értékesítés: 195 000 MWh Arányszám: 7,68 % Allokált KÁT energia : 48 519 MWh Szétosztandó energia (havi értékesítői menetrendek összesen): 631 612 MWh 10

11 2014. július 7. ÁRAK  Értékesítők havi menetrendjeiből korrekciók nélküli ár (Ft/kWh)  Korrekciók: - Termelési korrekció: Értékesítők tervezett és tény termelése közti különbség Ft-ban - A mérlegkör kiegyenlítése során előző hónapban igénybe vett szabályozási energia költsége csökkentve az Értékesítőktől befolyt szabályozási pótdíjak és módosítási pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések összegé. - A KÁT mérlegkör pénzforgalmának likviditását biztosító pénzügyi jellegű bevételek és költségek. - A KÁT mérlegkör működtetésének, a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energia Hivatal által elismert, indokolt költségei, - Csökkentő tételként a KÁT átvevőktől befolyt tervezési pótdíjak összege.  KÁT egységár (korrekciók figyelembevétele, Ft/kWh)  Havi KÁT mérlegköri allokálási és KÁT átadási menetrendek 11

12 2014. július 7. ELSZÁMOLÁS Null szaldós elszámolás 12

13 2014. július 7. KÁT ÉRTÉKESÍTŐK MEGOSZLÁSA 2010. ÉVBEN 13

14 2014. július 7. KÁT ÁTADOTT A HAZAI NETTÓ TERMELÉSHEZ KÉPEST 14

15 2014. július 7. KÁT ÁRAK 2010. 15

16 2014. július 7. KIEGYENLÍTŐ ENERGIA MÉRTÉKE 16

17 2014. július 7. A KÁT JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA Havi gördülő prognózis adása A 389/2007(XII. 23.) Korm.rendelet és a 109/2007 (XII. 23.) GKM Rendelet főbb módosításai 2011. január 1. hatállyal (Nem teljes körű bemutatás!) A mérlegkör inputadatainak pontosítása a költséghatékonyság növelése érdekében Menetrend módosítási pótdíj Az 5 MW-nál nagyobb teljesítőképességű biomassza erőmű, a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelője és a földgáztüzelésű erőmű +/-5%-nál nagyobb mértékben tér el a havi összesített elszámolt és a havi menetrendek mennyiségi összegét tekintve, akkor a korlát feletti részre 6 Ft/kWh módosítási pótdíjat fizet. (389/2007 Korm. r.7. § (7a), 2011.02.01-től 369/2010 Korm. r. alapján) Tervezési pótdíj Ha a KÁT átvevő adott hónapra vonatkozó tény fogyasztási adata 5%-nál nagyobb mértékben haladja meg az arra a hónapra megadott terv fogyasztási adatát, a pótdíj mértéke 5%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 3 Ft. (109/2007 GKM r. 3. § (1a), 2011.02.01-től 32/2010 NFM r. alapján) Előlegszámla eltörlése Az előlegszámla benyújtásnak lehetősége törlése került. (389/2007 Korm. r. 4.sz. melléklet II. fej. 4-6 törölve 2011.01.01-től) 17 Minden hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési prognózist kell adni a következő 12 hónapra vonatkozóan havi és zónaidőnkénti bontásban a KÁT Értékesítőknek. (109/2007 GKM 2. § (1))

18 2014. július 7. A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK A jelenlegi helyzet:  A jelenlegi modell szerint az Értékesítőktől a KÁT mérlegkör-felelős átveszi az energiát, majd ezt az adott havi villamos energia piaci részesedésének arányától függően szétosztja a KÁT átvevők között. A lehetséges jövő  A német elszámolási rendszer átültetése esetén, a KÁT energia egy része az Átvevők részére kerül átadásra éves fix vagy havonta változó áron. A fennmaradó rész a szervezett piacon (HUPX) kerül értékesítésre.  Éves szinten vagy havonta zsinór átadási ár, szétosztási aránytényező és átadási menetrend kerül meghatározásra. A szervezett piacon történő értékesítés naponta történik, ami jelentősen csökkenheti a kiegyenlítő energiát a napi menetrend pontosságától függően.  A szervezett piacon történő értékesítésből származó bevétel az átadási árat csökkenti, ugyanakkor a menetrendekből és kiegyenlítő energiából származó bizonytalanságok jelentős korrekciókat feltételeznek. 18

19 2014. július 7. A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ENERGIA ÁTADÁS ENERGIA ELSZÁMOLÁS ENERGIA ÁTADÁS ENERGIA ELSZÁMOLÁS NAPI MENETREND ÉVES, HAVI, NAPI MENETREND ÉVES, HAVI MENETREND  A KÁT átvevők egy ún. havi zsinór energiát vesznek át.  A fennmaradó a szervezett piacon kerül értékesítésre.  A zsinór havi szinten kerül megállapításra.  A piacon történő értékesítés a napi menetrend és a havi zsinór különbsége. 19

20 2014. július 7. A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK Havi menetrend Zsinór átadás Napi menetrend, napi kiosztás Tény termelés Havi menetrend Tény termelés Napi menetrend, napi kiosztás Kiegyenlítő energia

21 2014. július 7.* Az adatok a kerekítések miatt tájékoztató jellegűek. KÁT PROGNÓZIS 21

22 2014. július 7. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR Kötelező Átvételi Osztály Tóth Zoltán osztályvezető 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések