Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR"— Előadás másolata:

1 KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR
Kötelező Átvételi Osztály Tóth Zoltán osztályvezető 2011. 1

2 AZ ELŐADÁS TARTALMA KÁT MÉRLEGKÖR ALLOKÁCIÓ
MÉRLEGKÖRI ADATOK (termelés megoszlása, átvevői árak) A KÁT JOGSZABÁLYOK 2011. A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 2017. április 4. 2017. április 4. 2

3 MI A KÁT Mit jelent a „KÁT”? Jogszabályi háttér
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele a évi LXXXVI. törvény (VET) és a külön jogszabályokban létrehozott eljárásrend szerint. Jogszabályi háttér 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 389/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata (vill.en. kereskedelem, rendszerszintű szolgáltatás keretfeltétele) A MAVIR ZRt. Üzletszabályzata (szerződéses alapelvek) 2017. április 4.

4 KÁT MÉRLEGKÖR Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés (VET 3. §) KÁT mérlegkör A MAVIR ZRt., mint átviteli és rendszerirányítói engedélyes a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (VET) 21. § (1) bekezdése alapján kötelező átvételi mérlegkört (a továbbiakban: KÁT mérlegkör) hozott létre, és ezt január elsejétől működteti. Főbb feladatok: KÁT energia befogadása és továbbítása A mérlegkör kiegyenlítése KÁT energia mennyiségének meghatározása az átvevők részére KÁT energia szétosztása KÁT energia elszámolása 2017. április 4. 4

5 termelési tervek (menetrendek)
A KÁT MÉRLEGKÖR TAGJAI Az összes mérlegkörre arányosan szétosztva (allokáció). rendszerirányító G KÁT mérlegkör megújulók hulladék kapcsoltak kiegyenlítés K Á T átvevők KÁT termelők fogyasztási tervek termelési tervek (menetrendek) (Értékesítők) Mérlegkörfelelős (Befogadó) G G 2017. április 4. 5

6 A KÁT MÉRLEGKÖR TAGJAI Termelők: A kedvezményezettek köre:
(389/2007. XII.23.) Korm. rendelet, 2.§(1)) A kedvezményezettek köre: Megújuló energiaforrást hasznosító erőművek, hulladékot hasznosító erőművek Kapcsoltan termelő erőművek A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a foglalkozik a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételével, az 5. § tárgyalja a kapcsoltan termelt villamos energia átvételének szabályait. A rendszerben történő részvétel időtartamát és a kötelező átvétel alá eső mennyiséget a beruházás megtérülési ideje alapján a Magyar Energia Hivatal határozza meg. A termelés a próbaüzemmel kezdődik, melynek sikeres lezárása után az erőmű értékesítésre termel villamos energiát, ezt nevezzük kereskedelmi üzemnek. 2017. április 4. 6

7 A KÁT MÉRLEGKÖR TAGJAI Átvevők: 7 (VET 13. § (1))
A másodátvevőket a VET és a 109/2007‑es kormányrendelet arra kötelezi, hogy kötelezően átvegyék a mérlegkör-felelőstől megvásárolt villamos energiát. Vagyis a megvásárolt villamos energia az átvevőknek értékesítésre kerül, meghatározott átvevői elszámolási áron. 109/2007 GKM rendelet 1.§ g) KÁT átvevő: a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére kötelezett villamosenergia-kereskedő, egyetemes szolgáltató, termelői engedélyes és a villamos energiát importáló felhasználó. Átvevők altípusai: Kereskedők (beleértve az egyetemes szolgáltatók is) Termelők és átvevők is egyben ( től saját termelés figyelembe vétele megszűnt) Import felhasználók (nem kell nekik kereskedelmi engedély, külföldről szerzik be a villamos energiát és felhasználják) 7 2017. április 4.

8 TERVEZÉSI ADATOK 8 M hónap (M-1) hónap
minden hónap 8. mn-tól a következő hónap 7. mn-ig a napi termelési menetrendek megadása ig M hónap (M-1) hónap menetrendek bejelentése fizikai szállítás egy hét minden hónap 17.mn-ig a következő 12 hónapra prognózis H Sz P V minden hónap 7. mn-ig a következő 12 havi prognózis minden hónap 10. mn-ig a következő havi KÁT átadási menetrend és KÁT mérlegkör allokálási menetrend és átadási profil KÁT termelő jogosult heti termelési menetrendet adni a MAVIR részére minden hónap 8. mn-ig M hónapra terv és (M-2) tény fogyasztási adat minden nap (hétvége és ünnep nap is) 11.30-ig napi menetrend adás minden hónap 7. mn-ig a következő havi termelési menetrendek megadása KÁT átvevők (többi mérlegkör)  a KÁT Mérlegkör-felelős (MAVIR) részére KÁT Mérlegkör-felelős (MAVIR)  a KÁT átvevők (többi mérlegkör) részére KÁT termelők (Értékesítők)  a KÁT mérlegkör-felelős (MAVIR) részére A fizikai szállítás hónapja (M) után jön az elszámolás (M+1). 8 2017. április 4.

9 ALLOKÁCIÓ KÁT mérlegkör 9 Mérlegkör A Mérlegkör B Mérlegkör C
KÁT Átvevő 1 Mérlegkör C KÁT Átvevő 13 Mérlegkör B KÁT Átvevő 7 Mérlegkör felelős: MAVIR ZRt. (Befogadó) Mérlegkör tagok: KÁT Termelők (Értékesítők) 9 2017. április 4.

10 ALLOKÁCIÓ KÁT mérlegkör 10
Az egyes kereskedők között olyan arányban kerül átadásra a KÁT energia, amilyen arányt képvisel az adott kereskedő a hazai fogyasztóknak történő értékesítésben: KÁT ÁTVEVŐ 1 Bejelentett értékesítés: 2 409 MWh Arányszám: : 0,09 % Allokált KÁT energia: 599 MWh KÁT ÁTVEVŐ 13 MWh Arányszám: : 15,72% MWh KÁT ÁTVEVŐ 7 MWh Arányszám: 7,68 % MWh Szétosztandó energia (havi értékesítői menetrendek összesen): MWh 10 2017. április 4.

11 ÁRAK Értékesítők havi menetrendjeiből korrekciók nélküli ár (Ft/kWh) Korrekciók: - Termelési korrekció: Értékesítők tervezett és tény termelése közti különbség Ft-ban - A mérlegkör kiegyenlítése során előző hónapban igénybe vett szabályozási energia költsége csökkentve az Értékesítőktől befolyt szabályozási pótdíjak és módosítási pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések összegé. - A KÁT mérlegkör pénzforgalmának likviditását biztosító pénzügyi jellegű bevételek és költségek. - A KÁT mérlegkör működtetésének, a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energia Hivatal által elismert, indokolt költségei, - Csökkentő tételként a KÁT átvevőktől befolyt tervezési pótdíjak összege. KÁT egységár (korrekciók figyelembevétele, Ft/kWh) Havi KÁT mérlegköri allokálási és KÁT átadási menetrendek 11 2017. április 4.

12 ELSZÁMOLÁS Null szaldós elszámolás 12 2017. április 4.

13 KÁT ÉRTÉKESÍTŐK MEGOSZLÁSA 2010. ÉVBEN
13 2017. április 4.

14 KÁT ÁTADOTT A HAZAI NETTÓ TERMELÉSHEZ KÉPEST
14 2017. április 4.

15 KÁT ÁRAK 2010. 15 2017. április 4.

16 KIEGYENLÍTŐ ENERGIA MÉRTÉKE
16 2017. április 4.

17 A KÁT JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSA
A 389/2007(XII. 23.) Korm.rendelet és a 109/2007 (XII. 23.) GKM Rendelet főbb módosításai január 1. hatállyal (Nem teljes körű bemutatás!) Havi gördülő prognózis adása Előlegszámla eltörlése Minden hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési prognózist kell adni a következő 12 hónapra vonatkozóan havi és zónaidőnkénti bontásban a KÁT Értékesítőknek. (109/2007 GKM 2. § (1)) Az előlegszámla benyújtásnak lehetősége törlése került. (389/2007 Korm. r. 4.sz. melléklet II. fej. 4-6 törölve től) A mérlegkör inputadatainak pontosítása a költséghatékonyság növelése érdekében Menetrend módosítási pótdíj Az 5 MW-nál nagyobb teljesítőképességű biomassza erőmű, a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelője és a földgáztüzelésű erőmű +/-5%-nál nagyobb mértékben tér el a havi összesített elszámolt és a havi menetrendek mennyiségi összegét tekintve, akkor a korlát feletti részre 6 Ft/kWh módosítási pótdíjat fizet. (389/2007 Korm. r.7. § (7a), től 369/2010 Korm. r. alapján) Tervezési pótdíj Ha a KÁT átvevő adott hónapra vonatkozó tény fogyasztási adata 5%-nál nagyobb mértékben haladja meg az arra a hónapra megadott terv fogyasztási adatát, a pótdíj mértéke 5%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 3 Ft. (109/2007 GKM r. 3. § (1a), től 32/2010 NFM r. alapján) 17 2017. április 4.

18 A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK
A jelenlegi helyzet: A jelenlegi modell szerint az Értékesítőktől a KÁT mérlegkör-felelős átveszi az energiát, majd ezt az adott havi villamos energia piaci részesedésének arányától függően szétosztja a KÁT átvevők között. A lehetséges jövő A német elszámolási rendszer átültetése esetén, a KÁT energia egy része az Átvevők részére kerül átadásra éves fix vagy havonta változó áron. A fennmaradó rész a szervezett piacon (HUPX) kerül értékesítésre. Éves szinten vagy havonta zsinór átadási ár, szétosztási aránytényező és átadási menetrend kerül meghatározásra. A szervezett piacon történő értékesítés naponta történik, ami jelentősen csökkenheti a kiegyenlítő energiát a napi menetrend pontosságától függően. A szervezett piacon történő értékesítésből származó bevétel az átadási árat csökkenti, ugyanakkor a menetrendekből és kiegyenlítő energiából származó bizonytalanságok jelentős korrekciókat feltételeznek. 18 2017. április 4.

19 A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK
SZERVEZETT PIAC ENERGIA ELSZÁMOLÁS ENERGIA ÁTADÁS NAPI MENETREND KÁT ÉRTÉKESÍTŐ ENERGIA ELSZÁMOLÁS KÁT ÁTVEVŐ ENERGIA ELSZÁMOLÁS KÁT MÉRLEGKÖR- FELELŐS ENERGIA ÁTADÁS ENERGIA ÁTADÁS KÁT ÉRTÉKESÍTŐ KÁT ÁTVEVŐ ÉVES, HAVI, NAPI MENETREND ÉVES, HAVI MENETREND KÁT ÉRTÉKESÍTŐ KÁT ÁTVEVŐ A KÁT átvevők egy ún. havi zsinór energiát vesznek át. A fennmaradó a szervezett piacon kerül értékesítésre. A zsinór havi szinten kerül megállapításra. A piacon történő értékesítés a napi menetrend és a havi zsinór különbsége. 19 2017. április 4.

20 A KÁT FEJLESZTÉSI JAVASLATOK
Havi menetrend Havi menetrend Tény termelés Tény termelés Napi menetrend, napi kiosztás Napi menetrend, napi kiosztás Kiegyenlítő energia Zsinór átadás A KÁT energia egy része az Átvevők részére kerül átadásra éves fix vagy havonta változó áron. A fennmaradó rész a szervezett piacon (HUPX) kerül értékesítésre. Éves szinten vagy havonta zsinór átadási ár, szétosztási aránytényező és átadási menetrend kerül meghatározásra. A szervezett piacon történő értékesítés naponta történik, ami jelentősen csökkenheti a kiegyenlítő energiát a napi menetrend pontosságától függően. A szervezett piacon történő értékesítésből származó bevétel az átadási árat csökkenti, ugyanakkor a menetrendekből és kiegyenlítő energiából származó bizonytalanságok jelentős korrekciókat feltételeznek. Kiegyenlítő energia 2017. április 4.

21 KÁT PROGNÓZIS 21 * Az adatok a kerekítések miatt tájékoztató jellegűek. 2017. április 4.

22 Köszönöm a figyelmet! 2017. április 4.


Letölteni ppt "KÖTELEZŐ ÁTVÉTELI MÉRLEGKÖR"

Hasonló előadás


Google Hirdetések