Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Zöld Mérlegkör – avagy a kötelező átvétel alá eső villamosenergia átvételének új rendszere. Ádám Sándor osztályvezető GREEN projekt vezetője MAVIR ZRt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Zöld Mérlegkör – avagy a kötelező átvétel alá eső villamosenergia átvételének új rendszere. Ádám Sándor osztályvezető GREEN projekt vezetője MAVIR ZRt."— Előadás másolata:

1 1 Zöld Mérlegkör – avagy a kötelező átvétel alá eső villamosenergia átvételének új rendszere. Ádám Sándor osztályvezető GREEN projekt vezetője MAVIR ZRt. ENERGOexpo Debrecen, 2007.szeptember 26.

2 Témakörök • Amit biztosan tudunk. – Okok és célok – Törvényi háttér • A MAVIR GREEN projektje • KÁT kapcsolatok egy lehetséges modellje • Kérdések, amelyekre mihamarabb válasz kell.

3 Amit biztosan tudunk. Okok és célok, • a megújuló energiaforrásból, • a hulladékból nyert energiával termelt, valamint • a kapcsoltan termelt villamos energia átvételi szabályainak módosítása kapcsán. – A kötelező átvétel leválasztása a közüzemről. – Az átvevő semleges legyen a többi piaci szereplőtől. – Valamennyi termelő azonos feltételekkel legyen kezelve. – A rendszer finanszírozása egyszerűsödjön. – A rendszerben lévő termelői volumen növekedése ne okozzon gondokat.

4 Amit biztosan tudunk. • A törvényi háttér. – 2007 évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról. •1. § E törvény célja: –a gazdaság versenyképességének segítése a hatékonyan működő villamosenergia- versenypiac kialakításán keresztül, –….. –a megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése.

5 Amit biztosan tudunk. • A törvényi háttér. – 2007 évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról. •10. § (1) A kötelező átvételi rendszer részletes szabályainak kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe: –…. –(4) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia termelői kötelesek az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata szerinti mérlegköri szerződést megkötni, és az átviteli rendszerirányító által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkörhöz csatlakozni. Ezt a mérlegkört az átviteli rendszerirányító egyenlíti ki.

6 Amit biztosan tudunk. • A törvényi háttér. – 2007 évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról. • 13. § (1) Minden villamosenergia-kereskedő (beleértve az egyetemes szolgáltatókat is) és a felhasználónak közvetlenül értékesítő termelői engedélyes köteles a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a felhasználó(i) részére értékesített villamos energia arányában átvenni az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiát és erre vonatkozóan szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval. A villamos energiát importáló felhasználó a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a saját maga által elfogyasztott villamos energia arányában köteles átvenni az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiát és erre vonatkozóan szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval.

7 Amit biztosan tudunk. • A törvényi háttér. – 2007 évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról. •16. § Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével, valamint a 9. § alapján átvételi kötelezettség alá eső villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban különösen: –…. –az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör működtetése, kiegyenlítése, valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyesek és a villamos energiát importáló felhasználók által kötelezően átveendő villamos energia mennyiségének a jogszabályi előírások szerint történő meghatározása, szétosztása, és elszámolása a Kormány zöld bizonyítványra vonatkozó döntésével összhangban,

8 Ami prognosztizálható. • Mintegy 300-350 új szerződéses partner – mint eladó. – Az általuk termelt villamosenergia mennyisége mintegy 4.9 TWh, – Teljesítőképességük 800-1100 MW • Mintegy 50 új szerződéses partner – mint másodlagos átvevő. • Éves szinten 150 miliárd Ft. plusz forgalom. • Helytelenül megválasztott elszámolási mód esetén: MAVIR likviditási problémák, illetve hatalmas kamatterhek.

9 MAVIR projekt a kötelező átvételi mérlegkör kialakítására A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia VET szerint a kötelező átvételi rendszerének kialakítására az Átviteli Rendszerirá- nyító egy projektet hozott létre. A projekt fő feladatai: •Véleményezés, javaslatok kidolgozása az új VET végrehajtási rendeletének ill. egyéb szabályozási rendeleteinek tervezeteihez. Problémák felvetése, nyitott kérdések megválaszolása. •Szabályozási kereteinek meghatározása (Kereskedelmi Szabályzat, Üzletszabályzat) •Belső működési folyamatok kidolgozása, bevezetése (mérlegkör tervezés, termelés becslés, mérés, elszámolás,…) •Informatikai rendszerek fejlesztése a működési folyamatok támogatására •Szükséges humán erőforrás fejlesztése A rendelkezésre álló határidő igen szoros. A projekt ütemezése szeptemberoktóbernovemberdecember 2007. augusztus Rendeletek, szabályzatok véleményezése, nyitott kérdések megválaszolása MAVIR belső folyamatok kialakítása Engedélykérelem beadása, támogató rendszerek fejlesztése MAVIR szabályzatok véglegesítése Működési feltételek kialakítása, rendszerek tesztelése Zöld mérlegkör

10 KÁT kapcsolatok- avagy egy lehetséges modell Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n Havi kWh terv Napi menetrend Elszámolás, Energia, pótdíj Havi allokált kWh, Havi Ft / kWh Napi menetrendek (havonta előre) Elszámolás Energiadíj, Pü. kiegyenlítés Napi menetrend

11 KÁT kapcsolatok- avagy egy lehetséges modell Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n Havi kWh terv Napi menetrend

12 KÁT kapcsolatok- avagy egy lehetséges modell Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n Havi kWh terv Napi menetrend Elszámolás, Energia, pótdíj

13 KÁT kapcsolatok- avagy egy lehetséges modell Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n Havi allokált kWh, Havi Ft / kWh Napi menetrendek (havonta előre) Kötelező átvételű havi kWh termelés allokálásának elvi eljárása  a KÁT termelők várható havi (becsült) KÁT kWh termelését - a múltbeli (tényadat) felhasználó irányú értékesítéseket figyelembe véve - osztjuk szét a KÁT másodátvevők között, a havi kWh értékesítésekkel részarányosan  a havi összes kWh szétosztáskor nem különböztetünk meg naptípusokat és napon belüli zónaidőket

14 KÁT kapcsolatok- avagy egy lehetséges modell Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n Havi allokált kWh, Havi Ft / kWh Napi menetrendek (havonta előre) A másodlagos átvevők felé érvényes napi MW menetrendek meghatározásának elvi eljárása  A számítással meghatározott menetrendek „profilgörbéje” azonos minden átvevőre.  Megkülönböztetünk naptípust (munka, munkaszünet stb)  Megkülönböztetünk napon belül időtartományokat (pl csúcs, völgy, mélyvölgy), de azonos típusú napok, és azonos idő tartományok MW menetrendje azonos MW értékű, és „zsinór” jellegű. (adott naptípus MW menetrendje tehát legfeljebb 3 „zsinórérték” szerinti lehet)

15 KÁT kapcsolatok- avagy egy lehetséges modell Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n Havi allokált kWh, Havi Ft / kWh Napi menetrendek (havonta előre) KÁT szétosztás kWh havi egységára a másodátvevő irányába  A KÁT másodátvétel kWh egységára a t hónap minden ¼ órájára azonos, de havonta változhat.  A KÁT Mérlegkör Felelőse (KÁTMF) egy „gördülő” nullszaldós (n+1 hónap átlagában nincs haszna, nincs ráfizetése ) elszámolási rendszert működtet.

16 KÁT kapcsolatok- avagy egy lehetséges modell Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n Elszámolás Energiadíj, Pü. kiegyenlítés Az elszámolt összeg nem egyenlő a KÁT MF által a KÁT termelők felé fizetendő összeggel, mert fennáll(hat) a múltból örökölt pénzügyi hiány(többlet), és KÁTMF-nek egyéb ráfordítása is vannak (voltak).

17 A modellhez kapcsolódó néhány kérdés Megújulók Hulladék Kapcsolt KÁT MK RendszerIr. Kereskedő1 Kereskedő2 Kereskedő n A KÁT rendszerből ki/be lépések kezelése A KÁT szétosztás-tervezése, elszámolása és időzítései A KÁT rendszer éves zárszámadása Ha kimerül a termelő éves KÁT kontingense… …és még számtalan további kérdés, amire mihamarabb válaszok kellenek.

18 Összegezve: 1.A Zöld Mérlegkör nem a „hagyományos” mérlegkör, hiszen •ma még nem tartalmaz zöld fogyasztókat, •a termelt energia szétosztása törvényi, és nem piaci mechanizmusokon alapul. 2.A Zöld Mérlegkör nem igazán zöld – termelése nagyobb hányadát ma még a kapcsoltan termelő szereplők biztosítják. 3.A Zöld Mérlegkör mai funkcióinak változniuk kell, •ha a „zöld technológiák” árszintje közelít a hagyományos erőművi technológiák árszintjéhez, •ha más országokhoz hasonlóan megjelenik a piaci kereslet a zöld bizonyitvánnyal rendelkező villamos energia iránt. ( például lakossági energiamixek – környezettudatos fogyasztók részére.) 4.A Zöld Mérlegkör törvényi megalkotása azonban kiemelkedő jelentőséggel bír, mert a későbbiekben (2010 ?) általa válik lehetővé a zöld villamosenergia mint önálló árú kereskedelme, tőzsdei forgalma.

19 KöszönömKöszönöm a figyelmüketfigyelmüket


Letölteni ppt "1 Zöld Mérlegkör – avagy a kötelező átvétel alá eső villamosenergia átvételének új rendszere. Ádám Sándor osztályvezető GREEN projekt vezetője MAVIR ZRt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések