Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„VITASSUK MEG A JÖVŐNKET” II. blokk

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„VITASSUK MEG A JÖVŐNKET” II. blokk"— Előadás másolata:

1 „VITASSUK MEG A JÖVŐNKET” II. blokk
A hosszú távú szerződések, a nagykereskedelmi piac, regionális piac, erőműépítés Pódiumvita Vitavezető: Horváth J. Ferenc Résztvevők: Csapó Róbert, Dr. Frankó Ferenc, Kuhl Tibor, Mártha Imre, Szemán Barna, Valaska József Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2. Villamos Energetikai Konferencia október 12-13, Hotel Faqus, Sopron

2 1. HTM-ek, hosszú távú import-szerződések, VEASZ-ok, nagykereskedelem, szabadpiaci modell
2

3 JELENLEGI KETTŐS (HYBRID) MODELL
Közüzemi nagykereskedő Közüzemi szolgáltató Közüzemi fogyasztók Villamosenergia-kereskedő(k) - Feljogosított fogyasztók Import export Közüzemi termelők Termelők Szervezett Piac (SZP) Hatósági ár * * A zöld színű nyilak lehetséges, jelenleg azonban nem működő kapcsolatot jeleznek 3

4 Hosszú távú szerződések (HTM-ek és VEASZ-ok) szerepe a villamosenergia-ellátásban (jelenlegi kettős modell) aukció határkeresztező kapacitásokra HTM-mel rendelkező termelők Termelők MVM Villamos Energia Kereskedelmi Zrt. (Közüzemi nagykereskedő) „Megújuló és kapcsolt” termelés Közüzemi szolgáltatók Rendszeri-rányító Kereskedők Közüzemi fogyasztók Rendszer-szintű szolgálta-tások piaci ár szerződéses ár szerződéses ár (hatósági ár) hatósági ár átmeneti kapacitás-feleslegek erőművi kapacitás aukció Villamosenergia import Szabadpiaci fogyasztók HTM-ek VEASZ-ok Hosszú távú import szerződések 4

5 PPA-BAN GARANTÁLT ÁTVÉTEL, TÉNYLEGES ÁTVÉTEL AZ ERŐMŰVEKTŐL, VÁRHATÓ IGÉNYEK
10000 20000 30000 40000 50000 60000 1999. 2001. 2003. 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 2015. 2017. 2019. 2021. 2023. évek GWh garantált átvétel GWh várható igény GWh tényleges átvétel GWh 5

6 Erőművi kapacitásaukciókon értékesített összes villamos energia és a befagyott költség alakulása
6

7 ÁTÁLLÁSI KÖLTSÉGEK KOMPENZÁLÁSA
Erőmű 1 Rendszerirányítási díjelem, Ft/ kWh Erőmű 2 Erőmű 3 Fogyasztó 1 Fogyasztó 2 Fogyasztó 3 Átállási költség alap P HTM = PA + K Kezdeményezés Közüzemi nagykeres - kedő Döntés Miniszter Javaslat Jóváhagyás Erőművi aukció A MEH . Átállási költségek fizetésének alapfeltétele a „DG Competition” szerint (P’HTM) „ésszerű” nyereségszint más állami támogatás tilalma PHTM : HTM szerinti ár (Ft/kWh) PA : Aukción elért ár (piaci ár) K : Átállási költség (költség kompenzáció) Kmax = P’HTM – PK ; PK Küszöbár (Ft/ kWh)

8 A KOMPENZÁCIÓ („BEFAGYOTT KÖLTSÉG”) MÉRTÉKE A DG COMPETITION SZERINT
1. Kompenzáció maximális értéke (Ft) KM = (P’HTM - PK) x Q, Q=aukción értékesített kWh 2. Kompenzáció tényleges értéke (PAI) 3. Kompenzáció tényleges értéke (PAII) KM = (P’HTM - PAI.) x Q KAII = KM ; „Veszteség” mértéke = (PK - PAII.) x Q

9 Határkeresztező éves aukción kialakult piactisztisztító ár metszékenként
9

10 ÁTÁLLÁSI DÍJ, KÁP-KASSZA ÉS „SZÉNFILLÉR” A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN
tény 2004. évi 2005. évi 2006. évi előirányzat Átállási díj árakba beépített díj (Ft/kWh) 0,15 0,22 0,30 1,238 beszedett összeg (Mrd Ft) 4,5 7,4 10,3 42,5 KÁP kassza 0,21 0,46 0,70 2,1 adott évi kifizetés (Mrd Ft) 9,3 16,8 31,5 55,0 ezen belül megújuló energia hasznosításra 1,3 6,0 14,5 22,0 hővel kapcsolt termelésre 8,0 10,8 17,0 33,0 Szénfillér 0,29 10

11 VILLAMOSENERGIA RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK BELSŐ SZERKEZETI ARÁNYAI ELOSZTÓ HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS ESETÉN (2006. JANUÁRI ÁRAK ALAPJÁN) 11

12 A versenypiaci kiskereskedelmi árak és a közüzemi nagykereskedő értékesítési ára a közüzemi szolgáltatóknak és elosztóknak ( ) 12

13 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL villamos energia és teljesítmény
Termelők Villamosenergia-kereskedők - Import- export Szervezett Piac (SZP) Egyetemes szolgáltató(k) Háztartási fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások Feljogosított fogyasztók (Kivéve a háztartási fogyasztókat, július 1-ig) Ellenőrzött ár 13

14 A HTM-ek újratárgyalása, illetőleg átalakítása
Módosított HTM-mel rendelkező TERMELŐK Kereskedők Feljogosított fogyasztók* Egyetemes szolgáltató(k) Export VEVŐK (viszonteladók és végső fogyasztók) Bilaterális szerződés/ SZP útján HTM 1 HTM 2 SZABAD ÉRTÉKESÍTÉS Termelő1 Termelő2 Termelő3 TermelőX Átállási költség (kompenzáció). A HTM-ek mint fizikai szállítási szerződések pénzügyi teljesítési kötelezettségé való (részleges) átalakítása esetén az erőművek szabadon értékesíthetik a megtermelt villamos energiát, miközben elismert befektetéseik, költségeik és bevételeik alapján igényt tarthatnak a piaci értékesítési ártól függő – és a közösségi követelményeknek megfelelően számított – kompenzációra. * július 1-jét megelőzően a háztartási fogyasztók kivételével valamennyi fogyasztó. Kereskedelmi engedélyes (MVM) és Elszámolóház 14

15 VILLAMOSENERGIA-IPARI STRUKTÚRA
/ Csak az érintett jogi személyek és engedélyesek kerültek feltüntetésre/ Áramszolgáltatók MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt jelenlegi KNK Szervezett Piac- üzemeltető (SZPÜ) A szervezett piac üzemeltetése (Másnapi piac) Átviteli Rendszerirányító (TSO) Az átviteli hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása 2. A rendszerszintű szolgáltatások piacának üzemeltetése MAVIR ZRT Egyetemes Szolgáltató(k) (ESZ) Egyetemes szolgáltatás nyújtása háztartási fogyasztók és jogosult kisvállalkozások részére Elosztói (DSO) Az elosztói hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása Kereskedő (kérelem esetén) jelenlegi MVM Partner : engedélyek : eszközök tulajdonjoga : külön jogi személyek : jogi szétválasztás július 1-től eszközök Erőművek Paks Vértes Gázturbinák Erőművi részesedések MVM csoport . 15

16 2. Áramtőzsde, regionális piac
16

17 VILLAMOSENERGIA-TŐZSDE (1)
Három alternatíva Magyarországon magyar szereplők számára (HUPX) Magyarországon létrehozva, aktív részvételre ösztönözve a szomszédos országok piaci szereplőit is (HUPX) Regionális tőzsde (a Közép-Kelet Európai Villamosenergia-tőzsde) kialakítása (CEEPEX) Javaslat Regionális tőzsde (CEEPEX) létrehozása a szomszédos TSO-kkal együttműködve, a következő funkciókkal: napi piac, forward piac, rendszerszintű szolgáltatások piaca (beleértve a kiegyenlítő piacot is), elszámolási és klíring szolgáltatások, tréningek, szemináriumok, műhely- viták 17

18 VILLAMOSENERGIA-TŐZSDE (2)
Nemzeti fiókokat célszerű létrehozni a helyi piacok összefogására. A regionális piac kialakításának előmozdítása jogharmonizáció a kelet-közép európai régióban, határkapacitások felszabadítása, nyílt explicit vagy implicit aukciók szervezése, regionális hálózatok fejlesztése, piaci szereplők felkészítése a tőzsdén való részvételre. A már működő tőzsdék a környező országokban: német EEX Lipcsében, osztrák EXXA Grazban, román OPCOM Bukarestben. 18

19 Háztartási villamosenergia-árak változása az EU-15 országokban
19

20 Ipari villamosenergia-árak változása az EU-15 országokban
20

21 3. Erőműépítés 21

22 A HAZAI VILLAMOSENERGIA-FORRÁSOK ÁTLAGOS ÁRAI
10 20 30 40 50 60 70 80 10000 20000 30000 40000 Villamosenergia-források (GWh) Átlagár (€/MWh) Átvétel szenes erőműtől Kötelező átvétel megújuló és kapcsolt erőművektől Átvétel PPA-val rendelkező erőművektől Import 90 Aukcióra vitt termelés 22

23 A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓKBÓL ÉS A KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOSENERGIA TÁMOGATÁSA 2006-BAN (ÁTLAGÉRTÉKEK) Közüzemi nagyker. átlagár KÁP Kötelező átvétel átlagára Megújuló energiabázison termelt 13,0 10,8 23,8 Hővel kapcsoltan termelt 13,2 8,1 21,3 Me: Ft/kWh 23

24 AZ ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG ÉS A KÁP ALKALMAZÁSA KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOS ENERGIÁRA
KÁP-pal növelt ár 6 MW + 6 MW < távhő célú 50 MW nem távhő célú - Erőműegység 50 MW < 2006. június 30-a után üzembe helyezett egységekre csak távhő célú hőtermelés, vagy költségvetési szerv hőellátása esetén + 24

25 Megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia
Egyéb biomassza (mezőgazdasági) Biogáz Víz Szél Biomassza (erdei) 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Év GWh 25

26 ERŐMŰÉPÍTÉS (1) Elősegítés, szabályozás Energiapolitika szükségessége,
Átlátható, kiszámítható és stabil szabályozási környezet, Árüzenetek szükségesek (áramtőzsde, valós kiegyenlítő piaci ár, információ a kétoldalú szerződések átlagárairól) Kisebb a hajlandóság a nagyobb erőművek építésére, Az új beruházások megvalósításához érvényre kell juttatni a piaci mechanizmusokat, 26

27 ERŐMŰÉPÍTÉS (2) Elősegítés, szabályozás
A domináns piaci szereplő akadályozza az új belépőket, A befektetők nagy többsége a piaci szereplők közötti szerződéses rendszert preferálja, A teljesítmény-szűke esetén alkalmazott befektetés-ösztönző mechanizmusok (pl. kapacitás piac) piactorzító hatásúak.

28 Köszönöm figyelmüket! Horváth J. Ferenc
28


Letölteni ppt "„VITASSUK MEG A JÖVŐNKET” II. blokk"

Hasonló előadás


Google Hirdetések